Byla 1-531-389/2018
Dėl savo tokio poelgio. Ateityje taip nesielgs, nevengs atlikti bausmės, išvadas padarė. Parvežtas buvo pareigūnų iš Vokietijos

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Gražina Kazilionienė, sekretoriaujant Elonai Klemkienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Matulionienei, gynėjui advokatui Vytautui Mykolui Kazlauskui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvena ( - ), nedirba, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, teistas Panevėžio miesto apylinkės teismo: 1) 2015-05-04 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 str. 2 d. (2 veikos), paskiriant galutinę bausmę – laisvės apribojimą 10 (dešimčiai mėnesių), įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu tęsti mokslą; 2) 2016-09-05 pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d., 180 str. 1 d., 180 str. 2 d., 178 str. 2 d., 63 str. 1 d., 4 d. laisvės atėmimu 2 m., atidedant bausmės vykdymą 2 metams, paskiriant auklėjimo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi, įpareigojant tęsti mokslą, Panevėžio apygardos teismo 2016-11-14 nuosprendžiu pakeistas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendžiu panaikintas paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas, paskirtą bausmę-laisvės atėmimą 2 metams paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose; 3) 2016-09-28 pagal BK 178 str. 2 d. (3 epiz.),180 str. 1 d., 63 str., 64 str. laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams, atlieka bausmę, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 242 str.

2Teismas, išnagrinėjęs įrodymus baudžiamojoje byloje,

Nustatė

3Kaltinamasis L. M. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-464-978/2016, būdamas nuteistas 2 m. laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant 2 m. ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-28 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-230-749/2016, būdamas nuteistas 2 m. laisvės atėmimo bausme, Panevėžio apygardos teismo 2016-11-14 nuosprendžiu, pakeitus Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendį ir panaikinus bausmės vykdymo atidėjimą, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-18 nutartimi, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., subendrinus Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 ir 2016-09-28 nuosprendžius ir paskyrus galutinę subendrintą 2 m. 9 mėn. laisvės atėmimo bausmę, jis pasislėpė, 2016-11-30 buvo paskebta jo paieška, o 2017-02-07 išduotas Europos arešto orderis, tokiu būdu jis vengė atlikti laisvės atėmimo bausmę.

4Įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados

5Kaltinamasis L. M. kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, prisipažino visiškai ir parodė, kad jam buvo 16 metų, septynis mėnesius buvo suimtas, 2017 m. rugsėjo mėnesio 5 dieną buvo paleistas, atidedant bausmės vykdymą dviems metams. Prokurorė skundė nuosprendį. Kitoje byloje buvo nuteistas dviems metams ir trims mėnesiams, bausmės atidėjimą pakeitė į dviejų metų laisvės atėmimo bausmę, iš viso buvo du metai ir devyni mėnesiai. Jam buvo 16 metų, buvo labai išsigandęs, buvo septynis mėnesius tardymo izoliatoriuje, nenorėjo grįžti atgal. Gailisi dėl savo tokio poelgio. Ateityje taip nesielgs, nevengs atlikti bausmės, išvadas padarė. Parvežtas buvo pareigūnų iš Vokietijos.

6L. M. visiškai prisipažinus kaltu ir išsamiai paaiškinus padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, nustatyta, kad padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės nekelia abejonių, prokurorei ir gynėjui sutikus su sutrumpintu įrodymų tyrimu, baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (LR BPK 273 str.).

7Be kaltinamojo L. M. visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė, padarius nusikalstamą veiką, įrodyta šiais įrodymais.

8Iš liudytojos L. M. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (b.l. 65-66) matyti, jog ji parodė, kad ji yra L. M. mama. Jai buvo žinoma, jog L. teismas skyrė bausmę-laisvės atėmimą. Jis tuo metu gyveno pas ją ir buvo sutarta, kad jam reikia vykti į nepilnamečių pataisos namus. Dabar tiksliai negali pasakyti datos, kai su L. kalbėjosi ir kiek atsimena, jis labai verkė ir bijojo vykti į kalėjimą. Tačiau, kad būtų ketinęs pabėgti, tai ji net neįtarė. Jis pats buvo susidėjęs daiktus ir ryte turėjo atvažiuoti policijos pareigūnai L. paimti. Tą rytą ji išvyko į darbą ir, jai būnant darbe, paskambino policijos pareigūnai ir pranešė, kad niekas nedaro buto durų. Ji, nuvykusi namo, L. neberado, visos sudėtos rankinės liko namie. Kur išvyko L., ji pareigūnams paaiškinti nieko negalėjo, nes nieko nežinojo ir ją pačią ištiko šokas. Kad L. yra Vokietijoje, sužinojo iš laiško, kai gavo iš Vokietijos ir jame buvo pranešta, jog jis yra sulaikytas. Iki to laiko jai L. neskambino, neinformavo, kur jis yra. Kodėl jis taip pasielgė, ji nežino ir paaiškinti negali, tik gali įtarti, kad jis bijojo vykti į nepilnamečių pataisos namus. Jei būtų žinojusi, kad sūnus L. nori pabėgti, būtų bandžiusi jį įkalbėti, jog to nedarytų.

92017-11-27 Panevėžio apskrities VPK ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 242 str., pradėtas kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. specialistės K. R. tarnybiniu pranešimu apie tai, kad Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate 2016-11-30 paskelbta ir pradėta paieškos byla Nr. 50-07-0075-16, kurioje ieškomas pasislėpęs nuo bausmės atlikimo L. M., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta, adresu ( - ). Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos Beatričės Bakanauskaitės 2017-01-18 nutartimi, L. M. paskirta galutinė subendrinta 2 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Paskirtą bausmę atlikti nepilnamečių pataisos namuose. L. M. dalyvavo teismo posėdyje, po kurio buvo priimtas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendis. Nuosprendis buvo apskųstas apeliacine tvarka. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ir priimant 2016-11-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendį, L. M. dalyvavo. L. M. dalyvavo teismo posėdyje, po kurio buvo priimtas Panevėžio apylinkės teismo 2016-09-28 nuosprendis. Teismo posėdyje, po kurio buvo priimta Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-18 nutartis subendrinti bausmes, skirtas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendžiu, pakeistu Panevėžio apygardos teismo 2016-11-14 nuosprendžiu bei Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-28 nuosprendžiu, L. M. nedalyvavo, bet dalyvavo jo atstovai pagal įstatymą L. M. ir S. M. bei L. M. gynėjas A. Š.. Nutartis vykdymui 2016-11-16 buvo išsiųsta Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatui. Veiklos skyriaus pareigūnai, vykdydami nutartį, patikrino L. M. namus, taip pat buvo buvo bendrauta su tėvais, kurie nurodė, kad jų sūnus namie būna retai, kur lankosi ir gyvena, nežino, bijo vykti atlikti bausmės, todėl slapstosi. Veiklos skyriaus pareigūnai kartu su mamos L. M. pagalba, L. M. buvo įkalbėję atlikti bausmę. L. M. buvo susidėjęs reikalingus daiktus, tačiau persigalvojo ir pasislėpė. Todėl visa surinkta medžiaga 2016-11-28 buvo perduota paieškos paskelbimui į Panevėžio apskrities VPK kriminalinės policijos sunkių nusikaltimo tyrimo valdybos 1-ąjį skyrių. L. M. atžvilgiu buvo paskelbta tarptautinė paieška, 2017-02-07 išduotas Europos arešto orderis. Pagal išduotą Europos arešto orderį 2017-02-20 L. M. buvo sulaikytas Vokietijoje. 2017-05-15 L. M. buvo nuteistas Vokietijoje už ten padarytas nusikalstamas veikas (vagystę) 1 m. 6 mėn. bausme. 2017-11-23 L. M. išduotas ir parvežtas į Lietuvą pagal EAO, patalpintas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (b.l. 6-9).

102016-09-05 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-464-978/2016 L. M. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d. 178 str. 1 d., 180 str. 1 d., 180 str. 2 d., 178 str. 2 d,. ir jam skirta galutinė subendrinta bausmė-laisvės atėmimas 2 metams. Vadovaujantis LR BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams (b.l. 31- 42).

112016-09-28 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-230-749/2016 L. M. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 178 str. 2 d., 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., 178 str. 2 d., ir jam skirta galutinė subendrinta bausmė- laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 64 str. 1 d., 4 d., paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-04 teismo baudžiamuoju įsakymu ir paskirta L. M. galutinė bausmė-laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams (b.l. 46- 51, 53).

12Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo pažymos kopijos matyti, kad nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. N1-230-749/2016 nuorašas L. M. įteiktas asmeniškai, tai patvirtinta L. M. parašu (b.l. 52).

132016-11-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-275-768/2016 pakeistas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendis panaikintas L. M. paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas. L. M. paskirtą bausmę-laisvės atėmimą 2 metams paskirta atlikti nepilnamečių pataisos namuose. Šios bylos nagrinėjime nuteistasis L. M. dalyvavo (b.l. 54- 57).

142017-01-18 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, nuteistajam L. M., Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-28 nuosprendžiu paskirta 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05 nuosprendžiu paskirta 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausme, paskiriant L. M. galutinę subendrintą bausmę-laisvės atėmimą 2 metams 9 mėnesiams. Paskirtą bausmę atlikti nepilnamečių pataisos namuose (b.l. 14- 16, 58, 59).

15Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo pažymos kopijos matyti, kad 2017-01-18 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarties nuorašas 2017-01-24 įteiktas L. M. (b.l. 60).

162017-01-24 Panevėžio apskrities VPK KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininko O. B. surašytas pranešimas L. M., kuriame nurodyta, kad L. M. privalo iki 2017-02-06 savanoriškai atvykti į Panevėžio aspkr. VPK (Tulpių g. 60, 101 ar 102 kabinetus), priešingu atveju L. M. bus pritaikytos LR BK 242 str. normos. Šis pranešimas įteiktas L. M. (b.l. 12).

172016-11-28 ir 2017-01-13 pažymose apie iniciatoriaus atliktus veiksmus, prieš skelbiant nuteistojo paiešką, nurodyta, kad tėvas S. M. ir mama L. M., gyv. ( - ), paaiškino, jog sūnus L. M. namuose būna retai, kur lankosi ir kur gyvena, nežino, vykti atlikti bausmės bijo, todėl slapstosi. 2016-11-25 su mamos L. M. pagalba buvo įkalbėtas atlikti bausmę, buvo susidėjęs jam reikiamus daiktus, tačiau persigalvojo ir pasislėpė (b.l. 10-11).

182017-02-07 buvo išduotas Europos arešto orderis, prašant perduoti L. M. (b.l. 17- 23).

19 2018-02-22 L. M. perduotas pagal Europos arešto orderį raštu sutiko, kad jis gali būti persekiojamas ir dėl kitų nusikalstamų veikų, padarytų iki jo perdavimo (LR BPK 70 str. 1 d. 4 p.) (b.l. 103).

20Byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog kaltinamasis L. M. būdamas nuteistas laisvės atėmimo bausme, tačiau dar nesuimtas, vengė atlikti paskirtą bausmę, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 242 str., kuri įrodyta.

21L. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino ir gailisi, padaręs nusikalstamą veiką, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra.

22Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į kaltinamojo L. M. nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį-jis įvykdė nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11 str. 3 d.), į kaltinamojo asmenybę-jis nusikalto ir teisiamas ketvirtą kartą, administracine tvarka nebaustas (b.l. 73), psichiatrinis gydymas, įskaita 2013-02-22 konsultuotas vaikų ir paauglių psichiatro. Diagnozė: F93.8-kiti emocijų sutrikimai vaikystėje (b.l. 84), priklausomybės ligų gydymas, įskaita pas priklausomybės ligų specialistą nesilankė, įskaitoje nėra (b. l. 84), nedirba, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, dėl nusikalstamos veikos prisipažino, taip pat teismas atsižvelgia į kitus Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje numatyta bausmės paskirtis bus įgyvendinta, kaltinamajam paskyrus terminuotą laisvės atėmimą. Paskirta bausmė bendrintina su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-18 nutartimi paskirta bausme.

23Vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303-305, 307 straipsniais, teismas,

Nutarė

24L. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 242 straipsnyje, ir nubausti laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

25Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą 4 mėnesiams.

26Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., paskirtą bausmę subendrinti su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-18 nutartimi paskirta bausme, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį pridedant prie ankstesne nutartimi paskirtos bausmės ir paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą trims metams.

27Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

28Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam nuo nuosprendžio įteikimo dienos, galima skųsti Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant šiuose teismo rūmuose.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Gražina... 2. Teismas, išnagrinėjęs įrodymus baudžiamojoje byloje,... 3. Kaltinamasis L. M. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-05... 4. Įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados... 5. Kaltinamasis L. M. kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, prisipažino visiškai... 6. L. M. visiškai prisipažinus kaltu ir išsamiai paaiškinus padarytos... 7. Be kaltinamojo L. M. visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė, padarius... 8. Iš liudytojos L. M. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (b.l. 65-66)... 9. 2017-11-27 Panevėžio apskrities VPK ikiteisminis tyrimas pagal požymius... 10. 2016-09-05 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje... 11. 2016-09-28 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje... 12. Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo pažymos kopijos matyti, kad... 13. 2016-11-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.... 14. 2017-01-18 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BK... 15. Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo pažymos kopijos matyti, kad... 16. 2017-01-24 Panevėžio apskrities VPK KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos... 17. 2016-11-28 ir 2017-01-13 pažymose apie iniciatoriaus atliktus veiksmus, prieš... 18. 2017-02-07 buvo išduotas Europos arešto orderis, prašant perduoti L. M.... 19. 2018-02-22 L. M. perduotas pagal Europos arešto orderį raštu sutiko, kad... 20. Byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog kaltinamasis L. M.... 21. L. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino ir gailisi, padaręs... 22. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į kaltinamojo L. M. nusikalstamos... 23. Vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 24. L. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 25. Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 26. Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., paskirtą bausmę subendrinti su Panevėžio... 27. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 28. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam nuo nuosprendžio...