Byla 2A-575-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio,

4kolegijos teisėjų

5Virginijos Volskienės

6Tatjanos Žukauskienės

7sekretoriaujant

8Jonei Markevičiūtei

9dalyvaujant ieškovui

10A. S.

11ieškovo atstovei

12adv. I. M.

13atsakovo atstovams

14adv. R. S.,

15G. R., J. B.

16teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Koncertinės įstaigos ,,Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 metų sausio 27 dienos sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo A. S. ieškinys Koncertinei įstaigai ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ dėl dienpinigių priteisimo.

17Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

18I.Ginčo esmė

19Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašė priteisti iš atsakovo Koncertinės įstaigos ,,Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras“ ieškovo naudai 6112 Lt nesumokėtų dienpinigių už tarnybines komandiruotes; 658,80 Lt delspinigius už nesumokėtus dienpinigius; iš atsakovo ieškovo naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Ieškovas nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio mėnesį gastroliuojant Prancūzijoje (komandiruotė truko 12 dienų) bei 2005 m. vasario ir kovo mėnesiais gastroliuojant Vokietijoje (komandiruotės truko 23 dienas) darbdavys (atsakovas) ieškovui nesumokėjo 6112 Lt dienpinigių ir tuo pažeidė DK 220 str. 1 d., 2004-04-29 Vyriausybės nutarimu Nr. 526 patvirtintas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles bei 2005-05-20 LR Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-136 Dėl LR Finansų ministro 1996-11-21 įsakymą Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“. Atsakovas dienpinigių nemokėjimą motyvavo tuo, kad pagal darbo specifiką atsakovui dienpinigiai nepriklauso. Ieškovas nesutikdamas su atsakovu, 2005 m. kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją ir 2005-05-17 gavo inspekcijos raštą Nr. 49-1821 dėl atsakovo padarytų pažeidimų, neišmokėjus darbuotojams dienpinigių. Darbo inspekcijos reikalavimo sumokėti darbuotojams dienpinigius atsakovas neįvykdė, todėl ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą.

21Atsakovas Koncertinė įstaiga ,,Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.

22Atsiliepime nurodoma, kad orkestro gastrolės nėra laikomos tarnybinėmis komandiruotėmis, nes koncertuoti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra kiekvieno muzikanto pareiga ir įprastinė darbo funkcija. Dirbančio artisto darbo pobūdis yra kilnojamojo pobūdžio ir tik repeticijos vyksta vienose patalpose, tuo tarpu koncertai organizuojami įvairių miestų koncertų salėse. Ieškovo atveju specialaus darbdavio pavedimo darbuotojui vykdyti tarnybinį pavedimą nebuvo, todėl gastrolės užsienyje nėra tarnybinė komandiruotė. Ieškovui, kaip ir kitiems orkestro muzikantams, buvo visiškai atlygintos kelionės ir nakvynės išlaidos, taip pat kviečiančios koncertinės įstaigos išmokėjo ieškovui dienpinigius – po 35 eurus į dieną. Su ieškovu buvo visiškai atsiskaityta jo atleidimo iš darbo dieną dieną ir net permokėta 386,76 Lt. Ieškovas reikalavimą dėl dienpinigių sumokėjimo už 2004 metų rugpjūčio mėnesį bei 2005 metų vasario bei kovo mėnesiais vykusias gastroles pareiškė 2008 metų gegužės 16 dieną, todėl praleido įstatyme nustatytą 3 metų senaties terminą (DK 27 str.).

23Tretysis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos (toliau-VDI) Vilniaus skyrius atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka. Inspekcija, pagal ieškovo prašymą atlikusi patikrinimą nustatė, kad atsakovas ,,Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras“ nesumokėdamas dienpinigių darbuotojams siunčiamiems į komandiruotes, pažeidė Darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

24 II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

25Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies. Iš atsakovo, Koncertinės įstaigos ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“, ieškovo A. S. naudai priteista 5938 Lt dienpinigių bei 430 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Teismas pažymėjo, kad tarp šalių kilo ginčas ar artistų išvyka į gastroles užsienio valstybėse laikytina komandiruote. Kadangi atsakovas koncertines išvykas organizuodavo pagal preliminarias sutartis ir gastrolių vykdymo tvarkaraštį su kviečiančia organizacija, planuodavo vykstančių artistų skaičių, programą ir pan., teismas sprendė, kad orkestro darbuotojams, tame tarpe ir ieškovui, buvo duotas pavedimas vykti kartu su orkestru į gastroles tam tikram darbui atlikti ir ieškovas buvo komandiruojamas į užsienį atlikti tarnybinį pavedimą – orkestro sudėtyje atlikti muzikinius kūrinius pagal konkrečias parengtas programas.

27Teismas konstatavo, kad atsakovui pagal sutartį su kviečiančiaja organizacija gautas pinigų sumas paskirsčius tarp artistų ir išmokėjus ieškovui dienpinigius, tokia operacija turėjo būti įforminta atitinkamais apskaitos dokumentais. Pagal 1996-02-22 Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymą Nr. 13 tokius dokumentus atsakovas privalėjo saugoti 10 metų. Atsakovui nepateikus dokumentų apie atliktas finansines operacijas, teismas sprendė, jog atsakovas neįrodė, kad ieškovas užsienyje buvo aprūpintas dienpinigiais. Byloje nebuvo pateikti įrodymai apie artistų aprūpinimą maitinimu gastrolių metu, tačiau net ir tuo atveju, jei visuose viešbučiuose būtų nemokami pusryčiai, teismas jų nelaikė visišku komandiruotų darbuotojų aprūpinimu maitinimu, dėl kurio jiems neturėjo būti mokami dienpinigiai.

28Teismas pažymėjo, kad ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo grįžęs iš gastrolių, todėl ieškinio senaties eigos pradžia laikė 2004 m. rugsėjo mėnesį (gastrolės į Prancūziją) ir 2005 m. balandžio mėnesį (gastrolės į Vokietiją). Kadangi ieškovas ieškinį pateikė 2008-05-16, jis praleido įstatyme nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą. Teismo vertinimu po ieškovo kreipimosi į Valstybinę darbo inspekciją ir jai įpareigojus atsakovą sumokėti priklausančius dienpinigius ieškovas turėjo pagrindo tikėtis, jog jo teisių pažeidimas bus pašalintas neteisminiu keliu, tačiau atsakovui neįvykdžius įpareigojimo ir atsakovo atstovui J. B. surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą, administracinės nuobaudos skyrimo klausimas buvo sprendžiamas teismine tvarka. Pirmos instancijos teismas nustatė faktą, kad buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, bet administracinės nuobaudos neskyrė. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2006-10-06 išnagrinėjęs Valstybinės darbo inspekcijos apeliacinį skundą, paliko Vilniaus 3 apylinkės teismo 2005-10-02 nutarimą nepakeistą, atsižvelgęs į aplinkybę, jog pažeidėjas dėl padaryto teisės pažeidimo gailisi (adm. byla Nr. N5-1352/2006). Teismas įvertinęs aplinkybes, egzistavusias ieškinio senaties eigos metu, į termino praleidimo trukmę bei vadovaudamasis protingumo, teisingumo principais, sprendė, kad senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas šį terminą atnaujinti.

29Teismas konstatavo, kad ieškovui mokėtinų dienpinigių dydis nustatomas pagal gastrolių metu galiojusias dienpinigių normas, nustatytas LR Finansų ministro įsakymu Nr. 116, kurios sudarė: vykstant į Prancūziją – 195x10 dienų +12,50, t.y. 1962,50 Lt ir vykstant į Vokietiją bei praleidus 2 dienas Lenkijoje – 197x19+110x2+12,50, t.y. 3975,5 Lt. Bendra dienpinigių suma yra 5938 Lt. ir šią dienpinigių sumą iš atsakovo priteisė ieškovo naudai.

30Teismas nesprendė ieškovo reikalavimo, dėl 386,76 Lt sumos permokos užskaitymo, kadangi ieškovas tokio reikalavimo pareiškęs nebuvo.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

32Koncertinė įstaiga ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo A. S. ieškinį atmesti.

33Nurodė, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir nepagrįstai muzikantų gastroles priskyrė tarnybinėms komandiruotėms, kadangi koncertinė veikla ir dalyvavimas gastrolėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra įprastinė darbuotojo pareiga bei funkcija ir negali būti laikomos specialiu darbdavio duodamu pavedimu darbuotojui, todėl gastrolių metu nebuvo priimti jokie darbdavio įsakymai ar potvarkiai dėl tarnybinių komandiruočių. Atsakovas neturėjo pareigos mokėti ieškovui dienpinigių, nes juos, po 30 arba 35 eurus per dieną mokėjo kviečiančios į renginius organizacijos, o Vyriausybės nutarime Nr. 526 ,, Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tik galimybė mokėti dienpinigius neviršijant 30 proc. nustatytos normos, todėl atsakovo įstaiga žinodama, kad darbuotojui bus mokami dienpinigiai užsienio valstybėje, mokėti ieškovui dienpinigių neturėjo pagrindo. Įsipareigojimą mokėti dienpinigius patvirtina ir byloje esantys kviečiančiųjų organizacijų raštai.

34Teismas neatsižvelgė į liudytojų parodymus, kuriais nustatyta, kad dienpinigiai jiems buvo sumokėti 2004 metų rugpjūčio mėnesį Prancūzijoje ir 2005 metų vasario-kovo mėnesiais gastrolėse Vokietijoje ir byloje įrodytas faktas, kad ieškovas ir kiti artistai užsienio valstybėse buvo aprūpinti dienpinigiais, todėl ieškinys turėjo būti atmestas.

35Nesutiko su teismo argumentu, kad išmokėjus dienpinigius užsienio valstybėje, tokia operacija turėjo būti įforminta atitinkamais apskaitos dokumentais. Išmokami dienpinigiai nebuvo pervedami į atsakovo banko sąskaitą ar kitokiu būdu perduodami jo žinion, atsakovas gautų dienpinigių į savo pajamas neįtraukė bei neapskaitė ir negali turėti dokumentų apie dienpinigius, kuriuos išmokėjo kviečiančiosios organizacijos.

36Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1996-02-22 įsakymu Nr. 13 ,,Dėl buhalterinės apskaitos duomenų saugojimo terminų“ nustatančiu, jog apskaitos dokumentai turi būti saugomi 10 metų, nes šis norminis aktas neįpareigoja atsakovo saugoti užsienio valstybės įstaigos buhalterinės apskaitos dokumentų ir yra taikomas tik Lietuvos įmonėms ir įstaigoms.

37Teismas nepagrįstai atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą. Ieškovas nenurodė jokių svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių, o teismas sprendimas atnaujinti ieškinio senaties terminą nemotyvuotas. Darbo santykiai tarp ginčo šalių buvo nutraukti 2005-09-08. Po Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo 2006-10-02, ieškovas į teismą nesikreipė, o paduodamas ieškinį 2008-05-18 buvo praleidęs įstatyme nustatytą 3 metų ieškinio padavimo senaties terminą (DK 27 str.).

38Ieškovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

39Atsiliepime nurodoma, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas nepagrįstai vadovaujasi 1995-12-31 tarp ginčo šalių sudarytu susitarimu, nes koncertuojant 2004 metų rugpjūčio mėnesį Prancūzijoje bei 2005 metų vasario-kovo mėnesiais Vokietijoje, galiojo tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta 2001-01-01 darbo sutartis Nr. 224. Šiuo dokumentu teismas ir rėmėsi nustatydamas reikšmingas bylai aplinkybes. Nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie ieškovui išmokėtus dienpinigius. Teismas pagrįstai pusryčių neįskaitė į dienpinigių skaičiavimą. Ieškovas nenuginčijo Valstybinės darbo inspekcijos 2006-05-16 reikalavimo sumokėti ieškovui dienpinigius, be to atsakovo padarytas pažeidimas patvirtintas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2005-10-20 nutarimu, konstatuojančiu jog atsakovas nesumokėdamas ieškovui priklausančių dienpinigių padarė administracinį teisės pažeidimą. Atsakovas nepagrįstai nurodė, kad teismas netyrė ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo, kadangi skunde nenurodoma kokios teismo išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms bei teisės normoms.

40Tretysis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos (toliau-VDI) Vilniaus skyrius atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą.

41Nurodė, kad jis teisėtas ir pagrįstas, priimtas teisingai įvertinus faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikant materialinės bei procesinės teisės normas.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

43Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

44Šioje byloje kilo ginčas dėl buvusio darbuotojo teisės į dienpinigius tarnybinių komandiruočių metu.

45Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad spręsdamas bylą, pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai aiškindamas bei taikydamas materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kurį prašo panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti taikant ieškinio senatį.

46Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus konstatuoja:

47Ieškovą A. S. bei atsakovą koncertinę įstaigą ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ (toliau-atsakovą) siejo darbo teisiniai santykiai, nustatyti 1995-12-31, o vėliau 2001-01-01 darbo sutartimis. 2001-01-01 darbo sutartimi Nr. 224, šalys konkretizavo šalių teises ir pareigas. Darbdavys įsipareigojo sudaryti darbuotojui reikiamas salygas darbui, numatytas darbo įstatymuose ir kituose teisės aktuose (sutarties 5 p.), o darbuotojas įsipareigojo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių (sutarties 6 p.).

48Ieškovo nurodomos komandiruotės laikotarpiais už kuriuos jis prašo priteisti dienpinigius, galiojo Darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalies norma nustatanti darbuotojo siunčiamo į tarnybinę komandiruotę, teisę į dienpinigius.

49Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog ieškovo nurodytais terminais išvykimas į užsienį koncertuoti orkestro sudėtyje, nėra tarnybinė komandiruotė.

50Tarnybinės komandiruotės sąvoka yra suformuluota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526 patvirtintų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 2.1 punkte. Tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį, ar valstybės tarnautojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinio pavedimo.

51Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovo vardu veikiančio J. B. bei užsienio kviečiančiųjų organizacijų sudarytos sutartys (CPK 177 str., 197 str.) rodo, kad dėl abiejų sutarties šalių įsipareigojimų ir teisių tarėsi atsakovas, todėl atsakovo susitarimai su užsienio šalimi tapo privalomi ieškovui pagal jo sudarytą darbo sutartį.

52Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo išvykos į užsienį simfoninio orkestro sudėtyje yra pripažintinos ieškovo tarnybine komandiruote, todėl ieškovas įgijo teisę į dienpinigius bei jų apmokėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimo Nr. 526 nustatyta tvarka.

53Minėtu nutarimu patvirtinti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 9.4 punktas suteikė darbdaviui teisę nemokėti dienpinigių tik tuo atveju, kai kviečiančioji užsienio šalis pilnai aprūpino komandiruotąjį.

54Į bylą pateiktos koncertinių gastrolių sutartys, atsakovo atstovo J. B. paaiškinimai (b.l. 108) įrodo, kad kviečiančioji šalis užsienyje, sutartimis sulygtas pinigų sumas, tame tarpe ir dienpinigius perduodavo, o orkestro direktorius šias pinigines lėšas priimdavo. Tai rodo, kad dienpinigių kviečiančioji šalis užsienyje, tiesiogiai artistams, tame tarpe ir ieškovui nemokėjo, todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, jog atsakovas neprivalėjo mokėti dienpinigių ieškovui, kadangi jie buvo mokami kviečiančiųjų organizacijų užsienio valstybėse.

55Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo atstovui gavus pinigines lėšas iš kviečiančiųjų organizacijų, jos tapo atsakovo lėšomis, kurias atsakovas privalėjo panaudoti Darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams bei jų panaudojimą fiksuoti LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

56Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog dienpinigių išmokėjimo faktą patvirtina liudytojų parodymai teisme (CPK 177 str.). Atsakovas yra juridinis asmuo, kurio ūkinę-finansinę veiklą reglamentuoja LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, todėl įrodinėti dienpinigių išmokėjimą liudytojų parodymais, o ne buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės dokumentais, kai tokia tvarka nustatoma teisės aktais negalima (CPK 177 str. 4 d.).

57Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo sprendimo išvadomis, kad atsakovas dokumentine tvarka neįrodė dienpinigių išmokėjimo ieškovui fakto (CPK 178 str.).

58Dėl ieškinio senaties taikymo

59Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškininės senaties institutas negali būti vertinamas kaip vienašalis t.y. nustatytas tik vienos teisinio santykio šalies interesais. Įstatymas, nustatydamas laiko tarpą per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, siekia ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius teisinius santykius.

60Siekiant užtikrinti santykių stabilumą, teisė nustato ilgesnį ir trupesnį ieškininės senaties terminą. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme nustatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą į šį pažeidimą per visą ieškininės senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, kita teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba numano jog jo teisė buvo pažeista.

61Darbo kodekso 27 straipsnis nustato 3-ejų metų bendrąjį ieškinio senaties terminą šio kodekso reglamentuojamiems santykiams. Šio straipsnio 5 dalis nustato, kad ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos, jeigu šiame kodekse ir kituose darbo įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų.

62Teisėjų kolegija iš esmės nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atnaujintas ieškinio senaties terminas ieškovo pažeistai teisei ginti, nes tuo pirmos instancijos teismas pažeidė Darbo kodekso 2 straipsnyje, Civilinio kodekso 1.2 straipsnyje, CPK 6 straipsnyje nustatytus šalių lygiateisiškumo įstatymui principus.

63Pareikšdamas ieškinį bei bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu, ieškovas laikėsi nuostatos, kad nepraleido ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti (DK 27 str. 1 d.).

64Atsakovas nurodydamas, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, prašė teismo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str.) ir ieškovo ieškinį, atmesti.

65Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs aplinkybes (CPK 183 str., 185 str.) susijusias su ieškovo veiksmais, iki jam pareiškiant ieškinį teisme, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo netenkinti atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 2 d.).

66Į bylą pateiktas A. S. 2005 metų balandžio 18 dienos prašymas Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai (b.l. 64) įrodo, kad šiuo prašymu ieškovas prašė ne nustatyti ar patikslinti galimą pažeidimų buvimą, kaip tai ieškovas aiškino kreipimosi į darbo inspekciją būtinumą bei aiškino ieškinio senaties skaičiavimo terminus, o remdamasis kolektyvine sutartimi nurodė, kad konkrečius pažeidimus Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre ir prašė juos išaiškinti. Tai suprantama kaip prašymas išviešinti nurodytus pažeidimus.

67Šis rašytinis įrodymas (CPK 177 str., 197 str.) leidžia spręsti, jog ieškovas 2005-04-18 jau žinojo apie jo pažeistą teisę, o Valstybinė darbo inspekcija 2005-05-17 raštu tik patvirtino ieškovo teiginius apie jo pažeistą teisę, apie Valstybinės darbo inspekcijos poveikio priemones atsakovo atžvilgiu, ieškovui buvo žinoma, todėl teisėjų kolegijos nuomone kliūčių ieškovui ginti pažeistą teisę nebuvo (CPK 178 str.).

68Ieškovas ieškinį pareiškė tik 2008-05-16, t.y. praleidęs Darbo kodekso 27 straipsnyje nustatytą terminą ginti pažeistą teisę. Tokį ieškovo elgesį teisėjų kolegija laiko nerūpestingu bei nepateisinamu, todėl šiuo atveju teismas privalo vadovautis ieškovo ir atsakovo lygybės prieš įstatymą principu bei taikyti ieškinio senatį reikalavimui, jei to reikalauja atsakovas (CK 1.126 str. 2 d.).

69Nurodytų argumentų ir išvadų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pakeičia Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 metų sausio 27 dienos sprendimą, naikindamas sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovo naudai priteista 5938 Lt dienpinigių bei 430 Lt bylinėjimosi išlaidų ir ieškovo ieškinį šioje dalyje atmeta.

70Kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

71Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 3 p. teisėjų kolegija

Nutarė

72Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 metų sausio 27 dienos sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo Koncertinės įstaigos ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ ieškovo A. S. naudai priteista 5938 Lt dienpinigių bei 430 Lt bylinėjimosi išlaidų panaikinti ir ieškovo ieškinį šioje dalyje atmesti.

73Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio,... 4. kolegijos teisėjų... 5. Virginijos Volskienės... 6. Tatjanos Žukauskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Jonei Markevičiūtei... 9. dalyvaujant ieškovui... 10. A. S.... 11. ieškovo atstovei... 12. adv. I. M.... 13. atsakovo atstovams... 14. adv. R. S.,... 15. G. R., J. B.... 16. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo... 17. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 18. I.Ginčo esmė... 19. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir... 20. Ieškovas nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio mėnesį gastroliuojant... 21. Atsakovas Koncertinė įstaiga ,,Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras“... 22. Atsiliepime nurodoma, kad orkestro gastrolės nėra laikomos tarnybinėmis... 23. Tretysis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos (toliau-VDI) Vilniaus skyrius... 24. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 25. Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinys... 26. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių kilo ginčas ar artistų išvyka į... 27. Teismas konstatavo, kad atsakovui pagal sutartį su kviečiančiaja... 28. Teismas pažymėjo, kad ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo... 29. Teismas konstatavo, kad ieškovui mokėtinų dienpinigių dydis nustatomas... 30. Teismas nesprendė ieškovo reikalavimo, dėl 386,76 Lt sumos permokos... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 32. Koncertinė įstaiga ,,Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ apeliaciniu... 33. Nurodė, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės bei... 34. Teismas neatsižvelgė į liudytojų parodymus, kuriais nustatyta, kad... 35. Nesutiko su teismo argumentu, kad išmokėjus dienpinigius užsienio... 36. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos archyvų departamento prie LR... 37. Teismas nepagrįstai atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą.... 38. Ieškovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip... 39. Atsiliepime nurodoma, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.... 40. Tretysis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos (toliau-VDI) Vilniaus skyrius... 41. Nurodė, kad jis teisėtas ir pagrįstas, priimtas teisingai įvertinus... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 43. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 44. Šioje byloje kilo ginčas dėl buvusio darbuotojo teisės į dienpinigius... 45. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad spręsdamas bylą, pirmos... 46. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir... 47. Ieškovą A. S. bei atsakovą koncertinę įstaigą ,,Lietuvos valstybinis... 48. Ieškovo nurodomos komandiruotės laikotarpiais už kuriuos jis prašo... 49. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog ieškovo nurodytais... 50. Tarnybinės komandiruotės sąvoka yra suformuluota Lietuvos Respublikos... 51. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovo vardu veikiančio J. B. bei... 52. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo išvykos į užsienį simfoninio orkestro... 53. Minėtu nutarimu patvirtinti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo... 54. Į bylą pateiktos koncertinių gastrolių sutartys, atsakovo atstovo J. B.... 55. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo atstovui gavus pinigines lėšas... 56. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog dienpinigių... 57. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo... 58. Dėl ieškinio senaties taikymo... 59. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškininės senaties institutas... 60. Siekiant užtikrinti santykių stabilumą, teisė nustato ilgesnį ir trupesnį... 61. Darbo kodekso 27 straipsnis nustato 3-ejų metų bendrąjį ieškinio senaties... 62. Teisėjų kolegija iš esmės nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo... 63. Pareikšdamas ieškinį bei bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu,... 64. Atsakovas nurodydamas, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą,... 65. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs aplinkybes... 66. Į bylą pateiktas A. S. 2005 metų balandžio 18 dienos prašymas Lietuvos... 67. Šis rašytinis įrodymas (CPK 177 str., 197 str.) leidžia spręsti, jog... 68. Ieškovas ieškinį pareiškė tik 2008-05-16, t.y. praleidęs Darbo kodekso 27... 69. Nurodytų argumentų ir išvadų pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 70. Kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.... 71. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 3 p. teisėjų kolegija... 72. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 metų sausio 27 dienos sprendimą... 73. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....