Byla 2-715-902/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo R. G. jos nepilnamečio vaiko M. G. atžvilgiu

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant Ingai Madeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Rimai Špokevičienei, trečiajam asmeniui J. K., išvadą teikiančios institucijos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rūtai Marinskaitei, nedalyvaujant atsakovei R. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovei R. G., trečiajam asmeniui J. K., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo R. G. jos nepilnamečio vaiko M. G. atžvilgiu ir

Nustatė

2Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. G. jos nepilnamečio vaiko M. G., a.k. ( - ) atžvilgiu, neterminuotai apribojus tėvų valdžią, nustatyti M. G. – nuolatinę globą, jo globėja skirti J. K., gyvenančią ( - ), nustatyti M. G. gyvenamąją vietą kartu su globėja J. K., priteisti iš atsakovės materialinį išlaikymą M. G. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, remdamasi ieškinio pareiškime išsamiai išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškinio reikalavimus pilnai palaikė, prašė juos tenkinti. Nurodė, kad nuo 2007 metų R. G. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Atsakovė yra pagimdžiusi penkis vaikus, kurių pati neaugino. M. G. atsakovė pagimdė 2011-09-12, tačiau nuo pat M. G. gimimo, juo nesirūpino, iš VšĮ Kauno klinikinės ligoninės atsisakė jį pasiimti į namus. Berniuko biologinis tėvas nenustatytas. M. G. laikina globėja paskirta J. K., kuri nuo pat gimimo augina M. G.. Šiuo metu atsakovės buvimo vieta nežinoma, ji nedirba, 2006-03-28 buvo įvertintas R. G. darbingumo lygis - netektas darbingumas 60 %. Darbingumo lygio priežastis -27.1. ligos arba būklės. Diagnozės kodas pagal TLK-10 - F 06.2, F 70.1. Darbingumo lygis nustatytas vieneriems metams. Pakartotinam darbingumo lygio vertinimui po 2007-03-28 atsakovė nesikreipė. Šiuo metu atsakovė nesigydo. Mano, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

4Atsakovė R. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu, prašymų atidėti teismo posėdį ar bylą nagrinėti jai nedalyvaujant negauta, neatvykimo priežastys nežinomos.

5Tretysis asmuo J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje paaiškino su ieškiniu sutinka, nurodė, kad yra M. G. globėja, berniuką globoja nuo pat jo gimimo iki šiol. Atsakovės nėra mačiusi, ji vaiku niekada nesidomėjo, juo nesirūpino, jam neteikė išlaikymo, vaiko tėvas nėra žinomas. Ji norinti tapti nuolatine M. G. globėja, kad vėliau galėtų berniuką įsivaikinti. Šiuo metu už vaiko globą gauna 520 litų, mano, kad tikslinga iš atsakovės M. G. išlaikymui priteisti po 200 litų. Nurodė, kad berniukui gyventi turi geras sąlygas, nes gyvena nuosavame name ( - ). Šiuo metu ji nedirba, nes yra vaiko priežiūros atostogose. Be M. G., dar globoja P. G..

6Išvadą teikianti institucija Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog sutinka su ieškiniu. Išvadoje nurodė ir teisme paaiškino, kad atsakovės R. G. gyvenamoji vieta nežinoma, ji yra pagimdžiusi penkis vaikus, kurių pati neaugina. ( - ) m. pagimdė dukrą G., ( - ) m. – sūnų E., ( - ) m. – sūnų D., o ( - ) m. – P. G.. R. G. ( - ) VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje pagimdė sūnų M. G., kurį atsisakė pasiimti iš ligoninės ir auginti. Berniuko biologinis tėvas nenustatytas. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2011-09-15 prašymu Civilinės metrikacijos skyrius įregistravo M. G. gimimą. ( - ) VTAS gavo pilietės J. K., ( - ), gyv. ( - ), prašymą paskirti ją M. G., gim. ( - ), laikinąja globėja. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-15 įsakymu Nr. A-943 M. G. nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta J. K. ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su globėja. J. K. šeima jau yra įsivaikinusi P. G., Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-04-07 sprendimu. R. G. neturėjo nuolatinio darbo, vertėsi prostitucija, girtavo bei neturėjo pastovios gyvenamosios vietos. Gimus M. G. moteris savo gyvenamąją vietą nurodė ( - ), tačiau Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tokio kaimo nėra. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2002-02-18 priėmė nutartį ir R. G. paskyrė priverčiamąją medicininio poveikio, atiduodant ją į psichiatrijos ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2003-08-27 nutartimi moteris gydėsi VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninėje". Moteris turi antrą neįgalumo grupę. Atsižvelgiant į tai, kad motina neaugina visų savo pagimdytų vaikų, motinos valdžia ribotina ir į sūnų M.. M. G. globėjos J. K. ir jos sutuoktinio E. K. šeima nori tapti nuolatiniais berniuko globėjais. Tam šeima turi visas sąlygas. E. K. turi darbines pajamas, o J. K. motinystės atostogose, augina M. G. brolį P.. Šeimos nariai geros sveikatos, myli ir ryšys su M. stiprus. K. šeima išreiškė ketinimą įvaikinti M., J. K. yra baigusi specialius kursus. Atsižvelgiant į tai, kad motina R. G. nuo pat vaikų gimimo niekada nesidomėjo jais, jų neauklėjo, nelankė, nesikreipė į VTAS dėl vaiko grąžinimo į šeimą ir nėra duomenų, kad ji galėtų auginti vaiką, prašo ieškinį patenkinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad atsakovė R. G. yra pagimdžiusi penkis vaikus, kurių pati neaugina. ( - ) pagimdė dukrą G. G., o ( - ) pagimdė E. G., ( - ) pagimdė sūnų D. G., ( - ) pagimdė sūnų P. G.. Nuo 2007 metų R. G. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (b.l. 9). Kadangi atsakovė vedė asocialų gyvenimo būdą, nedirbo ir neturėjo pastovios gyvenamosios vietos, nuo pat vaikų G. G. ir E. G. gimimo visiškai nesirūpino ir neaugino dukterų, nesidomėjo jų sveikata, ugdymu, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-06-25 sprendimu (b.l.10-13) R. G. neterminuotai apribota tėvų valdžia jos nepilnamečių dukterų G. G., a.k. ( - ) ir E. G., a.k. ( - ) atžvilgiu. G. G. nuolatine globėja paskirta L. Z., gyv. ( - ). E. G. nuolatine globėja paskirta I. S., gyv. ( - ) mergaičių gyvenamosios vietos nustatytos kartu su globėjomis. Iš motinos prileistas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Lt dydžio kiekvienai dukrai nuo 2008-03-17 iki jų pilnametystės.

92008-08-18 R. G., gyvenusi ( - ), VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoje pagimdė sūnų D. G., kurį atsisakė pasiimti iš ligoninės ir auginti. Biologinis berniuko tėvas nenustatytas. Kadangi vaiko motina R. G. vesdama asocialų gyvenimo būdą, darytų ypatingą žalą mažamečio vystimuisi, atsakovei visiškai nesirūpinant savo vaiku, nutrūkus bet kokiam ryšiui tarp motinos ir vaiko nei nesant duomenų, kad susiklosčiusi padėtis galėtų pasikeisti, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-03-18 sprendimu (b.l. 14-16) tėvų valdžia motinai apribota neterminuotai, nustatant D. G., a.k. ( - ) nuolatinę globą, vaiko nuolatine globėja paskiriant Ž. L., gyvenančią ( - ), vaiko gyvenamąją vietą nustatant kartu su globėja. Iš motinos priteistas išlaikymas sūnui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis 200 Lt. dydžio išmokomis nuo 2008-08-18 iki jo pilnametystės.

102009-11-19 VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoje R. G. pagimdė sūnų P. G., kurį atsisakė pasiimti iš ligoninės. Vaiko biologinis tėvas nenustatytas. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-12-02 sprendimu (b.l. 17-19), nustačius, jog R. G. dėl savo kaltės vengia atlikti pareigą auklėti sūnų P. G., nebendrauja su juo ir neišlaiko vaiko, nesant duomenų, jog padėtis galėtų pasikeisti, tėvų valdžią motinai apribojo neterminuotai. D. G., a.k. ( - ) nustatyta nuolatinė globa, jo nuolatine globėja paskirta J. K., a.k. ( - ) vaiko gyvenamąją vietą nustatant kartu su globėja. Iš motinos priteistas išlaikymas sūnui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis 200 Lt. dydžio išmokomis nuo 2010-05-04 pilnametystės.

11Nustatyta, kad nepilnametis M. G., gim. 2011-09-12, yra atsakovės R. G. vaikas (b.l. 20, 22, 23). Atsakovė nuo pat M. G. gimimo juo nesirūpino, iš VšĮ Kauno klinikinės ligoninės atsisakė jį pasiimti į namus. Berniuko biologinis tėvas nenustatytas (b.l. 7, 28, 30, 31, 32); Panevėžio r. savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus 2011-09-15 prašymu Civilinės metrikacijos skyrius įregistravo M. G. gimimą. Panevėžio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-15 įsakymu Nr. A-943 M. G. nustatyta laikinoji globa, globėją paskiriant J. K., gyv. ( - ), vaiko gyvenamąją vietą nustatant ten (b.l. 24, 25, 26, 27).

12R. G. neturėjo nuolatinio darbo, vertėsi prostitucija, girtavo, keitė gyvenamąją vietą. Iki sūnaus P. gimimo, gyveno pas draugą ( - ). Marijampolės rajono apylinkės teismas 2002-02-18 nutartimi R. G. paskyrė priverčiamąją medicininio poveikio, atiduodant ją į psichiatrijos ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2003-08-27 nutartimi moteris gydėsi VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Ji turi antrą neįgalumo grupę.

13R. G. nedirba, darbo biržoje neregistruota (b.l. 36, 40, 42. Atsakovė Marijampolės r. apylinkės teismo 2002-02-18 nutartimi, vadovaujantis LR BPK 360-362 str. buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 2261 str., paskiriant priverčiamojo medicininio poveikio priemonę - atiduodant į psichiatrinę ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis (diagnozuota lėtinė psichinė liga - organinis kliedesinis sutrikimas) (b.l. 45). Rokiškio r. apylinkės teismas 2004-03-19 nutartimi priverstinį gydymą pakeitė į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, konstatavęs, kad ligonės sveikatos būklė stabili, R. G. yra teisingo elgesio (b.l. 46). Nuo 2011-08-25 R. G. yra paieškoma Marijampolės apskrities VPK pareigūnų, kaip asmuo, vengiantis administracinės atsakomybės. Jai buvo paskirtos nuobaudos už padarytus administracinius teisės pažeidimus: 2007-02-23 pagal LR ATPK 131 str. 5 d.15 Lt bauda, 2009-03-10 pagal LR ATPK 178 str. 1 d. 40 Lt bauda, 2010-03-15 pagal LR ATPK 183 str. 1 d. - įspėjimas, 2010-09-14 pagal LR ATPK I78 str. 1d. -įspėjimas, 2010-11-22 pagal LR ATPK 178 str. 2 d. - 50 Lt bauda (informacijos apie baudos sumokėjimą nėra) (b.l. 48, 51-53).

14Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2009-10-22 medicininiame pažymėjime Nr. 274 (b.l. 54) nurodoma, kad R. G. yra registruota Psichikos sveikatos centro apskaitoje. 2008-2009 metais ji PSC nesilankė ir nesigydė. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių III teritorinis skyrius, pagal Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos siuntimą, 2006-03-28 buvo įvertinęs R. G. darbingumo lygį - netektas darbingumas 60 %. Darbingumo lygio priežastis -27.1. ligos arba būklės. Diagnozės kodas pagal TLK-10 - F 06.2, F 70.1. Darbingumo lygis nustatytas vieneriems metams. Pakartotinam darbingumo lygio vertinimui po 2007-03-28 atsakovė nesikreipė (b.l. 56, 57, 58, 59).

15Tėvų valdžia gali būti apribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais (CK 3.180 str.). Tėvų teisės ir pareigos įgyvendinti tėvų valdžią apibrėžtos CK 3.155 str., t.y. teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis vaikų sveikata, juos išlaikyti, atsižvelgiant į fizinę ir protinę vaikų būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir darniai jų raidai, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje. Tėvų valdžia turi būti orientuota į vaiko teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose teisės aktuose, įgyvendinimą. Esminės vaiko teisės, atsižvelgiant į CK 3.161 str., yra jo teisė sveikai gyventi, sveikai augti, gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamam ir aprūpintam, savo tėvų šeimoje bendrauti su tėvais. CK 3.165 str. įtvirtintos tėvų pareigos auklėti savo vaikus, būti atsakingiems už jų auklėjimą ir raidą, rūpintis savo vaikų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu.

16Apibendrinus byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo, trečiojo asmens, išvadą teikiančios institucijos paaiškinimą, teismas daro išvadą, kad atsakovė dėl aplaidumo, nenoro, asocialaus gyvenimo būdo vengia vykdyti tėvų pareigą auklėti ir prižiūrėti vaikus, neprižiūri savo mažamečio vaiko M. G., nesirūpina jo sveikata, neužtikrina saugių ir tinkamų gyvenimo sąlygų, vengia atlikti savo pareigas, neužtikrina vaikui teisių gyventi sveikai. Atsakovė nelanko savo vaiko, nesiekė jo susigrąžinti, nekeitė gyvenimo būdo, nesirūpino gyvenamuoju būstu bei neieškojo darbo. Savo neveikimu, abejingu požiūriu atsakovė neužtikrino nepilnamečio vaiko teisių saugiai gyventi šeimoje, visiškai nusišalino nuo pareigos prižiūrėti ir auklėti vaiką, nesudaro tinkamų sąlygų vaikui augti šeimoje, nerodo pastangų keisti gyvenimo būdą. Nuo 2011-08-25 R. G. yra paieškoma, kaip asmuo, vengiantis administracinės atsakomybės, ji sistemingai daro administracinius nusižengimus, taigi ši aplinkybė tik patvirtina jos netinkamai pasirinktą gyvenimo būdą, kuris neabejotinai daro žalingą įtaką vaikams. Todėl teismas turi pagrindo konstatuoti, kad atsakovė neįgyvendina tėvų valdžios dėl aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, savo elgesiu daro žalingą įtaka vaikui. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė sirgtų psichikos liga ir negalėtų suprasti savo veiksmų prasmės bei jų valdyti, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra kalta dėl savo veiksmų ir neveikimo vaikų atžvilgiu ir nėra duomenų, kad padėtis ateityje gali pasikeisti. Esant šioms aplinkybėms, ginant nepilnamečio M. G. interesus ir siekiant užtikrinti normalų vaiko asmenybės vystymąsi, atsakovei neįrodžius, kad padėtis pasikeitė ir ji gali rūpintis nepilnamečiu vaiku, todėl atsakovei R. G. neterminuotai apribotina tėvų valdžia jos mažamečio vaiko M. G. atžvilgiu, nustatant nepilnamečiui vaikui nuolatinę globą (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p., 3.265 str. 3 p., CPK 407 str., 504 str.).

17Atsakovės nepilnamečiu vaiku M. G. rūpinasi tretysis asmuo J. K.. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad J. K. tinkamai atlieka globėjos pareigas ir ji sutinka būti skiriama nuolatine M. G. globėja (b.l. 96-97). Tam neprieštarauja ir kartu gyvenantis jos vyras E. K.. J. K. yra sveika, administracine tvarka nebausta, neteista, charakterizuojama teigiamai (b.l. 64, 66, 67). J. K., šiuo metu globojanti mažametį M. G., turi visas sąlygas globoti vaiką. E. K. turi darbines pajamas, o J. K. motinystės atostogose, augina M. G. brolį P.. Šeimos nariai geros sveikatos, myli ir ryšys su M. stiprus. Kontrimavičių šeima išreiškė ketinimą įvaikinti M.. J. K. yra baigusi specialius kursus, ji dalyvavo mokymuose pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą (b.l. 62). Atsižvelgiant į išvadą teikiančių institucijų nuomonę ir nesant kitų asmenų, galinčių globoti nepilnametį M. G. bei atsižvelgiant į CPK 3.249 str. nustatytus vaiko globos nustatymo principus, J. K. skirtina M. G. nuolatine globėja. Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su globėja.

18CK 3.195 str. nustatyta, kad atskyrus vaikus nuo tėvų ar apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka. CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir teikti materialinį išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai, užtikrinti būtinas vaikams vystymosi sąlygas.

19Vertinant atsakovės R. G. turtinę padėtį, matyti, kad jos vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, savo vardu ji turi automobilį BMW 520, valst. Nr. ( - ) šiuo metu nedirba. 2006-03-28 buvo įvertintas R. G. darbingumo lygis - netektas darbingumas 60 %. Darbingumo lygio priežastis -27.1. ligos arba būklės. Diagnozės kodas pagal TLK-10 - F 06.2, F 70.1. Darbingumo lygis nustatytas vieneriems metams. Pakartotinam darbingumo lygio vertinimui po 2007-03-28 atsakovė nesikreipė. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė sąžiningai siekė užtikrinti nepilnamečio vaiko M. G. turtines teises į išlaikymą, pagal išgales prisidėjo prie vaiko poreikių tenkinimo, dėjo pastangas rasti darbą, įgyti specialybę, geresnį išsilavinimą, tačiau dėl objektyvių priežasčių negalėjo to padaryti, priešingai iš byloje surinktos medžiagos matyti, jog atsakovės nuo 2007 metų šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, vedė asocialų gyvenimo būdą, nedirbo ir neturėjo pastovios gyvenamosios vietos, nuolatinės gyvenamosios ji neturi iki šiol, nors pagimdė penkis vaikus, tačiau nė vieno jų pati neaugino, jais nesirūpino, nesidomėjo jų sveikata. Atsakovė yra darbingo amžiaus, apie tai, kad jai šiuo metu būtų apribotas darbingumas byloje duomenų nesurinkta, nors nekilnojamo turto neturi, o turi tik 1984 m. laidos automobilį, šiuo metu nedirba, bet privalo teikti materialinį išlaikymą savo vaikui. Visas abejones dėl išlaikymo dydžio ar kitų reikšmingų aplinkybių, teismas vertina vaiko interesų naudai ir pripažįsta atsakovę, galinčią teikti vaikui reikalingo dydžio išlaikymą, t.y. nepilnamečiui vaikui M. G. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Nors toks išlaikymo dydis yra mažesnis už minimalią mėnesio algą, tačiau yra didesnis už minimalų gyvenimo lygį ir atsižvelgiant į bylos aplinkybes, minimaliai užtikrins nepilnamečio vaiko poreikius (CK 3.196, 3.198 str.). Nepilnametis M. G. nekilnojamojo turto neturi (b.l. 83), tačiau priteisus materialinį išlaikymą, M. G. išlaikymui skirtų piniginių lėšų administratore skirtina J. K. (CK 3.275 str., CPK 504 str. 3 d.).

20Pažymėtina, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl iš esmės pasikeitus tėvų turtinei padėčiai teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo gali būti peržiūrimas (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

21Iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79, 88, 93 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268 str., CK 3.179 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. G., a.k. ( - ) jos nepilnamečio sūnaus M. G., a.k. ( - ) atžvilgiu.

25Nustatyti M. G., a.k. ( - ) nuolatinę globą.

26Paskirti M. G., a.k. ( - ) nuolatinę globėją J. K., a.k. ( - ) gyvenančią ( - ), ir M. G. gyvenamąją vietą nustatyti kartu su globėja.

27Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiam M. G., a.k. ( - ) po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki M. G. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Priteisto vaiko išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti J. K., a.k. ( - )

29Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) 211 Lt (du šimtus vienuolika litų) žyminio mokesčio ir 18 Lt (aštuoniolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. G. jos... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, remdamasi ieškinio pareiškime... 4. Atsakovė R. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 5. Tretysis asmuo J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 6. Išvadą teikianti institucija Panevėžio rajono savivaldybės administracijos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad atsakovė R. G. yra pagimdžiusi... 9. 2008-08-18 R. G., gyvenusi ( - ), VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoje... 10. 2009-11-19 VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoje R. G. pagimdė sūnų... 11. Nustatyta, kad nepilnametis M. G., gim. 2011-09-12, yra atsakovės R. G. vaikas... 12. R. G. neturėjo nuolatinio darbo, vertėsi prostitucija, girtavo, keitė... 13. R. G. nedirba, darbo biržoje neregistruota (b.l. 36, 40, 42. Atsakovė... 14. Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2009-10-22 medicininiame... 15. Tėvų valdžia gali būti apribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 16. Apibendrinus byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo,... 17. Atsakovės nepilnamečiu vaiku M. G. rūpinasi tretysis asmuo J. K.. Iš byloje... 18. CK 3.195 str. nustatyta, kad atskyrus vaikus nuo tėvų ar apribojus tėvų... 19. Vertinant atsakovės R. G. turtinę padėtį, matyti, kad jos vardu registruoto... 20. Pažymėtina, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra... 21. Iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268 str., CK 3.179 str.,... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. G., a.k. ( - ) jos nepilnamečio... 25. Nustatyti M. G., a.k. ( - ) nuolatinę globą.... 26. Paskirti M. G., a.k. ( - ) nuolatinę globėją J. K., a.k. ( - ) gyvenančią... 27. Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiam M. G.,... 28. Priteisto vaiko išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti J. K.,... 29. Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) 211 Lt (du šimtus vienuolika litų) žyminio... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...