Byla 2-153-780/2013
Dėl neteisėtu medžių kirtimu aplinkai padarytos žalos atlyginimo priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui A. J. dėl neteisėtu medžių kirtimu aplinkai padarytos žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 238,48 Lt už aplinkai padarytą žalą. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovas A. J., neturėdamas leidimo kirsti mišką, ( - ) esančioje žemės valdoje, kadastro Nr. ( - ), priklausančioje M. J. ir D. J., savavališkai iškirto 5,42 m3 medienos. Šiais neteisėtais veiksmais atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies reikalavimus bei padarė 238,48 Lt žalą aplinkai. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b. l. 20-22).

3Teismas daro išvadą, kad pagal pateiktus rašytinius įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 428 straipsnio 1 dalis).

4Remiantis pateiktais įrodymais, byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės: atsakovas A. J., neturėdamas leidimo kirsti mišką, M. J. ir D. J. priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), III grupės miške, neplynu kirtimu savavališkai iškirto 5 žalias drebules ir 14 žalių alksnių, t. y. 5,42 m3 medienos. Atsakovas savo neteisėta veika padarė aplinkai 238,48 Lt žalą. Kadangi medžiai iškirsti neteisėtai, A. J. taikyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 621 straipsnio 2 dalį – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyresniojo specialisto V. S. 2011-07-04 nutarimu paskirta 300 Lt bauda, pasiūlyta atlyginti aplinkai padarytą 238,48 Lt žalą. Nutarimas dėl baudos išieškojimo perduotas vykdyti antstoliui.

5Tarp šalių atsirado deliktiniai teisiniai santykiai. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (Civilinio kodekso (toliau – CK 6.245 straipsnio 4 dalis). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 1, 2 dalys). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo ją visiškai atlyginti arba, jeigu įmanoma, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Žala aplinkai paskaičiuota vadovaujantis Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos, patvirtintos 2002-04-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 521, 2.1 punktu, šios tvarkos priedo pakeitimo, patvirtinto 2004-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 570, 1.3.2 punktu. Byloje atsakovo padarytos žalos aplinkai dydis yra 238,48 Lt. Žalą įrodantys dokumentai: Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato 2011-04-08 raštas Nr. 52-72-S-2196 (b. l. 6), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2011-04-12 pranešimas LR2-165 ir padarytos žalos dėl iškirstų medžių paskaičiavimas (b. l. 7-8), 2011-07-04 administracinio teisės pažeidimo protokolas ir nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-89 (b. l. 9-10, 11-12). Atsakovas gera valia aplinkai padarytos žalos neatlygino, todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo ieškovei priteistina 238,48 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

6Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 29 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 96 straipsnio 1 dalis, 425 straipsnio 3 dalis).

7Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt, šioje byloje susidariusios 6,60 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

9Ieškinį patenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 238,48 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus 48 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimo ieškovės Valstybinės miškų tarnybos, kodas 302471705, a. s. Nr. LT65 4010 0425 0231 3838 AB DNB bankas, naudai.

11Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 29 Lt (dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos pavadinimas – bylinėjimosi išlaidos, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale).

12Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai