Byla 2-949-474/2011

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui L. J.,

4pareiškėjos atstovui Domicelei Baltrušaitienei,

5suinteresuoto asmens atstovui V. V.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

7Pareiškėjas nurodo, kad kreipėsi į VSDFV Kretingos skyrių dėl priedo prie senatvės pensijos gavimo. Jai buvo paaiškinta, kad turimų dokumentų, įrodančių darbo stažą, nepakanka. Ji nuo 1986-07-01 iki 1988-02-23 dirbo Kretingos miesto lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“ sanitarės pareigose. Įsakymuose apie jos priėmimą ir atleidimą iš darbo yra nurodytas vardas Irena, o jos asmens dokumentuose vardas yra nurodytas Liucija. Kitokia tvarka ji negali gauti reikiamų dokumentų, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1986-07-01 Kretingos miesto lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ įsakymuose Nr.56 94 ir 1988-02-23 Nr. 45 įrašytas vardas „I“ bei 2011-01-26 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. (4.14)-V6-46 nesutampa su jos asmens pase nurodytu vardu „L“ ir priklauso L. J.. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas senatvės pensijos padidinimo reikalu.

8Suinteresuoto asmens atstovas nurodo, kad su pareiškėjo prašymu sutinka ir prašo tenkinti pareiškimą.

9Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

10Nustatyta, kad 1986-07-01 Kretingos miesto lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ įsakymuose Nr.56 94 ir 1988-02-23 Nr. 45 įrašytas vardas „I“ (b.l. 10-11). 2011-01-26 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. (4.14)-V6-46 nurodyta vardas „I‘, o pavardė „J“(b.l. 8). Pareiškėjos gimimo liudijime, santuokos liudijime ir asmens pase vardas nurodytas „L“(b.l.3-5). Liudytojos B. S. ir L. R. parodė, kad su pareiškėja dirbo vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Ji dirbo sanitarės pareigose ir ji darbovietėje buvo vadinama I. Visi žinojo, kad jos vardas yra L, tačiau taip buvo vadinama.

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-03-30 nutarimu Nr. 371, jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 52 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

12Iš šių rašytinių įrodymų matyti, kad dokumentai nėra išsaugoti. Iš pateiktų įrodymų teismas daro išvadą, kad pareiškėja dirbo Kretingos vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ sanitarės pareigose ir šios įstaigos įsakymai bei seniūno išduota pažyma priklauso jai. Pareiškėja kitokia tvarka negali atkurti reikiamų dokumentų, patvirtinančių šį faktą, todėl nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai senatvės pensijos gavimo reikalu(CPK 444 str. 1d. 9p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 ir 448 str.str. teismas

14n u s p r e d ė:

15Pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą senatvės pensijos gavimo reikalu, kad 1986-07-01 Kretingos miesto lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ įsakymuose Nr.56 94 ir 1988-02-23 Nr. 45 įrašytas vardas „I“ bei 2011-01-26 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. (4.14)-V6-46 nesutampa su jos asmens pase nurodytu vardu „L“ ir priklauso L. J., a.k( - )

16Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

17Teisėjas

18Valdas Alška

Proceso dalyviai