Byla 2-1707-730/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo, netesybu, bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, rašytinio proceso tvarka, civilineje byloje pagal ieškovo VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ ieškini atsakovui UAB „Visaugis“ del nuostoliu atlyginimo, netesybu, bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2n u s t a t e :

3ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu del 8576,00 Lt isiskolinimo, 1543,68 Lt delspinigiu, 5 procentus metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teismo dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidu priteisimo.

4Atsakovui procesiniai dokumentai iteikti tinkamai, atsiliepimo per teismo nustatyta termina nepateike, todel esant ieškovo prašymui yra istatyminis pagrindas priimti sprendima už akiu (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad 2008 m. lapkricio 27 d. tarp VŠI „Mokslo ir technologiju parkas“ ir UAB „Visaugis“ buvo sudaryta negyvenamuju patalpu ir darbo vietu naudojimo bei verslo valdymo paslaugu sutartis Nr. 185, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktos atlygintinai naudotis patalpos, esancios ( - ), kuriu indeksas pagal inventorizacine byla yra 4-10. Sudarydamos sutarti šalys susitare, kad atsakovas UAB „Visaugis“ nuomotojui VŠI „Mokslo ir technologiju parkas“ už darbo patalpu ir vietu eksploatavima, komunalines informacines, konsultavimo, techninio aptarnavimo bei administracines paslaugas moka po 1197,00 Lt, iskaitant PVM (Sutarties 2,3 punktai) kas menesi. Šalys susitare (Sutarties 8 punktas), jog sutartis yra kartu ir patalpu perdavimo - priemimo aktas. Šalys susitare (Sutarties 6 punktas), kad atsiskaitymai už suteiktas paslaugas atliekami ne veliau kaip iki kito menesio 7 dienos. Ieškovas savo isipareigojimus pagal sutartis ivykde tinkamai, jokiu atsakovo pretenziju (del paslaugu suteikimo savalaikiškumo, kokybes ir kt.) negavo. Atsakovas besalygiškai prieme ieškovo išrašytas PVM saskaitas fakturas (MTP Nr. 0002804, MTP Nr. 00002765, MTP Nr. 0002710, MTP Nr. 0002655, MTP Nr. 0002598, MTP Nr. 0002539, MTP Nr. 0002480, MTP Nr. 0002418), kartu patvirtindamas paslaugu priemimo fakta, taciau prievoles atsiskaityti už suteiktas paslaugas tinkamai neivykde, likdamas skolingas ieškovui 8576,00 Lt.

7Negyvenamuju patalpu komerciniai nuomos santykiai neturi specialaus teisinio reguliavimo, kaip, pvz., žemes nuoma, todel tokiems nuomos santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatancios teises normos. Nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) isipareigoja duoti nuomininkui daikta laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokesti, o kita šalis (nuomininkas) isipareigoja moketi nuomos mokesti (CK 6.477 straipsnis), tai yra šios sutarties objektas yra negyvenamuju patalpu laikinas naudojimasis už užmokesti.

8Teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Šaliu sudaryta sutartis turi buti tinkamai ir sažiningai vykdoma. Istatyme draudžiama šaliai vienašališkai atsisakyti vykdyti prievole ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo salygas, nebent tai butu iš anksto susitarta sutartyje arba tokia galimybe butu numatyta istatyme. Prievoles, sutarties neivykdymas yra pagrindas nukentejusiai šaliai reikalauti taikyti istatyme itvirtintus civiliniu teisiu gynimo budus.

9Nuomininkas privalo laiku moketi nuomos mokesti (CK 6.487 str. l d.). Atsakovas už suteiktas paslaugas privalo apmoketi sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK. 6.720 str.) Atsakovas prieme ausciau nurodytas PVM saskaitos - fakturos, taciau prievoles atsiskaityti už suteiktas paslaugas samoningai neivykde. Atsižvelgiant i išdestyta, iš atsakovo priteistina 8576,00 Lt. dydžio susidariusi skola. Atsakovas, laiku ir tinkamai nevykdes pinigines prievoles, privalo moketi ieškovui netesybas – delspinigius ir procesines palukanas (LR CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistini 0,1 procentu dydžio delspinigiai, skaiciuotini už 180 dienu, t.y. 1543,68 Lt ir 5 procentu metines palukanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

10Ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos – 304,00 Lt žyminio mokescio (CPK 93 str. 1 d., 80 str., 88 str.).

11Klaipedos miesto apylinkes teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nustatytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ( LR CPK 150 str. 5 d. ).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškini tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovo VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ naudai iš atsakovo UAB „Visaugis“ 8576,00 Lt isiskolinimo, 1543,68 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio palukanas nuo priteistos 10119,68 Lt sumos nuo bylos iškelimo, tai yra 2011-01-24, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 304,00 Lt bylinejimosi išlaidu.

152011-01-24 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones atsakovei UAB ,,Visaugis“ panaikinti ivykdžius teismo sprendima.

16Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per dvidešimt dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Klaipedos miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai