Byla 2SA-332-345/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., AB Ūkio bankas ir UAB „Piliuona

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. Š. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., AB Ūkio bankas ir UAB „Piliuona.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas I. Š. kreipėsi su skundu antstoliui D. B. ir teismui kuriuo prašė panaikinti antstolio 2012-06-25 patvarkymo dalį, kuria paskiriama pakartotinė ekspertizė turto – žemės sklypo ir negyvenamųjų patalpų – rinkos vertei nustatyti. Pardavinėti areštuotą turtą už šiuo metu esančias jau nustatytas turto vertintojų kainas: žemės sklypas – 1 000 000,00 Lt, negyvenamosios patalpos – 450 000,00 Lt. Pareiškėjas nurodo, kad 2012-06-25 patvarkyme antstolis visiškai nepateikia motyvų, kuriais remdamasis priėmė patvarkymą paskirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, nenurodė bei nepagrindė įstatymo reikalaujamo (CPK 613 str. 2 d.) tokio veiksmo atlikimo poreikio (CPK 682 str. 2 d.), nėra jokių įrodymų apie nurodyto poreikio buvimą, nurodoma abstrakti, formali ir su konkrečia situacija vykdomojoje byloje nesusijusi teismų praktika. Nurodo, kad UAB „NILL NILL“ atlikta turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė yra teisėta, tinkama ir teisinga, ir kol tai nepaneigiama nenuginčijamais įrodymais, nėra pagrindo ja nesiremti realizuojant areštuotą turtą. AB Ūkio bankas ir antstolio D. B. veiksmai turi būti traktuojami kaip vykdymo proceso vilkinimas, išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų apsaugos ir derinimo principo pažeidimas. Skolininkas nurodo, kad antstolis 2012-06-15 atsisakė skelbti nekilnojamojo turto varžytines, taip nepaisydamas skolininko interesų ir vilkindamas vykdymo procesą, sukeldamas papildomus nuostolius, nors antstolio pareiga yra vykdymo proceso metu sukelti kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui, išieškotojo reikalavimus patenkinant per kuo trumpesnį laiką. Taip pat nurodo, kad skolininkas dėl 2012-06-25 patvarkymo skirti ekspertizę, patiria nuostolius atsirandančius jam iš Kredito sutarties Nr. KR04-876/07, kadangi areštuotas turtas, esant tinkamai nustatytai jo vertei, galėtų būti jau realizuojamas LR CPK 691 str. nustatyta tvarka.

5Antstolio D. B. atstovė R. J. 2012-07-12 patvarkymu netenkino skolininko skundo. Patvarkyme nurodė, kad aukščiau minėtų turto vertintojų atliktų ekspertizių akivaizdu, kad dviejų vertintojų pateiktos išvados labai skyrėsi. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo turto iš varžytinių turto proceso stadija, jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Pažymi, kad vykdymo proceso dalyvių teisėtų interesų apsaugos ir derinimo principas tinkamai įgyvendinamas tik tuo atveju, kai išieškojimo objektu esantis turtas yra teisingai, laikantis įstatyme nustatytos tvarkos įkainojamas ir realizuojamas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjo I. Š. skundą atmetė. Teismas nenustatęs antstolio veiksmuose įstatymų pažeidimų, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių jo reikalavimus, pareiškėjo reikalavimus panaikinti antstolio D. B. 2012-06-25 patvarkymo dalį, kuria paskiriama pakartotinė ekspertizė, atmetė.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjas I. Š. prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti antstolio D. B. 2012-06-25 patvarkymo dalies vykdymą, kuria paskiriama pakartotinė ekspertizė turto – žemės sklypo ir negyvenamųjų patalpų – rinkos vertei nustatyti; panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-27 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti antstolio D. B. 2012-06-25 patvarkymo dalį, kuria paskiriama pakartotinė ekspertizė turto – žemės sklypo ir negyvenamųjų patalpų – rinkos vertei nustatyti. Nurodo, kad 2012-06-25 patvarkyme antstolis nepateikė motyvų, kuriais remdamasis priėmė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir pakartotinės ekspertizės skyrimo. Antstolis nepateikė pagrįstų įrodymų, kodėl 2012-05-18 UAB „NILL NILL“ atliktas turto vertinimas laikytinas abejotinu, neobjektyviu ir neteisingu. AB Ūkio bankas prašymas paskirti papildomą ekspertizę yra abstraktus ir formalus, argumentai niekuo nepagrindžiami ir nepateikiami jokie įrodymai, reikalingi siekiant paskirti pakartotinę ekspertizę. Priešingai nei nurodė teismas, skolininkas laikosi savo, kaip vykdymo proceso dalyvio pareigų. Taip pat dėl išieškotojo nepagrįsto prašymo skirti papildomą ekspertizę ir antstolio nepagrįsto ir nemotyvuoto patvarkymo skirti pakartotinę ekspertizę yra vilkinamas vykdymo procesas, o skolininkas nepagrįstai kiekvieną dieną patiria nuostolius, kuriuos nurodė savo skunde. Skunde skolininkas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurio teismas netenkino. Nagrinėjamu atveju nesustabdžius antstolio D. B. 2012-06-25 patvarkymo dalies, kuria paskiriama pakartotinė turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, vykdymo procesas nepagrįstai užsitęstų, skolininkas patirtų kiekvieną dieną didelius ir nepagrįstus nuostolius, o teismo sprendimas panaikinti antstolio patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo akivaizdžiai taptų neįmanomas įvykdyti.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis D. B. skundą atmesti. Nurodo, kad dviejų vertintojų pateiktos išvados labai skyrėsi, dėl ko buvo reikalinga skirti pakartotinę ekspertizę. Antstolis priimdamas aptvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir pakartotinės ekspertizės skyrimo siekė tinkamai apginti tiek skolininko, tiek išieškotojo teises bei įstatymų saugomus interesus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas prašo skundo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisingai kvalifikavo teisinius santykius ir kilusį ginčą, tinkamai nustatė įrodinėtinas aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialines ir proceso teisės normas, todėl padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą. Bankas kreipėsi į antstolį, kuriame prašė skirti papildomą ekspertizę, nurodydamas, kad UAB „NILL NILL“ atlikta ekspertizė neatitinka jai keliamų formos reikalavimų ir atsižvelgiant į tai, kad dviejų vertintojų pateiktos išvados vertinant patalpas skyrėsi daugiau nei 0,5 mln. litų, reikalinga skirti pakartinę ekspertizę.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12Byloje esančia vykdomosios bylos Nr. 0035/11/02043 medžiaga nustatyta, kad antstolio D. B. kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas, išduotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 02 17 Nr. 1442V dėl skolos išieškojimo iš I. Š., išieškotojo AB Ūkio bankas naudai, priverstinai parduodant iš varžytinių nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 3,9700 ha., unikalus numeris 4162-0200-0134, ir negyvenamąją patalpą – maisto ir pramoninių prekių parduotuvę, esančią ( - ), kurios bendras plotas 322,50 kv. m., unikalus numeris ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Piliuona“ (v.b.l. 1-3). 2011-12-01 patvarkymu vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti (v.b.l. 19; 25-26). 2011-12-12 surašytas turto arešto aktas (v.b.l. 14). 2011-12-16 antstolis surašė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, ekspertizė paskirta atlikti UAB „Krivita“ (v.b.l. 74). 2012-01-18 buvo atlikta minėto turto ekspertizė ir nustatyta žemės sklypo ir negyvenamosios patalpos vidutinė rinkos vertė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-08 nutartimi Nr. 2-5614-790/2012 tenkino I. Š. skundą dėl eksperto nušalinimo ir nušalino UAB „Krivita“ nuo ekspertizės atlikimo vykdomojoje byloje Nr. 0035/11/02043 (v.b.l. 87-88). 2012-04-25 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo Nr. 0035/11/02043 turto ekspertizė pavesta atlikti UAB „NILL NILL“ (v.b.l. 102-103). 2012-05-18 UAB „NILL NILL“ nustatė žemės sklypo, vidutinę rinkos vertę 1 000 000,00 Lt ir negyvenamosios patalpos, vidutinę rinkos vertę 450 000,00 Lt (v.b.l. 109-110). 2012-06-14 patvarkymu dėl vykdymo veiksmų atidėjimo Nr. 0035/11/02043 vykdymo veiksmai dėl minėto turto realizavimo buvo atidėti iki atskirojo išieškotojo pranešimo. 2012-06-25 gautas AB Ūkio banko prašymas skirti papildomą ekspertizę (v.b.l. 130). 2012-06-25 priimtas patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. 0035/11/02043.

13Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 str., kuriame nustatyta, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Remiantis CPK 682 str. 2 d., išieškotojas turi galimybę reikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados ir prašyti antstolį savo patvarkymu skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, parduodamų iš varžytynių nekilnojamųjų daiktų – žemės sklypo ir negyvenamosios patalpos – maisto ir pramoninių prekių parduotuvės, rinkos vertei nustatyti 2012-01-18 buvo atlikta ekspertizė ir nustatyta minėtų daiktų vidutinė rinkos vertė. Pačiam pareiškėjui prašant, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-08 nutartimi tenkino I. Š. skundą dėl eksperto nušalinimo ir nušalino UAB „Krivita“ nuo ekspertizės atlikimo vykdomojoje byloje Nr. 0035/11/02043 bei 2012-04-25 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo Nr. 0035/11/02043 turto ekspertizė pavesta atlikti UAB „NILL NILL“. Esant išieškotojo AB Ūkio bankas prieštaravimui ir 2012-06-21 prašymui skirti papildomą ekspertizę, antstolis D. B., vadovaudamasis CPK 682 str. nuostatomis, 2012-06-25 patvarkymu Nr. 0035/11/02043 paskyrė pakartotinę ekspertizę minėto turto rinkos vertei įvertinti. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad priimdamas 2012-06-25 patvarkymą Nr. 0035/11/02043 dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir pakartotinės ekspertizės skyrimo, antstolis nepažeidė procesinės teisės normų. Priešingai nei nurodo apeliantas, išieškotojas AB Ūkio bankas 2012-06-21 prašyme skirti papildomą ekspertizę nurodė tokios ekspertizės skyrimo būtinumą, o būtent nurodė, kad UAB „NILL NILL“ atlikta ekspertizė neatitinka jai keliamų formos reikalavimų, dviejų vertintojų pateiktos išvados dėl turto vertės nustatymo skyriasi daugiau kaip 0,5 mln. litų. Taigi esant motyvuotiems išieškotojo prieštaravimams, antstoliui buvo pagrindas skirti pakartotinę turto ekspertizę rinkos vertei nustatyti, atitinkamai ir antstoliui 2012-06-25 patvarkyme Nr. 0035/11/0243 aiškiai išdėstant tokios ekspertizės reikalingumą, o būtent, siekiant objektyviai įkainuoti turtą, nepažeisti vykdymo proceso dalyvių teisėtų interesų apsaugos ir derinimo principų bei atsižvelgus į bylos šalių pareikštus prašymus. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų yra įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje – tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados. Antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Kitas papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 3 dalis). Antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimus dėl ekspertizės akto. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų ir pagrįstai esant vykdymo išieškotojo AB Ūkio banko prieštaravimui dėl realizuojamo turto vertės ėmėsi įstatyme numatytų procedūrų turto vertei nustatyti bei pašalinti abejones dėl turto vertės, dėl ko pagrįstai skyrė pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Tiek išieškotojas, tiek skolininkas yra suinteresuoti įkeistą turtą parduoti kuo brangiau. Turto pardavimas už mažesnę nei rinkos kaina pažeistų abiejų vykdymo proceso šalių teises bei teisėtus interesus. Apeliantas nenurodė jokių pirmosios instancijos teismo padarytų procesinės ar materialinės teisės normų pažeidimų, galinčių būti pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti.

15Apeliantas skundu taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - stabdyti antstolio D. B. 2012-06-25 patvarkymo dalies vykdymą, kuria paskiriama pakartotinė ekspertizė turto – žemės sklypo ir negyvenamųjų patalpų – rinkos vertei nustatyti. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taikytinas laikinąsias apsisaugos priemones teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje parenka iš LR CPK 145 str. 1 d. įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių sąrašo. Viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių yra vykdymo veiksmų sustabdymas, kuomet paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (LR CPK 510 str. 3 d.). Laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet tai nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra laikinos, galioja tik tam tikrą laikotarpį – iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, negali būti vertinami bylos įrodymai ir bylos aplinkybės, nes jų tikslas yra ne ginčo išsprendimas, o būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, grėsmės būsimiems pareiškėjo interesams sumažinimas ar visiškas pašalinimas. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. nuostatą teismui, siekiant įvardinto tikslo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pakanka tik įsitikinti, kad tam tikra būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo rizika formaliai egzistuoja.

16Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad įstatymų leidėjo valia paprastai pats skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų, ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalingu, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti. Nagrinėjamu atveju, reikšminga aplinkybė yra ta, kad pirmosios instancijos teismas nesustabdė vykdymo veiksmų, nurodydamas, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikimo metu pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimo ir neįrodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b.l. 11). Su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka, be to, konstatavus, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, kuriais antstolis D. B. 2012-06-25 patvarkymu dalyje, kuria paskirta pakartotinė ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, nėra teisinio pagrindo taikyti pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

17Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį panaikinti palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai