Byla 2-621/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,SVM Metal“ bankroto byloje

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pranešėja) ir Alės Bukavinienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,SVM Metal“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. iškėlė atsakovui UAB ,,SVM Metal“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė A. G.

5Teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą, kartu patvirtindamas ir trečios eilės kreditoriaus UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 5 469 859,60 Lt finansinį reikalavimą (3 802 761,19 Lt neišpirkta turto dalis, 219 194,40 Lt palūkanos ir 1 447 904,01 Lt delspinigiai).

6Administratorius 2009 m. gruodžio 28 d. pateikė teismui prašymą dėl UAB ,,Ūkio banko lizingas“ kreditorinių reikalavimų patikslinimo, kurį papildė 2010 sausio 12 d. raštu, ir prašė patvirtintą paminėto dydžio finansinį reikalavimą sumažinti iki 1 667 098,41 Lt. Nurodė, kad 2009 m. gruodžio 22 d. Grąžinamo turto perdavimo – priėmimo aktais BUAB ,,SVM Metal“ administratorius perdavė, o UAB ,,Ūkio banko lizingas“ įgaliotas atstovas priėmė pagal 2007 m. liepos 31 d. Lizingo sutartį Nr. 707587511 bei pagal 2007 m. lapkričio 22 d. Lizingo sutartį Nr. 711690524 grąžinamą 3 802 761,19 Lt vertės turtą, todėl neišpirkta turto dalimi turi būti mažinamas UAB ,,Ūkio banko lizingas“ kreditorinis reikalavimas. Be to, pats kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2010 m. sausio 11 d. pateikė 2009 m. gruodžio 22 d. išrašą iš kreditinės sąskaitos, kuri patvirtina, jog atsakovas grąžino kreditoriui 3 802 761,18 Lt.

7Kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2010 m. sausio 4 d. pateikė teismui prašymą dėl kreditorinio reikalavimo dalies atsisakymo bei patikslinimo ir nurodė, jog iš atsakovo perimtas turtas 2009 m. gruodžio 29 d. buvo realizuotas, tačiau gautos lėšos nepadengė skirtumo tarp likusios neišpirktos turto dalies ir realizuoto turto vertės (16 528,93 Lt bei 24 793,39 Lt), todėl atsakovas BUAB ,,SVM Metal“ jam liko skolingas 4 848 455,06 Lt. Kreditorius, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 26 straipsnio 2 dalimi, prašė patvirtinti tokio dydžio reikalavimą.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartimi išnagrinėjęs nurodytą bankroto administratoriaus prašymą, jį patenkino, patikslino kreditoriaus UAB ,,Ūkio banko lizingas“ patvirtintą reikalavimą ir jį sumažino iki 1 667 098,41 Lt. Teismas nurodė, kad lizingo gavėjui BUAB ,,SVM Metal“ grąžinus lizingo davėjui UAB ,,Ūkio banko lizingas“ turtą neišpirkta turto dalimi, tai yra 3 802 761,18 Lt vertės, todėl šia suma mažintinas UAB ,,Ūkio banko lizingas“ kreditorinis reikalavimas.

9Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas jo 1 667 098,41 Lt patikslintas kreditorinis reikalavimas ir padidinti patikslintą kreditoriaus finansinį reikalavimą iki 4 848 455,06 Lt (iš jų 219 194,40 Lt palūkanos, 1 447 904,01 Lt delspinigiai). Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

101. Teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis tik bankroto administratoriaus prašymu ir visiškai nevertino kreditoriaus 2010 m. sausio 4 d. pateikto prašymo su įrodymais, neskyrė žodinio bylos nagrinėjimo ir nesiaiškino faktinių bylos aplinkybių, todėl nutarties dalis nepagrįsta, neteisėta ir pažeidžianti kreditoriaus teises ir teisėtus interesus.

112. Pagal Lizingo sutarčių 12.3.1 ir 12.3.3 punktus nutraukus lizingo sutartį dėl to, kad laiku nemokamos įmokos, Lizingo gavėjas įsipareigoja sumokėti Lizingo davėjui delspinigius, baudas ir nuostolius, o Lizingo davėjas turi teisę išieškoti iš Lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie Lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jei Lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lizingo sutartis grąžintas turtas buvo realizuotas už mažesnę kainą negu yra skolingas atsakovas BUAB ,,SVM Metal“, tvirtintinas 4 848 455,06 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas. Kreditinė sąskaita yra naudojama pridėtinės vertės mokesčio apskaitai, kuri, neįvertinus kitų bylos aplinkybių ir joje esančių rašytinių įrodymų, negali būti laikoma vieninteliu pagrindu kreditorinio reikalavimo tikslinimui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB ,,SVM Metal“ administratorius prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad turtas buvo realizuotas už 90 kartų mažesnę kainą, nurodytą Lizingo sutartyse, todėl abejotina turto įvertinimo ir tikroji turto vertė.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB ,,Ūkio banko lizingas“ atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su teismo nutartimi, kuria, patenkinus bankroto administratoriaus prašymą, buvo patvirtintas patikslintas 1 667 098,41 Lt dydžio jo kreditorinis reikalavimas, laiko, jog turėjo būti patvirtintas patikslintas 4 848 455,06 Lt dydžio finansinis reikalavimas ir prašo tokio dydžio reikalavimą patvirtinti. Teigia, jog kreditorius su BUAB ,,SVM Metal“ 2007 m. liepos 31 d. sudarė Lizingo sutartį Nr. 707587511 bei 2007 m. lapkričio 22 d. sudarė Lizingo sutartį Nr. 711690524, pagal kurias nupirko išilginto metalo pjovimo liniją LPR-4-T3 bei vamzdžių suvirinimo agregatą TECA20-114 ir perdavė lizingo gavėjui, kuris įsipareigojo minėtą turtą išpirkti. Atsakovas įsipareigojimų neįvykdė, todėl šios lizingo sutartys buvo nutrauktos, o grąžintas turtas buvo realizuotas už mažesnę kainą, nei likusi neišpirkta turto dalis. Todėl teismas turėjo patvirtinti patikslintą 4 848 455,06 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

16Kaip žinoma, įmonės administratorius valdo, naudoja ir disponuoja bankrutuojančios įmonės turtu, lėšomis, užtikrina jų apsaugą, privalo ginti visų kreditorių ir pačios įmonės teises, interesus, organizuoti bei atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Šis asmuo taip pat teikia teismui tvirtinti ar keisti kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą. Iš bylos medžiagos matyti, kad skundžiama nutartimi teismas išnagrinėjo ir patenkino būtent minimą bankroto administratoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. prašymą dėl apelianto reikalavimo patikslinimo ir 1 667 098,41 Lt dydžio jo reikalavimo patvirtinimo. Tuo tarpu šio kreditoriaus vėliau, tai yra 2010 m. sausio 4 d., pateikto prašymo patvirtinti patikslintą 4 848 455,06 Lt dydžio reikalavimą, teismas nenagrinėjo ir dėl jo skundžiamoje nutartyje nepasisakė, o rezoliucija, esanti ant šio prašymo rodo, kad administratorius su šiuo prašymu nesutinka (b. l. 45-46, 38). Atsiliepime į atskirąjį skundą administratorius nurodo, jog nagrinėjant šį kreditoriaus prašymą būtina patikrinti ar nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys turto vertinimą, ar turtas nebuvo parduotas už žemesnę nei rinkos kaina. Be to iš bylos medžiagos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartimi nusprendė ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka teismo posėdyje nagrinėti klausimą dėl UAB ,,Ūkio banko lizingas“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo ir jo padidinimo iki 4 848 455,06 Lt.

17Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, jog pirmosios instancijos teismas, patenkindamas administratoriaus prašymą ir nenagrinėdamas jo 2010 m. sausio 4 d. pateikto prašymo, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentų, susijusių su šio reikalavimo pagrįstumu, teisėjų kolegija nenagrinėja, nes jie pagrįstai nebuvo teismo nagrinėjimo dalyku (CPK 338, 320 str.).

18Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija kreditoriaus UAB ,,Ūkio banko lizingas“ atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai