Byla e2YT-3173-213/2017

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. B. ir V. B. pareiškimą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, ir

Nustatė

2pareiškėjai A. B. ir V. B. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė nutraukti jų santuoką, sudarytą 2010-09-04 Elektrėnų savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 93). Šalys nurodė, kad gyvenant santuokoje jiems gimė du vaikai - N. B., gim. ( - ), ir P. B., gim. ( - ).

3Pareiškime nurodė, kad santuokoje pragyveno šešerius metus, tačiau bendro gyvenimo negalima laikyti sėkmingu dėl skirtingų charakterių, pomėgių, temperamento ir požiūrio į šeimą. Kadangi kertinius santuokos ir šeimos dalykus vertino skirtingai, kilę konfliktai ir nesutarimai ilgainiui gilėjo ir dažnėjo, laikui bėgant santykiai darėsi vis komplikuotesni. Galiausiai po V. B. sulaikymo Lenkijos Respublikoje 2015 metais, vėliau jo nuteisimo, vienas nuo kito nutolo ir tapo visiškai svetimais žmonėmis, nebetvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Nuo sulaikymo dienos A. B. viena augina du mažamečius vaikus, rūpinasi jų ugdymu ir auklėjimu. Nurodė, kad visi santuokiniai saitai tarp pareiškėjų yra nutrūkę ir yra galutinai apsisprendę nutraukti santuoką ir nenori susitaikyti.

4Po santuokos nutraukimo prašo palikti pareiškėjams pavardes: pareiškėjai – B., pareiškėjui - B., taip pat prašo neskirti papildomo termino susitaikymui, bylą nagrinėti iš esmės, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nes tai nepakenks šalių interesams bei šeimos santykių stabilumui.

7Iš byloje esančios medžiagos ir šalių pateikto pareiškimo matyti, kad yra visos sąlygos, numatytos LR CK 3.51 str. 1 d., nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Šalys neišreiškė noro taikytis, todėl jų santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, paliekant po santuokos nutraukimo pareiškėjui santuokinę pavardę - B., pareiškėjai – santuokinę pavardę - B..

8Pagal LR CK 3.52 str. 2 d. pareiškėjai kartu su pareiškimu teismui pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių, todėl ši sutartis tvirtintina.

9Vadovaujantis LR CK 3.49.2 str., 3.51-3.53 str., LR CPK 5 str., 176-178 str., 259 str., 268 str., 270 str., 541 str.,

Nutarė

10nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą 2010-09-04 Elektrėnų savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 93) tarp A. B. (iki santuokos sudarymo - P.), gim. ( - ), a.k. ( - ) ir V. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) turinčių nepilnamečių vaikų.

11Po santuokos nutraukimo pareiškėjui V. B. palikti pavardę – B., pareiškėjai A. B. santuokinę pavardę - B..

12Patvirtinti A. B., a.k. ( - ) ir V. B., a.k. ( - ) toliau sutartyje (toliau - Sutartis) kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi arba kartu Šalimis, sutartį dėl tokių santuokos nutraukimo pasekmių, tokiomis sąlygomis:

131 straipsnis. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta

141.1. Šalys susitaria, kad vaikų N. B. (B.), a. k. ( - ) ir P. B., a. k. ( - ) gyvenamoji vieta bus jų motinos gyvenamojoje vietoje.

151.2. Šalys susitaria Motinos išvykimo dirbti į užsienį atveju, abu tėvai pripažįsta ir sutinka, kad siekiant sudaryti palankias mokymosi ir išsilavinimo sąlygas, vaikų gyvenamoji vieta bus motinos gyvenamojoje vietoje užsienio valstybėje.

162. straipsnis. Nepilnamečių vaikų išlaikymo nustatymas

172.1. A. B. įsipareigoja suteikti vaikams N. B. ir P. B. gyvenamąją vietą ( - ) (ateityje gyvenamoji vieta gali keistis), ir sudaryti jiems tinkamą ikimokyklinio ugdymo, vėliau mokymosi bei gyvenimo sąlygas.

182.2. V. B. įsipareigoja, pradedant nuo santuokos nutraukimo dienos, vaikų N. B., a. k. ( - ) ir P. B., a. k. ( - ) išlaikymui mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 eurų kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo pareiškimo padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės. Pinigus V. B. pervedinės į A. B. nurodytą sąskaitą banke (Swedbank sąskaita Nr. ( - )) iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos. A. B. tvarkys nepilnamečių vaikų išlaikymui gaunamas lėšas uzufrukto teise.

192.3. A. B. įsipareigoja vaikų išlaikymui skirtas lėšas naudoti išimtinai vaikų interesais iki vaikų pilnametystės, bei pareiškia, kad išlaikymo suma apskaičiuota atsižvelgiant į mažamečių vaikų poreikius, bei numatomus jų poreikius iki pilnametystės, įvertinus Šalių turtinę padėtį.

203 straipsnis. Dalyvavimas nepilnamečių vaikų auklėjime

213.1. Šalys susitaria, kad vaikų N. B. ir P. B. auklėjime ir ugdyme dalyvaus abu tėvai.

223.2. A. B. įsipareigoja netrukdyti V. B. dalyvauti vaikų auklėjime ir leisti tėvui, jei sūnus ir duktė to pageidauja, neribotai susitikinėti su vaikais, įskaitant nakvynes tėvo gyvenamojoje vietoje.

233.2. A. B. įsipareigoja nedelsianti informuoti V. B. telefonu arba (elektroniniu) paštu apie visus reikšmingus sūnaus ir dukters sveikatos, dvasinio ir moralinio ugdymo įvykius, pomėgius taip pat suteikti informaciją apie vaikų planuojamą lankyti ir lankomą ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigoje planuojamus renginius, išvykas.

243.3. Šalys patvirtina, kad derindami bendravimo su vaikais laiką ir trukmę, visada atsižvelgs į vaikų interesus, jų sveikatos būklę, ugdymo įstaigų ir lankomų būrelių tvarkaraštį, kad gerbs vaikų nuomonę ir išreikštus pageidavimus.

254 straipsnis. Šalių tarpusavio išlaikymas

264.1. Šalys patvirtina, kad jų gaunamos pajamos yra pakankamos visiškai save išlaikyti, todėl nereikalauja išlaikymo viena iš kitos.

275 straipsnis. Kreditoriai

285.1. Šalys patvirtina, kad V. B. kreditorių neturi.

295.2. Šalys patvirtina, kad A. B. kreditorių neturi.

306 straipsnis. Turto pasidalijimas

316.1. Šalys patvirtina, kad nekilnojamojo turto santuokos metu neįgijo.

326.2. Šalys pareiškia, kad iki santuokos sudarymo įgytas garažas (boksas) (2007 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3591) yra asmeninis A. B. turtas. Šis garažas į dalijamą turtą neįskaičiuojamas.

336.3. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis turtas — automobilis VW Touran, valst. Nr. ( - ) VIN: ( - ) (2015 m. birželio 17 d. pirkimo - pardavimo sutartis) po santuokos nutraukimo atitenka A. B. asmeninės nuosavybės teise. V. B. patvirtina, kad jokių pretenzijų į šį turtą nereiškia ir nereikš ateityje.

346.4. Šalys patvirtina, kad santuokos metu įgyti namų apyvokos reikmenys ir daiktai yra pasidalinti iki sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pasirašymo gera valia ir ginčo dėl to nėra.

356.5. Šalys susitaria, kad piniginės lėšos, esančios jų asmeninėse banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis yra laikomi kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe ir ginčo dėl to nėra.

366.4. Šalys pareiškia, jog jokio kito kilnojamojo registruotino bei neregistruotino turto, vertybinių popierių, turtinių teisių ar įsipareigojimų bei kitokio turto, kuris būtų dalintinas nutraukiant santuoką, neturi.

377 straipsnis. Pavardės po santuokos nutraukimo

387.1. Po santuokos nutraukimo A. B. pasilieka santuokoje turėtą pavardę „B.“, V. B. - pavardę „B.“.

398 straipsnis. Sutarties sudarymo aplinkybės

408.1. Šalys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, nesant jokio neteisėto spaudimo, dėl kurio A. B. ir V. B. būtų priversti šią sutartį sudaryti. Šalys patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta. Šalys taip pat patvirtina, kad moka lietuvių kalbą bei puikiai kalba lietuviškai ir prieš pasirašydami abu dokumentus juos perskaitė.

419 straipsnis. Sutarties įsigaliojimas

429.1. Ši sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos, o įsigalioja tik teismui ją patvirtinus.

4310 straipsnis. Kitos sąlygos

4410.1. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną sutarties Šalims ir vienas - sutartį tvirtinančiam Trakų rajono apylinkės teismui.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, rašytinio... 2. pareiškėjai A. B. ir V. B. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė... 3. Pareiškime nurodė, kad santuokoje pragyveno šešerius metus, tačiau bendro... 4. Po santuokos nutraukimo prašo palikti pareiškėjams pavardes: pareiškėjai... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nes tai nepakenks šalių... 7. Iš byloje esančios medžiagos ir šalių pateikto pareiškimo matyti, kad yra... 8. Pagal LR CK 3.52 str. 2 d. pareiškėjai kartu su pareiškimu teismui pateikė... 9. Vadovaujantis LR CK 3.49.2 str., 3.51-3.53 str., LR CPK 5 str., 176-178 str.,... 10. nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą 2010-09-04... 11. Po santuokos nutraukimo pareiškėjui V. B. palikti pavardę – B.,... 12. Patvirtinti A. B., a.k. ( - ) ir V. B., a.k. ( - ) toliau sutartyje (toliau -... 13. 1 straipsnis. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta... 14. 1.1. Šalys susitaria, kad vaikų N. B. (B.), a. k. ( - ) ir P. B., a. k. ( - )... 15. 1.2. Šalys susitaria Motinos išvykimo dirbti į užsienį atveju, abu tėvai... 16. 2. straipsnis. Nepilnamečių vaikų išlaikymo nustatymas... 17. 2.1. A. B. įsipareigoja suteikti vaikams N. B. ir P. B. gyvenamąją vietą (... 18. 2.2. V. B. įsipareigoja, pradedant nuo santuokos nutraukimo dienos, vaikų N.... 19. 2.3. A. B. įsipareigoja vaikų išlaikymui skirtas lėšas naudoti išimtinai... 20. 3 straipsnis. Dalyvavimas nepilnamečių vaikų auklėjime... 21. 3.1. Šalys susitaria, kad vaikų N. B. ir P. B. auklėjime ir ugdyme dalyvaus... 22. 3.2. A. B. įsipareigoja netrukdyti V. B. dalyvauti vaikų auklėjime ir leisti... 23. 3.2. A. B. įsipareigoja nedelsianti informuoti V. B. telefonu arba... 24. 3.3. Šalys patvirtina, kad derindami bendravimo su vaikais laiką ir trukmę,... 25. 4 straipsnis. Šalių tarpusavio išlaikymas... 26. 4.1. Šalys patvirtina, kad jų gaunamos pajamos yra pakankamos visiškai save... 27. 5 straipsnis. Kreditoriai... 28. 5.1. Šalys patvirtina, kad V. B. kreditorių neturi.... 29. 5.2. Šalys patvirtina, kad A. B. kreditorių neturi.... 30. 6 straipsnis. Turto pasidalijimas... 31. 6.1. Šalys patvirtina, kad nekilnojamojo turto santuokos metu neįgijo.... 32. 6.2. Šalys pareiškia, kad iki santuokos sudarymo įgytas garažas (boksas)... 33. 6.3. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis... 34. 6.4. Šalys patvirtina, kad santuokos metu įgyti namų apyvokos reikmenys ir... 35. 6.5. Šalys susitaria, kad piniginės lėšos, esančios jų asmeninėse banko... 36. 6.4. Šalys pareiškia, jog jokio kito kilnojamojo registruotino bei... 37. 7 straipsnis. Pavardės po santuokos nutraukimo... 38. 7.1. Po santuokos nutraukimo A. B. pasilieka santuokoje turėtą pavardę... 39. 8 straipsnis. Sutarties sudarymo aplinkybės... 40. 8.1. Šalys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, nesant jokio... 41. 9 straipsnis. Sutarties įsigaliojimas... 42. 9.1. Ši sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos, o įsigalioja... 43. 10 straipsnis. Kitos sąlygos... 44. 10.1. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas...