Byla N-575-1019-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutarties I. K. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. K. (I. K.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutarties I. K. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42007 m. liepos 24 d. Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektorius surašė I. K. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 011838 už tai, kad jis 2007 m. liepos 24 d. apie 15.30 val., kaip JSC „Vlantrans“ vairuotojas, muitinio tranzito procedūros vykdytojas, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto muitiniam tikrinimui pateikė Carnet Tir RX53573923, tranzito GRN T1 Nr. 07LTLR600007872566, kuriame deklaravo tranzitu gabenamas pagal 2007 m. liepos 16 d. CMR, 2007 m. liepos 16 d. važtaraštį Nr. 34020749 prekes – saldainius. Pasvėrus transporto priemonę ašinėmis svarstyklėmis buvo nustatyta, kad krovinio svoris viršija dokumentuose nurodytą krovinio svorį. Detalaus tikrinimo metu transporto priemonės MAN, v. n. duomenys neskelbiami, puspriekabėje Schmitz Sko 24, v. n. duomenys neskelbiami, be deklaruotų prekių dar buvo rasta 3960 kg (360 dėž. po 11 kg) nedeklaruotų saldainių. Šiais veiksmais I. K. pažeidė 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EBB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – ir Bendrijos muitinės kodeksas), 59 ir 64 straipsnių reikalavimus.

5Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Institucija) viršininko pavaduotojas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, 2007 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 429-011838 pripažino I. K. padarius Protokole aprašytą Bendrijos muitinės kodekso pažeidimą. Šį pažeidimą kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 2091 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir, atsižvelgęs į tai, kad I. K. dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi (lengvinanti aplinkybė pagal ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), skyrė jam 3000 litų baudą.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas I. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Institucijos nutarimą ir bylą nutraukti. Skunde paaiškino, kad dirba bendrovėje JSC „Vlantrans“ vairuotoju – vilkikais gabena krovinius iš Klaipėdos Tarptautinės jūrų perkėlos į Rusiją. Nagrinėjamu atveju krovinio siuntėja buvo Olandijos bendrovė „Masterfoods Veghel B. V.“, kuri 2007 m. liepos 16 d. pakrovė krovinį į puspriekabę, atliko būtinas muitinės procedūras, įformino eksporto ir T5 deklaracijas. Puspriekabė buvo užplombuota siuntėjo plomba Nr. 003651. 2007-07-23 šią puspriekabę jis prisikabino prie vilkiko Tarptautinės jūrų perkėlos teritorijos garaže. Ten gavo krovinio dokumentus. Su kroviniu nuvyko į Klaipėdos muitinės geležinkelio krovinių postą, kur po dokumentų patikrinimo buvo įforminta supaprastinta TIR Carnet muitinės procedūra, o puspriekabė buvo užplombuota Lietuvos Respublikos muitinės plomba Nr. E 610106. Patikrinimo metu dėl T-5 restitucijos deklaracijos puspriekabė nebuvo atidaryta, todėl jis neturėjo galimybės patikrinti gabenamo krovinio kiekį. I. K. teigė, kad muitinės procedūros įforminimo klaida įvyko Olandijoje dėl siuntėjo kaltės. Šią aplinkybę patvirtina pono L. S. 2007 m. liepos 30 d. pasirašytas raštas, kad muitinės skyrius pamiršo įforminti dokumentus visam kroviniui. Atkreipė dėmesį į tai, kad nedeklaruota krovinio dalis nebuvo slepiama (buvo puspriekabės pabaigoje), o jis atvyko į Lavoriškių kelio postą su nepažeistom siuntėjo ir Lietuvos muitinės plombom. Pareiškėjo manymu, jo padarytas pažeidimas, numatytas Bendrijos muitinės kodekso 64 straipsnyje, yra formalus ir turėtų būti vertinamas kaip siuntėjo Olandijoje padaryta krovinio deklaravimo klaida, už kurią jis nepagrįstai nubaustas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjo skundo. Teismas konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neneigia aplinkybės, kad Baltarusijos įmonei „Vlantrans“ priklausančiu krovininiu automobiliu MAN, valst. Nr.B365AE39 su puspriekabe Schmitz Sko24, valst. Nr.AH294 gabendamas krovinį (siuntėjas Olandijos bendrovė „Masterfoods Veghel B. V.“, gavėjas - Rusijos įmonė) ir vykdydamas muitinio tranzito procedūrą jis nedeklaravo 3960 kg saldainių. I. K. teigimu, jis nepagrįstai nubaustas, kadangi iki patikrinimo jis nežinojo, jog gabenamo krovinio yra daugiau negu nurodyta jam įteiktuose krovinio dokumentuose. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 8 straipsnyje nurodyta, kad vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, krovinio ir pakuotės išorinė būklė. Jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti minėtų įrašų, apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. Tuo tarpu I. K., būdamas vežėjo atstovu, šia Konvencijos nuostata nepasinaudojo.

9Remdamasis Bendrijos muitinės kodekso 96 straipsnio 1 (b) punktu ir 59 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsniu, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog tranzito procedūros vykdytojas I. K., kuris buvo atsakingas už visų gabenamų prekių deklaravimą muitinio tranzito procedūrai, nedeklaravo 3960 kg (360 dėžių po 11 kg) saldainių. Už prekių nepateikimą muitiniam tikrinimui arba nedeklaravimą nustatyta tvarka I. K. pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 2091 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

10III.

11Apeliaciniu skundu I. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį ir paskirti pareiškėjui švelnesnę nuobaudą – įspėjimą. Apeliaciniame skunde nurodo, kad anksčiau nėra baustas už teisės aktų pažeidimus, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos muitinė, dėl pažeidimo labai gailisi, žala Lietuvos valstybei nepadaryta. Apeliantas yra Baltarusijos Respublikos pilietis ir paskirta 3000 Lt bauda beveik prilygsta jo metiniam darbo užmokesčiui. Prašo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus teritorinė muitinė prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą ir I. K. apeliacinio skundo nepatenkinti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16I. K. atsakomybėn buvo patrauktas už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2091 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto pažeidimo padarymą – už muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimą, tai yra laikinai saugomų prekių arba prekių, kurioms buvo įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, ar prekių, kurioms neįforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, nepateikimą muitiniam tikrinimui arba jų nedeklaravimą nustatyta tvarka. Nagrinėjamuoju atveju administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad vilkiko MAN puspriekabėje buvo rasta prekių, kurios nebuvo nurodytos deklaracijoje.

17ATPK 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę, t. y. įstatymo leidėjas atsakomybės kilimą sieja su kalte.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad krovinį I. K. pasiėmė Klaipėdoje, jau užplombuotą siuntėjo – Nyderlandų firmos Masterfoods Veghel B. V. – plomba (b. l. 28). Be to, 2007 m. liepos 24 d. buvo uždėta ir Lietuvos muitinės plomba (b. l. 36). Deklaraciją pildė ir pateikė kiti asmenys. Byloje nėra jokių įrodymų, kad I. K. būtų turėjęs galimybę susipažinti su krovinio atitiktimi deklaracijai. Be to, tikrinant puspriekabę nustatyta, kad nei muitinės, nei siuntėjo plombos nebuvo pažeistos (b. l. 45).

19Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių I. K. kaltę, todėl tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, tiek Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. liepos 31 d. nutarimas naikintini ir byla grąžintina Institucijai nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant bylą, turi būti įrodyta traukiamo atsakomybėn asmens kaltė. Jeigu jis turėjo deklaruoti vežamas prekes, turėtų būti nurodyta, kokiu būdu vairuotojas tą turėjo padaryti, kokiais teisės aktais remiantis tas turėjo būti atlikta. Iš administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų teisės aktų, kurių nuostatos buvo pažeistos, neaišku, kodėl dėl jų pažeidimo yra kaltas krovinį vežantis vairuotojas. Neįrodžius asmens kaltės, negalima jo traukti administracinėn atsakomybėn.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22I. K. (I. K.) apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį I. K. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinti.

24Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. liepos 31 d. nutarimą I. K. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinti.

25Bylą grąžinti Vilniaus teritorinei muitinei tirti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2007 m. liepos 24 d. Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto... 5. Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Institucija) viršininko... 6. Administracinėn atsakomybėn patrauktas I. K. skundu kreipėsi į Vilniaus... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi... 9. Remdamasis Bendrijos muitinės kodekso 96 straipsnio 1 (b) punktu ir 59... 10. III.... 11. Apeliaciniu skundu I. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus teritorinė muitinė prašo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. I. K. atsakomybėn buvo patrauktas už Administracinių teisės pažeidimų... 17. ATPK 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administraciniu teisės pažeidimu... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad krovinį I. K. pasiėmė Klaipėdoje, jau... 19. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. I. K. (I. K.) apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 23. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį I.... 24. Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. liepos 31 d. nutarimą I. K.... 25. Bylą grąžinti Vilniaus teritorinei muitinei tirti iš naujo.... 26. Nutartis neskundžiama....