Byla 2-1210-399/2012
Dėl patirtų išlaidų priteisimo, ieškinio suma 517,81 Lt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Vilmantui Kazlauskui, atsakovui L. G.. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovui L. G.. dėl patirtų išlaidų priteisimo, ieškinio suma 517,81 Lt ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 517,81 Lt patirtos turtinės žalos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, tai yra prašo priteisti 360 Lt automobilio VW Passat valst. Nr. ( - ) saugojimo išlaidų nuo automobilio paėmimo dienos iki nutarimo, kuriuo atsakovui skirtos nuobaudos, įsiteisėjimo dienos, 144 Lt to paties automobilio transportavimo išlaidų, 3,43 Lt cigarečių saugojimo išlaidų ir 10,38 Lt cigarečių sunaikinimo išlaidų.

3Atsakovas teismo posėdžio metu, prisiekęs, ieškinį pripažino dalinai, tai yra sutiko su automobilio transportavimo išlaidomis 144 Lt sumai, kitų išlaidų nepripažino ir prašė ieškinio toje dalyje netenkinti, nurodė, kad jis yra bedarbis ir visos sumos neturi iš ko sumokėti.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-11-12 nutarimu, administracinėje byloje Nr.A2.11-1344-831/2010, atsakovas pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 210 str. 1 d. ir jam paskirta administracinė nuobauda – 12000 Lt bauda su prekių - cigarečių bei transporto priemonės – automobilio VW Passat valst. Nr. ( - ) konfiskavimu. Transporto priemonė bei ja gabentos cigaretės, kaip daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis ir tiesioginis objektas buvo sulaikyti 2010-10-23. Nuo daiktų sulaikymo iki teismo nutarimo juos konfiskuoti įsigaliojimo automobilis ir cigaretės buvo saugomi teritorinės muitinės centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje, o nutarimui įsiteisėjus cigaretės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „D. K. ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo patvirtinimo“(Žin., 1999, Nr. 85-2537), buvo sunaikintos.

6Ieškovas turėjo iš viso 517,81 Lt automobilio saugojimo ir transportavimo bei cigarečių transportavimo, saugojimo ir naikinimo išlaidų, kurias sudaro: 144Lt- automobilio VW Passat valst. Nr. ( - ) transportavimo išlaidos, 360 Lt- automobilio saugojimo išlaidos iki nutarimo įsiteisėjimo dienos, 3,43 Lt- cigarečių saugojimo išlaidos, 10,38 Lt- cigarečių naikinimo išlaidos.

7Atsakovui buvo išsiųstas raštiškas raginimas 2011-11-11 (b.l. 17,18) dėl susidariusių išlaidų apmokėjimo, tačiau atsakovas ieškovui turėtų išlaidų iki šiol nėra atlyginęs.

8Nutarimas, kuriuo atsakovui skirtos nuobaudos pagal LR ATPK 210 str. 1d.. įsiteisėjęs ir įgijęs privalomą pobūdį. Išlaidos turėtos ieškovo yra paskaičiuotos pagal Perduotų saugoti centralizuotam F tipo muitinės sandėliui prekių saugojimo, sunaikinimo ir realizavimo išlaidų apskaičiavimo metodiką (b.l. 12,13) ir atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad šios išlaidos paskaičiuotos netinkamai (LR CPK 178 str.), tai yra ieškovo pažymos apie patirtas išlaidas (b.l.16) neginčijo.

9Atsakovas neginčija išlaidų, susijusių su automobilio transportavimu 144 Lt sumos, su kitomis ieškovo turėtomis nesutinka, tačiau dėl to jokių motyvų ir įrodymų nepateikė (LR CPK 178 str.). Nepagrįstas ir atsakovo teiginys, kad jis yra bedarbis, kadangi pats pripažino, kad darbo biržoje neregistruotas, įrodymų apie sunkią įturtinę padėtį atsakovas neteikė nors tai jam buvo pasiūlyta daryti.

10Byloje pateikta sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir pasaugos paslaugų sutartis tarp ieškovo ir UAB „Sauda“ ,kurioje aptartos sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir saugojimo sąlygos bei paslaugų įkainiai ir PVM sąskaitos faktūros serija SAF Nr. 1198 matyti, kad automobilis buvo saugojamas UAB „Sauda“ ir dėl to susidarė 760, 93Lt išlaidų, ieškovas prašo priteisti dalį šios sumos, tai yra 360Lt, susidariusios nuo pažeidimo padarymo iki nutarimo įsiteisėjimo dienos. Atliktų darbų aktas patvirtina, kad automobilio transportavimo išlaidos yra 144 Lt. Cigarečių saugojimo ir naikinimo išlaidas patvirtina PVM sąskaita faktūra serija BP nr. 1000167, tabako gaminių sutikrinimo aktas, bei sunaikinimo aktas.

11Atsakovas savo veiksmais, o būtent 2010-10-23 automobiliu VW Passat valst. Nr. ( - ) vykdamas iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką ir, automobilyje įrengtoje slėptuvėje, gabendamas 860 pakelių cigarečių su Rusijos Federacijos banderolėmis pažeidė teisę, o būtent padarė pažeidimą numatytą LR ATPK 2010 str. 1 d. ir tai patvirtinta įsiteisėjusiu nutarimu 2010-11-12, todėl turi atlyginti ieškovui jo turėtus nuostolius, atsiradusius dėl atsakovo veiksmų, kuriais jis pažeidė teisę (LR CK 1.138 str. 6 p.), nes jeigu atsakovas nebūtų padaręs pažeidimo, ieškovui nebūtų reikėję transportuoti bei saugoti jo automobilio, turėti išlaidų su cigarečių saugojimu ir naikinimu.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Kadangi atsakovas nevykdo savo pareigos atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą, iš atsakovo ieškovui priteistinas 517,81 Lt žalos atlyginimas (LR CK 6.245 str. 4 d. str., 6.263 str., 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.251 str.).

13Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos Valstybei- 50 Lt žyminio mokesčio.

14Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo L. G. asmens kodas ( - ) 517,81 Lt žalos atlyginimo ieškovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įmonės kodas 188656838, buveinė Vilnius, A.Jakšto. g. 1/25.

16Priteisti iš atsakovo L. G.., asmens ( - ) 50Lt žyminio mokesčio Valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai