Byla 2A-1900-603/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Panbaltic Solutions“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. teismo sprendimo civilinėje byloje ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adampolis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Panbaltic Solutions“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 610,60 Lt skolą, 7,30 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2013-03-30 „Mobile 24h“ servisas informavo ieškovo serviso garantijų vadybininką, kad Prancūzijoje klientui iš Lietuvos reikalingas pinigų garantas, organizuojant transporto priemonės valst. Nr. ( - ) remontą Prancūzijoje. Tą pačią dieną ieškovas gavo raštišką užsakymą iš atsakovo dėl remonto atlikimo, po ko ieškovas suteikė minėto automobilio remontui 2300 EUR garantą, jog už suteiktas paslaugas „Mobile 24h“ servisui bus apmokėta. Iš karto po to atsakovui buvo suteikta remonto paslauga. 2016-06-14 ieškovas pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą VLR Nr. 0079092 už suteiktas laidavimo paslaugas 363 Lt sumai. Atsakovas 2013-06-18 pervedė ieškovui 400 Lt. Atsakovas už remonto paslaugas pagal MAN Camions & Bus SAS pateiktą sąskaitą faktūrą už atliktus remonto darbus 2214,90 EUR sumai nesumokėjo, todėl šią sumą turėjo sumokėti ieškovas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad atsakovas užsakė automobilio remonto darbus bei užsakymo lape konkrečiai įvardijo kokias paslaugas užsako, t.y. atlikti transporto priemonės generatoriaus remonto darbus transporto priemonės buvimo vietoje arba, nesant galimybės darbų atlikti transporto priemonės buvimo vietoje, užkurti transporto priemonę ir palydėti iki MAN PARIS EST, tačiau ieškovo partneriai Prancūzijoje, kurie veikė būtent pagal ieškovo jiems perduotą užsakymą, atliko ne tas paslaugas, kurios buvo užsakytos, o veikė savo nuožiūra be išankstinio atsakovo sutikimo ir be vėlesnio patvirtinimo, o būtent – nesant galimybės darbų atlikti transporto priemonės buvimo vietoje, ne užkūrė transporto priemonę ir palydėjo iki MAN PARIS EST, o tempė transporto priemonę iki autoserviso ir atliko darbus savo nuožiūra. Atsakovas niekada neužsakė paslaugų, už kurias atsiskaityti reikalauja ieškovas, jų nepripažino ir nesutiko už jas atsiskaityti. Atsakovas įsitikinęs, kad ieškovas galėjo minimaliomis sąnaudomis padėti atsakovui užvesti transporto priemonę arba privalėjo gauti atsakovo sutikimą nutempti jo transporto priemonę į autoservisą. Ieškovas veiksmai su atsakovu buvo nesuderinti, negavus ta pritarimo, jis elgėsi savavališkai, todėl veikė savo rizika ir sąnaudomis.

6Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino.

7Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatė, kad ieškovas iš „mobile 24h“ serviso gavo informaciją, jog Lietuvos krovinių vežimo įmonei Prancūzijoje reikalingas pinigų garantas, organizuojant transporto priemonės, kurios valstybinis numeris ( - ), remontą Prancūzijoje. Tą pačią dieną atsakovas pateikė ieškovui užsakymą dėl paslaugos „mobile 24h“ suteikimo, užsakyme nurodė transporto priemonės buvimo vietą, automobilio valstybinį numerį ( - ) ir trumpą galimo gedimo aprašymą: generatorius nebekrauna, sugedo akumuliatorius, mechanikui reikia turėti generatoriaus remonto komplektą arba prikurti ir palydėti iki MAN Paris EST, Prancūzijoje (b. l. 7). Ieškovas, gavęs rašytinį užsakymą dėl transporto priemonės ( - ) remonto, suteikė 2 300 EUR garantą, jog už remonto paslaugas bus atsiskaityta su „Mobile 24h“ servisu. Atsakovui priklausanti transporto priemonė buvo nugabenta į remonto įmonę, suremontuota 2013 m. kovo 30 d. ir tą pačią dieną galėjo tęsti krovinio gabenimą. Remonto išlaidas sudarė gedimo šalinimas, techninės pagalbos mokestis bei transporto priemonės tempimas į remonto atlikimo vietą. Kadangi atsakovas neatsiskaitė už transporto priemonės (vilkiko) remontą, ieškovas, kaip „mobile 24h“ paslaugos teikėjas, 2013 m. balandžio 11 d. sumokėjo už transporto priemonės MAN TGA 18.430 4x2 BLS, kurios valstybinis numeris ( - ), remontą 2 214,90 EUR sumą, nurodytą MAN Camions & Bus SAS sąskaitoje (b. l. 10-17, 89-91, 50-55). Atsakovas nesutinka sumokėti už transporto priemonės tempimą (buksyravimą iki remonto įmonės) teigdamas, jog tokia paslauga nebuvo užsakyta, o remonto kaina ir paslaugos su atsakovu nesuderinta. Atsakovo atstovų teigimu, didesnė nei 600-800 EUR remonto išlaidų suma turėjo būti patvirtinta užsakovo, tačiau šiuo konkrečiu atveju susitarimo ir atsakovo patvirtinimo nebuvo. Liudytojas A. T., kuris vairavo transporto priemonę Prancūzijoje paliudijo, kad prie automagistralės Paryžiuje sustojo liudytojo vairuojamas vilkikas ir nebuvo galima užvesti variklio dėl gedimo – nekrovė akumuliatorius. Vilkikas buvo nugabentas į autoservisą su niekuo nesitarus ir nesuderinus. Liudytojas negalėjo paaiškinti, kurioje vietoje buvo kelio ženklas pažymintis, jog baigėsi greitkelis. Kompiuterine įranga buvo nustatomi gedimai, tai buvo atliekama ir transporto priemonės stovėjimo vietoje, ir nugabenus vilkiką į autoservisą. Liudytojo teigimu, vilkiką buvo galima suremontuoti vietoje ir nereikėjo gabenti į remonto įmonę.

8Teismas nustatė, kad ieškovo įsipareigojimo vykdymui – paslaugos – garanto suteikimui neturėjo įtakos ta aplinkybė, jog paslaugas teikianti įmonė priėmė sprendimą transportuoti vilkiką iki remonto įmonės, bet ne remontuoti transporto priemonės kelyje (autostradoje, prie įvažiavimo į greitkelį, šalia greitkelio ar kitoje vietoje). Ieškovas paslaugą suteikė, o atsakovas neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad paslauga nebuvo suteikta ar buvo netinkamai įvykdyti įsipareigojimai. Sprendimą dėl transporto priemonės remonto, gedimų nustatymo bei šalinimo būdo ir vietos priėmė jos remontą atlikusi įmonė. Teismas sprendė, kad atsakovo užsakyme įrašyti nurodymai dėl gedimų ir galimo remonto nėra privalomi Mobile 24h serviso įmonei, todėl nagrinėjamu atveju aplinkybė, ar buvo užsakyta vilkiko buksyravimo paslauga, neturi esminės reikšmės. Pareiga atsiskaityti už remonto paslaugas atsakovui atsirado užsakymo dėl autotransporto priemonės remonto Prancūzijoje bei užsakymo įvykdymą patvirtinančių dokumentų pagrindu. Teismas konstatavo, jog atsakovo pateiktas užsakymas buvo pagrindas ieškovui suteikti garantą atsakovo transporto priemonės remontui Prancūzijoje, ieškovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus, tuo tarpu pagrindo pripažinti, jog iš paslaugos (garanto sumos) turėtų būti išskaičiuotos transporto priemonės buksyravimo išlaidos, remiantis atsakovo nurodytais motyvais nėra, todėl pripažintina, kad ieškovas pagrįstai reikalauja, kad atsakovas sumokėtų 7 610,60 Lt sumą už remonto paslaugas. Sprendžiant dėl paslaugų teikimo Prancūzijoje privalu remtis šioje valstybėje galiojančiais teisės aktais.

9Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodo, kad teismas išvadą, jog ieškovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus, padarė neįvertinęs visų bylos aplinkybių, neištyręs rašytinių įrodymų bei neatsižvelgęs į liudytojo parodymus.

11Nurodo, kad transporto priemonės nutempimas kainavo daugiau nei pats remontas ir toks sprendimas buvo neprotingas ir visiškai nenaudingas atsakovui. Atsakovas su tokiu sprendimu nebūtų sutikęs ir ieškojęs kito sprendimo būdo, tačiau į atsakovo interesus nebuvo atsižvelgta.

12Teismas visiškai neargumentavo išvados, jog ieškovas nepažeidė kliento interesų prioriteto principo, nors atsakovas pateikė aiškų ir nedviprasmišką užsakymą. Atsakovo nuomone, paslaugos teikėjas nebuvo rūpestingas kliento interesų atžvilgiu ir nesiekė tinkamo sutarties įvykdymo. Ieškovas pažeidė pareigą ekonomiškai vykdyti savo prievolę ir pasirinko neadekvačias priemones.

13Teismas neatsižvelgė į liudytojo parodymus, kurie patvirtina, kad gedimas nebuvo toks, kurio minimaliomis sąnaudomis nebuvo galima pašalinti vilkiko buvimo vietoje.

14Nagrinėjamu atveju atsakovas prievolę būtų įvykdęs, jeigu jam būtų buvusios suteiktos tinkamos paslaugos, tačiau ieškovas neturėjo teisės suteikti garantiją remonto įmonei už atsakovą, atsakovui to neprašant. Teiginiai, jog atsakovas turi mokėti už paslaugas, kurių neprašė, prieštarauja logikai, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi jam yra teikiamos paslaugos prieš jo valią. Teismas netinkamai išanalizavo nukrypimo nuo kliento nurodymų faktą, neanalizuota, kokią teisę ieškovas turėjo teikti neužsakytas paslaugas savo nuožiūra ir kas tokiu atveju atsakingas.

15Atsakovas įrodinėjo, ne tai, kad jam paslaugos nebuvo suteiktos, tačiau tai, kad jam buvo suteiktos paslaugos, kurių jis neprašė, todėl jis neturi pareigos už tokias paslaugas mokėti, taigi teismas nepagrįstai rėmėsi CK 6.90 str. 3 d. Teismas, teigdamas, kad atsakovas neįrodė, kad paslauga nebuvo suteikta ar buvo netinkamai įvykdyti įsipareigojimai, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą.

16Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

17Nurodė, kad teismas priėmė visus šalių įrodymus, priimdamas sprendimą jais vadovavosi bei tiksliai išsiaiškino visas bylos aplinkybes.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

20Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles ar neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos ypatumus. Byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, negu tai padarė pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi pagrindo, todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų nekartoja, tačiau pasisako dėl kai kurių įrodymų vertinimo.

21Byloje nustatyta, kad ieškovas, gavęs rašytinį užsakymą dėl transporto priemonės ( - ) remonto, suteikė 2 300 EUR garantą, jog už remonto paslaugas bus atsiskaityta su „Mobile 24h“ servisu. Kad šalys susitarė dėl garanto 2 300 EUR sumai patvirtina ieškovo pateikta iš jo partnerių gauta darbo ataskaita Nr. 1174392, kurioje nurodyta, jog nustačius, kad norint nuvilkti transporto priemonę į dirbtuves reikia sumokėti 1700 EUR, klientui (ieškovui) buvo išsiųsta užklausa dėl apmokėjimo garantijos, klientas (ieškovas) neleido nuvilkti transporto priemonės bei teiravosi, ar galima remonto darbus atlikti vietoje, tačiau nurodžius, kad to padaryti negalima, ieškovas savo partneriams davė žodinę 2 300 EUR apmokėjimo garantiją, taip pat buvo informuotas apie paskutinius veiksmus. Pažymėtina, kad itin reikšminga aplinkybė yra ta, jog apeliantas nurodė neteisingą transporto priemonės buvimo vietą, kas iš esmės pakeitė transporto priemonės remonto galimybes, kurias įsivaizdavo turintis apeliantas. Kaip nurodyta toje pačioje darbo ataskaitoje Nr. 1174392, ieškovo partneriai, pasiruošę remontuoti transporto priemonę vietoje pagal apelianto nurodymus, nuvykę į nurodytą vietą nustatė, kad transporto priemonė stovi greitkelyje, kas reiškia, jog vietoje remontuoti yra draudžiama ir ją privaloma nuvilkti į dirbtuves. Taip pat nustatyta, kad policijos pareigūnai jau buvo iškvietę buksyravimo įmonę, kuri turėjo nuvilkti transporto priemonę.

22Akivaizdu, kad susiklosčius nurodytai situacijai, apelianto argumentai, jog jis neprašė nuvilkimo paslaugos, neturi reikšmės, kadangi kaip minėta, transporto priemonė privalėjo būti nuvilta, kadangi negalėjo stovėti ir būti remontuojama vietoje, ir tam atlikti jau buvo iškviesta buksyravimo įmonė ne ieškovo iniciatyva. Iš esmės tuo pačiu pagrindu atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, jog sprendimas nuvilkti transporto priemonę buvo neprotingas, nenaudingas atsakovui ir priimant tokį sprendimą nebuvo atsižvelgta į atsakovo interesus.

23Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog transporto priemonė stovėjo toje vietoje, kurioje buvo galima ją remontuoti vietoje, kadangi šiuos teiginius paneigia aukščiau nustatytos aplinkybės.

24Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog paslaugos teikėjas (ieškovas ar jo partneriai) nebuvo rūpestingas kliento interesų atžvilgiu ir nesiekė tinkamo sutarties įvykdymo. Kaip matyti iš jau minėtos darbo ataskaitos Nr. 1174392, į vietą atvykęs ieškovo partnerio darbuotojas – montuotojas, užvedė transporto priemonę ir ketino ją nuvaryti į dirbtuves, tačiau jos akumuliatorių pakankamai pakrauti negalėjo, kad transporto priemonė galėtų važiuoti, nes policija jau buvo iškvietusi buksyravimo įmonę. Akivaizdu, jog iš esmės ieškovo partneriai suteikė apeliantui prašomas paslaugas, tačiau negalėjo jų įgyvendinti iki galo dėl nuo ieškovo ir jo partnerių nepriklausančių aplinkybių – fakto, jog transporto priemonė užgeso toje vietoje, kurioje automobiliams stovėti ir juos remontuoti draudžiama.

25Vienas iš CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių užtikrinimo būdų yra garantija. CK 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija tai vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto civilinė atsakomybė prieš kreditorių pagal garantijos sutartį atsiranda ne nuo šios sutarties sudarymo momento, o nuo skolininko garantija užtikrintos prievolės pažeidimo. Skolininko prievolės neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas yra tas juridinis faktas, kuris sukelia prievolinius santykius tarp kreditoriaus ir garanto.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus, todėl pagrįstai reikalauja, kad apeliantas sumokėtų už remonto paslaugas, į kurias įeina ir nuvilkimo paslaugos. Sutiktina su pirmos instancijos teismo motyvais, kad apelianto pateiktas užsakymas buvo pagrindas ieškovui suteikti garantą apelianto transporto priemonės remontui, kurį kaip nustatyta buvo galima atlikti tik nuvilkus transporto priemonę į dirbtuves.

27Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.). Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 610,60 Lt skolą, 7,30 proc. dydžio... 3. Nurodo, kad 2013-03-30 „Mobile 24h“ servisas informavo ieškovo serviso... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 5. Nurodo, kad atsakovas užsakė automobilio remonto darbus bei užsakymo lape... 6. Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 7. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais... 8. Teismas nustatė, kad ieškovo įsipareigojimo vykdymui – paslaugos –... 9. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 10. Nurodo, kad teismas išvadą, jog ieškovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus,... 11. Nurodo, kad transporto priemonės nutempimas kainavo daugiau nei pats remontas... 12. Teismas visiškai neargumentavo išvados, jog ieškovas nepažeidė kliento... 13. Teismas neatsižvelgė į liudytojo parodymus, kurie patvirtina, kad gedimas... 14. Nagrinėjamu atveju atsakovas prievolę būtų įvykdęs, jeigu jam būtų... 15. Atsakovas įrodinėjo, ne tai, kad jam paslaugos nebuvo suteiktos, tačiau tai,... 16. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 17. Nurodė, kad teismas priėmė visus šalių įrodymus, priimdamas sprendimą... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios... 21. Byloje nustatyta, kad ieškovas, gavęs rašytinį užsakymą dėl transporto... 22. Akivaizdu, kad susiklosčius nurodytai situacijai, apelianto argumentai, jog... 23. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog... 24. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog paslaugos teikėjas (ieškovas ar... 25. Vienas iš CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių užtikrinimo... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 27. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti...