Byla 2-2022-285/2013
Dėl skolos už elektros energiją priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Renatai Spirinai, dalyvaujant ieškovei Ž. U., ieškovės atstovei advokatei E. M. Š., atsakovo G. J. atstovui advokatui Andriui Būdvyčiui, trečiojo asmens UAB „Būsto administravimo agentūra“ atstovei A. Č., trečiojo asmens AB LESTO atstovei J. J., nedalyvaujant atsakovui G. J. ir tretiesiems asmenims A. B., V. B. ir UAB „Sergel“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Ž. U. ieškinį atsakovui G. J., tretiesiems asmenims UAB „Būsto administravimo agentūra“, AB LESTO, UAB „Sergel“, A. B., V. B. dėl skolos už elektros energiją priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė Ž. U. ieškiniu prašė iš atsakovo G. J. priteisti 3631,99 Lt sumą nuostoliams atlyginti už skolą už elektros energiją, nuslėptą parduodant butą, esantį Kauno m., ( - ).

4Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2009 m. spalio 12 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu G. J., pagal kurią įgijo butą, esantį Kauno m., ( - ). Iki 2009 m. spalio 12 d. butas asmeninės nuosavybės teise priklausė atsakovui G. J. Nusipirkus butą paaiškėjo, kad šiam butui yra priskaičiuota skola už elektros energijos suvartojimą. Priskaičiuotos skolos dydis vadovaujantis AB LESTO pateiktais dokumentais yra 3543,40 Lt. UAB „Būsto administravimo agentūra“, kuri yra namo, kuriame yra ieškovės iš atsakovo įsigytas butas, administratorius, skaičiavimu buto, esančio ( - ), Kaune, įsiskolinimas už elektros energiją laikotarpyje iki 2004-03-01 buvo 319,89 Lt su PVM; laikotarpyje nuo 2004-03-01 iki 2009-06-16 - 3488,72 Lt su PVM; laikotarpyje nuo 2009-06-17 iki 2009-10-01 - 3494,46 Lt su PVM; laikotarpyje nuo 2009-10-02 iki 2010-12-01 - 3540,96 Lt su PVM. Tokia skolos suma buvo įrašyta į ieškovei apmokėti pateiktą sąskaitą. Tokią situaciją dėl skolos už elektros energiją, susidariusią iki 2009-10-01, ieškovė bandė spręsti su atsakovu taikiai, tačiau nesėkmingai. Ieškovė gavusi UAB „Sergel“ raginimą skolą sumokėti, sumokėjo skolą ir UAB „Sergel“ skolos išieškojimo išlaidas, viso 3631,99 Lt.

5Ieškovė pažymėjo, kad buto pirkimo-pardavimo sutarties 4.1 p. nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita apmokėti visus mokesčius, susijusius su parduodamo turto eksploatavimu, priskaičiuotinus už laikotarpį iki šios sutarties sudarymo dienos. Atsakovui to nepadarius ir už jį tai padarius ieškovei, ieškovė laiko, kad ji patyrė tiesioginius nuostolius, kuriuos jai atlyginti pareigą turi atsakovas G. J. Ieškovė taip pat laiko, kad pagal CK 6.327 straipsnio 3 dalį pardavėjas, t.y. atsakovas G. J., atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau, todėl nesumokėta skola už elektros energiją laikytina parduodamo daikto – buto - trūkumu, už kurį atsako atsakovas.

6Atsakovas G. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jam minėtas butas priklausė laikotarpiu nuo 2009-06-17 iki 2009-10-12, iki tol butas priklausė V. B. su sutuoktine, o dar anksčiau - Kauno miesto savivaldybei. Atsakovas butą įsigijo 2009-06-16, pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjai tvirtino, kad visi komunaliniai ir kiti už butą mokėtini mokesčiai sutarties sudarymo dieną yra pilnai sumokėti, taip pat įsipareigojo savo lėšomis padengti bet kokius ateityje galinčius paaiškėti įsiskolinimus. Atsakovas pažymėjo, kad laikotarpį, kuriuo buvo šio buto savininku, elektros energijos nenaudojo, su elektros tiekėju sutarties nesudarė, apie skolas namo bendro naudojimo reikmėms informuotas nebuvo.

7Atsakovas laiko, kad ieškovė mokėjimą atliko ir išlaidas patyrė neturėdama tam teisinio pagrindo, nesiaiškindama aplinkybių dėl tariamos skolos kilmės ir šios piniginės prievolės subjekto, nereikalaudama pateikti prašomos sumokėti sumos paskaičiavimo ir pagrindimo dokumentus. Ieškovė elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai. Mokėjimą ieškovė atliko savo rizika, už kitus asmenis vykdydama aiškiai neapibrėžtas ir nepagrįstas pinigines prievoles, kurių šie asmenys galimai nepripažįsta, todėl atsakovui negali atsirasti pagrįsta ir teisėta pareiga ieškovei atlyginti jos trečiajam asmeniui sumokėtas lėšas.

8Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nurodė, kad 2003 m. rugpjūčio 22 d. Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu buvo paskirtas Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, įskaitant namą, esantį Kaune, ( - ). Vykdydama visas teisės aktų numatytas pareigas, t.y. pastato techninę priežiūrą, administravimą ir sistemų priežiūrą, UAB „Būsto administravimo agentūra“, vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Kauno miesto butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9.4. p., pagal apskaitos prietaisų rodmenis skirstė patalpų įmokas už suvartotą elektros energiją namo bendroms reikmėms. Laikotarpiu iki 2009 m. spalio 1 d. ( - ) butui priskaičiuota už elektros energiją suma yra 3644,94 Lt. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl 2009 m. spalio 12 d. buto pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo, konkrečiai dėl atsakovo vengimo pagal sutarties 4.1 punktą apmokėti visas išlaidas, susijusias su parduodamo turto eksploatavimu, kurios atsirado iki sutarties sudarymo dienos. UAB „Būsto administravimo agentūra“ pažymėjo, kad ginčo dalykas nėra susijęs su administratoriaus vykdomomis funkcijomis, nes yra kilęs dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, o ne dėl bendrojo naudojimo objektų, kurių administratoriumi yra paskirta UAB „Būsto administravimo agentūra“, todėl trečiasis asmuo bylą spręsti ir sprendimą priimti siūlo teismo nuožiūra.

9Trečiasis asmuo UAB „Sergel“ teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad pagal su AB LESTO pasirašytą paslaugų teikimo sutartį Nr. 50300/411346 2012 m. gegužės 18 d. UAB „Sergel“ priminimu Nr. 205819 kreipėsi į buto, esančio ( - ), Kaunas, savininką, siūlydamas padengti susidariusį įsiskolinimą už elektros energiją. Kadangi UAB „Sergel“ 2012 m. gegužės 24 d. iš atsakovės gavo pavedimą pagal priminimą Nr. 205819 – 3631,99 Lt sumai, 2012 m. gegužės 31 d. grąžino AB LESTO 3543,40 Lt sumą ir 2012 m. birželio 11-12 d. - likusią 88,59 Lt sumą. UAB „Sergel“ pretenzijų dėl buto, esančio ( - ), Kaunas, įsiskolinimo už elektros energiją ir kompensuojamųjų skolos išieškojimo išlaidų padengimo AB LESTO naudai neturi. Ieškinį nagrinėti ir teismo sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.

10Trečiasis asmuo AB LESTO nurodė, kad tiekė elektros energiją butui, esančiam Kaune, ( - ). Ieškovei priklausantis butas yra bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name, kuriame įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui, o esama viso bendrabučio vidaus elektros energijos tiekimo inžinierinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui atskirai paskaičiuoti sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį. Pagal elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005 m. spalio 7 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, ir pagal įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką, kai savininkai nėra įsteigę daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ir nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties- teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius privalo periodiškai nurašyti įvadinių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, apskaičiuoti už ištiektą elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas tiekėjui ir operatoriui mokėtiną sumą, paskirstyti ją kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkui ir informuoti kiekvieną savininką apie tiekėjui ir (ar) operatoriui mokėtiną sumą.

11Daugiabutį namą, esantį Kaune, ( - ), administruoja UAB „Būsto administravimo agentūra“, kuri pagal 2004-03-09 mokesčio už elektros energijos paskirstymo sutartį Nr.2004/23 su AB „VST“, paskirstydavo vartotojams mokėtinas sumas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją gyvenamosiose ir/ar negyvenamosiose patalpose, bendro naudojimo patalpose ir liftų elektros įrenginiams. AB LESTO pažymėjo, kad pagal ieškovės butui apskaičiuotą įsiskolinimą už elektros energiją ikiteismine skolos išieškojimo tvarka skolą išieškojo UAB „Sergel“. Trečiasis asmuo bylą spręsti ir sprendimą priimti prašė teismo nuožiūra.

12Ieškinys tenkintinas.

13Ieškovė Ž. U. ir atsakovas G. J. 2009 m. spalio 12 d. sudarė nekilnojamojo daikto – buto su rūsiu ir bendrojo naudojimo patalpomis, esančio Kaune, ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas šį butą pardavė, o ieškovė jį pirko. Parduodamo daikto kaina – 20.000,00 Lt (9-13 b.l., T1). Tą pačią dieną šalys pasirašė ir šio daikto priėmimo perdavimo aktą (14,15 b.l.).

14Šalis siejantis teisinis santykis atsiranda iš dvišalio sandorio – buto pirkimo-pardavimo sutarties, todėl teismas spręsdamas šalių ginčą pirmiausiai vertina šalių sudaryto sandorio turinį ir tai, kokių teisinių pasekmių kiekviena šalis pagrįstai ir teisėtai tikėjosi sudarydama šį sandorį. Sutarties 4.1 punkte, reglamentuojančiame šalių įsipareigojimus, yra nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita apmokėti visus mokesčius, susijusius su parduodamo turto eksploatavimu, priskaičiuotus už laikotarpį iki sutarties sudarymo, o pirkėja patvirtina, kad jai yra žinomi pardavėjo mokėjimai, susiję su parduodamo turto eksploatavimu ir komunaliniais patarnavimais, pirkėja sutarties sudarymo dieną pardavėjui pretenzijų neturi.

15Sutarties 5.10 punkte nurodyta, kad sutartyje įtvirtintiems pareiškimams ar garantijoms neatitinkant tikrovės, kaltoji šalis privalo savo sąskaita atlikti visus veiksmus tokiems pažeidimams pašalinti ir savo sąskaita atlyginti nekaltajai šaliai patirtus nuostolius.

16Pagal sutarčių aiškinimo taisykles, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 straipsnio 1 dalis).

17Sutarties 4.1 punkte nurodoma, kad visų mokesčių, susijusių su parduodamo turto eksploatacija, priskaičiuotų už laikotarpį iki sutarties sudarymo, sumokėjimas yra pardavėjo, t.y. atsakovo, pareiga. Pagal sutarties tekstą pardavėjas jau turi būti šias išlaidas apmokėjęs sutarties sudarymo metu arba jas įsipareigoja apmokėti ateityje, jeigu tokios atsirastų. Šiame punkte nurodytą aplinkybę, kad pirkėjai yra žinomi pardavėjo atlikti mokėjimai, laikantis civiliniuose teisiniuose santykiuose taikomos šalių sąžiningumo prezumpcijos, teismas laiko, kad šie mokėjimai pirkėjai yra žinomi iš paties pardavėjo pateiktų duomenų. Pirkėja, preziumuodama pardavėjo sąžiningumą, ir įvertinusi jai pateiktus duomenis apie pardavėjo atliktus mokėjimus pretenzijų neturi. Pirkėja kitų duomenų, nei juos pateikė pardavėjas, sutarties sudarymo metu neturėjo. Todėl teismas daro išvadą, kad vadovaujantis šia sutarties nuostata, pagal atsakovo ieškovei pateiktus duomenis apie jo mokėjimus už parduodamo turto eksploatavimą, o vėliau šiuos duomenis atsakovui pateikus ir sandorį tvirtinančiam notarui, ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad visi mokesčiai susiję su perkamo turto eksploatavimu atsakovo yra sumokėti.

18Gavusi trečiojo asmens UAB „Sergel“ priminimą Nr. 205819 dėl skolos už elektros energiją, ieškovė sumokėjo trečiajam asmeniui nurodytą elektros energijos įsiskolinimą – 3543,40 Lt ir 88,59 Lt skolos išieškojimo išlaidų. Šias išlaidas ieškovė laiko savo patirtais nuostoliais, susijusiais su šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, todėl nuostolius prašo priteisti iš atsakovo.

19Pagal CK nuostoliai yra vienas iš civilinės atsakomybės elementų, todėl teismui vertinant, ar ieškovės atliktas mokėjimas gali būti pripažintas nuostoliais, teismas turi nustatyti, ar yra visi pagrindai civilinei atsakomybei atsirasti.

20Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, o kita šalis padarytus nuostolius privalo atlyginti. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Esant tokiam ieškovės reikalavimui ieškovei atsiranda pareiga įrodinėti civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus - atsiradusią žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus, jo kaltę ir priežastinį ryšį tarp atsiradusios žalos (nuostolių) ir neteisėtų veiksmų.

21Teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas dvišališkumu. Procesinių teisių turėjimas yra nulemtas materialiųjų teisių turėjimo. Ieškovės atsakovui pareikšto ieškinio dalykas – 3631,99 Lt nuostolių atlyginimas, o ieškinio pagrindas - atsakovo civilinė atsakomybė prieš ieškovę dėl netinkamo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo.

22Pagal VĮ Registrų centras pažymėjimą nuo 2009-06-16 atsakovas buvo ieškovės įsigyto buto savininku (18 b.l., tomas 1). Pagal trečiojo asmens V. B. paaiškinimus, duotus teismo posėdyje (159-160 b.l., tomas 2), atsakovas minėtą butą valdyti ir juo naudotis pradėjo daug anksčiau nuo 2004 ar 2005 metų, kuomet V. B., išsikeldamas gyventi kitur šį butą paliko atsakovo žinioje. V. B. atsakovui davė įgaliojimą tvarkyti visus su buto privatizavimu susijusius klausimus, todėl V. B., nusišalindamas nuo buto naudojimo ir valdymo, faktiniu buto šeimininku pripažino atsakovą. Liudytojas V. S. (184-186 b.l., tomas 2) paliudijo panašias aplinkybes, kad V. B. bute negyvena nuo 2004 ar 2005 metų, nuo to laiko butu rūpinosi atsakovas. Atsakovas rūpinosi buto pardavimu, siųsdavo potencialius pirkėjus, o butą apžiūrėti įleisdavo liudytojas, nes jam buvo paliktas buto raktas. Bute niekas negyveno, tačiau skolos buvo skaičiuojamos. Bute elektros energijos apskaitos skaitiklis įrengtas nebuvo. Atsakovas norėjo parduoti butą su skolomis. Nors atsakovas ieškinyje nurodo nežinojęs apie esamas skolas už elektros energiją, tačiau tai paneigia tiek trečiojo asmens V. B. paaiškinimai, tiek liudytojo V. S. parodymai, iš kurių matyti, kad atsakovas apie skolas žinojo. Tai, kad atsakovas apie skolas žinojo patvirtina ir paties atsakovo duoti parodymai teisme (118 b.l., tomas 1), kuriuose atsakovas nurodė, kad su juo elektros tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kol nebus pilnai atsiskaityta. Ieškovei atsakovas apie skaičiuojamas elektros skolas nesakė, nes laikė, kad tai nėra jo skolos, todėl jis neturi pagrindo jų padengti ir apie jas pranešti naujajai buto pirkėjai.

23Pagal liudytojos R. R. parodymus (161 b.l., tomas 2) ji padėjo ieškovei įsigyti šį butą, nes ieškovė reikalinga pagalbos (28 b.l., tomas 1), kartu su savo pusbroliu susitiko su atsakovu ir susipažino su atsakovo pateiktais dokumentais. Kartu jie padarė išvadą, kad pagal atsakovo pateiktus dokumentus, kliūčių ir apsunkinimų įsigyti šį butą nėra. Iš šių įrodymų teismas daro išvadą, kad atsakovas G. J. su ieškove sudarydamas buto, esančio Kauno m., ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį apie elektros energijos skolas žinojo, tačiau šios informacijos sąmoningai ieškovei nepateikė. Atsakovas taip pat nepateikė šių duomenų ir buto atvykusiems apžiūrėti liudytojai R. R. ir jos pusbroliui.

24Todėl teismas tokius atsakovo veiksmus pripažįsta neteisėtais veiksmais CK 6.246 straipsnio prasme. Teismas laiko, kad atsakovo veiksmuose yra visi civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai - nuostoliai, atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų, t.y. neatskleistų duomenų, ir ieškovei atsiradusios žalos. CK 6.251 straipsnis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą. Teismas atsakovą pripažįsta kaltąja šalimi pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 5.10 punktą, kuriam atsiranda pareiga savo sąskaita atlyginti nekaltajai šaliai jos patirtus nuostolius.

25Atsakovo ir jo atstovo argumentus, kad nėra aišku kaip yra apskaičiuota elektros energijos kaina, ar skaičiuojant buvo skaičiuota bute suvartota elektros energija, ar buvo skaičiuota bendrosioms namo reikmės skirta elektros energija, teismas nelaiko teisiškai reikšmingais, nes visos šios išlaidos atitinka šalių sudarytos sutarties 4.1 punkte nurodytus mokėjimus, susijusius su turto eksploatavimu.

26Elektros energijos kainą apskaičiavo namo administratorius UAB „Būsto administravimo agentūra“, kuris administratoriumi yra paskirtas Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, duomenų fiksavimas ir kainos apskaičiavimas yra reglamentuojamas įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika, patvirtinta ūkio ministro įsakymu (2003 m lapkričio 3 d., įsakymo Nr. 4-412).

27Byloje ištirtų įrodymu visuma teismas daro išvadą, kad ieškovė įrodė savo ieškinį, o jos ieškinys yra pagrįstas, todėl teismas jį tenkina. Atsakovas neįvykdė savo iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančių įsipareigojimų, todėl elgėsi ne tik nesąžiningai, bet ir neteisėtai. Atsakovas informacijos apie esamas skolas tyčia (sąmoningai) neatskleidė nei ieškovei, nei jos interesais veikusiems asmenims.

28Patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – išlaidos ieškovės advokatės teisinei pagalbai apmokėti – 500,00 Lt (170 b.l., tomas 2) ir žyminis mokestis (CPK 93 straipsnis). Už ieškinį mokamas žyminis mokestis – 143,00 Lt. Šis mokestis priteistinas iš atsakovo. Iš atsakovo valstybei taip pat priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 72,00 Lt (CPK 92 straipsnis).

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 265, 268, 269, 270 straipsniais teismas

Nutarė

30Ieškinį patenkinti.

31Iš atsakovo G. J., asmens kodas ( - ) priteisti ieškovės Ž. U., asmens kodas ( - ) naudai 3631,99 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt vieną litą ir 99 ct) nuostolių atlyginimo ir 500,00 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

32Priteisti iš atsakovo G. J., asmens kodas ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 143,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovė Ž. U. ieškiniu prašė iš atsakovo G. J. priteisti 3631,99 Lt... 4. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2009 m. spalio 12 d. sudarė... 5. Ieškovė pažymėjo, kad buto pirkimo-pardavimo sutarties 4.1 p. nurodyta, kad... 6. Atsakovas G. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas... 7. Atsakovas laiko, kad ieškovė mokėjimą atliko ir išlaidas patyrė... 8. Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nurodė, kad 2003 m.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Sergel“ teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad... 10. Trečiasis asmuo AB LESTO nurodė, kad tiekė elektros energiją butui,... 11. Daugiabutį namą, esantį Kaune, ( - ), administruoja UAB „Būsto... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Ieškovė Ž. U. ir atsakovas G. J. 2009 m. spalio 12 d. sudarė nekilnojamojo... 14. Šalis siejantis teisinis santykis atsiranda iš dvišalio sandorio – buto... 15. Sutarties 5.10 punkte nurodyta, kad sutartyje įtvirtintiems pareiškimams ar... 16. Pagal sutarčių aiškinimo taisykles, aiškinant sutartį, pirmiausia turi... 17. Sutarties 4.1 punkte nurodoma, kad visų mokesčių, susijusių su parduodamo... 18. Gavusi trečiojo asmens UAB „Sergel“ priminimą Nr. 205819 dėl skolos už... 19. Pagal CK nuostoliai yra vienas iš civilinės atsakomybės elementų, todėl... 20. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 21. Teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas dvišališkumu.... 22. Pagal VĮ Registrų centras pažymėjimą nuo 2009-06-16 atsakovas buvo... 23. Pagal liudytojos R. R. parodymus (161 b.l., tomas 2) ji padėjo ieškovei... 24. Todėl teismas tokius atsakovo veiksmus pripažįsta neteisėtais veiksmais CK... 25. Atsakovo ir jo atstovo argumentus, kad nėra aišku kaip yra apskaičiuota... 26. Elektros energijos kainą apskaičiavo namo administratorius UAB „Būsto... 27. Byloje ištirtų įrodymu visuma teismas daro išvadą, kad ieškovė įrodė... 28. Patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 265, 268, 269, 270 straipsniais teismas... 30. Ieškinį patenkinti.... 31. Iš atsakovo G. J., asmens kodas ( - ) priteisti ieškovės Ž. U., asmens... 32. Priteisti iš atsakovo G. J., asmens kodas ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...