Byla 2-1660-329/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant pareiškėjai Viktorijai N. P., pareiškėjos M. V. atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei V. Š., nedalyvaujant pareiškėjai M. V. ir suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. V. ir Viktorijos N. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjos prašo nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 m. okupacijos asmenų statuso pripažinimui nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tėvo A. D., gim. 1919 m., įkalinimo metu nuo 1945 metų liepos 13 d. iki 1955 metų lapkričio 10 d. jo dukros V. N. P. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi 1942-08-12, a.k( - ) ir M. V. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi ( - ), a.k( - ) būdamos nepilnametės, slapstėsi, nes negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje adresu Pilviškių mstl., Vilkaviškio rajono savivaldybėje (2-5 b.l.).

3Pareiškėja Viktorija N. P., o taip pat pareiškėjos M. V. atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad pareiškėja Viktorija N. P. ir jos sesuo M. V. yra A. D. dukros. Jų šeima iki 1944 metų gyveno savo namuose Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio rajone. Tėvai buvo dideli Lietuvos patriotai, aktyvistai, dalyvavo visuomeninėje veikloje, tėvas buvo šaulys. Rusų armijai užėmus Pilviškių mstl., tėvams kaip nelojaliems sovietų valdžiai kilo grėsmė būti ištremtiems, todėl nuo 1944 metų tėvai Stefanija ir A. D. su tuo metu buvusia mažamete dukra V. N. paliko savo namus ir persikėlė į ( - ), kur slapstydamiesi apsigyveno pas tolimus giminaičius J. ir E. B.. Pareiškėja nurodė, kad tėvui A. D. nepavyko išvengti tremties – jis 1945 m. liepos 13 d. atvyko į Kauną, kur buvo suimtas, nuteistas ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Tremtyje tėvas išbuvo iki 1955 m. lapkričio10 d., iš tremties tėvas negrįžo. Pareiškėja M. V. gimė ( - ) šeimai slapstantis ( - ). Pareiškėja ir atstovė nurodė, kad po tėvo suėmimo pareiškėjų motina su mažametėmis dukromis negalėjo toliau gyventi pas B., o taip pat ir grįsti į savo namus ( - ). dėl gręsiančio ištrėmimo ir buvo priversta keisti gyvenamą vietą ir slapstytis. Nuo 1945 m. rugsėjo iki 1948 m. rugsėjo motina su mažametėmis dukromis slėpėsi pas A. V., vėliau iki 1954 metų apsigyveno tuščioje ( - ), o nuo 1954 m. balandžio mėn. iki 1959 metų jas vėl priėmė gyventi į nešildomą pašiūrę B. Nurodo, kad 1947-1948 metais apylinkės seniūnas J. B. motiną įspėdavo apie numatomą jų šeimos trėmimą, tada tam laikui motina su dukromis išeidavo iš savo laikinos gyvenamosios vietos ir pasislėpdavo netoli namų buvusiame miške. Dėl priverstinio slapstymosi motina negalėjo legaliai dirbti, pragyvenimui sau ir vaikams užsidirbdavo tik pas pažįstamus ravėdama daržus, savo rankdarbius (mezginius, siuvinėjimus) keisdama į maistą, taip pat sušelpdavo pažįstami, tolimi giminaičiai, pas kuriuos tuo metu slapstėsi. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pareiškėjoms išdavė pažymėjimą apie jų tėvo A. D. neteisėtą represavimą ir laikymą laisvės atėmimo vietoje Krasnojarsko kašte nuo 1945-07-13 iki 1953-07-09 bei tremtį iki 1955-11-10.Siekdamos gauti nukentėjusiųjų asmenų nuo okupacinio režimo teisinį statusą, pareiškėjos prašo nustatyti prašomą juridinį faktą. Kuris sukels joms teisines pasekmes.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepime į pareiškimą nurodė ( 30-31 b.l.) ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad neprieštarauja prašomo fakto nustatymui, kadangi liudytojai patvirtino pareiškėjų nurodytas aplinkybes apie slapstymosi faktą, kurio nustatymas pareiškėjoms sukels teisines pasekmes.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centras atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (24, 34, 39 b. 1.), byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja prašomam nustatytu faktui, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (28, 40 b. 1.), byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Liudytojos A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) patvirtino pareiškėjų nurodytas aplinkybes ir paaiškino, kad pareiškėjas pažįsta. Teigė, jog 1944-1959 metų laikotarpyje pareiškėjoms būnant dar mažoms jų šeima slapstėsi Armališkių kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, pas kaimo gyventojus B., V., ( - ), nes pareiškėjų tėvai dalyvavo pasipriešinime okupaciniam sovietų režimui ir jiems grėsė ištrėmimas. Liudytojos nurodė, kad slapstymosi faktą jos žino iš savo prisiminimų, kadangi tuo metu buvo jau mokyklinio amžiaus ir bendraudavo ( - ) su pareiškėjomis, kartu žaisdavo, prisimena, kad pareiškėjų motina su mažomis pareiškėjomis slapstėsi, nes buvo suimtas pareiškėjų tėvas, likusi viena su dviem mažametėm dukrom jų motina dirbdavo už maistą įvairius darbus ūkiuose.

8Pareiškimas tenkinimas.

9Byloje nustatyta, jog pareiškėjos V. N. P. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi 1942-08-12, a.k( - ) ir M. V. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi 1945-05-08, a.k( - ) yra A. D. dukros (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 b.l.). Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 1991-04-09 pažymėjime Nr. 13/7771-90 nurodoma, kad A. D., gim. 1919 m., gyvenęs( - ), buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose Krasnojarsko krašte nuo 1945 m. liepos 13 d. iki 1953 m. liepos 9 d. ir tremtyje iki 1955 m. lapkričio 10 d. (7 b.l.). Pareiškėjų tėvas A. D., gim. ( - ), mirė ( - ) (17-18 b.l.), pareiškėjų motina S. D., ( - ) mirė ( - ) (16 b.l.).

10Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

11Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad fakto, jog politinio kalinio A. D., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1945 m. liepos 13 d. iki 1955 m. lapkričio 10 d., jo dukros V. N. P. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi ( - ), a.k( - ) ir M. V. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi ( - ), a.k( - ) būdamos nepilnametės, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjoms sukels juridines pasekmes, t.y. galimybę pripažinti pareiškėjoms V. N. P. ir M. V. kaip tuo metu nepilnametėms politinio kalinio vaikams, tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

12Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų nurodomas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas, suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, pareiškėjų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra pagrįstas, įrodytas ir prašymas tenkintinas – CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

13Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų – tremtinių teisinio statuso įsigijimo.

14Byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 93 str. 4 d.). Todėl iš pareiškėjų priteistina valstybei po 3,41 Eur iš kiekvienos išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - CPK 96 str.

15Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str., teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų tėvo A. D., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1945 metų liepos 13 d. iki 1955 metų lapkričio 10 d. jo dukros V. N. P. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi ( - ), a.k( - ) ir M. V. (iki santuokos sudarymo D.), gimusi ( - ), a.k( - ) būdamos nepilnametės, slapstėsi, nes negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ).

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų teisinio statuso įgijimo.

19Priteisti iš pareiškėjų V. N. P., a.k( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei po 3,41 Eur ( tris eurus 41 centą) iš kiekvienos išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. pareiškėjos prašo nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 m. okupacijos asmenų... 3. Pareiškėja Viktorija N. P., o taip pat pareiškėjos M. V. atstovė teismo... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Liudytojos A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) patvirtino pareiškėjų nurodytas... 8. Pareiškimas tenkinimas.... 9. Byloje nustatyta, jog pareiškėjos V. N. P. (iki santuokos sudarymo D.),... 10. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad fakto, jog politinio kalinio... 12. Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina... 13. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų... 14. Byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų nukrypti nuo... 15. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str.... 16. pareiškimą tenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų tėvo A. D.,... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų... 19. Priteisti iš pareiškėjų V. N. P., a.k( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k( - )... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...