Byla 2-2450-601/2010
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą ieškovų RUAB „Luidas“ ir UAB „Neiluva“ su atsakovu Alytaus miesto savivaldybės administracija, trečiuoju asmeniu nepareiškusiu savarankiškų reikalavimų UAB „Vėtrūna“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: 1) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Alytaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus 2010-05-03 įsakymu Nr. DV-277 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 77.5 punktu ir konkurso sąlygų 53.6 punktu, atmetė Ieškovų pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 2) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Atsakovas toliau Pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.

4Ieškovų atstovas adv. padėjėjas Albertas Šekštelis 2010 m. rugpjūčio 13 d. teismui pateikė 2010 m. rugpjūčio 9 d. šalių sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį ir prašo: 1) rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti; 2) panaikinti atsakovui Alytaus miesto savivaldybės administracijai pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; 3) nustatyti, kad nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones būtų vykdoma skubiai; 3) grąžinti ieškovams 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

5Taikos sutartimi šalys susitarė: RUAB „Luidas“, įmonės kodas 122911551, buveinė Kareivių g. 7, LT-09108 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Algimanto Ulicko bei UAB „Neiluva“, įmonės kodas 121959187, buveinė Naugarduko g. 41, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gedimino Ramono, atstovaujami NORDIA BAUBLYS & Partners APB advokato Alberto Šekštelo, veikiančio pagal 2010-05-25 atstovavimo sutartį Nr. 10KT-28 ir 2009-05-21 Teisinių paslaugų sutartį, toliau kartu vadinami „Tiekėju", ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188706935, buveinė Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Giedriaus Čereškevičiaus, toliau atskirai vadinama „Savivaldybė“, o Tiekėjas ir Savivaldybė kartu vadinami „Šalimis",

6Atsižvelgiant į tai, kad: (A) Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2450-601/2010 nagrinėja Tiekėjo ieškinį Savivaldybei, kurio dalyką sudaro: 1) Savivaldybės 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalies, kurioje Savivaldybė atmetė Tiekėjų pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos panaikinimas; 2) Savivaldybės 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl pirkimo Nr. 87743 dalies, kurioje Savivaldybė toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras supaprastintų, neskelbiamų derybų būdu panaikinimas; 3) Savivaldybės 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl pirkimo Nr. 87743 dalies, kurioje Savivaldybė nustatė naują viešojo pirkimo pasiūlymų eilę panaikinimas; 4) Savivaldybės 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalies, kuria Savivaldybė laimėjusiu viešojo pirkimo pasiūlymu pripažinti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą panaikinimas; (B) Šalys siekia civilinę bylą Nr. 2-2450-601/2010, nagrinėjamą Kauno apygardos teisine, užbaigti taikiai;

7Sudarė šią Taikos sutartį (toliau - „Taikos sutartis“) žemiau išdėstytomis sąlygomis. 1. TAIKOS SUTARTIES DALYKAS 1.1. Savivaldybė panaikina 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė atmetė Tiekėjų pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 1.2. Savivaldybė panaikina 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras supaprastintų, neskelbiamų derybų būdu; 1.3. Savivaldybė panaikina 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė nustatė naują viešojo pirkimo pasiūlymų eilę; 1.4. Savivaldybė panaikina 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kuria Savivaldybė laimėjusiu viešojo pirkimo pasiūlymu pripažinti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą; 1.5. Savivaldybė pripažįsta, jog Tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Savivaldybei priimtina. 1.6. Savivaldybė sutinka per 3 darbo dienas nuo šios Taikos sutarties įsiteisėjimo paskelbti naują pasiūlymų Pirkime Nr. 87743 eilę, atsižvelgdama į šios Taikos sutarties 1.1.-1.5. punktus; 1.7. Šalys sutinka, kad civilinė byla Nr. 2-2450-601/2010, nagrinėjama Kauno apygardos teisme, būtų nutraukta teismui patvirtinus Taikos sutarties sąlygas. 2. IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS 2.1. Šalys susitaria, kad kiekvienai Šaliai tenka jos patirtos bylinėjimosi ir kitos išlaidos, susijusios su civiline byla Nr. 2-2450-601/2010, nagrinėjama Kauno apygardos teisme. 2.2. Šalys pareiškia, kad atsisako reikalavimų priteisti bylinėjimosi ar kitas išlaidas viena kitos atžvilgiu. 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 3.1. Šalys pareiškia, kad sudaro šią Taikos sutartį laisva valia, deramai įvertinusios Taikos sutarties sąlygas bei Taikos sutarties sudarymo pasekmes. 3.2. Šalys pareiškia, kad turi visus įgaliojimus Taikos sutarčiai sudaryti ir pasirašyti. 3.3. Šalys pareiškia, kad supranta Taikos sutarties sudarymo procesines teisines pasekmes, o būtent tai, kad Kauno apygardos teismui patvirtinus Taikos sutartį, civilinė byla Nr. 2-2450-601/2010 bus nutraukta, Šalys nebegalės vėl kreiptis į teismą dėl to paties ginčo dalyko ir pagrindo; Taikos sutartis taps vykdytinu dokumentu ir kiekvienos iš Šalies reikalavimu galės būti priverstinai įvykdyta. 3.4. Ši Taikos sutartis sudaryta 4 egzemplioriais: po vieną Kauno apygardos teismui, Šalims bei trečiajam asmeniui UAB „Vėtrūna“. Kiekvienas iš egzempliorių turi vienodą teisinę galią.

8Teismas sprendžia, kad taikos sutartis, tvirtintina, nes ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str.), civilinė byla nutrauktina.

9Remiantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui UAB „Neiluva“ grąžintini 75 procentai, t. y. 198 Lt, sumokėto žyminio mokesčio (sumokėta – 264 Lt).

10Teismui patvirtinus, tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukus, ieškinio užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos, nutarčiai įsiteisėjus (CPK 150 str.). Netenkintinas ieškovų atstovo prašymas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti skubiai vykdyti, kadangi priimama nutartimi yra panaikinamos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o CPK 152 str. 2 d. nustatyta, jog nutartis panaikinti laikinąją apsaugos priemonę vykdoma įsiteisėjus šiai nutarčiai.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., 150 str., teismas n u t a r i a:

12Patvirtinti 2010 m. rugpjūčio 9 d. taikos sutartį, kuria susitarta, jog: RUAB „Luidas“, įmonės kodas 122911551, buveinė Kareivių g. 7, LT-09108 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Algimanto Ulicko bei UAB „Neiluva“, įmonės kodas 121959187, buveinė Naugarduko g. 41, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gedimino Ramono, atstovaujami NORDIA BAUBLYS & Partners APB advokato Alberto Šekštelo, veikiančio pagal 2010-05-25 atstovavimo sutartį Nr. 10KT-28 ir 2009-05-21 Teisinių paslaugų sutartį, toliau kartu vadinami „Tiekėju", ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188706935, buveinė Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Giedriaus Čereškevičiaus, toliau atskirai vadinama „Savivaldybė“, o Tiekėjas ir Savivaldybė kartu vadinami „Šalimis", sudarė šią Taikos sutartį (toliau - „Taikos sutartis“) žemiau išdėstytomis sąlygomis. 1. TAIKOS SUTARTIES DALYKAS 1.1. Savivaldybė panaikina 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė atmetė Tiekėjų pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 1.2. Savivaldybė panaikina 2010-05-13 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras supaprastintų, neskelbiamų derybų būdu; 1.3. Savivaldybė panaikina 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kurioje Savivaldybė nustatė naują viešojo pirkimo pasiūlymų eilę; 1.4. Savivaldybė panaikina 2010-05-20 posėdžio protokolo dėl Pirkimo Nr. 87743 dalį, kuria Savivaldybė

Nutarė

13laimėjusiu viešojo pirkimo pasiūlymu pripažinti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą; 1.5. Savivaldybė pripažįsta, jog Tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Savivaldybei priimtina. 1.6. Savivaldybė sutinka per 3 darbo dienas nuo šios Taikos sutarties įsiteisėjimo paskelbti naują pasiūlymų Pirkime Nr. 87743 eilę, atsižvelgdama į šios Taikos sutarties 1.1.-1.5. punktus; 1.7. Šalys sutinka, kad civilinė byla Nr. 2-2450-601/2010, nagrinėjama Kauno apygardos teisme, būtų nutraukta teismui patvirtinus Taikos sutarties sąlygas. 2. IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS 2.1. Šalys susitaria, kad kiekvienai Šaliai tenka jos patirtos bylinėjimosi ir kitos išlaidos, susijusios su civiline byla Nr. 2-2450-601/2010, nagrinėjama Kauno apygardos teisme. 2.2. Šalys pareiškia, kad atsisako reikalavimų priteisti bylinėjimosi ar kitas išlaidas viena kitos atžvilgiu. 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 3.1. Šalys pareiškia, kad sudaro šią Taikos sutartį laisva valia, deramai įvertinusios Taikos sutarties sąlygas bei Taikos sutarties sudarymo pasekmes. 3.2. Šalys pareiškia, kad turi visus įgaliojimus Taikos sutarčiai sudaryti ir pasirašyti. 3.3. Šalys pareiškia, kad supranta Taikos sutarties sudarymo procesines teisines pasekmes, o būtent tai, kad Kauno apygardos teismui patvirtinus Taikos sutartį, civilinė byla Nr. 2-2450-601/2010 bus nutraukta, Šalys nebegalės vėl kreiptis į teismą dėl to paties ginčo dalyko ir pagrindo; Taikos sutartis taps vykdytinu dokumentu ir kiekvienos iš Šalies reikalavimu galės būti priverstinai įvykdyta.

14Civilinę bylą Nr. 2-2450-601/2010 nutraukti.

15Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos vykdomas Pirkimo Nr. 87743 procedūras.

16Grąžinti ieškovui UAB „Neiluva“, įmonės kodas 121959187, buveinės adresas Naugarduko g. 41, Vilnius, 198 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) sumokėto žyminio mokesčio.

17Priteisti iš ieškovo RUAB „Luidas“, įmonės kodas 122911551, UAB „Neiluva“, įmonės kodas 121959187, po 9,46 Lt (devynis litus 46 ct) ir atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, kodas 188706935, 18,94 Lt (aštuoniolika litų 94 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai