Byla 1-183-325/2012
Dėl rūsio. Tuo metu pro šalį ėjo A. J., kuri pasakė T. S., kad pastarasis nesikalbėtų su žemo sluoksnio žmonėmis. Išgirdusi tuos žodžius ji labai susinervino, pribėgo prie A. J. ir jai sudavė kumščiu per veidą. A. J. nukrito akiniai. Po to atvažiavo policija ir ją išsivežė. Su pareikštu civiliniu ieškiniu ji sutinka

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, sekretoriaujant Aušrai Jašinskienei, dalyvaujant prokurorui Svajūnui Petravičiui, nukentėjusiajai A. J.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. G. a.k. ( - ) gim. ( - ).Kretingos r., lietuvė, LR pilietė, netekėjusi, 11 klasių išsilavinimo, niekur nedirbanti, ( - ), ankščiau neteista, gyv. ( - ) Kretingos m. kaltinama pagal BK 284 str. 1d.,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4E. G. pažeidė viešąją tvarką.

5E. G. 2012m. rugpjūčio 18d. apie 16 val. 30 min., viešoje vietoje, ( - ) ties ( - ) kitų asmenų akivaizdoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, t. y. tyčia trenkė kumščiu vieną smūgį nukentėjusiajai A. J. į veido sritį, tuo padarydama pastarajai poodinę kraujosruvą galvos skliauto srityje viršugalvio-pakaušio riboje, t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

6Apklausta kaltinamąja E. G. kalta prisipažino pilnai ir parodė, kad 2012m. rugpjūčio 18d. apie 16 val. ( - ). prie savo namų laiptinės barėsi su T. S. dėl rūsio. Tuo metu pro šalį ėjo A. J., kuri pasakė T. S., kad pastarasis nesikalbėtų su žemo sluoksnio žmonėmis. Išgirdusi tuos žodžius ji labai susinervino, pribėgo prie A. J. ir jai sudavė kumščiu per veidą. A. J. nukrito akiniai. Po to atvažiavo policija ir ją išsivežė. Su pareikštu civiliniu ieškiniu ji sutinka.

7Nukentėjusi A. J. parodė, kad 2012m.rugpjūčio 18d. apie 16 val. ji kartu su seserimi R. J. atvažiavo prie sesers namų, Jos nuėjo pas seserį į butą, o vėliau ji išėjo parsinešti savo daiktų. Eidama prie laiptinės ji pamatė besibarančius T. S. ir E. G.. Buvo didelis triukšmas. Praeidama pro šalį ji T. S. pasakė, kad jis neprasidėtų su ta mergina. Ji nuėjo prie savo automobilio. Prie automobilio pribėgo keikdamasi E. G. ir iš nugaros kumščiu sudavė į pakaušio sritį. Nuo smūgio jai nukrito akiniai ir sudužo. Ji reiškia 900 Lt ieškinį neturtinei žalai atlyginti ir 100 Lt atlyginti akinių vertei, viso 1000 Lt..

8L. R. Jonutytė parodė, kad minėtą dieną ją parvežė į namus sesuo A. J.. Sesuo pamiršo mašinoje rankinuką ir išėjo jo parsinešti. Tuo meto ji pro langą girdėjo konfliktą, t.y. besiginčijančius balsus. Girdėjo kaip pro šalį praeidama sesuo pasakė T. S., kad nesileistų į konfliktą su tokio lygio žmonėmis. Matė kaip sesuo nuėjo prie mašinos. Link sesers suspaudusi kumščius pradėjo bėgti E. G.. Tai pamačiusi, ji iš buto išbėgo į lauką padėti seseriai. Kieme pamatė, kad E. G. už rankų laiko T .Steponavičius. Sesuo buvo išsigandusi, visa drebėjo. Jie iškvietė policijos pareigūnus.

9L. T. Steponavičius parodė, kad 2012m. rugpjūčio 18d. jis ginčijosi su E. G. dėl rūsyje esančių bendro naudojimo patalpų. E. G. buvo įsikarščiavusi, šūkavo keikėsi. Pro juos praėjo kaimynė A. J., kuri jam pasakė, kad ko jis leidžiasi į kalbas su tokio lygio žmonėmis. Po to E. G. pribėgo prie A. J., kuri jau buvo šalia savo mašinos ir pradėjo mušti kumščiais jai per galvą. Jis E. G. atitraukė ir laikė už rankų. Buvo iškviesti policijos darbuotojai ir E. G. išvežė.

102012-08-20 specialisto išvadoje Nr.G1554/12(03) nurodyta, kad apžiūrėjus A. J. rasta poodinė kraujosruva galvos skliauto srityje viršugalvio-pakaušio riboje. Sužalojimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.(b.l.15)

11Civilinis ieškinys tenkinamas pilnai ir iš E. G. priteisiama 1000 Lt nukentėjusios A. J. naudai.

12Esant paminėtiems įrodymams teismas skaito, kad E. G. veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 284 str.1d., nes ji pažeidė viešąją tvarką.

13E. G. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 str.1d. 2p. yra ta, kad ji prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Sunkinančių aplinkybių, numatytų BK 60 str., nenustatyta.

14Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajai, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

15Kaltinamoji E. G. padarė nesunkų nusikaltimą, ankščiau neteista ir administracine tvarka nebausta, šiuo metu mokosi, prisipažino padariusi nusikaltimą ir gailisi, todėl jai skiriama neilgalaikė laisvės apribojimo bausmė.

16Vadovaudamasis BPK 297 str., 298 str., 306 str. teismas

Nutarė

17E. G. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.1d.. ir paskirti laisvės apribojimą 6 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

18Priteisti iš E. G. 1000 Lt A. J. naudai.

19Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Kretingos r. apylinkė teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. E. G. pažeidė viešąją tvarką.... 5. E. G. 2012m. rugpjūčio 18d. apie 16 val. 30 min., viešoje vietoje, ( - )... 6. Apklausta kaltinamąja E. G. kalta prisipažino pilnai ir parodė, kad 2012m.... 7. Nukentėjusi A. J. parodė, kad 2012m.rugpjūčio 18d. apie 16 val. ji kartu su... 8. L. R. Jonutytė parodė, kad minėtą dieną ją parvežė į namus sesuo A.... 9. L. T. Steponavičius parodė, kad 2012m. rugpjūčio 18d. jis ginčijosi su E.... 10. 2012-08-20 specialisto išvadoje Nr.G1554/12(03) nurodyta, kad apžiūrėjus A.... 11. Civilinis ieškinys tenkinamas pilnai ir iš E. G. priteisiama 1000 Lt... 12. Esant paminėtiems įrodymams teismas skaito, kad E. G. veika teisingai... 13. E. G. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 str.1d. 2p. yra ta,... 14. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajai, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 15. Kaltinamoji E. G. padarė nesunkų nusikaltimą, ankščiau neteista ir... 16. Vadovaudamasis BPK 297 str., 298 str., 306 str. teismas... 17. E. G. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 18. Priteisti iš E. G. 1000 Lt A. J. naudai.... 19. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą... 20. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...