Byla 2-1108-922/2014
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui K. S. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo K. S. priteisti 850,00 Lt negrąžintos kredito, 260,00 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011-02-08 iki 2011-05-08, 521,61 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011-03-10 iki 2014-07-22, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt žyminį mokestį.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: 2011-02-07 vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, iš kurių matyti, kad 2011-02-07 ieškovas su atsakovu sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 850,00 Lt kreditą, kreditas turėjo būti grąžintas trimis įmokomis po 370 Lt sumokant 2011-03-09, 2011-04-08 ir 2011-05-08; palūkanų suma – 260 Lt; bendra grąžintina suma 1110,00 Lt, kredito metinė norma – 175,56 %, kredito BVKKMN – 198,27 %.

8Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovą, kaip kredito gavėją, sieją iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta Sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovas negrąžino kredito Sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 850,00 Lt negrąžinto kredito ir 260,00 Lt palūkanų yra laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

9Be 850,00 Lt negrąžinto kredito ir 260,00 Lt palūkanų, remdamasis Sutarties 8.3 punktu ieškovas taip pat reikalauja priteisti 521,61 Lt delspinigius, kuriuos per 1230 dienas nuo 2011-03-10 iki 2014-07-22 priskaičiavo už negrąžintą 700,00 Lt kreditą, taikydamas 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Viena vertus, Sutarties 8.3 punkte numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovas skaičiavo pernelyg ilgai – daugiau bei tris metus. Būdamas profesionalus kreditavimo rinkos dalyvis, bet tiek ilgai nesikreipdamas į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovas turėjo atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovas ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t.y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito suma ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 76,50 Lt dydžio delspinigiai, kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina 54,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto mokėjimo nurodymu.

12Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.881 straipsniu , 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo K. S. (asmens kodas ( - )) 850,00 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) negrąžinto kredito, 260,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt litų 00 ct) palūkanų, 76,50 Lt (septyniasdešimt šešis litus 50 ct) delspinigių, 5 % (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą (1186,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Nordecum“ (įmonės kodas 302535232) naudai.

15Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai