Byla T-32/2017
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos Jusevičių žemės ūkio bendrovės ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybei, tretieji asmenys Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

41) pripažinti negaliojančiu Marijampolės rajono mero 1996 m. balandžio 18 d. potvarkio Nr. 102 „Dėl nuosavybės teisės pripažinimo“ dalį: vietoje: „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise kultūros namus-kontorą, inventorizacijos byloje pažymėtą lC2/p su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais lcl/p, 2c 1/p, 3c2/p ir 4c1/p, nurodytus inventorizacinėje byloje Nr.7421, esančius ( - )“ skaityti: „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise pastato – kultūros namų-kontoros, inventorizacijos byloje pažymėto lC2/p su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais lcl/p, 2cl/p, 3c2/p ir 4c1/p, nurodyto inventorizacinėje byloje Nr.7421, esančio ( - ), 0,43 dalį (laisvalaikio salę su pagalbinėmis patalpomis), tai yra, patalpas inventorizacinėje byloje Nr.7421 pažymėtas indeksais 1-1 5,40 kv.m, 1-2 12,54 kv.m, 1-3 111,02 kv.m, 1-5 19,22 kv.m, 1-6 28,24 kv.m, 1 3,09 kv.m, 1-8 1,65 kv.m, 1-13 8,41 kv.m, 1-14 9,96 kv.m, 1-15 9,62 kv.m, 1-16 12,12 kv.m, 1-17 310,76 kv.m, 1-18 21,41 kv.m, 1-19 9,16 kv.m, 1-20 19,35 kv.m, 1-21 23,96 kv.m.“;

52) pripažinti, kad 0,57 dalys pastato, esančio ( - ), kurias sudaro patalpos, inventorizacijos byloje pažymėtos indeksais R-l 42,38 kv.m, 1-4 14,68 kv.m, 1-9 1,60 kv.m, 1-10 38,37 kv.m, 1-11 41,99 kv.m, 1-12 67,56 kv.m, 1-22 19,94 kv.m, 1-23 5,23 kv.m, 1-24 3,51 kv.m, 1-25 37,40 kv.m, 1-26 4,93 kv.m 2-1 12,92 kv.m, nuosavybės teise priklauso Jusevičių žemės ūkio bendrovei.

6Ieškovė nurodo, kad pastatas-kontora nuosavybės teise priklausė „Lietuvos“ kolūkiui, o privatizuojant žemės ūkio įmonių turtą grupė pajininkų už pajus privatizavo sudarytą gamybinį kompleksą, kurio sudėtyje buvo ir kontoros pastatas, ir šio turto pagrindu buvo įregistruota Jusevičių žemės ūkio bendrovė. Šiuo metu ši žemės ūkio bendrovė yra likviduojama, tačiau likvidavimo proceso negalima užbaigti, nes ieškovė negali pajininkams išdalyti viso nekilnojamojo turto, kadangi 57/100 dalys minėto kontoros pastato Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip Marijampolės rajono savivaldybės tarybos nuosavybė. Ieškovė teigia, kad faktiškai visas kontoros pastatas priklauso jai, o tokia faktinių aplinkybių neatitinkanti situacija susiklostė dėl to, kad, privatizuojant „Lietuvos“ kolūkį pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą, kultūros namų pastatas buvo perduotas Marijampolės rajono savivaldybei kaip 5 proc. įmoka už privatizuojamą turtą, tačiau kolūkio kontora, kuri yra tame pačiame pastate su kultūros namais, buvo privatizuota už pajus ir perduota Jusevičių žemės ūkio bendrovei. Todėl darytina išvada, kad neįvertinus, jog pastatas yra dviejų aukštų, bei nenurodant patalpų indeksų, Marijampolės rajono mero 1996 m. balandžio 18 d. potvarkiu Nr. 102 „Dėl nuosavybės teisės pripažinimo“ buvo klaidingai pripažinta Marijampolės rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisė ne tik į kultūros namus, bet ir į kontoros pastatą.

7Marijampolės rajono apylinkės teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. Teismas nutartyje nurodo, kad vienas iš ieškovės reikalavimų yra pripažinti iš dalies negaliojančiu viešojo administravimo subjekto priimtą teisės aktą. Bylos dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus yra priskirtinos administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Nagrinėjamu atveju reiškiami reikalavimai pripažinti negaliojančia Marijampolės rajono mero potvarkio dalį ir pripažinti pastato dalies nuosavybės teisę ieškovei. Nors vienas iš byloje reiškiamų reikalavimų yra dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto pripažinimo iš dalies negaliojančiu, tačiau įvertinus pareikštų reikalavimų visumą, Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje siekiama nuginčyti atsakovės daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, o tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimas. Priimdamas minėtą potvarkį Marijampolės rajono meras iš esmės atliko civilinio pobūdžio veiksmus, sukuriančius civilines teisines pasekmes. Ieškovės nuomone, ginčijamo potvarkio pagrindu atlikus nekilnojamojo turto registraciją, buvo pažeistos jos teisės. Administracinio teisinio pobūdžio argumentų, susijusių su netinkamu viešojo administravimo procedūrų vykdymu, nenurodoma. Nagrinėjamo ginčo išsprendimas turės tiesioginės įtakos asmenų nuosavybės teisėms, todėl ginčas, kaip iš esmės susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 8 d. nutartį Nr. T-106/2016).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal ieškovės likviduojamos Jusevičių žemės ūkio bendrovės ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybei, tretieji asmenys Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, dėl pažeistų teisių gynimo grąžinti Marijampolės rajono apylinkės teismui.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai