Byla 2-6505-713/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „A.“ ir UAB „L. s.“ pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

22013-03-01 teisme gautas pareiškėjų prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį dėl 2012-08-16 statybos subrangos sutarties pažeidimo.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

5Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Atsižvelgiant į tai, taikos sutartis tarp UAB „A.“ ir UAB „L. s.“, kuri užkirs kelią kilti teisminiams ginčams ateityje, tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., CK 6.983 str.).

6Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 582 str. 6 d.,

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų UAB „A.“, į.k. ( - ), ir UAB „L. s.“, į.k. ( - ), tokiomis sąlygomis:

9„Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

 1. rangovas UAB „A.“ ir subrangovas UAB „L. s.“ 2012-08-16 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1-7-2012-16 (toliau - Sutartis Nr. 1-7-2012-16);
 2. pagal Sutarties Nr. 1-7-2012-16 3.1 punktą subrangovas UAB „L. s.“ Sutartyje Nr. 1-7-2012-16 numatytus darbus turėjo baigti iki 2012-10-09. Subrangovas UAB „L. s.“ pažeidė Sutarties Nr. 1-7-2012-16 3.1 punkte nustatytą terminą ir laiku Sutartyje Nr. 1-7-2012-16 numatytų darbų neužbaigė;
 3. pagal Sutarties Nr. 1-7-2012-16 6.3.1 ir 6.3.2 punktus rangovas UAB „A.“ paskaičiavo subrangovui UAB „L. s.“ 211000,00 Lt baudą ir 2013-01-10 Pranešimu Nr. 2013/01/10 informavo, kad ši bauda bus išskaičiuota iš pagal Sutartį Nr. 1-7-2012-16 subrangovui UAB „L. s.“ mokėtinų sumų;
 4. šalims kompromiso būdu pavyko pasiekti susitarimą, kad rangovas UAB „A.“ pagal Sutarties Nr. 1-7-2012-16 6.3.1 ir 6.3.2 punktus reikalaus tik 30000,00 Lt baudos, o subrangovas UAB „L. s.“ sutinka šią baudą sumokėti;
 5. UAB „A.“ 2013-02-13 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AG01016 30000,00 Lt sumai (baudos sumai), kurią subrangovas UAB „L. s.“ priėmė, pasirašė ir pripažįsta prievolę apmokėti šią sąskaitą;
 6. pagal Sutartį Nr. 1-7-2012-16 ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras Nr. LIN 0114, data 2012-09-28 (skolos likutis - 855,43 Lt), Nr. LIN 0141, data 2013-01-31 (skolos likutis - 2 966,93 Lt), ir Nr. LIN 0142, data 2013-01-31 (skolos likutis 114 585,93 Lt), UAB „A.“ turi sumokėti UAB „L. s.“ 118 408,29 Lt (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoni litai ir 29 ct);
 7. rangovas UAB „A.“ ir subrangovas UAB „L. s.“ 2012-05-29 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1-7-2012-12 (toliau - Sutartis Nr. 1-7-2012-12). Pagal Sutartį Nr. 1-7-2012-12 ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras Nr. LIN 0092, data 2012-06-29 (skolos likutis - 2 935,36 Lt), Nr. LIN 0093, data 2012-06-29 (skolos likutis - 9209,82 Lt Lt), Nr. LIN 0108, data 2012-08-03 (skolos likutis - 1 064,64 Lt) ir Nr. LIN 0133, data 2012-12-20 (skolos likutis - 1747,31 Lt), UAB „A.“ turi sumokėti UAB „L. s.“ 14 957,13 Lt (keturiolika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt septynis litus ir 13 ct.).

10h) viso UAB „A.“ turi sumokėti UAB „L. s.“ 133 365,42 Lt (šimtą trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt penkis litus ir 42 ct), UAB „L. s.“ turi sumokėti UAB „A.“ 30 000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių litų 00 ct) baudą;

11Šalys, siekdamos užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje ir abipusių kompromisų būdu išspręsti visus turtinius klausimus kylančius iš šalių sudarytų sutarčių, susitarė:

121. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, daro tarpusavio užskaitą. Pagal Sutartį Nr. 1-7-2012-16 rangovo UAB „A.“ mokėtina suma subrangovui UAB „L. s.“ yra mažinama 30 000,00 Lt suma ir tuo UAB „A.“ pilnai apmoka šias PVM sąskaitas-faktūras: (i) Nr. LIN 0092, data 2012-06-29; (ii) Nr. LIN 0093, data 2012-06-29; (iii) Nr. LIN 0108, data 2012-08-03; (iv) Nr. LIN 0133, data 2012-12-20; (v) Nr. LIN 0114, data 2012-09-28; (vi) Nr. LIN 0141, data 2013-01-31; ir iš dalies apmoka (vii) PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LIN 0142, data 2013-01-31 (pagal šią sąskaitą sumokama 11 220,51 Lt, skolos likutis 103 365,42 Lt). Todėl po tarpusavio užskaitos UAB „A.“ turi sumokėti UAB „L. s.“ 103 365,42 Lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LIN 0142, data 2013-01-31. Šalys, suderindamos šią skolą, 2013-02-26 pasirašė skolų suderinimo aktą.

132. Taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą, t.y. 103 365,42 Lt, UAB „A.“ įsipareigoja UAB „L. s.“ sumokėti tokiais terminais:

142.1. UAB „A.“ sumoka UAB „L. s.“ 50 000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų, 00 ct) per 2 (dvi) darbo dienas po taikos sutarties pasirašymo;

152.2. 53 365,42 Lt (penkiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt penkis litus ir 42 ct) UAB „A.“ sumoka UAB „L. s.“ ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Taikos sutarties patvirtinimo teisme.

 1. Po to, kai UAB „A.“ sumokės Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas, UAB „L. s.“ jokių pretenzijų UAB „A.“ dėl mokėjimų pagal Sutartį Nr. 1-7-2012-16 ir Sutartį Nr. 1 -7-2012-12 ir jokių kitų pretenzijų neturės.
 2. UAB „L. s.“ privalo vykdyti Sutartimi Nr. 1-7-2012-16 ir Sutartimi Nr. 1-7-2012-12 prisiimtus garantinius įsipareigojimus.
 3. Šią Taikos sutartį šalys sudarė savo laisva valia, geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos. Šalys individualiai aptarė kiekvieną Taikos sutarties sąlygą ir dėl jų derėjosi lygiomis teisėmis. Šalims yra suprantamos visos Taikos sutarties sąlygos.
 4. Visos valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su šios Taikos sutarties patvirtinimu teisme ir jos vykdymu, tenka UAB „L. s.“.
 5. Taikos sutartis įsigalioja ir šalims yra privaloma nuo jos pasirašymo dienos, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 6. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, nustatytos Civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose bei Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje, t.y. kad teismui patvirtinus Šalių sudarytą Taikos sutartį, Šalys vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalės“.

16Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai