Byla 2-42-814/2013
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant Rasai Šaltienei, dalyvaujant ieškovei O. M., jos atstovei advokatei Albinai Cirulienei, institucijos teikiančios išvadą Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Linai Kusienei, nedalyvaujant atsakovui V. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės O. M. ieškinį atsakovui V. A., institucijai teikiančiai išvadą Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti (b. l. 1-4), kad atsakovas V. A. yra ieškovės dukters E. M., gim. ( - ), tėvas; nustatyti nepilnamečių vaikų E. A., gim. ( - ), E. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su motina; priteisti iš atsakovo nepilnamečiams vaikams E. A. ir E. M. materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 Lt kas mėnesį nuo 2012-08-01 iki vaikų pilnametystės; priteisti iš atsakovo vaikų išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2012-08-01, t. y. 21600 Lt; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu gyveno neįregistruotoje santuokoje Rusijos Federacijoje, Saratovo srityje, Engels mieste nuo 2004 m. rugsėjo mėn. iki 2007 m. sausio mėn. Sūnų E. A. gimdė Vilniuje, po sūnaus gimimo atsakovas su viza atvyko į Lietuvą, įregistravo sūnaus tėvystę ir po kelių savaičių visi kartu išvyko gyventi į Engelso miestą, kur ( - ) gimė dukra E. M.. 2007 m. sausio mėn. ji su vaikais išvyko gyventi į Lietuvą, nes atsakovas pradėjo piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais, vartojo fizinį smurtą. Iki 2008-01-01 dar su atsakovu palaikė ryšius, vėliau jie nutrūko. Nuo 2007 m. sausio mėn. vaikus išlaikė viena, atsakovas gera valia neprisideda prie vaikų išlaikymo, nepraneša savo faktinės gyvenamosios vietos. Nurodė, kad pati gyvena iš 599 Lt socialinės pašalpos, nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis turi registruotą transporto priemonę, tačiau faktiškai jos nėra, nes parduota. Apie atsakovo turtinę padėtį duomenų neturi. Vienam vaikui per mėnesį išleidžia apie 580 Lt, dėl to iš atsakovo prašo priteisti vaikų išlaikymui po 300 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui. Kadangi vaikais rūpinasi nuo gimimo, prašo jų gyvenamąją vietą nustatyti su ja, neprieštarautų, jei atsakovas lankytų vaikus, dalyvautų jų auklėjime. Kadangi atsakovas neteikia vaikams išlaikymo, prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už tris metus, t. y. 21 600 Lt.

4Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir papildomai paaiškino, kad su atsakovu susipažino 2003 m. 2004 m. ji su sūnumi ir atsakovu išvyko į Rusiją. Tada sūnui buvo trys su puse mėnesio. Vyko su turistine viza, kurios galiojimo laikas pusė metų, pasibaigus jos galiojimui, gyveno nelegaliai. Išsinuomojo ten butą, atsakovas dirbo, materialiai išlaikė ir ją, ir vaiką. 2005 m. pabaigoje, gyvendama Rusijoje kartu su atsakovu, pastojo ir 2006 m. namuose Rusijoje gimė dukra E, gimdymą priėmė atsakovas V. A., dukrytės labai norėjo, pats vardą davė, dukrą pripažino. Gyvenant kartu, atsakovas rūpinosi materialiai, nebuvo kalbų, kad mergaitė ne jo. Kadangi ji negalėjo suteikti teisiškai vaikui pavardės, pilietybės, nusprendė grįžti į Lietuvą. Kai su abiem vaikais vyko į Lietuvą, juos atsakovas palydėjo iki Baltarusijos, savaitę laiko buvo sulaikyti, kol sutvarkė leidimus. Kai grįžo į Lietuvą, dukrai buvo pusantrų metukų. Atsakovas grįžo atgal į Saratovą, Engelso miestą. Kai tvarkė dukros dokumentus, buvo reikalingas vaiko gimimo liudijimas, kuris turėjo būti patvirtintas Apostille. Pagal iškvietimą atsakovas atvyko į Lietuvą ir atvežė tą dokumentą. Pabuvęs pagal iškvietimą apie dvi savaites, išvyko į Kaliningrado sritį, į Baltijską. Ji liko Lietuvoje. Po kiek laiko pagal iškvietimą atsakovas vėl atvyko, bandė įsiskurti Lietuvoje. Prabuvus jam dvi savaites, kilo nesutarimai ir jis vėl išvyko. Kai atsakovas atvykdavo į Lietuvą, jie visi nuomodavosi būstą. Ji iš savo mamos sužinojo, kad prieš keturis metus iš atsakovo buvo pavogti asmens dokumentai. Po to visiškai ryšiai nutrūko, ji pakeitė telefono numerį, nusprendė su tuo žmogumi nebebendrauti. Vaikai visą laiką gyvena kartu su ja. Apie tai, ar atsakovas dirba, jai nėra žinoma. Vaikai sveiki, specialieji poreikiai nenustatyti. E mokosi antroje klasėje, papildomo ugdymo būrelių nelanko. Dukrai 7 metai, ji lanko priešmokyklinę grupę. Paaiškino, kad pati nedirba, gyvena iš socialinių pašalpų, netoli 900 litų gauna, prieš tai gaudavau 600 litų. Neturi nuosavybės teise priklausančio būsto, buto, kuriame gyvena, savininkė jos mama. DNR ekspertizės skirti neprašo, yra įsitikinusi, kad tai atsakovo dukra. Nustačius tėvystę, nori, kad dukrai liktų M. pavardė.

5Ieškovės O. M. atstovė advokatė Albina Cirulienė ieškinį palaikė, prašė tenkinti.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, jo gyvenamoji ir buvimo vieta nebuvo nustatyta ir atlikus paieškos procedūrą. Ieškinys su priedais, teismo pranešimas dėl atsiliepimų į ieškinį ir teismo šaukimai į parengiamąjį ir teismo posėdžius įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nepateikė. Byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

7Išvadą dėl ginčo byloje teikiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teismui išvadą (b. l. 47), teismo posėdžio metu ieškinį palaikė.

8Liudytoja E. V. teismo posėdžio metu parodė, kad O. M. yra jos dukra. Patvirtino, kad ieškovė tikrai gyveno su V. A.. Kai gimė sūnus Vilniuje, jis suteikė jam tėvystę. Pragyvenę iki dviejų su puse mėnesio, išvyko gyventi į Rusiją. Liepos 29 d. paskambinęs V. A. pranešė, kad gimė dukra. Mergaitę jis pripažino, labai ją mylėjo. Į Lietuvą ieškovė grįžo su abiem vaikais. Vieną kartą iškvietė atsakovą į Lietuvą. V. A. atvyko, ji padėjo jiems įsikurti, jie gyveno Vilniuje. Po dar kartą iškvietė atsakovą, ir jam po to išvykus, trys metai neturi jokių žinių.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl tėvystės nustatymo.

11Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų įgyvendinimą įtvirtina tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai. Vienas iš saugomų ir ginamų vaiko interesų – teisė žinoti savo kilmę, t.y. vaiko teisė žinoti savo biologinius tėvus.

12CPK 388 straipsnyje reglamentuotas šalių dalyvavimas teismo posėdyje, esant šalių ginčui dėl tėvystės (motinystės) nustatymo. Pagal šį reglamentavimą atsakovo dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Dėl šeimos bylose ypač akivaizdaus viešojo intereso – suinteresuotumo kuo teisingesnio teismo sprendimo priėmimu, materialiosios tiesos išsiaiškinimu, galimi ir tam tikri šio pobūdžio bylų proceso ypatumai. Vienas jų – vaiko interesai, kurie apima suinteresuotumą, kad ginčo sprendimas nebūtų vilkinamas. Teismas turi veikti vadovaudamasis operatyvumo ir koncentruotumo principais (CPK 7 straipsnis), neleisti šalims piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis.

13Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas (CK 3.146 str.). CK 3.148 straipsnyje išvardyti teisiniai tėvystės nustatymo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje kaip pagrindas tėvystei nustatyti nurodyti moksliniai įrodymai ir kitos Civilinio proceso kodekse nustatytos įrodinėjimo priemonės.

14Nagrinėjamu atveju nebuvo galimybės paskirti ekspertizės, kadangi, atsakovo gyvenamoji, darbo vietos nežinomos, atlikus paieškos procedūrą, atsakovas nebuvo rastas (b. l. 33), todėl tiek procesiniai dokumentai, tiek šaukimai į parengiamąjį ir teismo posėdį buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 43, 52, 66). Be mokslinių tyrimų, įstatymas leidžia nustatyti tėvystę remiantis kitais įrodomaisiais faktais: bendru vaiko motinos ir spėjamo tėvo gyvenimu, bendru vaiko auklėjimu, išlaikymu ir kt. Galimi bet kurie kiti įrodymai, kurie patikimai patvirtintų tėvystę ar įrodytų, kad spėjamas vaiko tėvas pripažino ir laikė save vaiko tėvu.

15Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir paaiškinimų nustatyta, kad ( - ) ieškovei gimė sūnus E. A., vaiko tėvas gimimo liudijime nurodytas V. A. (b. l. 6), ( - ) gimė dukra E. M., vaiko kilmė iš tėvo pusės nenustatyta (b. l. 5). Ieškovės paaiškinimais nustatyta, kad dukra gimė Rusijos Federacijoje, jai kartu gyvenant su atsakovu Engelso mieste, atsakovas dukrą pripažino, materialiai išlaikė. Mergaitės gimimo faktą Rusijos Federacijoje, Saratovo srity, Engels mieste patvirtina į bylą pateikta gimimo liudijimo kopija, kur dukters E gimimo ir registracijos vieta nurodyta minimame mieste. Kadangi buvo pasibaigusi ieškovės turistinė viza, nebuvo galimybės įregistruoti gimusios dukros, todėl ji su vaikais 2008 m. grįžo į Lietuvą. Atsakovas nuo 2008 m. du kartus laikinai pagal iškvietimą atvyko į Lietuvą, parūpino reikiamus dokumentus iš Rusijos Federacijos, kad būtų galima įregistruoti dukrą Lietuvoje, gyveno nuomojamuose būstuose kartu su ieškove ir vaikais. Šiuos ieškovės teiginius visiškai patvirtina liudytojos E. V. parodymai, kuriais ji patvirtino, kad atsakovas vedė bendrą gyvenimą su ieškove tiek Lietuvoje, tiek Rusijos Federacijoje, atsakovas pagal jos iškvietimus kelis kartus buvo atvykęs į Lietuvą, bandė įsitvirtinti gyventi Lietuvoje, apie dukros gimimą jai pranešė telefonu, džiaugėsi gimus dukrai, ją pripažino, mylėjo.

16Byloje surinktų įrodymų visuma (ieškovės paaiškinimai, liudytojos parodymai, rašytinai įrodymai) leidžia daryti išvadą, kad šalių santykiai buvo artimi, atsakovas gyveno kartu su ieškove tiek Rusijos Federacijoje, tiek Lietuvoje, kartu susilaukė sūnaus E. A., kurio tėvystę atsakovas pripažino pareiškimu, po sūnaus gimimo visi kartu išvyko iš Lietuvos ir gimus dukrai, ją taip pat pripažino, parūpino reikiamus dokumentus iš Rusijos Federacijos, kad E. galėtų būti įregistruota Lietuvoje, išlaikė ją finansiškai, nors tėvystė įteisinta nebuvo.

17Išvadą teikiančios institucijos Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo palaikė.

18Byloje nėra pagrįstų įrodymų, neigiančių atsakovo tėvystę. Rašytiniai įrodymai, ieškovės paaiškinimai, liudytojos parodymai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas pripažįsta ir laiko save E. M. tėvu nuo dukros gimimo. Įvertinus pateiktų įrodymų visumą, nustatytina, jog ieškovės dukters E. M., a. k. ( - ) gim. (duomernys neskelbtini), tėvas yra atsakovas (CK 3.146 str. 1 d., 3.148 str. 1 d., CPK 178, 186, 197, 185 str.).

19Atsakovui išaiškintina, kad nustačius tėvystę teismo sprendimu, vėliau jos nuginčyti nebegalima (CK 3.149 str. 2 d.).

20Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

21Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-06-05 įsakymais Nr. A30-799 ir Nr. A30-800 nustatyta, kad ieškovės vaikams buvo panaikinta laikinoji globa, vaikus grąžinus motinai O. M. (b. l. 13-14). E. M. ir E. A. gyvenamoji vieta nuo 2011-02-22 deklaruota kartu su motina ieškove O. M. (b. l. 7). Ieškovė prašo vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su ja, atsakovo prieštaravimų negauta. Iš ieškovės paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė su vaikais gyvena adresu ( - ) nuo 2011 m. sausio mėn. E. V. priklausančiame bute. Iki tol gyveno Vilniaus mieste. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje (b. l. 47) nurodyta, kad ieškovės šeima skyriui žinoma nuo 2011 m. sausio mėn., kai atsikraustė iš Vilniaus miesto, kur buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeima stebima ir periodiškai lankoma, skyrius didesnių nusiskundimų dėl O. M. netinkamo gyvenimo būdo ar Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 str. reikalavimų vykdymo, negavo. Butas švarus, tvarkinga, sudarytos tinkamos sąlygos vaikams augti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas su motina geriausiai atitiktų nepilnamečių vaikų interesus, užtikrintų įprastą emocinę ir socialinę aplinką. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas tenkintinas ir E. A. ir E. M. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su motina O. M. (CK 3.168 str. 1 d., 3.169 str., 2.14 str.).

22Dėl išlaikymo priteisimo.

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus, ši norma atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2 d., 3 d.).

24Ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė vaikų poreikius. Nustatyta, kad vieno vaiko poreikiams užtikrinti reikalinga suma kas mėnesį – 580 Lt, iš jų: 100 Lt komunaliniams mokesčiams, 200 Lt maistui, 100 Lt rūbams ir avalynei, 50 Lt vaistams, vitaminams ir papildams, 50 Lt ugdymo priemonėms, 50 Lt atostogoms, kelionėms, 30 Lt mobiliam telefonui (b. l. 2, ). Vaikai specialiųjų poreikių neturi.

25Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis CK 3.155, 3.156 straipsnis). Atsakovas pripažintas ieškovės sūnaus tėvu, o pripažinus atsakovą ir dukters tėvu, jam atsiranda pareiga išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas sunkia turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Teismo turimais duomenimis, tiek ieškovės, tiek atsakovo turtinė padėtis panaši. Ieškovė nedirba, gauna socialines pašalpas, nekilnojamojo turto neturi, VĮ Regitra duomenimis turi automobilį, kuris, ieškovės paaiškinimu, parduotas, tik neišregistruotas (b. l. 9-11). SODROS duomenimis atsakovas Lietuvoje nedirba, nekilnojamojo turto neturi (b. l. 16-17; 44). Nors ieškovės teigimu atsakovas iš pirmos santuokos turi du sūnus, tačiau atsakovas duomenų apie kitus turimus išlaikytinius nepateikė, teismui nėra žinoma, ar jiems reikalingas išlaikymas, ar atsakovas tokį išlaikymą teikia. Įvertinus nurodytas aplinkybes, siekiant užtikrinti vaikų būtinųjų poreikių tenkinimą, iš atsakovo priteistinas išlaikymas E. A. ir E. M. kiekvienam po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-08-01 iki vaikų pilnametystės (CPK 178, 197, 185, CK 3.156 str., 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina įstatyminė nepilnamečių vaikų atstovė – ieškovė O. M., išimtinai vaiko interesams tenkinti.

26Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

27Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

28Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

29Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis.

30Nesant jokių įrodymų, kad atsakovas vykdė savo pareigą materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sūnų pareiškimu pripažino dar 2004 m., nedaug laiko praėjus po jo gimimo, o šalims nuo 2008 m. nevedant bendro ūkio ir atsakovui išvykus į Rusijos Federaciją, tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl 21600 Lt išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2012-08-01, skaičiuojant po 300 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, priteisimo (CPK 185, CK 3.200 str.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų.

32Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-05-04 sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-12-T-1469-1789 ir 2013-03-26 sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-13-P-1469-1451 ieškovei suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba, ieškovę taip pat 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų (b. l. 25, 59). Ieškinio dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo ieškovė atleista ir pagal įstatymą (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.).

33Jeigu ieškovė nebūtų atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, pateikdama ieškinį ji būtų turėjusi sumokėti 143 Lt žyminio mokesčio ieškinio dalyje dėl tėvystės nustatymo (LR CPK 80 str. 1 d. 5 p.; 82 str.) ir 216 Lt ieškinio dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo (12 mėn. x 300 Lt x 2 = 7200 Lt, nuo kurių 3 procentai – 216 Lt; LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p).

34Valstybės išlaidas šioje civilinėje byloje taip pat sudaro 10,24 Lt pašto išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

35Patenkinus ieškinį visiškai, aukščiau minėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 369,24 Lt priteistinos iš atsakovo (CPK 79, 80 str. 1 d. 1 ir 5 p., 82 str., 85 str. 1 d. 3 p., 83 str. 1 d. 2 p., 96 str. 1 d. ,88 str. 1 d. 3 d., 92 str.).

36Be to, valstybei iš atsakovo priteistina 336 Lt ieškovei teiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 31) (CPK 96 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270, 282, 392, teismas

Nutarė

38Ieškinį tenkinti pilnai.

39Nustatyti, kad atsakovas V. A., gim. ( - ), yra E. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas.

40Nustatyti nepilnametės E. M., a. k. ( - ) ir nepilnamečio E. A., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina O. M., a. k. ( - )

41Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. M., a. k. ( - ) gim. ( - ) ir E. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), kiekvienam po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-08-01 iki vaikų pilnametystės. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

42Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), nepilnamečiams vaikams E. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), ir E. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), 21600 Lt (dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2012-08-01.

43Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirti įstatyminę nepilnamečių E. M., a. k. ( - ) ir E. A., a. k. ( - ) atstovę motiną O. M., a. k. ( - )

44Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), valstybės naudai 369,24 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus 24 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660), bei 336 Lt (tris šimtus trisdešimt šešis litus) už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630. Mokėjimus patvirtinančius dokumentus pristatyti teismo raštinės tarnautojai ).

45Sprendimas išlaikymo dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

46Sprendimą per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui įregistruoti tėvystės nustatymą.

47Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės O.... 3. Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti (b. l. 1-4), kad atsakovas V. A. yra... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė ieškinyje nurodytomis... 5. Ieškovės O. M. atstovė advokatė Albina Cirulienė ieškinį palaikė,... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, jo gyvenamoji ir buvimo vieta nebuvo... 7. Išvadą dėl ginčo byloje teikiantis Jonavos rajono savivaldybės... 8. Liudytoja E. V. teismo posėdžio metu parodė, kad O. M. yra jos dukra.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl tėvystės nustatymo.... 11. Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų... 12. CPK 388 straipsnyje reglamentuotas šalių dalyvavimas teismo posėdyje, esant... 13. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę... 14. Nagrinėjamu atveju nebuvo galimybės paskirti ekspertizės, kadangi, atsakovo... 15. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir paaiškinimų nustatyta, kad ( -... 16. Byloje surinktų įrodymų visuma (ieškovės paaiškinimai, liudytojos... 17. Išvadą teikiančios institucijos Jonavos rajono savivaldybės administracijos... 18. Byloje nėra pagrįstų įrodymų, neigiančių atsakovo tėvystę. Rašytiniai... 19. Atsakovui išaiškintina, kad nustačius tėvystę teismo sprendimu, vėliau... 20. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.... 21. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-06-05 įsakymais Nr. A30-799... 22. Dėl išlaikymo priteisimo.... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 24. Ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė vaikų poreikius. Nustatyta,... 25. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis CK 3.155,... 26. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 27. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 28. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 29. Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192... 30. Nesant jokių įrodymų, kad atsakovas vykdė savo pareigą materialiai... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 32. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-05-04 sprendimu... 33. Jeigu ieškovė nebūtų atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, pateikdama... 34. Valstybės išlaidas šioje civilinėje byloje taip pat sudaro 10,24 Lt pašto... 35. Patenkinus ieškinį visiškai, aukščiau minėtos bylinėjimosi išlaidos, t.... 36. Be to, valstybei iš atsakovo priteistina 336 Lt ieškovei teiktos valstybės... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270, 282, 392, teismas... 38. Ieškinį tenkinti pilnai.... 39. Nustatyti, kad atsakovas V. A., gim. ( - ), yra E. M., a. k. ( - ) gim. ( - ),... 40. Nustatyti nepilnametės E. M., a. k. ( - ) ir nepilnamečio E. A., a. k. ( - )... 41. Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), materialinį išlaikymą... 42. Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), nepilnamečiams vaikams E. A., a. k.... 43. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirti įstatyminę... 44. Priteisti iš atsakovo V. A., gim. ( - ), valstybės naudai 369,24 Lt (tris... 45. Sprendimas išlaikymo dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti... 46. Sprendimą per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti... 47. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...