Byla A2.7.-450-455/2012

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui UAB ,,( - )“ direktoriaus pavaduotojui L. G., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje L. G., surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2 str. ir LR statybų įstatymo 48 str. 3 d.,

Nustatė

2Teismui pateiktas L. G., kaip UAB ,,( - )“ direktoriaus pavaduotojui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad 2011-10-07 buvo atliktas statomų sandėliavimo paskirties priestatų ( - ) patikrinimas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB ,, ( - )“, neturėdama nustatyta tvarka suderinto projekto bei statybos leidimo, vykdo priestato statybą, kurio išmatavimai – 15,0 m ilgio, 7,5 m pločio, 7,0 m. aukščio. Taip pat stato kitą priestatą, kuriam turėjo projektą ir leidimą tik savavališkai nukrypo nuo projekto išdidindami pastato išmatavimus 20,5 m. ilgio, 9,0 m. pločio ir 3,3 m. aukščio. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“, šie abu priestatai nepatenka į nesudėtingų statinių grupę, todėl jiems reikalingi projektai ir leidimai vykdyti statybos darbus (LT statybos įstatymas su vėlesniais pakeitimais), 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 12 straipsnio 1 dalies 3 bei 4 punktai, 23 straipsnio 1 dalies, 1 punktas. Statytojas 2011-09-29 Utenos rajono savivaldybės administracijoje prisipažino padaręs savavališkus nukrypimus nuo projekto. Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-10-07 patikrino savavališką statybą ir surašė statybos patikrinimo aktą Nr. SSA-440. Tokiu būdu L. G. pažeidė LR statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 bei 4 punktus ir 23 straipsnio 28 dalį. Už šį pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė ATPK 2 str. ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje.

3ATPK 35 str. nustato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

4Kaip matyti patikrinimas, kurio metu užfiksuoti pažeidimai atliktas 2011-10-07. Tokiu būdu administracinės nuobaudos skyrimo terminai baigiasi 2012-04-07. Byla perduota apylinkės teismui 2012-04-10, t.y. ATPK 35 str. nustatyta tvarka nepratęsus administracinės nuobaudos skyrimo termino. Todėl byla nutrauktina (ATPK 250 str. 7 p.)

5Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 287 str., teisėjas,

Nutarė

6Administracinio teisės pažeidimo bylą L. G. atžvilgiu nutraukti (ATPK 250 str. 7 p. ).

7Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai