Byla 2-5282-160/2013
Dėl pirmojo bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo (suinteresuoti asmenys – AB SEB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB „Dameta“, UAB „Katalizator.lt“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant UAB „Baldų galerija“ administratoriaus UAB „Ius Positivum“ įgaliotam asmeniui S. S., AB SEB banko atstovei advokatei K. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Z. R. ir L. M. skundus dėl pirmojo bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo (suinteresuoti asmenys – AB SEB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB „Dameta“, UAB „Katalizator.lt“),

Nustatė

2Z. R. ir L. M. prašo panaikinti pirmąjį bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimo 2013-07-26 protokolą. Paaiškino, kad dar nėra patvirtintas Z. R. 8933168,35 Lt finansinis reikalavimas bankroto byloje, kuris yra didesnis nei šiuo metu patvirtinti visų įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai kartu sudėjus. Todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. pirmasis kreditorių susirinkimas negalėjo įvykti, visi 2013-07-26 priimti nutarimai yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Kreditorių susirinkimo 11 nutarimu nuspręsta kreiptis į teismą dėl UAB „Baldų galerija“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Patenkinus tokį prašymą, neliktų galimybės sudaryti taikos sutartį ir bankroto bylą nutraukti. 2013-08-01 Z. R., valdantis ¾ įmonės akcijų, pateikė bankroto administratoriui pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo bankroto byloje. Taikos sutartyje nurodytos konkrečios ir realios taikos sutarties sudarymo sąlygos, kurios leis atkurti įmonės mokumą bei grąžinti įmonę į rinką kaip tinkamai ir pelningai funkcionuojantį rinkos subjektą. Tokiu būdu būtų užtikrinti kreditorių interesai. Šiuo metu didžiausias įmonės kreditorius yra AB SEB bankas, kurio hipoteka užtikrintas reikalavimas yra 8477463,66 Lt, o visų kreditorių patvirtintų reikalavimų suma – 8888798,42 Lt. Taigi visi nutarimai buvo priimti išimtinai banko iniciatyva, kuri nėra suinteresuotas taikos sutarties sudarymu ir siekia patenkinti tik savo interesus (b. l. 1-5, 12-15).

3Bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ bankroto administratorius UAB „Ius positivum“ prašo pareiškėjų skundus atmesti. Paaiškino, kad Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. nuostatos, sušaukiant pirmąjį kreditorių susirinkimą, nebuvo pažeistos, nes Z. R. prašymas įtraukti į kreditorių sąrašą didesne suma, nei kad buvo įtrauktas, pateiktas po nustatyto termino. Terminas kreditoriams perduoti reikalavimus administratoriui suėjo 2013-04-30, o terminas administratoriui pateikti tvirtinti reikalavimus teismui – 2013-05-30. Administratorius gavo reikalavimus 11302464,64 Lt sumai, tačiau dėl trijų kreditorių reikalavimų kilo abejonių, todėl iš viso pateikta tvirtinti teismui reikalavimus 8888798,42 Lt sumai. 2013-06-04 reikalavimai buvo patvirtinti, taigi iš viso patvirtinta reikalavimų suma sudaro 78,64 proc. visų per nustatytą terminą pareikštų reikalavimų. Z. R. beveik 9 mln. Lt finansinį reikalavimą pateikė 2013 m. liepos mėnesį, t. y. praleidęs nustatytą terminą bei nenurodė jokių svarbių termino praleidimo priežasčių bei neprašė jo atnaujinti. Pagal įmonės dokumentus gali būti tvirtintinas tik 189537 Lt reikalavimas. Net jei nutarus, jog kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas, būtina vertinti kiekvieno priimto nutarimo pagrįstumą. Šiuo metu iš viso patvirtina reikalavimų 10624555,87 Lt sumai, tačiau nei vienas kreditorius nekvestionuoja 2013-07-26 priimtų nutarimų teisėtumo. Gavus Z. R. pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, administratorius informavo visus kreditorius ir paprašė pateikti nuomonę. Tačiau didžioji dalis kreditorių atsakė nepritariantys taikos sutarties sudarymui. Z. R. siekia vilkinti bankroto procesą, nes finansinį reikalavimą pateikė po nustatyto termino, o taikos sutartį po įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo. Taikos sutartyje nėra išdėstytos konkrečios ir realios taikos sutarties sudarymo sąlygos, o pats pasiūlymo pateikimo faktas neįrodo, kad yra reali tikimybė sudaryti taikos sutartį, atkurti įmonės mokumą bei grąžinti įmonę į rinką (b. l. 51-55).

4Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu prašo pareiškėjų skundus atmesti. Paaiškino, kad kreditoriniai reikalavimai galėjo būti teikiami iki 2013-04-30, kreditorių sąrašas patvirtintas 2013-06-04, tuo tarpu Z. R. reikalavimą pateikė tik 2013-07-26. Taikos sutartis pateikta po pirmojo kreditorių susirinkimo, todėl nebuvo svarstoma (b. l. 35-36).

5VSDFV Vilniaus skyrius prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra. Paaiškino, kad Z. R. finansinį reikalavimą pareiškė praleidęs nustatytą terminą daugiau nei 2 mėnesius, todėl jo nurodytos aplinkybės neįrodo, jog sušaukiant pirmąjį kreditorių susirinkimą buvo pažeistas Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. Taikos sutarties pasiūlymas pateiktas po kreditorių susirinkimo, todėl svarstomas nebuvo (b. l. 41-43).

6AB SEB bankas atsiliepimu prašo pareiškėjų skundus atmesti. Paaiškino, kad skundų reikalavimai panaikinti protokolą visą apimtimi yra nepagrįsti, nes pagal įstatymą skundžiami gali būti kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai, o ne protokolas. Net jei ir nagrinėti skundus iš esmės, skundų motyvai yra nepagrįsti ir neįrodo nei susirinkimo nutarimų neteisėtumo, nei jų priėmimo procedūros klaidų. Ginčijamas susirinkimas atitiko Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus dėl patvirtintos kreditorių reikalavimų dalies santykio su pateiktais reikalavimais, todėl yra teisėtas. Z. R. reikalavimas yra patvirtintas 5944,39 Lt sumai, todėl visais susirinkime keliamais klausimais turėjo galimybę pareikšti nuomonę ir dalyvauti juos sprendžiant. Kreditoriaus reikalavimo ar dalies reikalavimo nagrinėjimas teisme nėra ir negali būti priežastis kitiems kreditoriams vilkinti sprendimų priėmimą bankrutuojančios įmonės einamaisiais klausimais. Taikos sutartis gali būti pasirašoma iki nutarties likviduoti įmonę įsiteisėjimo dienos, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas nėra lygus teismo nutarčiai likviduoti įmonę. Neturi reikšmės kreditorinio reikalavimo dydis, kadangi taikos sutartis sudaroma vienbalsiais, o ne balsų dauguma. Taikos sutarties išnaudojimas yra lygiagretus įprastinei bankroto procedūros eigai, todėl skundžiami nutarimai neužkerta kelio pateikti pasiūlymą dėl taikos sutarties (b. l. 44-47).

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kaip tvirtina bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ pirmojo kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, susirinkimas įvyko 2013-07-26 (b. l. 8-10). Z. R. kreditorių susirinkimo klausimais balsavo raštu. Taigi apie kreditorių susirinkimą žinojo ir jo rezultatus taip pat turėjo žinoti. L. M. kreditorių susirinkime nedalyvavo, tačiau apie susirinkimą jai buvo pranešta paštu. Taigi apie kreditorių susirinkimo nutarimus taip pat turėjo žinoti. Skundai dėl kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo teismui paduoti 2013-08-16, skundų padavimo paskutinioji diena pagal įstatymą buvo 2013-08-09. Priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas skundams paduoti pareiškėjai nepaaiškino, tačiau bankroto administratorius nereikalavo, kad skundai būtų atmesti dėl to, kad praleistas terminas jiems pareikšti. Todėl išnagrinėjus bylą pasisakoma dėl skundų esmės.

8Iš pareikštų skundų matyti, kad pareiškėjai skundžia pirmojo UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, pažeidžiančią Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d., t. y. jog pirmasis UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimas įvyko, nesant įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria būtų patvirtinta daugiau kaip pusė kreditorių pateiktų finansinių reikalavimų suma.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti.

10Vilniaus apygardos teismo 2013-01-18 nutartimi UAB „Baldų galerija“ iškelta bankroto byla, nustatytas 40 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo UAB „Baldų galerija“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus (bylos Nr. B2-1921-160/2013 t. II, l. 60-62). Nutartis įsiteisėjo 2013-03-21 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Taigi kreditoriai savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui turėjo pareikšti iki 2013-04-30. Nustatytu terminu bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto administratoriui pareiškė reikalavimus bendrai 11302464,59 Lt sumai (bylos Nr. B2-1921-160/2013 t. II, l. 123-125, 143, 146, t. III, l. 1-4). Sutikrinęs pareikštų reikalavimų pagrįstumą bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą 8888798,42 Lt sumai, kuri Vilniaus apygardos teismo 2013-06-04 nutartimi buvo patvirtinta, t. y. patvirtinta 78,64 proc. visų kreditorių per nustatytą terminą pareikštų finansinių reikalavimų suma. Nutartis įsiteisėjo 2013-06-14 (bylos Nr. B2-1921-160/2013 t. II, l. 153). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta daugiau kaip pusė visų UAB „Baldų galerija“ kreditorių per nustatytą terminą pateiktų finansinių reikalavimų sumos, pirmasis bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. galėjo ir turėjo būti šaukiamas. Todėl tai, kad Z. R. prašymą tvirtinti 8933168,35 Lt finansinį reikalavimą teismui ir bankroto administratoriui įteikė 2013-07-19, t. y. praleidęs nustatytą terminą reikalavimui pareikšti beveik du mėnesius (bylos Nr. B2-1921-160/2013 t. II, l. 200, 209), neturi įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimui.

112013-07-26 įvyko pirmasis bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ kreditorių susirinkimas, kuriame darbotvarkės klausimais pasisakė kreditoriai, kurių reikalavimų suma 8795219,45 Lt (98,94 proc. visų patvirtintų reikalavimų sumos). 11 darbotvarkės klausimu 98,87 proc. kreditorių nusprendė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bankrutuojančios įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama (b. l. 59). Z. R. teigimu, šis nutarimas, užkerta kelią taikos sutarties, pateiktos bankroto administratoriui, sudarymui. Žyma ant pasiūlymo sudaryti taikos sutartį tvirtina, kad taikos sutartis bankroto administratoriui įteikta 2013-08-01 (b. l. 16), t. y. po įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo. Taigi pirmajame kreditorių susirinkime šis pasiūlymas negalėjo būti svarstomas. Todėl laikyti, kad 2013-07-26 įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas pažeidė kreditoriaus Z. R. teisę pateikti pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, nėra pagrindo. Priešingai, pagal Įmonių bankroto įstatymo 28 str. 4 d. taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

12Be to, Vilniaus apygardos teismo 2013-10-10 nutartimi byloje Nr. B2-1921-160/2013 Z. R. patvirtintas kreditorinis reikalavimas padidintas 189537 Lt suma, o tai reiškia, kad jo turimas reikalavimas balsų skaičiumi niekaip negali nulemti sprendimų priėmimo, kadangi nesudaro didesnės nei pusę kitų reikalavimų sumos, įskaičius, kad jo pasiūlymams pritartų ir kreditorė L. M.

13Taigi išnagrinėjus skundus pagrindo naikinti pirmojo kreditorių susirinkimo protokolą (nutarimus) pagrindo nenustatyta, skundai atmestini.

14Vadovaudamasi CPK 285, 291 str.,

Nutarė

15Atmesti Z. R. ir L. M. skundus dėl 2013-07-26 bankrutuojančios UAB „Baldų galerija“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

16Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai