Byla e2S-431-555/2018
Dėl žalos, kilusios sugadinus dalį krovinio, atlyginimo pagal subrogaciją, tretieji asmenys SIA „IT Logistik“, akcinė bendrovė Mašinų gamykla „Astra“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančios per „IF P&C Insurance AS“ filialą, atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-6190-887/2016 pagal ieškovo „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančio per „IF P&C Insurance AS“ filialą, ieškinį atsakovui SIA „NTS Spedition“, dėl žalos, kilusios sugadinus dalį krovinio, atlyginimo pagal subrogaciją, tretieji asmenys SIA „IT Logistik“, akcinė bendrovė Mašinų gamykla „Astra“.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „IF P&C Insurance AS“ filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo SIA „NTS Spedition“ dalį dėl krovinio sugadinimo patirtos 2 030,42 Eur žalos ir 61,47 Eur nuo žalos atlyginimo iki ieškinio pateikimo momento susikaupusias 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo ieškinio teismui pareiškimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti.
 2. Teismas nustatė, kad ieškovas pareiškė regresinį ieškinį žalą padariusiam asmeniui – atsakovui SIA „NTS Spedition“, dėl žalos atlyginimo, t. y. ieškinys pareikštas subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 straipsnis).
 3. Teismas pažymėjo, kad regresiniams ieškiniams žalą padariusiems asmenims, kurie pareiškiami subrogacijos pagrindu, CPK 30 straipsnio taisyklės netaikomos (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-401/2004.
 4. Teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys Alytaus rajono apylinkės teismui pareikštas pažeidžiant teismingumo taisykles, ir nurodė, kad vadovaujantis CPK 29 straipsnio nuostatomis, byla nagrinėtina atsižvelgiant į bendrojo teritorinio teismingumo taisykles pagal atsakovo juridinio asmens buveinę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu ieškovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „IF P&C Insurance AS“ filialą, prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinį priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Aptartam ginčo santykiui turint užsienio elementą, jurisdikcijos klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 780 straipsnio pagrindu, nustatančiu, kad tarptautinio teismingumo klausimai turi būti sprendžiami pagal galiojančioje Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje (šiuo atveju CMR Konvencijoje) įtvirtintas nuostatas, o ne pagal teismingumo taisykles, nustatytas vidaus teisėje. Ginčo atveju taikytinas CMR Konvencijos 31 straipsnio 1 punktas.
  2. Šiuo atveju jau egzistuojančioje žalos atlyginimo prievolėje ieškovas subrogacijos pagrindu pakeitė AB Mašinų gamykla „Astra“ vietą pervežimo teisiniuose santykiuose su atsakovu, todėl ieškovui taip pat perėjo ir iš CMR Konvencijos 31 straipsnio 1 punkto b papunkčio AB Mašinų gamykla „Astra“ priklausiusi teisė ieškinį dėl žalos atlyginimo reikšti būtent valstybės, kurioje buvo krovinio priėmimo vežti vieta, teismuose, taigi Lietuvos Respublikos teismuose.
  3. Kadangi tarp šalių kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, t. y. būtent ieškovui jau egzistuojančioje prievolėje pakeitus AB Mašinų gamykla „Astra“ bei CK 6.1015 straipsnio 2 dalies pagrindu turint pareigą reikalavimo teisė įgyvendinti laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens tarpusavio santykius, teikiant ieškinį buvo vadovaujamasi CPK 30 straipsnio 6 dalyje numatytomis alternatyvaus teritorinio teismingumo taisyklėmis.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikta.

10Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai).

  13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

 2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį kaip neteismingą Alytaus rajono apylinkės teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra vienas iš esminių sąlygų tinkamai įgyvendinti asmens teisę kreiptis į teismą. CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu jis neteismingas tam teismui. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismingumo taisyklių laikymasis yra viena iš teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, todėl pagal nacionalinę teisę teismas tikrina jurisdikciją bylos iškėlimo metu. Tai reiškia, kad iškeldamas bylą teismas turi turėti pakankamą pagrindą spręsti, jog pareikšti reikalavimai yra jam teismingi. Teismas, nustatęs, kad pateiktas ieškinys jam teismingas, jį priima. Nustatęs, kad pareikšti reikalavimai ar jų dalis jam neteismingi, teismas atsisako priimti ieškinį ar jo dalį dėl konkrečių reikalavimų (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).
 4. Nagrinėjamu atveju ieškovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „IF P&C Insurance AS“ filialą, (draudikas) išmokėjo draudimo išmoką dėl turto sugadinimo trečiajam asmeniui AB Mašinų gamykla „Astra“ (draudėjui), todėl, jo teigimu, subrogacijos instituto pagrindu perėmė teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už žalos kilimą asmens. Šiuo asmeniu ieškovas nurodė esant atsakovą SIA „NTS Spedition“ (vežėją), kuri pervežimo sutarties, sudarytos su trečiuoju asmeniu AB Mašinų gamykla „Astra“ (užsakovas), pagrindu buvo įsipareigojusi pervežti krovinį, kuris buvo pristatytas gavėjui su pažeidimais.
 5. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakęs priimti ieškovo ieškinį, sprendė, kad regresiniams ieškiniams žalą padariusiems asmenims, kurie pareiškiami subrogacijos pagrindu, CPK 30 straipsnio taisyklės netaikomos (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-401/2004), todėl byla nagrinėtina atsižvelgiant į bendrojo teritorinio teismingumo taisykles pagal atsakovo juridinio asmens buveinę (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teismingumo taisykles, dėl to skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl žemiau šioje nutartyje nurodytų motyvų.
 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas subrogacijos instituto esmę, yra pažymėjęs, jog subrogacijos (lot. subrogare – pakeisti, išrinkti vietoje kito) esmė – asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje, t. y. kai vietoje nukentėjusio kreditoriaus tam tikroje prievolėje šio vietą užima draudikas, išmokėjęs draudimo atlyginimą. Subrogacijos atveju, kai draudikas išmoka pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009).
 7. Iš bylos duomenų nustatyta, kad krovinys buvo siunčiamas iš Lietuvos į Nyderlandus (Olandiją), šioje civilinėje byloje atsakovas yra Latvijos Respublikoje registruota įmonė SIA „NTS Spedition“ (vežėjas). Taigi matyti, kad ginčo santykis turi tarptautinį (užsienio) elementą, todėl teismas pirmiausiai privalo ex officio (pagal pareigas) išspręsti jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismams klausimą (CPK 782 straipsnis). Jeigu yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje išspręsti teismingumo klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, o ne teismingumo taisyklės, nustatytos vidaus teisėje (CPK 780 straipsnis).
 8. CMR konvencija yra tarptautinė sutartis, kuri reglamentuoja klausimus, susijusius su kelių transporto priemonėmis už užmokestį vežamo krovinio sutartimis, kai bent viena iš krovinio siuntėjų ir gavėjų yra skirtingų šalių teritorijose ir bent viena iš jų yra CMR konvencijos narė. Konvencijos 31 straipsnis numato, jog teisines procedūras, kylančias iš pervežimų pagal šią konvenciją, ieškovas gali pradėti bet kuriame šalių–konvencijos dalyvių teisme, pasirinktame susitarimu tarp šalių, taip pat teismuose valstybių–konvencijos dalyvių, kurių teritorijoje: (a) atsakovas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, ar pagrindinę verslo vietą, firmos filialą ar agentūrą, per kuriuos buvo sudaryta vežimo sutartis, arba (b) yra krovinio priėmimo vežti vieta arba numatyta pristatymo vieta. Į jokius kitus teismus ar tribunolus kreiptis negalima. Taigi numatytas tiek sutartinis teismingumas (31 straipsnio 1 punktas), tiek ir teismingumas pagal aplinkybes, nurodytas 31 straipsnio 1 punkto a ir b papunkčiuose. Taip pat pažymėtina, kad teritorinis teismingumas nustatomas pagal CMR nuostatas, tačiau rūšinis teismingumas nustatomas pagal vidaus nacionalinės teisės normas, t. y. CPK nuostatas (Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga, „Teismų praktika“ Nr. 15, 2001 m.).
 9. Iš kartu su ieškiniu pateiktos Krovinių pervežimo sutarties Nr. ( - ) nustatyta, kad atliktos paslaugos teikimo vieta (maršrutas) yra susijęs su Lietuvos Respublika – krovinys buvo siunčiamas iš Lietuvos (Alytus) į Nyderlandus (Zaandijk), taigi tarptautinio krovinio priėmimo vežti vieta yra Lietuvos Respublika, o tiksliau – Alytus, dėl to spręstina, kad civilinė byla priskirtina pagal CMR Konvencijos teritorinio teismingumo taisykles Lietuvos teismų jurisdikcijai – Alytaus rajono apylinkės teismui (dabar Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai). Nagrinėjamu atveju rūšinio teismingumo taisyklių pagal CPK normas taikyti nereikia, kadangi ieškinio suma neviršija 40 000,00 Eur.
 10. Taigi, skundžiama nutartis, kuria ieškinį atsisakyta priimti kaip neteismingą Alytaus rajono apylinkės teismui, neatitinka tiek tarptautinės, tiek nacionalinės procesines teisės normų. Šiuo atveju nustatyta, kad ieškovas turėjo teisę kreiptis į Alytaus rajono apylinkės teismą, remdamasis aplinkybe, nurodyta CMR Konvencijos 31 straipsnio 1 punkto b papunktyje, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti jo ieškinį kaip jam neteismingą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

15Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai