Byla 2S-41-56/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danutės Kutrienės,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ieškinį kaip neteismingą bendros kompetencijos teismui.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovė Sodininkų bendrija „Saulėtekis“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė: panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 4 d. įsakymą ( - ) ir šio įsakymo pagrindu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie minėtą žemės sklypą registravimą Nekilnojamojo turto registre; taip pat panaikinti UAB Matininko konsultacijų biuro atliktus matavimus, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo patikslinti minėto sklypo duomenys bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutartimi atsisakyta priimti ieškovės Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ieškinį kaip neteismingą bendros kompetencijos teismui; Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota grąžinti SB "Saulėtekis" 330,60 Lt žyminio mokesčio.

7Teismas pažymėjo, kad Apskrities viršininko administracija, priimanti įsakymus ir VĮ Registrų centras kaip nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaiga, yra viešojo administravimo subjektai. Ieškovė laiko neteisėtais ir skundžia šių viešojo administravimo subjektų veiksmus, todėl šis ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme (Administracinių teismų praktika Nr. 1, 279 psl.).

8Ieškovė Sodininkų bendrija „Saulėtekis“ atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą išspręsti iš esmės.

9Nurodė, kad ieškovas iš esmės siekia apginti savo ir Sodininkų bendrijos narių teises ir teisėtus interesus, o ieškinio reikalavimų patenkinimas tiesiogiai įtakotų atsakovės D. T. K. privačius interesus, t. y. kylančius iš privačios nuosavybės teisės. Dėl to darytina išvada, kad ieškovo reikalavimai nėra grynai administracinio pobūdžio, o yra susiję su nuosavybės teisės ir iš jos tikrai ar tariamai kylančių privačių teisių ir interesų gynimu. Todėl šių teisių ir interesų gynyba yra civilinio teisinio pobūdžio ir tai, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme nulemia pagrindinio santykio teisinė prigimtis ir pobūdis. Tokiais atvejais neturi reikšmės tai, kad ginčas kilo dėl viešojo administravimo institucijos sprendimo, kadangi tai nekeičia teisinių santykių pobūdžio.

10Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 27 papildomoje nutartyje nurodė, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ pagal D. K. užsakymą už atitinkamą atlygį ir turėdamas atitinkamas licenzijas atliko sodo sklypo kadastrinius matavimus, tačiau ginčo baigtimi nesuinteresuotas ir dėl to nėra šiame ginče tinkamu atsakovu, o reikalavimas panaikinti kadastrinius matavimus (sklypo planą) yra perteklinis.

11Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodė, kad ieškovė Vilniaus apygardos administraciniam teismui taip pat pateikė skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo panaikinti kadastro duomenų pakeitimo įregistravimą, taipogi dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007-07-04 įsakymo ( - ) panaikinimo, t. y. administraciniam teismui reiškiami tie patys reikalavimai paminėtų pastarųjų atsakovų atžvilgiu, kokie buvo pareikšti ir bendrosios kompetencijos teismui ieškinyje. Vilniaus apygardos administracinis teismas šį skundą priėmė nagrinėti. Taigi, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, atsižvelgdamas į šio ginčo administracinį pobūdį, pagrįstai atsisakė priimti ieškovės ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui.

13Atsakovė D. T. K. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovės pateiktas ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu, nes teisme jau yra nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Šiuo atveju ieškovės atskirasis skundas nėra pagrįstas, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas pradėjo analogišką bylą administracinės teisenos tvarka.

14Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį bei ieškinio priėmimo klausimą išnagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-8731/07 pagal pareiškėjo S/B „Saulėtekis" skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo ( - ) panaikinimo bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimo panaikinimo.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad su analogišku ieškinio turiniui skundu ji kreipėsi ir į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti. Iš atsakovų VĮ „Registrų centras“ bei D. T. K. pateiktų priedų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-11-10 pranešimų kopijų (b.l. 86, 90) nustatyta, kad ištaisius minėto skundo trūkumus, jį Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė. Iš SB „Saulėtekis“ patikslinto skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b.l. 91-102) nustatyta, kad šio pareiškimo reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą ( - ) yra analogiškas šioje byloje Vilniaus miesto 1-am apylinkės teismui pateiktam ieškinio reikalavimui, o reikalavimas panaikinti VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimą ir įpareigoti VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo ( - ) pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie minėtą žemės sklypą registravimą Nekilnojamojo turto registre, apima šioje byloje esančio ieškinio reikalavimą. Darytina išvada, kad išskyrus reikalavimą panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ atliktus kadastrinius matavimus (sklypo planą), kurių pagrindu nuo 2007-07-16 buvo patikslinti nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ( - ) duomenys, kiti šios bylos ieškinio reikalavimai yra nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

18CPK 296 str. 1 d. 4 p. yra nurodyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą jeigu teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kadangi Vilniaus apygardos administracinis teismas jau nagrinėja administracinę bylą su reikalavimais panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą ( - ) bei įpareigoti panaikinti VĮ „Registrų centro“ Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo ( - ) pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie minėtą žemės sklypą registravimą Nekilnojamojo turto registre, minėtų reikalavimų nagrinėjimas Vilniaus miesto 1-ame apylinkės teisme nėra galimas (CPK 296 str. 1 d. 4 p.). Dėl šios priežasties, nors ir dėl kitų aplinkybių nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškinio dalį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 4 d. įsakymo ( - ) ir šio įsakymo pagrindu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo nuo 2007 m. liepos 16 d. atlikto patikslintų duomenų apie žemės sklypą ( - ) registravimo Nekilnojamojo turto registre, panaikinimo.

19Kadangi ieškinio reikalavimas- panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ atliktus kadastrinius matavimus (sklypo planą), kurių pagrindu nuo 2007-07-16 buvo patikslinti nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ( - ) duomenys, nėra teismingas administraciniam teismui (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str.), o UAB„Matininko konsultacijų biuras“ negali būti atsakovu administracinėje byloje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 str. 2 d.), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio dalį dėl minėto reikalavimo.

20Kadangi kiti ieškinyje nurodyti reikalavimai yra procesinio pobūdžio, dėl jų priėmimo klausimo teisėjų kolegija nepasisako.

21Dėl šių priežasčių Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovės Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ieškinio dalį dėl reikalavimo panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuro“ atliktus matavimus, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo patikslinti žemės sklypo ( - ) duomenys naikintina ir šios ieškinio dalies klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui svarstyti iš naujo, kita nutarties dalis nepakeistina.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3, 4 p., kolegija

Nutarė

23panaikinti Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutarties dalį, kuria, kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui, atsisakyta priimti ieškovės Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ieškinio dalį dėl reikalavimo panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuro“ atliktus matavimus, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo patikslinti žemės sklypo ( - ) duomenys ir perduoti šios ieškinio dalies priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

24Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danutės Kutrienės,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovė Sodininkų bendrija „Saulėtekis“ pateikė ieškinį, kuriuo... 6. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutartimi atsisakyta... 7. Teismas pažymėjo, kad Apskrities viršininko administracija, priimanti... 8. Ieškovė Sodininkų bendrija „Saulėtekis“ atskiruoju skundu prašė... 9. Nurodė, kad ieškovas iš esmės siekia apginti savo ir Sodininkų bendrijos... 10. Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 27 papildomoje... 11. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į... 12. Nurodė, kad ieškovė Vilniaus apygardos administraciniam teismui taip pat... 13. Atsakovė D. T. K. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti,... 14. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad su analogišku ieškinio turiniui... 18. CPK 296 str. 1 d. 4 p. yra nurodyta, kad teismas pareiškimą palieka... 19. Kadangi ieškinio reikalavimas- panaikinti UAB „Matininko konsultacijų... 20. Kadangi kiti ieškinyje nurodyti reikalavimai yra procesinio pobūdžio, dėl... 21. Dėl šių priežasčių Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3, 4 p., kolegija... 23. panaikinti Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutarties... 24. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....