Byla B2-1142-601/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei ,,(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų verslas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei ,,( - )“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Pramogų verslas“ teismui pateiktu ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei IĮ ,,( - )“ ir paskirti šios įmonės administratoriumi UAB „Baklis“. Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad turi neginčijamą 521,96 Lt sumos reikalavimą atsakovei IĮ ,,( - )“. Paaiškino, kad atsakovė buvo raginama grąžinti skolą ir įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėja nurodė, kad dar 2012 m. balandžio mėn. antstolio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla dėl teismo priteistos skolos išieškojimo, tačiau šiai dienai antstoliui nėra pavykę išieškoti net ir dalies skolos. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei tai, jog atsakovė turi ir daugiau kreditorių, skola VSDFV biudžetui sudaro 3 686,91 Lt, VĮ „Registrų centras“ duomenimis, dar 2010-11-02 atsakovei buvo panaikintos licencijos (leidimai) vykdomai veiklai, pareiškėja darė išvadą, jog IĮ ,,( - )“ yra nemoki.

3Atsiliepimu individualios įmonės IĮ ,,( - )“ savininkė V. Z. nurodė, kad pagal 2012-2013 metų balansą įmonės bendras įsiskolinimas sudaro 31 019,80 Lt. Įmonės nuostolis yra 88 749 Lt, savininkės kapitalas (nuosavas kapitalas) 31 020 Lt. Ilgalaikio turto ir debitorinių įsipareigojimų nėra. Nurodė, kad užvestos IĮ ,,( - )“ atžvilgiu 9 vykdomosios bylos. Antstolės A. K. 2009-08-10 turto arešto aktu areštuotas IĮ ,,( - )“ turtas 1 877,66 Lt sumai. Utenos rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-12-24 pažymėjimu IĮ ,,( - )“ informavo, kad vykdant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, areštuotas kilnojamasis ir kilnojamasis įmonės turtas bendrai 5 584,91 Lt sumai. IĮ ,,( - )“ yra gavusi Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-12 preliminarų teismo sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Belvedere prekyba“ naudai priteista 10 716,92 Lt skolos, 2 852,56 Lt delspinigių, 204 Lt žyminio mokesčio, 8,28 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2010-02-02 ir 2 Lt pašto išlaidų valstybei. Neteismine tvarka yra priimtas VSDFV Alytaus skyriaus 2009-10-27 sprendimas Nr. D50-3912 dėl 267,28 Lt skolos išieškojimo priverstine tvarka; Alytaus apskrities VMI 2010-11-15 sprendimas Nr. 15-14-4314 dėl 3 084,62 Lt mokesčių išieškojimo; 2011-02-24 Alytaus apskrities VMI sprendimas Nr. 15-14-1371 dėl 848,74 Lt mokesčių išieškojimo ir 2011-04-11 Alytaus apskrities VMI sprendimas Nr. 15-19-1845 dėl 3 947,41 Lt mokestinės nepriemokos išieškojimo.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013 m. gruodžio 19 d. duomenimis IĮ ,,( - )“ nuosavybės teise neturi jokio jos vardu registruoto nekilnojamojo turto. VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad atsakovės IĮ ,,( - )“ vardu nuosavybės teise nėra įregistruotų jokių transporto priemonių. Iš byloje pateikto atsakovės IĮ ,,( - )“ 2013 m. lapkričio 29 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turto vertė minėtai dienai siekė 0 Lt, per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 31 020 Lt, iš jų ginčytinų kreditorių reikalavimų, kas būtų pagrindas neįtraukti į pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašą, nėra, todėl visa suma 31 020 Lt, laikytina pradelstais kreditoriniais įsipareigojimais. Iš teismų prieinamų duomenų bazių matyti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skola sudaro 3 686,91 Lt, iš jų 0,00 Lt skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs. 2013 m. gruodžio 19 d. duomenimis įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas (apdraustųjų asmenų skaičius 0). Įsiskolinimas VMI Alytaus skyriui 2013 m. gruodžio 6 d. duomenimis sudarė 3 979,04 Lt mokestinę nepriemoką. Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad IĮ ,,( - )“ atžvilgiu vykdomos priverstinės skolos išieškojimo procedūros, t. y. antstolės A. K. kontora yra užvedusi 9 vykdomąsias bylas.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs byloje turimus duomenis apie atsakovo įmonės įsipareigojimus kreditoriams, tarp jų bankroto bylą iniciavusiam ieškovui, teismas sprendžia, kad nustatytas įmonės skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

8Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, o per teismo nustatytą terminą pateikė dokumentus, iš esmės patvirtinančius sunkią jos finansinę padėtį, sprendžia, kad IĮ ,,( - )“ turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, todėl IĮ ,,( - )“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Pareiškėjos UAB ,,Pramogų verslas“ vadovas M. U. administratoriumi siūlo UAB ,,Baklis“ (į. k. ( - )), kurios kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

10Pažymėtina, kad teismas buvo nustatęs, jog individuali įmonė ,,( - )“ neturi turto arba jo turi nepakankamai teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Administratorius, atsižvelgdamas į nustatytą aplinkybę, pateikė teismui 2013-12-12 pažymą pažymėdamas, kad sutinka savo rizika, lėšomis ir pajėgumais administruoti IĮ ,,( - )“, įmonės kodas ( - ), jei Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-2789-601/2013 šiai įmonei būtų iškelta bankroto byla.

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Iškelti IĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), Alytaus raj.) bankroto bylą.

13Paskirti IĮ ,,( - )“ administratoriumi UAB ,,Baklis“, turinčią Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2004 m. birželio 7 d. išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b.

14Uždėti IĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti, kad IĮ ,,( - )“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Įpareigoti IĮ ,,( - )“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Pramogų verslas“ teismui pateiktu ieškiniu prašė... 3. Atsiliepimu individualios įmonės IĮ ,,( - )“ savininkė 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013 m. gruodžio 19 d.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės... 8. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovė nevykdo prisiimtų... 9. Pareiškėjos UAB ,,Pramogų verslas“ vadovas M. U.... 10. Pažymėtina, kad teismas buvo nustatęs, jog individuali įmonė ,,( - )“... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d.,... 12. Iškelti IĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), Alytaus raj.)... 13. Paskirti IĮ ,,( - )“ administratoriumi UAB ,,Baklis“, turinčią Lietuvos... 14. Uždėti IĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam... 15. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 16. Nustatyti, kad IĮ ,,( - )“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15... 17. Įpareigoti IĮ ,,( - )“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...