Byla B2-1207-582/2012
Dėl kreditoriaus UAB „Swedbank Lizingas“ ginčytino kreditorinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, sekretoriaujant Indrei Jonauskytei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Adreka“ atstovui administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotam asmeniui Giedriui Adomavičiui, UAB „Swedbank lizingas“ atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl kreditoriaus UAB „Swedbank Lizingas“ ginčytino kreditorinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje,

Nustatė

2Teisme gautas UAB „Adreka“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl UAB „Swedbank Lizingas“ kreditorinio reikalavimo ginčijimo. Nurodo, kad UAB „Swedbank lizingas“ pareiškė 12 700,06 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Adreka“ bankroto byloje, kurį kildina iš lizingo sutarčių Nr. LT025322, LT025064, LT026472, LT042523, LT069074, LT069156, LT031831, LT031832, LT031833, LT033826. Turtą, pagal lizingo sutartis Nr. LT025322, LT025064, LT026472, LT042523, LT069074, LT069156, LT031831, LT031832, LT031833, LT033826, UAB „Adreka“ grąžino Lizingui. Lizingas šį turtą pardavė, ir kaip pats nurodo - sugrąžintas turtas parduotas tretiesiems asmenims nepatiriant nuostolio. Administratorius paprašė Lizingo pateikti informaciją apie pagal aukščiau išvardintas sutartis grąžinto turto pardavimą tretiesiems asmenims, turto realizavimo rezultatą (turto pardavimo kainą, gautą pelną ar patirtą nuostolį). Taip pat administratorius paprašė nurodyti UAB „Adreka“ skolos dydį Lizingui turto atsiėmimo dieną, bei nurodyti turto likutinę vertę, buhalterinę vertę UAB „Swedbank lizingas“ buhalterinės apskaitos duomenimis. Lizingas administratoriui atsiuntė raštą „Dėl papildomos informacijos pateikimo“, kuriame nurodo, kad, UAB „Swedbank lizingas“, kaip ir bet kuris kitas daikto savininkas, turi teisę savo nuožiūra disponuoti jai priklausančiu turtu, taip pat ir tais daiktais, kurie yra atsiimti iš sutarties neįvykdžiusių lizingo gavėjų. Lizingo bendrovė, realizuodama daiktą, gali patirti tiek nuostolius, tiek pelną ir nėra įpareigota teikti informacijos buvusiam klientui apie patirto pelno dydį. Turtas buvo parduotas už tuometinę rinkos kainą, t. y. už pinigų sumą, už kurią galėjo būti parduotas turtas, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių pirkti asmenų po tinkamo šio turto pateikimo į rinką (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str.). Jokie teisės aktai neįpareigoja lizingo bendrovės, realizavus atsiimtą lizingo gavėjų daiktą ir gavus pelną, tuo pelnu dalintis su buvusiais lizingo gavėjais. Administratorius su šia Lizingo pozicija nesutinka ir mano, kad jeigu Lizingas susigrąžintą turtą pardavė nepatiriant nuostolio, jis negali reikšti reikalavimo BUAB „Adreka“. Administratorius mano, kad Lizingas susigrąžintą turtą pardavė brangiau, nei buvo likusi neapmokėta likutinė turto vertė. Todėl sprendžiant klausimą dėl BUAB „Adreka“ skolos Lizingui būtina išsiaiškinti, kokį pelną gavo Lizingas, t. y., ar Lizingas pardavęs turtą, yra tokioje pat padėtyje, kaip kad jei BUAB „Adreka“ lizingo sutartį būtų įvykdžiusi tinkamai. Todėl prašo išreikalauti iš UAB „Swedbank lizingas“ susigrąžinto iš UAB „Adreka“ turto pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurias turtas buvo parduotas, atmesti lizingo prašymą įtraukti UAB „Swedbank lizingas“ į BUAB „Adreka“ kreditorių sąrašą su 12 700,06 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (1 t. b. l. 3-4).

32012 m. sausio 10 d. teisme gautas kreditoriaus UAB „Swedbank Lizingas“ atsiliepimas, kuriame nurodė, kad nesutinka su bankroto administratoriaus pozicija dėl šių priežasčių:

41. Dėl debitorinio įsiskolinimo 6 650,06 Lt. 2005 - 2008 metais UAB „Adreka“ ir UAB „Swedbank lizingas“ pasirašė lizingo sutartis, pagal kurias UAB „Adreka“ buvo išnuomotas UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantis turtas: naujas automobilis Ford Transit 300 L, naudotas automobilis BMW 530, naudotas automobilis FORD TRANSIT, naudotas automobilis Citroen Jumper 2.2HDI, batonėlių pjaustymo įranga MINIPAN 1200, duonos kepimo įranga, pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT069156/PPS, naudota kepimo įranga, pagal GFB1026326, KA400003219, naudota kepimo įranga, pagal KA500001819, SLA000504, PR05-0571, naudota kepimo įranga, pagal FOO000801, CLS2021235, nauja džiūvėsėlių, baronkyčių formavimo ir dėliojimo įranga. Sutartyse buvo numatyta UAB „Adreka“ prievolė kas mėnesį mokėti sutartines įmokas pagal sutarčių įmokų grafikus. UAB „Adreka“ prievoles vykdė netinkamai - vėlavo mokėti įmokas, o vėliau mokėjimus iš viso nutraukė. Sutartys buvo nutrauktos, turtas sugrąžintas UAB „Swedbank lizingas“ apskaičius neapmokėta turto verte (t. y. pagal išrašytas sąskaitas neapmokėtas turto išpirkimo įmokas pridėjus prie likusios neišpirktos turto vertės). Susidaręs UAB „Adreka“ debitorinis įsiskolinimas pagal pateiktas, bet neapmokėtas sąskaitas yra lygus 6 650,06 Lt.

52. Dėl papildomų išlaidų. UAB „Swedbank lizingas“ iš kliento atsiimtas turtas yra parduotas. Kadangi lizingo bendrovė nesiverčia turto vertinimu, paieška ar pardavimu, tais atvejais, kai po lizingo sutarčių nutraukimo klientas pats negrąžina turto ir tais atvejais, kai jau atsiimtas turtas parduodamas, lizingo bendrovė dėl turto paieškos, vertinimo ir pardavimo kreipiasi į įmones, užsiimančias šia veikla ir už suteiktas paslaugas jiems yra sumokamas atlyginimas (CK 6.716 straipsnis), t. y. komisinis mokestis. Šiuo atveju turtas prieš jo realizavimo procesą įvertintas UAB „Marleksa“, kuri turi komercinį interesą gauti atitinkamą atlygį už suteiktas paslaugas. Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.3 punkte nurodyta, jog „(...) Klientas įsipareigoja atlyginti Lizingo bendrovės patirtus nuostolius.“ Padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai (CK 6.251 str. 1 d.). Vadovaujantis šiomis nuostatomis, lizingo bendrovė turi teisę reikalauti padengti ir visas jos patirtas papildomas išlaidas, šiuo atveju - turto įvertinimo paslaugas.

63. Dėl nuostolio/pelno. Lizingo bendrovė iki pat galutinės turto išmokėjimo dienos išlieka lizingo sutartimi įsigyto turto savininku. Nei vienoje tiek lizingo sutarties nuostatoje, tiek CK normoje nėra įvardinta pareiga turto savininkui, siekiančiam parduoti turtą, apie turto realizavimo procesą pranešti turto naudotojams (valdytojams). Priešingai, CK 6.420 str. 1 d. netgi suteikia turto pardavėjui teisę pačiam nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Taigi, UAB „Swedbank lizingas“, kaip ir bet kuris kitas daikto savininkas, turi teisę savo nuožiūra disponuoti jai priklausančiu turtu, taip pat ir tais daiktais, kurie yra atsiimti iš sutartinių įsipareigojimų neįvykdžiusių lizingo gavėjų. Lizingo bendrovė, realizuodama turtą gali patirti tiek nuostolius, tiek pelną ir nėra įpareigota teikti informacijos buvusiam klientui apie patirto pelno dydį. Jokie teisės aktai neįpareigoja lizingo bendrovės, realizavus iš lizingo gavėjų atsiimtą turtą ir gavus pelną, tuo pelnu dalintis su buvusiais lizingo gavėjais. Lizingo bendrovė suteikė lizingo gavėjui UAB „Adreka“ galimybę ieškoti turtui pirkėjo, tačiau tokia galimybe jis nesinaudojo.

7Administratoriaus atstovas prašė prašymą tenkinti ir netvirtinti UAB „Swedbank lizingas“ pareikšto 12 700,06 Lt finansinio reikalavimo.

8Administratoriaus prašymas tenkintinas iš dalies.

9Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi UAB „Adreka“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo (1 t. b. l. 6-8, 9-11). 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai (1 t. b. l. 14-17), klausimas dėl ginčytino UAB „Adreka“ finansinio reikalavimo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi išskirtas į atskirą bylą (b. l. 12-13).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Swedbank lizingas“ pareiškė 12 700,06 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Adreka“ bankroto byloje, kurį sudaro 6 650,06 Lt debitorinis įsiskolinimas bei 6 050 Lt papildomos išlaidos. Kreditorinis reikalavimas kildinamas iš 2005 - 2008 metais tarp UAB „Adreka“ (anksčiau - R. Rimkevičiaus įmonė Jungtinis duonos centras, UAB „Jungtinis duonos centras“) ir UAB „Swedbank lizingas“ (anksčiau - UAB „Hansa lizingas“) pasirašytų lizingo (išperkamosios nuomos) sutarčių, pagal kurias UAB „Adreka“ buvo išnuomotas UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantis turtas: naujas automobilis Ford Transit 300 L, naudotas automobilis BMW 530, naudotas automobilis FORD TRANSIT, naudotas automobilis Citroen Jumper 2.2HDI, batonėlių pjaustymo įranga MINIPAN 1200, duonos kepimo įranga, pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT069156/PPS, naudota kepimo įranga, pagal GFB1026326, KA400003219, naudota kepimo įranga, pagal KA500001819, SLA000504, PR05-0571, naudota kepimo įranga, pagal F00000801, CLS2021235, nauja džiūvėsėlių, baronkyčių formavimo ir dėliojimo įranga. Lizingo sutartyse numatyta, kad UAB „Swedbank lizingas“ įsipareigoja finansuoti UAB „Adreka“ pasirinkto Turto įsigijimą, o UAB „Adreka“ įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutartines įmokas pagal sutarčių įmokų grafikus (1 t. b. l. 23-78). Lizingo bendrovė įvykdė savo pareigą – finansavo UAB „Adreka“ norimą įsigyti turtą, tačiau UAB „Adreka“ nevykdžius savo prievolės laiku mokėti įmokas 2010 m. rugpjūčio 9 d. pranešimu Nr. 01-30-5947 dėl vienašališko sutarčių nutraukimo (1 t. b. l. 79) buvo nurodyta, kad UAB „Adreka“ privalo pagal sutartis naudotą turtą perduoti UAB „Swedbank lizingas“ ir padengti susidariusią debitorinę skolą bei nuostolius, atsiradusius dėl sutarčių nutraukimo. Turtas pagal sutartis apskaitytas neapmokėta turto verte ir susidaręs debitorinis UAB „Adreka“ įsiskolinimas lygus 6 650,06 Lt. Jo dydį pagrindžia neapmokėtos PVM sąskaitos-faktūros (2 t. b. l. 14-54). Kadangi pagal UAB „Swedbank“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras UAB „Adreka“ neapmokėta suma sudaro 6 650,06 Lt, šioje dalyje kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ pareikštas kreditorinis reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tvirtintinas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

11UAB „Swedbank lizingas“ taip pat reiškia reikalavimą dėl papildomų išlaidų, kurias patyrė dėl turto vertinimo ir turto pardavimo. Kadangi UAB „Swedbank lizingas“ nesiverčia turto vertinimu, paieška ar pardavimu, po lizingo sutarčių nutraukimo grąžinus turtą jo įsigijimą finansavusiai bendrovei ir jį įvertinus bei pardavus pasitelkus trečiuosius asmenis, užsiimančius atitinkama veikla, buvo patirtos išlaidos (CK 6.716 straipsnis). Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.3 punkte nurodyta, jog „(...) Klientas įsipareigoja atlyginti Lizingo bendrovės patirtus nuostolius“. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad UAB „Swedbank lizingas“ už turto vertinimo paslaugas sumokėjo UAB „Marleksa“ pagal pateiktą 2010-07-22 PVM sąskaitą-faktūrą MAR Nr. 12338 (kepyklos įrangos vertinimas) – 6050 Lt sumai (2 t. b. l. 57). 2010-09-06 mokėjimo nurodymas Nr. 15890 patvirtina, kad už minėtas paslaugas buvo atsiskaityta (2 t. b. l. 58). Teismas atkreipia dėmesį, kad kreditorinis reikalavimas reiškimas dėl sumų, nesumokėtų vykdant LT025322, LT025064, LT026472, LT042523, LT069074, LT069156, LT031831, LT031832, LT031833, LT033826 lizingo sutartis. Tačiau iš UAB „Swedbank lizingas“ pateiktos 2012 m. sausio 15 d. pažymos dėl UAB „Adreka“ įsipareigojimų ir patirtų papildomų išlaidų matyti, kad papildomas išlaidas UAB „Swedbank lizingas“ nurodo patyręs dėl šiomis lizingo sutartimis finansuoto turto įvertinimo: LT069156; LT031831; LT031832; LT031833; LT033826; LT069074; LT009331; LT010068, t. y. papildomai reikalauja patvirtinti ir jo kreditorinį reikalavimą dėl papildomų išlaidų, susidariusių pagal LT009331, LT010068 lizingo sutartis. Kadangi kreditorinis reikalavimas dėl šiomis lizingo sutartimis (LT009331; LT010068) prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo nėra reiškiamas, laikytinas nepagrįstu UAB „Swedbank lizingas“ prašymas dalyje patvirtinti kreditorinį reikalavimą dėl papildomų išlaidų vertinant turtą pagal minėtas dvi sutartis (1 512,5 Lt sumai).

12Dėl nurodytų priežasčių kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ pareikštas kreditorinis reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tvirtintinas 11 187,56 Lt dalyje (4537,5 Lt + 6 650,06 Lt) (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 291-292, 335 straipsniais, ĮBP 26 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

14Patvirtinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ 11 187,56 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai