Byla I-1157-0602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Sigitai Brasienei, dalyvaujant pareiškėjo Pasvalio rajono apylinkės prokuratūros atstovei Ugnei Arlauskaitei – Rinkevičienei, atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Rimantui Zaleckiui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. L., P. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Pasvalio rajono apylinkės prokuratūros pareiškimą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Panevėžio apskrities viršininko administracijai, A. L., P. L. dėl potvarkių ir sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas 2009-02-12 kreipėsi su pareiškimu į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkį Nr. 124 pv, kuriuo A. L. suteikta 14,50 ha žemės, kaip ūkininkui, einančiam ūkininkauti; 2) panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1993-03-15 potvarkį Nr. 150 pv, kuriuo A. L. suteikta 14,50 ha žemės naudotis Pasvalio rajone, Saločių apyl., Kubiliūnų km., 3) panaikinti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1992-12-08 sprendimą Nr. 22-196-7120, kuriuo A. L. atkurta nuosavybės teisė į 14,50 ha žemę Pasvalio rajone, Saločių apylinkėje, Kubiliūnų kaime, grąžinant žemę ekvivalentine natūra (b.l. 3-8).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad 2008-10-07 Pasvalio rajono apylinkės prokuratūroje gautas Panevėžio apskrities viršininko administracijos raštas, kuriuo prašoma panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkį Nr. 124 pv., 1993-03-15 potvarkį Nr. 150 pv. bei Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1992-12-08 sprendimą Nr. 22-196-7120, kuriuo A. L. atkurtos nuosavybės teisės į 14,50 ha žemės, grąžinant lygiaverčiu sklypu Pasvalio r., Saločių apyl., Kubiliūnų k. (8 ha perkelta iš Pasvalio rajono Vaškų seniūnijos, Nairių kaimo - žemės savininko K. L. ir 6,50 ha žemės perkelta iš Pasvalio rajono, Daujėnų seniūnijos, Smilgių kaimo - žemės savininko J. L.). Pareiškėjas, išnagrinėjęs buvusio žemės savininko K. L., nuosavybės teisių atkūrimo dokumentus bei A. L. nuosavybės teisių atkūrimo į 14,50 ha žemės sklypą Pasvalio r., Saločių apyl., Kubiliūnų k., dokumentus, nustatė, kad skundžiami potvarkiai ir sprendimas naikintini, kadangi jie neteisėti, t.y. priimti atsižvelgiant į neteisingai surašytą Pasvalio rajone Daujėnų agrarinės reformos tarnybos pirmininko G. B. išrašytą pažymą, kurią jis išdavė A. L., remdamasis Smilgių kaimo išskirstymo į vienkiemius 1929-03-19 planu. Nurodė, kad A. L. tėvas K. L., Pasvalio r., Vaškų valsč., Nairių k., valdė 22,38 ha žemės. ( - ) K. L. mirė ir į Vaškų apylinkės agrarinės reformos tarnybą su prašymais atkurti nuosavybės teises kreipėsi 5 K. L. vaikai – G. V. L. (po santuokos – R.), G. L. (po santuokos - V.), V. L., A. L., P. L. ir K. L. žmona O. L.. 1992-02-05 minėti asmenys pasirašė susitarimą, pagal kurį A. L. ir jo seseriai P. L. priklausė atkurti nuosavybės teises po 4 ha žemės kiekvienam į K. L. turėtą žemės sklypą Pasvalio r., Vaškų sen., Nairių k. P. L. pageidavo atkurti nuosavybės teises į žemę bendrame su broliu A. L. žemės plote Saločių sen., Pasvalio r., todėl Pasvalio r. Vaškų agrarinės reformos tarnybos pirmininkas P. V. išdavė pažymą dėl bendros 8 ha žemės perkėlimo į Saločių seniūniją A. L.. Kitą dalį žemės (6,50 ha) A. L. į Saločių sen., Pasvalio r. atsikėlė iš Smilgių k., Daujėnų sen., Pasvalio r., iš buvusio žemės savininko J. L., t.y. A. L. senelio turėtos žemės pagal Pasvalio r., Daujėnų agrarinės reformos tarnybos pirmininko G. B. išrašytą pažymą. Šioje pažymoje nurodyta, kad J. L. turėjo iš viso 32,5 ha žemės, iš to ploto 30,2 ha žemės ūkio naudmenų ir 2,3 ha miško. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-09-05 nutarimu Nr. 376 patvirtintos Piliečių prašymų atstatyti nuosavybės teisę į žemę padavimo tvarkos 5 punktu, nurodyta, jog apylinkės agrarinės reformos tarnyba gautą iš Lietuvos valstybinio archyvo pažymą išnagrinėja ir sutikslina su turima kartografine bei kita buvusią žemės nuosavybės teisę įrodančia medžiaga. Tačiau tokių veiksmų Pasvalio rajono Daujėnų agrarinės reformos tarnybos pirmininkas G. B. neatliko, nes pažymą A. L., išdavė, remdamasis tik Smilgių kaimo išskirstymo į vienkiemius 1929-03-19 planu, parašydamas šioje pažymoje, kad pagal paveldėjimą A. L. priklauso 6,50 ha žemės iš buvusio žemės savininko J. L., Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, Smilgių kaime valdytos (turėtos) žemės, kurią A. L., K. nori persikelti į Pasvalio raj. Saločių apylinkę, Saločių kaimą. Paveldėjimą patvirtinančių dokumentų bei jokių kitų dokumentų, patvirtinančių faktą, kad A. L., jo senelio J. L. turėtos žemės Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, Smilgių kaime, priklauso 6,50 ha žemės, tai pat raštiškų susitarimų tarp kitų galimų pretendentų, A. L., K., Daujėnų agrarinės reformos tarnybai nepateikė, išskyrus 1991-12-24 prašymą grąžinti J. L. turėtą žemės dalį. Šiame prašyme, kaip įpėdinius į senelio J. L. turėtą žemę nurodė tik save ir seserį P. L.. A. L., remdamasis šiomis dviem pažymomis dėl žemės atstatymo (perkėlimo) ekvivalentine natūra, 1992-02-04 kreipėsi prašymu į Pasvalio rajono Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnybą prašydamas atkelti į Kubiliūnų km., Saločių apylinkę, Pasvalio raj. 6,50 ha žemės iš Biržų apskrities, Daujėnų valsčiaus, Smilgių km., ir 8 ha žemės iš Biržų apskrities, Vaškų valsčiaus, Nairių kaimo. Atsižvelgdama į šiuos dokumentus Pasvalio rajono Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnybos pirmininkė M. P. 1992-03-17 patvirtino išvadas dėl nuosavybės teisių į 8 ha žemės atstatymą ekvivalentine natūra ir į 6,50 ha žemės atstatymą ekvivalentine natūra Kubiliūnių km., Saločių apylinkėje, Pasvalio raj. Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkiu Nr.124 pv. A. L., K. suteikta 14,50 ha žemės, kaip ūkininkui, einančiam ūkininkauti. 1992-08-27 Pasvalio rajono valdyba atsižvelgdama į A. L., K. prašymą. Pasvalio rajono Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnybos pateiktus dokumentus ir 1992-03-13 posėdyje apsvarstytą valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą žemės reformos žemėtvarkos projektą siūlė A. L., K. atstatyti nuosavybės teisę į 14,50 ha žemės ūkio paskirties žemę ir patvirtino savo siūlymą išvada dėl nuosavybės teisės į 14,50 ha ūkio paskirties žemę atstatymo A. L. Kubiliūnių km., Saločių apylinkėje, Pasvalio raj. Remiantis šiomis pažymomis 1992-03-03 žemės sklypas buvo paženklintas, o 1992-12-08 Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 22-196-7120 A. L., atkurtos nuosavybės teisės į 14,50 ha žemės sklypą, grąžinant lygiaverčiu sklypu Pasvalio rajone, Saločių seniūnijoje, Kubiliūnų kaime (8 ha perkelta iš Pasvalio rajono, Vaškų seniūnijos, Nairių kaimo – žemės savininko K. L., ir 6,50 ha žemės perkelta iš Pasvalio rajono, Daujėnų seniūnijos, Smilgių kaimo – žemės savininko J. L.). Kiti J. L., įpėdiniai, L. V., L. V. –K., V. G., L. O.. L. A., L. P., R. G. –V., G. A., L. V., L. A., S. A., L. J., L. P., L. S., K. P. taip pat išreiškė savo valią dėl J. L. valdytos žemės atstatymo ir su prašymais kreipėsi 1991 m. ir 1992 m. į Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybą dėl nuosavybės teisės atstatymo į J. L. valdytą žemę. Šie asmenys (įpėdiniai) kreipėsi į Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybą nepažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" (įsigaliojo nuo 1991-08-01, Nr. 1-1454) 10 str. 1 d. bei kitomis šio įstatymo redakcijomis pratęsto termino reikalavimų. Tačiau paaiškėjus jog J. L. iki nacionalizacijos valdė 41,53 ha žemės Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, Smilgių kaime visi pretendentai, J. L. turėtos žemės įpėdiniai, išskyrus A. L., 1992-11-23 surašė susitarimą, kurį patvirtino Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės viršaičio pavaduotoja D. Ž., registro Nr.458, dėl šios žemės pasidalijimo. Tuo metu dar nebuvo priimtas Lietuvos Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 22-196-7120 atkurti nuosavybės teisės į 14,50 ha žemės sklypą A. L. grąžinant lygiaverčiu sklypu Pasvalio rajone, Saločių seniūnijoje, Kubiliūnų kaime. Pagal šį pretendentų susitarimą A. L., K. priklausė atkurti 2,46 ha senelio J. L. turėtos žemės. Jo seseriai P. L. taip pat priklausė atkurti 2,46 ha senelio J. L. turėtos žemės. Nurodė, kad A. L. Pasvalio rajono Daujėnų agrarinės reformos tarnybai nepateikė raštiško susitarimo, kuris patvirtintų, kad P. L. pageidauja atkurti nuosavybės teises bendrame su broliu A. L. žemės plote. Taigi A. L. turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į 2,46 ha, o ne į 6,50 ha senelio J. L. žemės. Šiai dienai A. L. Žemės ūkio ministerijos 1992-12-08 sprendimu Nr. 22-196-7120 atkurtos nuosavybės teisės į 14,50 ha žemės sklypą, t.y. 4,04 ha žemės daugiau negu turėjo būti atkurta. Visiems kitiems J. L. įpėdiniams nuosavybės teisės į J. L., žemę atkurtos (atstatytos) pagal įpėdinių 1992-11-23 susitarimą Panevėžio apskrities valdytojo (viršininko) sprendimais. Pareiškėjas nurodė, kad remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, jis yra įpareigotas kreiptis į teismą, kad būtų apgintas viešas interesas.

4Per teismo posėdį pareiškėjo atstovė prašė pareiškimą tenkinti.

5Atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su pareiškimu sutiko (b.l. 88-91). Nurodė, kad pažymos, išduotos A. L. vardu, ir kiti dokumentai dėl nuosavybės teisių atkūrimo parengti, pažeidžiant galiojančius teisės aktus ir turi būti naikinami.

6Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė teismo pareiškimo patenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą su pareiškimu sutiko (II t., b.l. 24-25). Nurodė, kad pripažįsta, jog A. L. turėjo teisę atkurti nuosavybės teises į 4 ha jo tėvo K. L. valdytos žemės bei į 2,46 ha J. L. įpėdinių valdytos žemės, kaip nurodyta pretendentų susitarimuose. A. L. sesuo pageidavo atkurti nuosavybės teises bendrame su broliu A. L. žemės plote, tačiau, kaip nurodo pareiškėjas, remdamasis savo pareiškime nurodytais teisės aktais, nesant A. L. ir P. L. raštiško susitarimo, negalėjo būti priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises tik A. L. vardu į abejiems pretendentams tenkančią žemės dalį. A. L. vardu išduota pažyma ir jos pagrindu parengti potvarkiai yra priimti, pažeidžiant galiojančius teisės aktus, todėl naikintini.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo A. L. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo pareiškimą (II t., b.l. 31-32). Nurodė, kad pareiškime teigiama, kad prašyme kaip įpėdinius į senelio J. L. turėtą žemę nurodė tik save ir savo seserį. Paaiškino, kad kiti pretendentai į Saločius žemės persikelti nepageidavo ir pretendentus registravo Daujėnų agrarinė tarnyba. Pradėjęs ūkininkauti devynerius metus jokių nurodymų ar pretenzijų dėl dokumentų neatitikimo negavo. 2002 m. realizuojant derlių, prireikė dokumentų. Nurodė, kad kreipėsi į Pasvalio registrų centrą ir gavo dokumentą. Gauto dokumento planas sukėlė A. L. įtarimų dėl netinkamai apskaičiuoto ploto, plotas buvo sumažintas 2,15 ha. 2003 m., kai atsirado reikalavimas deklaruoti pasėlius pagal plotą, GPS matavimo prietaisas 14,5 ha ženklintame plote parodė 12,35 ha. Dėl patirtos žalos atlyginimo kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Nurodė, kad nepagrįstas Daujėnų agrarinės tarnybos teiginys, kad A. L. negrąžino pažymos, kuri buvusi neteisinga, nes jos grąžinti niekas neprašė ir ji buvo palikta rajono valdyboje sprendimo priėmimui. Taip pat teigiama, kad 1992-11-23 pretendentai surašė kitą susitarimą, kuriame yra A. L. parašas. A. L. paaiškino, kad antrame susitarime nedalyvavo, nes jau ūkininkavo nuomojamoje žemėje Šalčininkuose. Mano, kad parašas yra likęs nuo pirmo susitarimo, kurio metu pretendentai pasirašė ant nevisiškai užpildytų dokumentų, kurie antro susitikimo metu buvo visiškai sutvarkyti. Apie antrą susitarimą, A. L. teigimu, jis informuotas nebuvo, todėl teisėta buvo pirmo susitarimo dėl 6.50 ha pažyma. Prašo panaikinti 1992 m. sprendimus 14,5 ha nuosavybei suteikti išduotus A. L. vardu ir nuosavybės teises atkurti iš naujo.

9Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo A. L. palaikė savo atsiliepimą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo P. L. pateikė atsiliepimą į pareiškimą (II t., b.l. 39). Nurodė, kad žemę paveldėjo iš tėvo K. L. po 4 ha (pažyma iš Vaškų seniūnijos) ir 6,5 ha iš senelio J. L. (pažyma išduota Daujėnų seniūnijos). Atkeliama žemė – 14,5 ha. Žemė buvo išmatuota bendrame plote A. L. vardu Saločių apyl., Kubiliūnų k. Pagrindas – kaip einančiam ūkininkauti. Nurodė, kad bendru žodiniu susitarimu P. L. savo paveldėtos žemės nuosavybės teisę yra perleidusi broliui A. L. ūkininkavimui, šiuo metu neturi jokių pretenzijų.

11Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo P. L. prašė teismo pareiškimo patenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Ginčas byloje kilo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į K. L. ir J. L. nuosavybės teisėmis iki nacionalizacijos valdytą žemę. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad K. L. nuosavybės teise valdė 22,38 ha žemės, esančios Pasvalio r., Vaškų valsč., Nairių k. (Panevėžio valstybinio archyvo 1992-10-02 raštas Nr. L-122) (b.l. 17). J. L. nuosavybės teise valdė 41,53 ha žemės Biržų apskr., Daujėnų valsč., Smilgių k. (b.l. 50). Nustatyta, kad K. L. mirė ( - ) (b.l. 19), J. L. – ( - ) (b.l. 49).

14Susiklosčiusių ginčo teisinių santykių metu galiojusio Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo (1991-06-18 redakcija Nr. I-1454) 2 str. buvo numatyta, kad Nuosavybės teisė į iškilusį nekilnojamąjį turtą atstatoma: 1) buvusiam turto savininkui, jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos pilietis ir turi šią pilietybę patvirtinantį dokumentą ir nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje; 2) mirus buvusiam savininkui - jo vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams) ar sutuoktiniui, jeigu jie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos piliečiai ir turi šią pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.

151991-06-18 įstatymo Nr. I-1454 4 str. 1, 3, 5 d. buvo numatyta, kad šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiesiems asmenims, jeigu jie dirba žemę arba grįžta ūkininkauti, nuosavybės teisė į žemės ūkio paskirties žemę atstatoma pagal nustatyta tvarka sudarytus atitinkamos teritorijos žemėtvarkos projektus; grįžimu ūkininkauti laikomas šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytųjų asmenų arba jų vaikų, kai ketinama dirbti kartu, realus pasirengimas ūkininkauti, tai yra apsigyvenimas arba kūrimasis kaimo vietovėje, arba žemės ūkio technikos, ar inventoriaus, ar gyvulių turėjimas; grąžinamas turėto dydžio žemės sklypas, o vietoj jo suteikiamo kito žemės sklypo dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tačiau abiem atvejais jis negali būti didesnis kaip 50 ha.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-11-05 nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 4 p. buvo nurodyta, kad asmenys prašymus atstatyti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą pateikia miestų, rajonų valdyboms pagal šio turto buvimo vietą iki 1991 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 15 d. nutarimo Nr.331 nustatyta tvarka, o prašymus atstatyti nuosavybės teises į žemę ir miškus - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 259 nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 376 redakcija).

17Byloje nustatyta, kad A. L. 1991-12-24 kreipėsi į Pasvalio apylinkės Vaškų agrarinės reformos tarnybą su prašymu atkurti nuosavybės teises į jo tėvo, K. L. nuosavybės teise valdytą 22 ha žemės, esančios Biržų apskr., Vaškų valsč., Nairių k. (b.l. 29). Nustatyta, kad tą pačią dieną A. L. Pasvalio apylinkės Vaškų agrarinės reformos tarnybai pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises ir į jo senelio, J. L. nuosavybės teise valdytą 22 ha žemės sklypą, esantį Biržų apskr., Daujėnų valsč., Smilgių k. (b.l. 33).

18Remiantis byloje esančiais dokumentais, nustatyta, kad A. L. nebuvo vienintelis pretendentas atkurti nuosavybės teises į jo prašyme nurodytą žemę, kiti pretendentai taip pat pateikė prašymus atkurti nuosavybės teises į minėtą žemę nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 27, 28, 30, 31, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 68, 70, 71, 75, 78, 83).

19Byloje nustatyta, kad 1992-02-05 G. V. L. (po santuokos – R.), G. L. (po santuokos – V.), V. L., A. L., P. L. ir O. L. pasirašė susitarimą dėl K. L. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos 22,38 ha žemės, esančios Pasvalio r., Vaškų valsč., Nairių k. pasidalijimo, kuriame nustatyta: sodyboje palikti 1,38 ha, į Saločių apylinkę iškelti 8 ha, Nairėnuose – tris atskirtus plotus ( vienas 5 h, du po 4 h). Kiekvienas pretendentas turėjo teisę atkurti nuosavybės teises į 4 ha žemės, išskyrus V. K. L. – jam suteikta teisė atkurti nuosavybės teisę į 5 ha žemės. Susitarime nurodyti tokie pretendentų tarpusavio įsipareigojimai: Sodybos 1,6 ha plotą dirbs visi, žemė Saločiuose pereina A. L. ir P. L. bendron nuosavybė, G. V. R. 4 ha ir G. V. 4 ha dirbs kartu su O. L. (b.l. 32).

20Nustatyta, kad Vaškų agrarinės reformos tarnyba parengė A. L. pažymą, kurioje nurodyta, jog K. L. 1940-07-22 turėjo iš viso 22 ha žemės, taip pat nurodyta, kad A. L. paveldi 8 ha (b.l. 34). Teismas konstatuoja, kad minėtoje pažymoje nurodytos aplinkybės, nustatytos pažeidžiant taisykles, reglamentuojančias nuosavybės teisių atkūrimą. Tvarkos 9 p. buvo numatyta, kad kai yra keli piliečiai, kuriems atstatoma nuosavybės teisė į tą patį nekilnojamąjį turtą, pagal jų raštišką susitarimą sprendimas priimamas vieno iš jų vardu, o jiems nesusitarus atskirai kiekvieno asmens vardu. Taigi Tvarkoje įsakmiai buvo numatyta, kad jeigu nuosavybės teisės, esant daugiau nei vienam pretendentui, į nekilnojamąjį daiktą atkuriamos vieno pretendento vardu, reikalingas pretendentų raštiškas susitarimas. Remiantis anksčiau byloje paminėtu 1992-02-05 pretendentų susitarimu, darytina išvada, kad A. L. priklausančiai turto daliai priskirta ir P. L. priklausanti dalis. Iš byloje pateikto P. L. atsiliepimo, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų per teismo posėdį, nustatyta, kad tarp P. L. ir A. L. buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl P. L. priklausančios žemės, į kurią turi būti atkurtos nuosavybės teisės, dalies – 4 ha, (išskirtos iš K. L. valdyto turto) atsisakymo A. L. naudai. Tačiau toks žodinio susitarimas, remiantis anksčiau paminėtu teisiniu reglamentavimu, neturėjo teisinės galios, todėl juo negalima buvo remtis ir Vaškų agrarinės reformos tarnybos A. L. išduotoje pažymoje nepagrįstai nurodyta, kad A. L. paveldi 8 ha žemės. Taip pat klaidinga yra nuoroda apie turto paveldėjimą, nes pažyma galėjo patvirtinti tik asmens teisę atkurti nuosavybės teises į tam tikrą turtą. A. L., nesant jo ir P. L. raštiško susitarimo ir remiantis 1992-02-05 pretendentų sudarytu susitarimu, buvo pretendentas atkurti nuosavybės teises į 4 ha žemės, esančios Biržų apskr., Vaškų valsč., Nairių k. ir iki nacionalizacijos valdytos jo tėvo K. L..

21Byloje nustatyta, kad Daujėnų agrarinės reformos tarnyba išdavė A. L. pažymą, kurioje nurodyta, jog J. L. Smilgių k., Pasvalio r., turėjo iš viso 30,2 ha žemės ir 2,3 ha miško bei kad A. L. pagal paveldėjimą priklauso 6,5 ha žemės (b.l. 35). Minėta pažyma išduota, remiantis Smilgų kaimo išskirstymo į vienkiemius 1929-03-19 planą. Teismas konstatuoja, kad minėta pažyma išduota, taip pat pažeidžiant taisykles, reglamentuojančias nuosavybės teisių atkūrimą ir yra nepagrįsta.

22Nustatyta, kad pretendentai atkurti nuosavybės teises į J. L. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 41,53 ha žemės Biržų apskr., Daujėnų valsč., Smilgių k. 1992-11-23 sudarė susitarimą, kuriame nurodyta, kad A. L. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 2,46 ha žemės. Minėtas susitarimas A. L. pasirašytas. Atsiliepime A. L. nurodė, kad parašas dokumente buvo padėtas iš anksto, dar sudarant pirmąjį - 1992-02-05 pretendentų susitarimą, tuo metu antrasis susitarimas dar nebuvo visiškai parengtas. Kai buvo nustatytos konkrečios pretendentų dalys, jis nedalyvavo. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju minėta aplinkybė neturi esminės reikšmės, nes būtent institucijos, išduodančios pažymas apie turimas nuosavybės teise, pareiga yra patikrinti, ar pretendentų prašymuose nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 259 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 376 redakcija) patvirtintos Piliečių prašymų atstatyti nuosavybės teisę į žemę padavimo tvarkos 5 p. buvo numatyta, kad apylinkės agrarinės reformos tarnyba gautą iš Lietuvos valstybinio archyvo pažymą išnagrinėja ir sutikslina su turima kartografine bei kita buvusią žemės nuosavybės teisę įrodančia medžiaga. Išnagrinėjusi medžiagą, apylinkės agrarinės reformos tarnyba parengia ir išduoda piliečiams pažymas, kuriose nurodomi duomenys apie buvusias žemės valdas pagal 1940 m. liepos 22 d. būklę. Taigi Daujėnų agrarinės reformos tarnyba, prieš išduodama pažymą A. L., privalėjo patikrinti, kokio dydžio turtą buvęs savininkas realiai valdė ir į kokią jo dalį gali pretenduoti asmuo, nagrinėjamu atveju – A. L.. Byloje nėra duomenų ir byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių kad nustatyta tvarka A. L. prašyme nurodytos aplinkybės buvo tikrinamos. Todėl konstatuotina, kad Daujėnų agrarinės reformos tarnyba išdavė A. L. pažymą, kurioje nurodyta, jog J. L. Smilgių k., Pasvalio r., turėjo iš viso 30,2 ha žemės ir 2,3 ha miško bei kad A. L. pagal paveldėjimą priklauso 6,5 ha žemės, nepagrįstai.

24Nustatyta, kad A. L., remdamasis minėtomis pažymomis, 1992-02-04 kreipėsi su prašymu į Pasvalio r. Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnybą, prašydamas atkelti į Kubiliūnų k, Saločių apyl., Pasvalio r. 6,50 ha žemės iš Biržų apskr., Daujėnų valsč., Smilgių k., ir 8 ha žemės iš Biržų apskr., Vaškų valsč., Nairių k. (b.l. 38).

251992-03-17 Pasvalio r. Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnyba patvirtino išvadas dėl A. L. nuosavybės teisių į 8 ha žemės atkūrimą ekvivalentine natūra ir dėl 6,50 ha nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ekvivalentine natūra (b.l. 39-40).

26Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkiu Nr. 124 pv A. L. suteikta 14,50 ha žemės kaip ūkininkui, einančiam ūkininkauti (b.l. 41-42).

271992-12-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą Nr. 22-196-7120 atkurti nuosavybės teisę A. L. į 14,50 ha žemę, grąžinant ją ekvivalentine natūra Pasvalio r., Saločių apyl., Kubiliūnų kaime (8 ha perkelta iš Pasvalio rajono, Vaškų seniūnijos, Nairių kaimo – žemės savininko K. L., ir 6,50 ha žemės perkelta iš Pasvalio rajono, Daujėnų seniūnijos, Smilgių kaimo – žemės savininko J. L.) (II t., b.l. 67).

281993-03-15 Pasvalio rajono valdyba priėmė potvarkį Nr. 150 pv., kuriuo suteikė teisę A. L. naudotis 14,50 ha žeme, esančia Pasvalio r., Saločių apyl., Kubiliūnų k. (b.l. 45-46).

291993-03-29 A. L. įregistravo 14,50 ha žemės sklypą Pasvalio r., Saločių apyl., Kubiliūnų k. Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre (II t., b.l. 63). A. L. nuosavybės teisės yra įregistruotos 1992-12-08 sprendimo Nr. 22-196-7120 ir 1993-03-15 Valdybos potvarkio Nr. 150 Pagrindu.

30Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad būtent anksčiau paminėtos A. L. išduotos pažymos buvo pagrindas priimti skundžiamus potvarkius ir sprendimą, suteikiančius A. L. teisę į 14, 50 ha žemės sklypą, todėl jie negali būti laikomi teisėtais. A. L. yra atkurtos nuosavybės teisės į didesnį plotą negu pareiškėjui priklausė atkurti pagal ankščiau minėtas įstatymo normas bei pažeidžiant ankščiau minėtą nuosavybės teisių atkūrimo tvarką. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad ginčijami sprendimai buvo priimti nesurinkus pakankamai faktinių duomenų, reikalingų nuosavybės teisių klausimo išnagrinėjimui, nuosavybės teisių atkūrimo klausimas išnagrinėtas kompetentingų institucijų, tačiau šios institucijos išnagrinėjo nuosavybės teisių atkūrimo klausimą pažeisdamos pagrindines procedūras ir taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl ginčijami sprendimai yra naikinami (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d., 89 str. 1 d. 2, 3p., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.).

31Ankščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nuosavybės teisės A. L. yra atkurtos neteisėtai tik dėl dalies žemės ploto, tačiau teismo sprendimu yra naikinami ginčijami sprendimai dėl viso ploto, nes turi būti formuojami nauji žemės sklypai, todėl klausimas turi būti sprendžiamas iš naujo.

32Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjo nurodyti motyvai, jog yra nepagrįstas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008-06-06 įsiteisėjęs sprendimas, kuriuo yra atmestas A. L. skundas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl žalos atlyginimo (II t., b.l. 33). A. L. reikalavo žalos atlyginimo dėl to, kad sklypas, kuris buvo grąžintas atkuriant nuosavybės teises yra mažesnis, negu nurodyta dokumentuose, nes buvo atlikti tik preliminarūs žemės matavimai. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 str. 1 d. apygardų administracinių tesimų sprendimai apeliacine tvarka gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 str. 1 d. bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Todėl sprendimas gali būti peržiūrėtas tik nurodyta tvarka. Kitoje byloje teismas negali peržiūrėti priimto teismo sprendimo. 2008-06-06 įsiteisėjęs sprendimas turi šioje byloje prejudicinę galią, t.y. jame nustatyti faktai, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys (Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 str. 2 d.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

34Pareiškėjo Pasvalio rajono apylinkės prokuratūros pareiškimą tenkinti.

35Panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkį Nr. 124 pv dalyje, kuria yra pritarta dėl 14,50 ha žemės suteikimo A. L. kaip ūkininkui; panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1993-03-15 potvarkį Nr. 150 dalyje, kuria A. L. suteikta 14,50 ha žemės naudotis Pasvalio rajone, Saločių apyl., Kubiliūnų km.; panaikinti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1992-12-08 sprendimą Nr. 22-196-7120, kuriuo A. L. atkurtos nuosavybės teisės į 14,50 ha žemės Pasvalio rajone, Saločių apylinkėje, Kubiliūnų kaime, grąžinant žemę ekvivalentine natūra.

36Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas 2009-02-12 kreipėsi su pareiškimu į teismą, prašydamas: 1)... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad 2008-10-07 Pasvalio rajono apylinkės... 4. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovė prašė pareiškimą tenkinti.... 5. Atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą atsakovas Lietuvos Respublikos žemės... 6. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė teismo pareiškimo patenkinimo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracija... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. L. pateikė... 9. Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo A. L.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. L. pateikė... 11. Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo P. L.... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Ginčas byloje kilo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 14. Susiklosčiusių ginčo teisinių santykių metu galiojusio Dėl piliečių... 15. 1991-06-18 įstatymo Nr. I-1454 4 str. 1, 3, 5 d. buvo numatyta, kad šio... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-11-05 nutarimu Nr. 470 patvirtintos... 17. Byloje nustatyta, kad A. L. 1991-12-24 kreipėsi į... 18. Remiantis byloje esančiais dokumentais, nustatyta, kad 19. Byloje nustatyta, kad 1992-02-05 G. V. L. (po santuokos... 20. Nustatyta, kad Vaškų agrarinės reformos tarnyba parengė 21. Byloje nustatyta, kad Daujėnų agrarinės reformos tarnyba išdavė 22. Nustatyta, kad pretendentai atkurti nuosavybės teises į 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 259... 24. Nustatyta, kad A. L., remdamasis minėtomis pažymomis,... 25. 1992-03-17 Pasvalio r. Saločių apylinkės agrarinės reformos tarnyba... 26. Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkiu Nr. 124 pv 27. 1992-12-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą... 28. 1993-03-15 Pasvalio rajono valdyba priėmė potvarkį Nr. 150 pv., kuriuo... 29. 1993-03-29 A. L. įregistravo 14,50 ha žemės sklypą... 30. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad būtent... 31. Ankščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nuosavybės teisės 32. Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjo nurodyti motyvai, jog... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjo Pasvalio rajono apylinkės prokuratūros pareiškimą tenkinti.... 35. Panaikinti Pasvalio rajono valdybos 1992-03-13 potvarkį Nr. 124 pv dalyje,... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...