Byla 2-518-753/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Nijolei Agurkienei, dalyvaujant pareiškėjoms J. S. ir V. M., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui V. Ž.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. S. ir V. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui V. Ž. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjos J. S. ir V. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotam asmeniui V. Ž., prašydamos nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad mirusysis S. Ž. po sutuoktinės V. Ž. mirties priėmė palikimą – namą su statiniais ( - ) faktiškai pradėjęs jį valdyti. Pareiškime nurodė, jog jų – pareiškėjų - tėvai S. Ž. ir V. Ž. gyveno santuokoje, kuri buvo sudaryta 1952-06-05. Santuokoje gimė trys vaikai: pareiškėjos - J. S., gim. 1954-08-07 ir V. M., gim. 1960-04-24, bei suinteresuotas asmuo V. Ž., gim. 1957-05-23. Šeima gyveno name , esančiame ( - ), kurį tėvai įsigijo 1985-07-26 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. V. Ž. mirė 2005-10-30.S. Ž. po sutuoktinės mirties liko gyventi šeimos name, juo rūpinosi, remontavo, mokėjo komunalinius mokesčius . S. Ž. mirė 2009-06-26 , kuris turto buvo surašęs testamentą . Pareiškėja D. M. priėmė palikimą kaip testamentinė įpėdinė po savo tėvo S. Ž. mirties ( 2009-08-07 Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-ojo notarų biuro notaro A.Bučinsko išduotas liudijimas, notarinio registro Nr.3-2266) ( b.l.30). Dėl likusios dalies turto – namo su statiniais ( - ) tėvas testamento nebuvo surašytas, todėl paveldėtas į jį atsirado pagal įstatymą. Tėvai, gyvendami santuokoje, 1985-07-26 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo namą su statiniais ( - ) Po V. Ž. mirties tėvas S. Ž. 2008 m. kreipėsi dėl namo inventorizacijos, tačiau joms dėl nežinomų priežasčių nuosavybės teisės į šį turtą registrų centre nebuvo registruotos. Šis turtas buvo sutuoktinių bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl pareiškėjos buvo pilnai įsitikinę, kad tėvas S. Ž. priėmė palikimą po motinos V. Ž. mirties, todėl per įstatymų nustatytą terminą nei vienas iš vaikų nesikreipė pas notarą dėl turto paveldėjimo, bei nereiškė jokių pretenzijų.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja J. S. palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti. Pareiškėjos J. S. paaiškinimu, tėvas S. Ž. po motinos mirties liko gyventi name, esančiame ( - ) kuriame gyveno iki savo mirties, juo rūpinosi kaip savu, mokėjo komunalinius mokesčius, bei ten buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Tėvui mirus , atsirado palikimas pagal testamentą , kuriuo po savo mirties kitą priklausiusį turtą paliko pareiškėjai V. M.. Dėl likusios dalies turto- namo su statiniais ( - ) testamentas nebuvo surašytas, todėl šis turtas turėtų būti paveldėtas pagal įstatymą. Kreipusis į notarą dėl turto, likusio po tėvo mirties, paveldėjimo paaiškėjo, kad tėvas per įstatymų nustatytą terminą nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, todėl po V. Ž. mirties nebuvo pradėta paveldėjimo byla ir pavedėjimo liudijimas neišduotas, bei paaiškėjo, kad šis nekilnojamas turtas nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, tačiau S. Ž. ( tėvo) prašymu atlikti statinių kadastriniai matavimai. Tėvas S. Ž. po motinos mirties liko gyventi toje namų valdoje, ja rūpinosi, prižiūrėjo , mokėjo komunalinius mokesčius, todėl atsiradusį palikimą priėmė , pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti.

5Pareiškėja V. M. palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė pilnai tenkinti pareiškimą . Nurodė, kad po tėvo mirties ji kaip testamentinė įpėdinė priėmė palikimą . Gyvenamąjį namą su statiniais, esančius - ( - ) tėvai įgijo santuokoje, kurie šiai dienai nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Po motinos V. Ž. mirties dėl palikimo priėmimo į notarių biurą ji nesikreipė, pretenzijų nereiškė, nes buvo įsitikinusi , kad jį priėmė tėvas S. Ž.. Po tėvo mirties paaiškėjo, kad jis po palikėjos motinos V. Ž. mirties per įstatymų nustatytą terminą į notarių biurą dėl palikimo nesikreipė , tačiau palikimą jis priėmė faktinio valdymo būdu,t.y. liko gyventi tame name, prižiūrėjo , mokėjo komunalinius mokesčius.

6Į teismo posėdį neatvyko suinteresuotas asmuo V. Ž.. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l.52). Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad 2005-10-30 mirus jo motinai V. Ž., tėvas S. Ž. liko gyventi name , esančiame ( - ) kurį tėvai įsigijo 1985-07-26 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, šį turtą remontavo, rūpinosi juo ir mokėjo mokesčius iki pat savo mirties. Sutinka su pareiškėjų J. S. ir V. M. pareiškimu , kurį prašė tenkinti.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, įrodančių giminystės ryšį, S. Ž. ir V. Ž. – S. Ž. sutuoktinė - buvo pareiškėjų J. S., V. M. bei suinteresuoto asmens V. Ž. tėvai (b.l.7,8,14,15,16,18,19). V. Ž. mirė 2005 m. spalio 30 d. (b.l.9), S. Ž. – 2009 m. birželio 26 d. (b.l.12,13). Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Palomenės seniūnijos pažymos ( b.l.11) matyti, kad S. Ž. gyvenamąją vietą buvo deklaravęs ( - ) ( b.l.11), kuris iki mirties ten gyveno ( b.l.25). Po S. Ž. mirties, 2009 m. rugpjūčio 7d. jo palikimą priėmė duktė (pareiškėja) V. M. (b.l.30). Į kitą dalį turto, priklausiusio pareiškėjų J. S. ir V. M. tėvams - S. Ž. ir V. Ž. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (b.l.23, 27), paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas, kadangi pareiškėjų tėvas S. Ž. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nesikreipė į notarą dėl turto, likusio po sutuoktinės V. Ž. mirties, paveldėjimo (b.l.20,21,22). Todėl po V. Ž. mirties liko nepaveldėtas nekilnojamasis turtas . Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Palomenės seniūnijos pažymos ( b.l.24) matyti, kad pagal seniūnijos įrašą ūkinėje knygoje Nr.5, namų ūkio Nr.100 pilietės V. Ž. vardu asmeninės nuosavybės teise užregistruotas gyvenamasis namas 1A1ž, kurio bendras plotas -62,98 kv.m, ūkio garažas 2I1m, kurio užstatytas plotas -25 kv.m., ūkio pastatas 3I1m , kurio užstatytas plotas -12 kv.m., daržinė 4I1m, kurios užstatytas plotas -27 kv.m., tvartas 5I1m, kurio užstatytas plotas -33 kv.m., kiemo rūsys 6I1b, kurio užstatytas plotas -13 kv.m. Pažymoje nurodyta, kad V. Ž. gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus pirko ( sutartis patvirtinta 1985-07-26, ( - ), registro Nr.18) ( b.l.24). V. Ž. iki mirties gyveno ( - ) ( b.l.25).Vį Registrų centro Kauno filialo duomenimis, daiktinės teisės bei juridiniai faktai, į nekilnojamus daiktus-statinius ( registro Nr. ( - )), esančius ( - ) Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti , šiuo adresu S. Ž. prašymu , 1987-11-18 atlikti statinių kadastriniai matavimai ir suteiktas registro numeris ( - ), gyvenamojo namo 1A1ž, unikalus Nr. ( - ), pastato –garažo 2I1m, unikalus Nr. ( - ); pastato-ūkio pastato 3I1m, unikalus Nr. ( - ), pastato-daržinės 4I1m, unikalus Nr. ( - ); pastato – tvarto 5I1m, unikalus Nr. ( - ); pastato – kiemo rūsio 6I1b, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), į kurį daiktinės teisės neįregistruotos (b.l.26). Po V. Ž. mirties S. Ž. į notarų biurą dėl paveldėjimo nesikreipė, tačiau įstatymas numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (CK 5.50 str. 2 d.). S. Ž. po sutuoktinės V. Ž. mirties toliau gyveno jo ir sutuoktinės santuokos metu įgytame gyvenamajame name, esančiame ( - ), valdė šį nekilnojamąjį turtą kaip savo, juo naudojosi, mokėjo komunalinius mokesčius (b.l.11,25,28,29). Šias aplinkybes pareiškėjos J. S. ir V. M. patvirtino ir teismo posėdyje.

9Vertinant visumą įrodymų konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, jog pareiškėjų nurodomi faktai egzistavo - todėl laikytina įrodytu (bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas), jog S. Ž. priėmė palikimą, atsiradusį po V. Ž. mirties 2005 m. spalio 30d., faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra, todėl nustatytinas minėtas juridinę reikšmę turintis faktas (CK 5.50 str. 2 d.; CPK 177, 178, 185 str.; 444 str. 2 d. 8 p.; 2004-12-30 LAT Senato nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą (CPK 448 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis CPK 259-260, 263-267, 268-270, 444 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjų J. S. ir V. M. pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. Ž., a.k( - ) miręs 2009 m. birželio 26d., priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinės V. Ž., a.k( - ) mirties 2005 m. spalio 30 d., faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai