Byla e2-5749-1004/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, nedalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Dokesta“ ir atsakovo UAB „NEBRANGA“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dokesta“ ieškinį atsakovui UAB „NEBRANGA“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3898,60 Eur skolos, 602,92 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 102,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis.

5Ieškovas (nuomotojas) ieškinyje nurodė, jog 2015 m. lapkričio 10 d. su atsakovu (nuomininku) sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Sutartimi nuomotojas išnuomojo nuomininkui 380 kv. m. negyvenamąsias patalpas, o nuomininkas įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį. UAB „NEBRANGA“ pagal Sutartį laiku nemokėjo patalpų nuomos mokesčio bei mokesčių už teikiamą elektros energiją, vandentiekį, kanalizaciją, lietaus nuotekas, dujas ir kitas būtinąsias patalpų eksploatavimo paslaugas. Pažymėjo, jog išnaudojo visas galimybes išspręsti ginčą taikiai nesikreipiant į teismą, tačiau atsakovas vengia geranoriškai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nors ne kartą direktoriaus, finansininkės buvo apie susidariusį įsiskolinimą įspėtas telefonu, tiek ir bendraujant asmeniškai, atvykus į nuomojamas patalpas. Pažymėjo, jog atsakovo susidariusios skolos faktą patvirtina buhalterinės apskaitos dokumentai (aktai ir PVM sąskaitos - faktūros). Nuomininkui pateikė ir rašytinius priminimus dėl pradelsto nuomos mokesčio apmokėjimo, tačiau prievolė už patalpų nuomą nebuvo įvykdyta.

6Vadovaujantis 2017 m. kovo 31 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu, atsakovo skola pagal neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras sudaro 4501,52 Eur, iš jų: a) 3025,00 Eur - nuomos mokestis už 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. bei 2017 m. sausio, vasario ir kovo mėn.; b) 873,60 Eur – mokestis už teikiamą elektros energiją, vandentiekį ir kitas komunalines paslaugas; c) 602,92 Eur – delspinigiai pagal pradelstus mokėjimus nuo 2016 m. lapkričio 20 d. iki 2017 m. balandžio 14 d. (0,2 proc. dydžio delspinigiai pagal Sutartį nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių, nuo uždelstos mokėti pagal Sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną ).

7Ieškovas prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, ieškinį pilnai palaiko ir prašo jį patenkinti, todėl byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 246 str. 2 d.).

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 36-37) nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Paaiškino, jog nesutinka su galutine skolos suma. Prašė įpareigoti ieškovą įrodyti nuomotų patalpų būklę iki jas perėmė, nes patalpos nebuvo naujos, buvo naudotos gamybinei veiklai, todėl natūraliai per laiką nusidėvėjo, o ieškovas priskaito remonto darbus bei iš skolos neišskaito pagal Sutartį sumokėto depozito, šitaip vilkindamas atsiskaitymą ir augindamas delspinigius. Pažymėjo, jog gali susitarti taikiai, reikia sąžiningai suskaičiuoti galutinį skolos likutį.

9Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, nepateikė prašymo atidėti teismo posėdį. Atsakovui šaukimas į teismo posėdį išsiųstas 2017 m. spalio 10 d. ir tinkamai įteiktas elektroninių ryšių priemonėmis, nes yra Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO EPP vartotojas. Po teismo šaukimo išsiuntimo atsakovas 2017 m. spalio 26 d. 11.07 val. buvo prisijungęs prie elektroninės bylos sistemoje. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo žinoma. CPK 7 str. nurodo, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Pažymėtina, jog atsakovas nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį (b.l. 40), 2 kartus prieš pat teismo posėdį (2017 m. birželio 29 d. ir 2017 m. spalio 10 d.) pateikė teismui prašymus atidėti bylos nagrinėjimą dėl įmonės direktoriaus ligos bei prašydamas suteikti galimybę susirasti advokatą. Tačiau net 2017 m. spalio 10 d. teismo pranešimu raštu pasiūlius iki teismo posėdžio pradžios pasirūpinti tinkamu atstovavimu, tinkamu įmonės atstovavimu nepasirūpino (CPK 161 str.). Todėl ieškovui neprašant priimti sprendimo už akių, atsižvelgus į bylos nagrinėjimo stadiją, atsakovo ankstesnį procesinį elgesį, byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

  1. Dėl ginčo esmės.

11Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų 380 kv. m., esančių ( - ), nuomos sutartį (Sutartį) (b.l. 5-9). Patalpos nuomininkui buvo išnuomotos nuo 2015 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 15 d. (Sutarties 1.4. p.). Nuomininkas Sutarties 1.1. p. įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį, kuris nuo 2016 m. balandžio 17 d. sudarė 500 Eur plius PVM, iš viso 605,00 Eur (Sutarties 1.2. p.). Nuomininkas kiekvieną mėnesį, gavęs sąskaitą iš nuomotojo, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 d., sumoka nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį už einamąjį mėnesį (Sutarties 2.1. p.). Taip pat nuomininkas kiekvieną mėnesį, gavęs sąskaitą iš nuomotojo, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d., apmoka nuomotojui patalpų mokesčius už praėjusį mėnesį už teikiamą elektros energiją, vandentiekį, kanalizaciją, lietaus nuotekas, dujas ir ryšių paslaugas (Sutarties 2.2. p.). Sutarties 5.2. p. šalys taip pat susitarė, jog nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių nuo uždelstos mokėti pagal Sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

12Pagal 2017 m. kovo 31 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą (b.l. 12), atsakovo skola pagal neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras sudaro 4501,52 Eur, iš jų: a) 3025,00 Eur - nuomos mokestis už 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. bei 2017 m. sausio, vasario ir kovo mėn. (PVM sąskaitos faktūros: Serija DOK Nr. 00165; Serija DOK Nr. 00194; Serija DOK Nr. 00219; Serija DOK Nr. 00239; Serija DOK Nr. 00261 (b.l. 14,15,16,18,20); b) 873,60 Eur – mokestis už teikiamą elektros energiją, vandentiekį ir kitas komunalines paslaugas (PVM sąskaitos – faktūros: Serija DOK Nr. 00241; Serija DOK Nr. 00257; Serija DOK Nr. 00268 (b.l. 17,18,21); c) 602,92 Eur – delspinigiai pagal pradelstus mokėjimus nuo 2016 m. lapkričio 20 d. iki 2017 m. balandžio 14 d. (0,2 proc. dydžio delspinigiai pagal Sutartį nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių, nuo uždelstos mokėti pagal Sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną), pagal pateiktą delspinigių paskaičiavimą (b.l. 23).

13Atsakovas UAB „Nebranga“ pagal Sutartį yra skolingas ieškovui nuomos mokesčio už penkis mėnesius, kas sudaro 3025,00 Eur. Atsakovas pagal Sutartį laiku nesumokėjo ir 873,60 Eur mokesčio už teikiamą elektros energiją, vandentiekį ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovui pagal Sutartį laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių, ieškovas priskaičiavo atsakovui 602,92 Eur delspinigių už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 20 d. iki 2017 m. balandžio 14 d.

14Nors atsakovas nurodė, jog nesutinka su galutine skolos suma, tačiau nepateikė argumentų, kodėl minima galutinė skolos suma yra neteisinga. Ieškovo pateiktame atsiskaitymo akte nurodytos skolos sumos atitinka pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas skolos sumas, todėl šie atsakovo argumentai atmestini kaip nemotyvuoti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

15Nėra ginčo dėl nuomojamų patalpų būklės ir tuo pagrindu ieškovas nereiškia reikalavimų atsakovui, patalpos nuomojamos iš ieškovo nuo 2015 m. lapkričio 15 d., todėl tik ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovas nurodė šiuos argumentus. Teismui pagal įrodinėjimo pareigą įstatyme nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti ieškovą įrodyti nuomotų patalpų būklę iki jas perėmė (CPK 178 str.). PVM sąskaitose – faktūrose nėra jokių duomenų, jog ieškovas priskaitė atsakovui atlikto remonto darbus.

16Ieškovas pagal Sutartį (Sutarties 2.3.p.) negali iš skolos išskaityti atsakovo sumokėto depozito (nuomos mokesčio avanso), nes jį galima panaudoti tik baigiantis nuomos terminui. Byloje nėra duomenų, jog nuomos terminas pasibaigė ar nuomos sutartis šalių nutraukta. Atsakovui pagal Sutartį neatsiskaičius teisę reikšti teismui reikalavimą priteisti ne tik skolą, o ir delspinigius ieškovui numato įstatymas.

17Ieškovas siuntė atsakovui įspėjimą (b.l. 10), bei raštą (b.l. 11), reikalaudamas likviduoti susidariusį 3898,60 Eur įsiskolinimą pagal skolų suderinimo aktą, tačiau atsakovas į tai nereagavo.

18Kadangi ir po raginimų atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, laikytina, kad atsakovas pažeidė savo Sutartinę prievolę, todėl 3025,00 Eur nuomos mokesčio ir 602,92 Eur delspinigių priteistini iš atsakovo ieškovui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 str., 6.205 str., 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., CPK 185 str.).

19Sutarties 1.3. p. šalys susitarė, kad nuomininkas kiekvieną mėnesį moka nuomotojui nuomojamų patalpų elektros energijos, vandentiekio, kanalizacijos, lietaus nuotekų, dujų ir ryšių paslaugų mokesčius. Atsakovas savo prievolės mokėti už minimas paslaugas nevykdė, dėl ko ieškovas UAB „Dokesta“ kreipėsi į teismą dėl 873,60 Eur mokesčių už teikiamą elektros energiją, vandentiekį ir kitas komunalines paslaugas priteisimo. Ieškovas pagrįstai pagal Sutartį turi teisę iš atsakovo reikalauti priteisti ir 873,60 Eur įsiskolinimą, kuris priteistinas iš atsakovo ieškovui (CK 6.205 str., CPK 185 str.).

  1. Dėl įstatyminių palūkanų priteisimo.

20Iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 4501,52 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017 m. balandžio 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo ir kitų bylos klausimų išsprendimas.

21Ieškinį patenkinus visiškai 102,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (b.l. 25) priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

22Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą išlaidų suma neviršija nustatytos minimalios priteistinos 3,00 Eur sumos, todėl iš atsakovo valstybei jos nepriteistinos (CPK 92 str., 93 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

23Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti taikos sutartį ir po šio sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, teismas panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia (CPK 140 str. 4 d.).

24Byloje 2017 m. balandžio 21 d. teismo nutartimi atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuojant 4501,52 Eur reikalavimo sumai atsakovui UAB „NEBRANGA“ priklausančius nekilnojamuosius ir/arba kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šį turtą perleisti ir/arba įkeisti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – areštuojant 4501,52 Eur reikalavimo sumai atsakovo UAB „NEBRANGA“ pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu UAB „Dokesta“ bei leidžiant atsakovui UAB „NEBRANGA“ sumokėti privalomus mokesčius Sodrai ir VMI (b.l. 26-27), paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo UAB „NEBRANGA“, į.k. ( - ), 3898,60 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus šešiasdešimt euro centų) skolos, 602,92 Eur (šešis šimtus du eurus devyniasdešimt du euro centus) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos (4501,52 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 102,00 Eur (vieną šimtą du eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Dokesta“, į.k. ( - ).

282017 m. balandžio 21 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones 4501,52 Eur sumai atsakovo UAB „NEBRANGA“ nekilnojamajam ir/arba kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3898,60 Eur skolos, 602,92... 5. Ieškovas (nuomotojas) ieškinyje nurodė, jog 2015 m. lapkričio 10 d. su... 6. Vadovaujantis 2017 m. kovo 31 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu,... 7. Ieškovas prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, ieškinį pilnai... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 36-37) nurodė, kad su pareikštu... 9. Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, nepateikė prašymo atidėti teismo... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.
  1. Dėl ginčo... 11. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015 m.... 12. Pagal 2017 m. kovo 31 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą (b.l. 12),... 13. Atsakovas UAB „Nebranga“ pagal Sutartį yra skolingas ieškovui nuomos... 14. Nors atsakovas nurodė, jog nesutinka su galutine skolos suma, tačiau... 15. Nėra ginčo dėl nuomojamų patalpų būklės ir tuo pagrindu ieškovas... 16. Ieškovas pagal Sutartį (Sutarties 2.3.p.) negali iš skolos išskaityti... 17. Ieškovas siuntė atsakovui įspėjimą (b.l. 10), bei raštą (b.l. 11),... 18. Kadangi ir po raginimų atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų... 19. Sutarties 1.3. p. šalys susitarė, kad nuomininkas kiekvieną mėnesį moka... 20. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už... 21. Ieškinį patenkinus visiškai 102,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias... 22. Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą išlaidų suma... 23. Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti... 24. Byloje 2017 m. balandžio 21 d. teismo nutartimi atsakovui taikytos laikinosios... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „NEBRANGA“, į.k. ( - ), 3898,60 Eur (tris... 28. 2017 m. balandžio 21 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...