Byla 2-1731-178/2007
Dėl patikslintu derybu salygu punktu pripažinimo neteisetais

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Mariui Juoniui,

4atsakovo atstovei Vaidai Genytei-Kazlauskienei

5teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Siemens“ ieškini atsakovui akcinei bendrovei „Rytu skirstomieji tinklai“ del patikslintu derybu salygu punktu pripažinimo neteisetais.

6Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

7Ieškovas ieškiniu praše pripažinti neteisetais atsakovo kvietimo pateikti su kvalifikacija patvirtinanciais dokumentais Alytaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-41 irangos pirkimui skelbiamu derybu budu salygu 4.2.16 ir 4.3.15 punktus; ipareigoti atsakova nustatyti nauja termina, per kuri tiekejai galetu pateikti paraiškas su kvalifikacija patvirtinanciais dokumentais Alytaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-41 irangos pirkimui skelbiamu derybu budu; priteisti iš atsakovo patirtas bylinejimosi išlaidas, iskaitant žymini mokesti.

82007 m. rugpjucio 28 d. Vilniaus apygardos teisme yra gautas ieškovo atstovo prašymas patvirtinti pateikta teismui tarp šaliu sudaryta taikos sutarti ir civiline byla nutraukti. Teismo posedžio metu šaliu atstovai ši prašyma patvirtino.

9Prašymas tenkintinas.

10Istatymas suteikia teise šalims bet kurioje proceso stadijoje ginca baigti taikos sutartimi (CPK 140 str. 3d.). Aplinkybiu, kad taikos sutarties salygos prieštarautu imperatyvioms istatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nenustatyta (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes šalims yra žinomos, tai pažymeta tarp šaliu sudarytos 2007 m. liepos 9 d. taikos sutarties 13 punkte, be to, tai šaliu atstovams išaiškinta ir teismo posedžio metu (CPK 294 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybems teismas neturi pagrindo atsisakyti tvirtinti pateikta taikos sutarti.

11Šalys taikos sutarties 8.1 punkte prašo teismo gražinti ieškovui 75 procentus sumoketo žyminio mokescio. Šalims sudarius taikos sutarti, gražinama 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Todel ieškovui gražintina dalis žyminio mokescio - 150 Lt.

12Tarp šaliu sudarytos taikos sutarties 8.2 punkte numatyta, kad atsakovas prisiima apmoketi teismo patirtas pašto išlaidas. Todel 20,35 Lt išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu siuntimu, ipareigotinas sumoketi atsakovas (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

13Šalys prašo panaikinti šioje byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones. Todel patvirtinus tarp šaliu sudaryta taikos sutarti, naikinamos Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones.

14Kadangi tarp šaliu sudarytos taikos sutarties 10-16 punktuose nurodytos taikos sutarties salygos yra bendro pobudžio, todel i nutarties teksta itraukiami tik tie taikos sutarties punktai, kurie yra reikšmingi šios bylos išsprendimui.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 1 dalimi, 290 straipsniu,

Nutarė

16Patvirtinti tokio turinio taikos sutarti tarp ieškovo uždarosios akcines bendroves „Siemens“ (toliau – Ieškovas) ir atsakovo akcines bendroves „Rytu skirstomieji tinklai“ (toliau – Atsakovas):

17„1. Atsakovas isipareigoja ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties panaikinti laikinasias apsaugos priemones isiteisejimo dienos kreiptis i Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau – VPT) del sutikimo nutraukti pirkimo proceduras pagal Atsakovo vykdomo Alytaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-41 irangos pirkimo skelbiamu derybu budu patikslintu derybu salygas (toliau – Salygos).

182. Atsakovas, negaves VPT sutikimo del pirkimo proceduru nutraukimo pagal Salygas, kaip numatyta Taikos sutarties 1 punkte, isipareigoja panaikinti civilineje byloje gincijamus Salygu punktus ir nustatyti nauja termina, per kuri Ieškovas ir kiti tiekejai galetu pateikti paraiškas su kvalifikacija patvirtinanciais dokumentais (be civilineje byloje gincijamu Salygu punktu). Atsakovas, apsisprendes vykdyti tolesnes pirkimo proceduras pagal Salygas, isipareigoja nekeisti Salygu taip, kad butu nustatyti analogiški gincijamiems Salygu punktams reikalavimai ar kiti neproporcingi pirkimo objektui, diskriminuojamo pobudžio reikalavimai.

193. Atsakovas patvirtina, kad gavus VPT sutikima del pirkimo proceduru nutraukimo ir atsakovui apsisprendus skelbti nauja Alytaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-41 irangos pirkima (su irangos montavimo, derinimo ir kt. darbais arba be darbu), apie nauja pirkima Atsakovas paskelbs ne veliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienu nuo VPT sutikimo nutraukti pirkimo proceduras gavimo dienos.

204. Atsakovas patvirtina, kad naujo pirkimo skelbimo atveju, kaip tai numatyta Taikos sutarties 3 punkte, Alytaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-41 irangos pirkimo (su irangos montavimo, derinimo ir kt. darbais arba be darbu) dokumentuose nebus nustatyti civilineje byloje gincijami Salygu punktai ar savo esme i juos panašios Salygos ir (ar) reikalavimai arba salygos ir (ar) kiti neproporcingi pirkimo objektui, diskriminuojamojo pobudžio reikalavimai.

215. Atsakovas patvirtina, kad tuo atveju, jeigu Atsakovas nusprestu testi tolesnes pirkimo proceduras pagal Salygas arba naujas pirkimas, kaip tai numatyta Taikos sutarties 3 punkte, bus vykdomas derybu budu (skelbiamu derybu, neskelbiamu derybu, skelbiamu supaprastintu derybu ar neskelbiamu supaprastintu derybu budu), iskaitant atvejus, kai prie derybu Atsakovas pereina atlikes nauja pirkima kitais pirkimu budais, derybos bus vykdomos taip, kad ne vienam iš tiekeju nebutu atskleista jokia iš kitu tiekeju gauta informacija.

226. Atsakovas isipareigoja ateityje savo pirkimus rengti skaidriomis ir nediskriminuojanciomis salygomis.

237. Šalys atsisako nuo civilineje byloje pateiktu visu kitu prašymu ir/ar reikalavimu.

248. Šalys savo bylinejimosi išlaidas paskirsto tokia tvarka:

258.1. Ieškovas prisiima žyminio mokescio išlaidas bei išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmoketi. Kartu šia Taikos sutartimi Šalys prašo teisma gražinti Ieškovui priklausancia žyminio mokescio dali;

268.2. Atsakovas prisiima išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmoketi bei teismo patirtas pašto išlaidas.

279. Šalys patvirtina, kad tinkamai ivykdžius visas šios Taikos sutarties salygas jokiu reikalavimu ar pretenziju del civilineje byloje nagrinejamo ginco viena kitai neturi ir laikys ši teismini ginca visiškai išsprestu. Atsakovas patvirtina, kad jokiu pretenziju ar reikalavimu, susijusiu su civilines bylos pasekmemis, iskaitant, bet neapsiribojant, nuostoliu del Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartimi civilineje byloje pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, Ieškovui neturi.“

28Byla nutraukti.

29Gražinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Siemens“ 75 procentus sumoketo žyminio mokescio, t.y. 150 Lt.

30Priteisti iš atsakovo akcines bendroves „Rytu skirstomieji tinklai“ 20,35 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu siuntimu, valstybei.

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priemimo gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskiraji skunda Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Mariui Juoniui,... 4. atsakovo atstovei Vaidai Genytei-Kazlauskienei... 5. teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines... 6. Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :... 7. Ieškovas ieškiniu praše pripažinti neteisetais atsakovo kvietimo pateikti... 8. 2007 m. rugpjucio 28 d. Vilniaus apygardos teisme yra gautas ieškovo atstovo... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Istatymas suteikia teise šalims bet kurioje proceso stadijoje ginca baigti... 11. Šalys taikos sutarties 8.1 punkte prašo teismo gražinti ieškovui 75... 12. Tarp šaliu sudarytos taikos sutarties 8.2 punkte numatyta, kad atsakovas... 13. Šalys prašo panaikinti šioje byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones.... 14. Kadangi tarp šaliu sudarytos taikos sutarties 10-16 punktuose nurodytos taikos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 5 punktu, 294... 16. Patvirtinti tokio turinio taikos sutarti tarp ieškovo uždarosios akcines... 17. „1. Atsakovas isipareigoja ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo... 18. 2. Atsakovas, negaves VPT sutikimo del pirkimo proceduru nutraukimo pagal... 19. 3. Atsakovas patvirtina, kad gavus VPT sutikima del pirkimo proceduru... 20. 4. Atsakovas patvirtina, kad naujo pirkimo skelbimo atveju, kaip tai numatyta... 21. 5. Atsakovas patvirtina, kad tuo atveju, jeigu Atsakovas nusprestu testi... 22. 6. Atsakovas isipareigoja ateityje savo pirkimus rengti skaidriomis ir... 23. 7. Šalys atsisako nuo civilineje byloje pateiktu visu kitu prašymu ir/ar... 24. 8. Šalys savo bylinejimosi išlaidas paskirsto tokia tvarka:... 25. 8.1. Ieškovas prisiima žyminio mokescio išlaidas bei išlaidas savo atstovo... 26. 8.2. Atsakovas prisiima išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmoketi bei... 27. 9. Šalys patvirtina, kad tinkamai ivykdžius visas šios Taikos sutarties... 28. Byla nutraukti.... 29. Gražinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Siemens“ 75 procentus... 30. Priteisti iš atsakovo akcines bendroves „Rytu skirstomieji tinklai“ 20,35... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartimi taikytas... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priemimo gali buti skundžiama...