Byla 2-1364-459/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui K. D., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovės A. D. ir atsakovo K. D. prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui K. D., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių rajono apylinkės teisme 2012-10-18 gauta šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis, kurią jie prašo patvirtinti ir nutraukti bylą.

3Prašymas tenkintinas.

4Kadangi įstatymas numato šalių teisę sudaryti taikos sutartį ir šios sąlygos nepažeidžia šalių ir nepilnamečio vaiko teisių ir interesų, civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos, sutartis patvirtintina, byla nutrauktina.

5Iš šalių valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinos 19,00 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos bei iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 25 procentų dydžio žyminis mokestis - 34,20 Lt ( ((380 Lt x 12 mėn.) x 3%) x 25 % = 34,20 Lt) (CPK 80 str., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 295 str., teismas,

Nutarė

7Patvirtinti ieškovės A. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo K. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

8A. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir K. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), bendrai kartu toliau vadinami "Šalimis", siekdami taikiai išspręsti kilusį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-1364-459/2012, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983, 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, susitarė dėl žemiau išdėstytų taikos sutarties sąlygų:

  1. Atsakovas K. D. moka po 380 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt litų) kas mėnesį dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui iki dukters E. D. pilnametystės, pradedant mokėti nuo ieškinio padavimo Šiaulių rajono apylinkės teismui dienos, t. y. nuo 2012 m. liepos 19 d.
  2. Atsakovas K. D. Taikos sutarties 1 punkte nurodyto dydžio periodines išmokas dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui už pirmus 3 (tris) mėnesius, t. y. už 2012 metų liepos (iki rugpjūčio 19 d.), rugpjūčio (iki rugsėjo 19 d.), rugsėjo (iki spalio 19 d.) mėnesius, iš viso 1140 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimties litų) sumą sumoka per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.
  3. Ieškovė A. D. pareiškia, jog Taikos sutarties 1 punkte nurodyto dydžio periodinės išmokos dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui pakanka dukters E. D. poreikiams patenkinti ir užtikrinti būtinas jos vystymosi sąlygas.
  4. Atsakovas K. D. Taikos sutarties 1 ir 2 punkte nurodyto dydžio periodines išmokas dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui už kiekvieną mėnesį sumoka iki sekančio mėnesio 15 dienos (imtinai), pervedant į ieškovės A. D. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Svvedbank" banke, ar kitą ieškovės A. D. raštu nurodytą banko sąskaitą.
  5. Atsakovas ir ieškovė sutinka, jog ieškovė A. D., asmens kodas ( - ) būtų paskirta atsakovo mokamų pinigų dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui tvarkytoja uzufrukto teisėmis.
  6. Ieškovė A. D. sutinka, atsakovui K. D. paprašius, suteikti raštišką informaciją dėl atsakovo mokamų pinigų dukters E. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui panaudojimo.
  7. Šalys pačios padengia jų patirtas bylinėjimosi išlaidas ir nereikalaus jų padengimo iš kitos šalies.
  8. Teismo priskaičiuotas teismo proceso išlaidas (dokumentų siuntimo išlaidas ir pan.), jeigu tokių yra, šalys padengia per pusę.
  9. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesinės teisės ir pareigos pagal Civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str., 294 str., bei šių procesinių veiksmų pasekmės, įskaitant tai, jog teismui bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
  10. Šalys prašo Šiaulių rajono apylinkės teismą rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį bei priimti nutartį nutraukti civilinę bylą Nr. Nr. 2-1364-459/2012.

9Civilinę bylą Nr. 2-1364-459/2012 pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui K. D., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo nutraukti.

10Priteisti iš atsakovo K. D., asmens kodas ( - ) valstybės naudai: 34,20 Lt (trisdešimt keturis litus 20 ct) žyminio mokesčio ir 9,50 Lt (devynių litų 50 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

11Priteisti iš ieškovės A. D., asmens kodas ( - ) asmens kodas ( - ) valstybės naudai: 9,50 Lt (devynių litų 50 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

12Nutartį atskiruoju skundu per 7 dienas galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai