Byla e2-2205-949/2016
Dėl skolos priteisimo ir šalių pateiktą pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Metaloidas“ dėl skolos priteisimo ir šalių pateiktą pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo,

Nustatė

32016-03-21 Šiaulių apylinkės teismui šalys pateikė pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo bei taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir civilinę bylą Nr. e2-2205-949/2016 nutraukti. Pagal taikos sutartį šalys susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų, o ieškovas prašo grąžinti 75 procentų dydžio sumokėtą žyminį mokestį.

4Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

6Šalys pateiktoje sutartyje patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms yra išaiškintos ir žinomos (CPK 294 str.).

7Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų teisių, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p). Tvirtinamas sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia šalių įsipareigojimus ir atitinka procesinį įstatymą. Kadangi šalys nenurodė, kuri informacija taikos sutartyje laikytina konfidenciali ir kodėl, teismas nenustatė, kad taikos sutarties sąlygos galėtų būti laikomos konfidencialios ar prilyginamos komercinei paslapčiai, todėl atsisakytina tvirtinti taikos sutarties 10. punktą.

8Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

9Taikos sutartimi šalys susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigojo atlyginti atsakovas. Kadangi teismas neturėjo išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, procesiniai dokumentai šalims įteikti per elektroninių paslaugų portalą, todėl šios išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

10Ieškovas prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, todėl sumokėto žyminio mokesčio dalis (11,25 Eur) grąžintina ieškovui (CPK 87 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovo UAB „NTG Lithuania“, į. k. 300059845, ir atsakovo UAB „Metaloidas“, į. k. 145376111, 2016 m. kovo 18 d. taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

131.

14Šia taikos sutartimi šalys susitaria dėl Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-2205-949/2016 pagal ieškovo UAB „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Metaloidas“ dėl:

  1. 564,80 euro skolos,
  2. 6 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,
  3. bylinėjimosi išlaidų, priteisimo,

15užbaigimo šia taikos sutartimi sąlygų.

162.

17Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 564,80 eurų skolą ir 177,75 eurus (174 EUR už teisines paslaugas ir 25 % ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 3,75 EUR) bylinėjimosi išlaidų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos. Viso mokėtina suma -742,55 EUR (septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 55 euro centai). Nuo likusių ieškinio reikalavimų Ieškovas atsisako.

  1. Šios sutarties 2 punkte nurodyti mokėjimai vykdomi į Ieškovo sąskaitą: ( - ) bankas Nordea Bank Lietuva.
  2. Šalys prašo teismo išspręsti klausimą dėl 75 % sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo Ieškovui.
  3. Teismo turėtas dokumentų siuntimo išlaidas apmoka Atsakovas.
  4. Šalys patvirtina, kad šią taikos sutartį sudaro laisva valia ir niekieno neverčiamos, siekdamos taikiai abipusių nuolaidų būdu išspręsti byloje kilusį teisminį ginčą.
  5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo tvarka ir pasekmės, t.y. kad sudarius ir teismui patvirtinus šią taikos šutant- civilinė byla nutraukiama ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyto ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, taip pat, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).
  6. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad tinkamai įvykdžius šios taikos sutarties sąlygas, šalys viena kitos atžvilgiu nereikš jokių pretenzijų, susijusių su šia taikos sutartimi užbaigta civiline byla.
  7. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymu saugomų interesų.

18Grąžinti ieškovui UAB „NTG Lithuania“, į. k. 300059845, 75 procentus, t.y. 11,25 Eur (vienuolika eurų, 25 centų), žyminio mokesčio, sumokėto 2016-02-09 mokėjimo nurodymo Nr. 962 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą.

19Civilinę bylą Nr. e2-2205-949/2016 nutraukti.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai