Byla 2S-1412-450/2016
Dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. K. (V. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 1 d. nutarties, kuria V. K. skundas dėl antstolės veiksmų atmestas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko V. K. skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., A. K., ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. K. skundu prašė v. b. Nr. 0171/13/00118/B2 iš jo įmokėtų piniginių lėšų pirma eile užtikrinti hipotekos turėtojo, kreditorės A. K. turtinius interesus, pervedant sumokėtus pinigus į jos sąskaitą bei pateikti jam įrodymus apie įmokėtų lėšų perdavimą A. K.; atlikti išieškomų sumų tikrinimą bei užtikrinti apskaičiuojamų sumų atitikimą faktinei padėčiai, ištaisant klaidas; pateikti pataisytas ir tiksliai apskaičiuotas skolos sumas tuo užtikrinant jo turtinius interesus.

5Skunde nurodė, kad antstolei kelis kartus siuntė prašymą dėl ataskaitos apie įmokėtų pinigų padalijimą bei prašymą iš sumokamų piniginių lėšų pirma eile dengti kreditorės A. K. skolą, užtikrintą priverstine hipoteka, nes įstatymas numato, kad hipotekos turėtojo reikalavimas dengiamas pirma eile be jokių išimčių, realizuojant hipoteka užtikrintą skolininko turtą iš varžytynių, tačiau toks pat teisinis reguliavimas turi būti taikomas ir tokiai padėčiai, kai skolininkas geranoriškai pats vykdo hipoteka užtikrintos skolos padengimą vykdomojoje byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi V. K. skundą atmetė.

8Teismas nustatė, kad antstolė B. P. vykdo skolininko V. K. atžvilgiu vykdomąsias bylas: 1) Nr. 0171/11/03310 pagal 2011 m. balandžio 26 d. išduotą Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. 2-5119-585/11 dėl laikinųjų apsaugos priemonių skolininko V. K. turtui taikymo išieškotojos A. K. reikalavimui užtikrinti; 2) Nr. 0171/12/07168 pagal 2012 m. lapkričio 26 d. išduotą Vilniaus m. 2 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-345-871/2012 dėl 697,69 Eur (2409 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 3) Nr. 0171/13/00118 pagal 2012 m. gruodžio 21 d. išduotą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-3710-590/07 dėl 29900 Eur kompensacijos išieškojimo iš skolininko V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 4) Nr. 0171/13/01242 pagal 2013 m. vasario 25 d. išduotą Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. JS-1991, kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą iš V. K. hipotekos kreditoriaus A. K. naudai pagal 2012 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą c. b. Nr. 2-345-871/2012; pagrindinės skolos suma 29 900 Eur, taip pat reikalaujama išieškoti notaro atlyginimą 60,24 Eur (208 Lt), taip pat pranešimų siuntimų ir kitas išlaidas 14,34 Eur (49,50 Lt) nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą - trijų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ); 5) Nr. 0171/14/01671 pagal 2014 m. kovo 18 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės vykdomąjį raštą Nr. 2-524-235/2013 dėl 579,24 Eur (2000 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 6) Nr. 0171/14/03825 pagal 2014 m. birželio 17 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės raštą Nr. 2-5958-595/2014 dėl 1597,40 Eur (5515,49 Lt) priteistų kompensuojamų palūkanų bei 5 proc. palūkanų nuo 29740,41 Eur (102688,72 Lt) skolos nuo 2013 m. gruodžio 30 d. iki visiško skolos su palūkanomis sumokėjimo, 212,12 Eur (732,40 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. išieškotojos A. K. naudai; 7) Nr. 0171/14/07555 pagal 2014 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. A2-28371-110/2014 dėl 86,89 Eur (300 Lt) priteistų išlaidų advokato pagalbai apmokėti iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai.

9Teismas taip pat nustatė, kad iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad išieškotoja A. K. apie skolininko/pareiškėjo siūlomą mokėjimo grafiką buvo informuota. Išieškotoja vykdomojoje byloje pateikė nuomonę dėl skolos grąžinimo grafiko, kuri iš esmės reiškia, kad išieškotoja su skolininko siūloma tvarka nesutinka, nebent skolininkas pateiktų naują skolos grąžinimo grafiką su tam tikrais pataisymais, atsižvelgdamas į išieškotojos keliamas sąlygas. Kadangi skolininkas naujo skolos grąžinimo grafiko nepateikė, antstolė 2015 m. lapkričio 17 d. priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. 2015 m. gruodžio 21 d. patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo (v b. Nr. 0171/13/01242) lėšos buvo paskirstytos taip: palūkanoms dengti 66,24 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825, skolai dengti - 4702,33 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118 bei antstolio atlygiui dengti teko 231,43 Eur. 2015 m. gruodžio 22 d. priimtas patvarkymas dėl prašymo netenkinimo (v. b. Nr. 0171/13/01242), kuriuo skolininkas informuotas, kad skolininko prašymo dėl lėšų pervedimo tik hipotekos reikalavimui dengti, tenkinti nėra pagrindo. 2015 m. gruodžio 29 d. išieškotoja pateikė prašymą (v. b. Nr. 0171/13/01242) išieškotojai tenkančias iš skolininko išieškotas bei paskirstytas lėšas saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje. 2016 m. sausio 8 d. skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėjo 5000 Eur, 2016 m. sausio 8 d. patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo (v. b. Nr. 0171/13/01242) lėšos paskirstytos taip: 54,72 Eur teko palūkanoms dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei 4714,39 Eur skolai dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118, antstolio atlygiui teko 230,89 Eur. 2016 m. sausio 11 d. V. K. pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos stabdymo bei prašė nevykdyti turto realizavimo, kadangi geranoriškai vykdo prievolę (v. b. Nr. 0171/13/01242). 2016 m. sausio 14 d. išieškotoja A. K. pateikė prašymą dėl saugomų paskirstytų lėšų jos naudai pervedimo į jos sąskaitą, esančią AB Swedbank banke (v b. Nr. 0171/13/01242).

10Teismas, remdamasis CPK 753 str. ir CK 6.54 str., konstatavo, kad skolininko dalimis sumokėtos vykdymo procese teismo priteistos sumos turi būti įskaitomos kreditoriaus naudai pagal įstatyme nustatytą prievolės vykdymo įmokų eiliškumą. Jeigu šalys nesusitarė kitaip (byloje jokių susitarimų nepateikta), įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.

11Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad 2015 m. lapkričio 11 d. raštas dėl informacijos skolininkui V. K. suteikimo patvirtina faktą, kad antstolė, siekdama pateikti skolininkui informaciją, vadovaudamasi CK 6.54 str. nuostatomis, atliko skolininko sumokėtų sumų paskirstymą ir nustatė skolos faktinį dydį bei nuo jos priklausančias palūkanas. Pagal vykdomuosius dokumentus skolininko V. K. skola bei palūkanos, paskaičiuotos 2015 m. lapkričio 11 d. išieškotojos A. K. naudai sudarė – 35618,61 Eur, vykdymo išlaidų likutis 2464,10 Eur (iš šios sumos 268,42 Eur grąžintinos išieškotojai sumokėtos būtinos išlaidos).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas V. K. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir bylą grąžinti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti antstolės B. P. vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0171/11/03310, Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/13/00118, Nr. 0171/13/01242, Nr. 0171/14/01671, Nr. 0171/14/07555, Nr. 0171/14/03825 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151) Teismas neatkreipė dėmesio, kad 4 vykdomosios bylos iš visų pradėtų bylų, vykdomos dėl tos pačios sumos - 29 900 Eur, kas įrodo, kad neteisingai apskaičiuojamos vykdymui priskirtos sumos bei didinamos vykdymo išlaidos, o teismas tik išvardindamas vykdomųjų bylų pradėjimo pagrindus, neatliko savo funkcijos vykdyti teisingumą.

162) CK 6.54 str. 2 d. tiesiogiai nurodo, kad jeigu yra kelios skolos, laikoma, kad grąžinama skola, kurios grąžinimas yra užtikrintas. Iš bylos medžiagos matyti, kad užtikrintas yra 29 900 Eur skolos grąžinimas, todėl skolininko reikalavimas nukreipti mokamus pinigus būtent į hipotekos užtikrintą skolą, yra teisėtas ir pagrįstas. Teisę pasirinkit kurią skolą jis grąžina jam priklauso ir pagal CK 6.55 str. 1 d. Toks lėšų paskirstymas atitinka ne tik skolininko interesų užtikrinimą, bet ir kreditorės turtinių interesų apsaugą ir patenkinimą.

173) Antstolė nesuteikė teisingos informacijos apie užskaitytas pinigines lėšas, nes antstolės pateiktoje pažymoje apie vykdomus išieškojimus buvo nustatyta klaida, todėl ji privalo optimizuoti su vykdomosiomis bylomis siejamas sumas ir dalį šių sumų grąžinti išieškotojai ir skolininkui.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo išieškotoja A. K. su juo nesutiko, prašė skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

201) Visos vykdomosios bylos yra iškeltos pagal savarankiškus vykdomuosius dokumentus ir visiškai teisėtai vykdomos savarankiškai, nei vienas vykdomasis dokumentas nėra dubliuojamas, išieškant įstatyme numatytą atlyginimą už antstolio paslaugas (CPK 586 str. 1 d.).

212) CK 6.55 str. 2 d. numatyta, kad nesant kitokio susitarimo, mokėjimas pirmiau yra įskaitomas prievolei, kurios įvykdymas yra užtikrintas, tačiau ši tvarka yra taikoma, kai skolininkas geranoriškai, be valstybės institucijų įsikišimo vykdo prievolę. Kai prievolė yra pažeidžiama, ji yra vykdoma priverstinai, per antstolį, už kurio paslaugas turi būti teisingai atlyginta, todėl priverstinai išieškotų lėšų paskirstymui visų pirmą taikomas CPK 753 str., numatantis, kad pirmiau sumokamos vykdymo išlaidos, paskui sumokama pagrindinė skola, kurios paskirstymui jau taikytinos CK nuostatos.

223) Apeliantas nei skunde dėl antstolio veiksmų, nei atskirajame skunde nenurodė jokių konkrečių klaidų, kurias jo manymu, padarė antstolė, skaičiuodama vykdymo išlaidas.

234) Dokumentas, sukeliantis teisines pasekmes yra patvarkymas dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo, o apeliantas neskundė šių patvarkymų, todėl jiems įsiteisėjus privalo juos vykdyti. Be to, pažyma apie informacijos suteikimą yra informacinio pobūdžio, todėl jos teisėtumo nagrinėjimas, galiojant minėtiems patvarkymams, nėra teisiškai reikšmingas, todėl byla šioje dalyje yra nutrauktina.

24Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė B. P. su juo nesutiko, prašė skundą atmesti ir pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

25Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

261) Skolininko turtas nebuvo realizuotas, todėl nėra jokio pagrindo skolininko mokamas lėšas laikyti bei prilyginti lėšoms, gautomis realizavus įkeistą skolininko turtą. Antstolė tik realizavusi skolininko turtą vadovautųsi CPK 754 str. 1 d. ir iš lėšų, gautų realizavus skolininko turtą, pirmiausia tenkintų hipotekos kreditoriaus reikalavimą, o likusią sumą skirstytų proporcingai visiems paskesnės eilės išieškotojų reikalavimams tenkinti. Remiantis CK 6.54 str., pirmiausia iš skolininko išieškotų lėšų buvo dengiamos priteistos bylinėjimosi išlaidos pagal vykdomąsias bylas Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/14/01671, Nr. 0171/14/07555 bei palūkanos pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 (2015 m. lapkričio 17 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas). Vėlesniu 2015 m. gruodžio 3 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu dengiama likusi nepadengta palūkanų suma pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei pagrindinė skola pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118. 2015 m. gruodžio 21 d. bei 2016 m. sausio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymuose dengiamos palūkanos (perskaičiuotos nuo skolos likučio) bei likusi nepadengta pagrindinė skola. Taigi, antstolė skirstydama lėšas griežtai laikėsi įstatymo reikalavimų. Be to, vykdymo procese pareiškėjo išdėstyta CK 6.55 str. norma netaikoma, nes ji skirta sutartiniams santykiams iki priverstinio skolos išieškojimo proceso.

272) Tiek 2012 m. gruodžio 21 d. išduotas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl 29 900 Eur dydžio kompensacijos išieškojimo (v. b. Nr. 0171/13/00118), tiek 2013 m. vasario 25 d. išduotas Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. JS-1991 (v. b. Nr. 0171/13/01242) siejami bendru išieškojimo dalyku - 29 900 Eur kompensacijos išieškojimu. 2012 m. gruodžio 21 d. vykdomasis raštas nėra panaikintas, yra įsiteisėjęs, todėl vykdytinas. Taigi ta pati skola buvo užtikrinta skirtingais teisių gynimo būdais ir tokiu būdu gali būti išieškoma skirtingomis priemonėmis: bendra tvarka ir parduodant įkeistą turtą, kas patvirtina, kad pagrindinė skola v. b. Nr. 0171/13/01242 nėra privilegijuota kitų vykdomų vykdomųjų bylų atžvilgiu, kai skola išieškoma ne parduodant įkeistą turtą, o skolininkui mokant skolą dalimis, todėl išieškotos lėšos privalo būti skirstomos proporcingai visose bylose. Vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/01242 išieškoma skola yra užtikrinta įkeistu turtu, iš kurio pirmiausia tenkinami hipotekos kreditoriaus reikalavimai, todėl tik šiuo aspektu skolos išieškojimas yra privilegijuotas. Joks teisės aktas nenumato, kad skolininkui turint skolą, užtikrintą hipoteka, visos iš jo išieškomos pinginės lėšos privalo būti skirstomos tik hipotekos kreditoriaus naudai. Toks reglamentavimas pažeistų tiek bendruosius protingumo ir teisingumo principus, tiek kitų kreditorių teisėtus interesus.

283) Pagal kiekvieną vykdomąjį dokumentą yra užvedama viena vykdomoji byla ir joje apskaičiuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio vykdymo išlaidos. Antstolė vykdo vykdomąsias bylas, kurios užvestos pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus nagrinėjant tuos pačius civilinius teisinius santykius, tačiau joks teisės aktas neįpareigoja teismo išduoti tik vieną vykdomąjį dokumentą, jei nagrinėjami teisiniai santykiai yra susiję. Lygiai taip pat teisės aktai nenumato galimybės pagal 7 skirtingus vykdomuosius dokumentus užvesti 1 vykdomąją bylą, jei jie išduoti dėl susijusių teisinių santykių.

294) Nors pareiškėjas nurodo, kad antstolės pateiktoje pažymoje apie vykdomus išieškojimus buvo nustatyta klaida, neteisingai atliktas skolos apskaičiavimas, tačiau šie teiginiai niekaip neįrodomi, nes pareiškėjas net nenurodo, kas būtent yra klaidingai apskaičiuota.

305) Antstolė, apskaičiuodama antstolio atlygį, tinkamai įvertino vykdomųjų bylų Nr. 0171/13/00118 ir Nr. 0171/13/01242 dalyką - 29 900 Eur pagrindinės skolos išieškojimą ir šią sumą į bendrą skolos mąstą įtraukė vieną kartą o ne pagal abi vykdomąsias bylas, todėl atitinkamai buvo teisingai apskaičiuotas ir antstolio atlygis.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas netenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

34Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

35Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo skolininko V. K. atžvilgiu septynias vykdomąsias bylas: 1) Nr. 0171/11/03310 pagal 2011 m. balandžio 26 d. išduotą Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. 2-5119-585/11 dėl laikinųjų apsaugos priemonių skolininko V. K. turtui taikymo išieškotojos A. K. reikalavimui užtikrinti; 2) Nr. 0171/12/07168 pagal 2012 m. lapkričio 26 d. išduotą Vilniaus m. 2 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-345-871/2012 dėl 697,69 Eur (2409 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 3) Nr. 0171/13/00118 pagal 2012 m. gruodžio 21 d. išduotą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-3710-590/07 dėl 29900 Eur kompensacijos išieškojimo iš skolininko V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 4) Nr. 0171/13/01242 pagal 2013 m. vasario 25 d. išduotą Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. JS-1991, kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą iš V. K. hipotekos kreditoriaus A. K. naudai pagal 2012 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą c. b. Nr. 2-345-871/2012; pagrindinės skolos suma 29 900 Eur, taip pat reikalaujama išieškoti notaro atlyginimą 60,24 Eur (208 Lt), taip pat pranešimų siuntimų ir kitas išlaidas 14,34 Eur (49,50 Lt) nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą - trijų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ); 5) Nr. 0171/14/01671 pagal 2014 m. kovo 18 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės vykdomąjį raštą Nr. 2-524-235/2013 dėl 579,24 Eur (2000 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai; 6) Nr. 0171/14/03825 pagal 2014 m. birželio 17 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės raštą Nr. 2-5958-595/2014 dėl 1597,40 Eur (5515,49 Lt) priteistų kompensuojamų palūkanų bei 5 proc. palūkanų nuo 29740,41 Eur (102688,72 Lt) skolos nuo 2013 m. gruodžio 30 d. iki visiško skolos su palūkanomis sumokėjimo, 212,12 Eur (732,40 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš V. K. išieškotojos A. K. naudai; 7) Nr. 0171/14/07555 pagal 2014 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. A2-28371-110/2014 dėl 86,89 Eur (300 Lt) priteistų išlaidų advokato pagalbai apmokėti iš V. K. trečios eilės išieškotojos A. K. naudai. 2015 m. lapkričio 17 d. skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 5 000 Eur; 2015 m. lapkričio 17 d. priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. 0171/13/01242/SK/B2, kuriuo remiantis CPK 753 str. išieškotos lėšos paskirstytos skoloms ir vykdymo išlaidoms apmokėti tokia tvarka: išieškotos išieškotojos sumokėtos vykdymo išlaidos 268,42 Eur, padengtos bylinėjimosi išlaidos pagal vykdomąsias bylas Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/14/01671, Nr. 0171/14/07555 bei priteistos palūkanos pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825, papildomoms vykdymo išlaidoms dengti teko 457,96 Eur, antstolio atlygiui 198,68 Eur. 2015 m. gruodžio 3 d. skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 5000 Eur; 2015 m. gruodžio 3 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 lėšos paskirstytos skoloms ir vykdymo išlaidoms apmokėti tokia tvarka: padengta priteistų palūkanų suma 1946,37 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei 2821,65 Eur suma pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118, antstolio atlygiui teko 231,98 Eur. 2015 m. gruodžio 21 d. skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 5000 Eur; 2015 m. gruodžio 21 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 lėšos paskirstytos skoloms ir vykdymo išlaidoms apmokėti tokia tvarka: palūkanoms dengti - 66,24 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825, skolai dengti 4702,33 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118 bei antstolio atlygiui dengti teko 231,43 Eur. 2016 m. sausio 8 d. skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 5000 Eur; 2016 m. sausio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 lėšos paskirstytos skoloms ir vykdymo išlaidoms apmokėti tokia tvarka: 54,72 Eur teko palūkanoms dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei 4714,39 Eur skolai dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118, antstolio atlygiui teko 230,89 Eur.

36Dėl reikalavimų patenkinimo eilės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su antstolės lėšų paskirstymu CPK 753 str. nustatyta tvarka, nurodydamas, kad jo įmokėtos lėšos turėtų būtų skirtos tik hipotekos reikalavimui dengti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka reglamentuota CPK LV skyriuje. Šio skyriaus CPK 754 str. reglamentuota išieškotojų reikalavimų patenkinimo eilė, pagal kurią hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės (1 d.), tačiau, kaip teisingai nurodo antstolė, bei kaip matyti tiek iš vykdomųjų bylų, tiek ir iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju skolininko turtas realizuotas nebuvo, todėl nėra jokio pagrindo pareiškėjo įmokėtas lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą laikyti bei prilyginti lėšoms, gautoms realizavus skolininko turtą, nes tik realizavus įkeistą turtą, antstolė, vadovaudamasi CPK 754 str. 1 d., už gautas lėšas pirmiausia tenkintų hipotekos kreditoriaus reikalavimą, o likusią sumą proporcingai paskirstytų visiems paskesnės eilės išieškotojų reikalavimams tenkinti.

37Sprendimų vykdymo instrukcijos 84 p. nustatyta, kad iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojams skirstomos CPK 753 str. nustatyta tvarka. Jeigu iš skolininko išieškotos sumos nepakanka visiems vykdomajame dokumente nurodytiems išieškotojo reikalavimams patenkinti, išieškotojui tenkančios sumos paskirstomos CK 6.54 str. nustatyta tvarka, jeigu vykdomajame dokumente nenurodyta kitaip. Kaip jau minėta, CK 6.54 str. reglamentuojamas piniginių įmokų paskirstymas tais atvejais, kai skolininko sumokėta tam tikra suma nepadengia visos skolos. CK 6.54 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Pagal to paties CK 6.54 str. nuostatas antrąja eile skolininko sumokėtos vykdant prievolę įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą (2 d.), o trečiąja eile – netesyboms sumokėti (3 d.) ir tik ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. lapkričio 17 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 buvo padengtos išieškotojos sumokėtos vykdymo išlaidos 268,42 Eur, padengtos bylinėjimosi išlaidos vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/14/01671, Nr. 0171/14/07555 bei priteistos palūkanos vykdomojoje byloje Nr. 0171/14/03825, papildomoms vykdymo išlaidoms dengti teko 457,96 Eur, antstolio atlygiui 198,68 Eur. 2015 m. gruodžio 3 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 padengta priteistų palūkanų suma 1946,37 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei 2821,65 Eur suma pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118, antstolio atlygiui teko 231,98 Eur. 2015 m. gruodžio 21 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 lėšos paskirstytos palūkanoms dengti - 66,24 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825, skolai dengti 4702,33 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118 bei antstolio atlygiui dengti teko 231,43 Eur. 2016 m. sausio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0171/13/01242/SK/B2 54,72 Eur teko palūkanoms dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/14/03825 bei 4714,39 Eur skolai dengti pagal vykdomąją bylą Nr. 0171/13/00118, antstolio atlygiui teko 230,89 Eur.

38Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei atsižvelgiant į nurodytą išieškotų lėšų ir išmokėjimo išieškotojams reglamentavimą, apelianto argumentas, kad jo įmokėtomis lėšomis visų pirma turėjo būti dengiamas tik hipotekos kreditoriaus reikalavimas, atmestinas kaip nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, nes antstolė B. P., skirstydama paties pareiškėjo įmokėtas lėšas, o ne išieškotas iš įkeisto turto lėšas, griežtai laikėsi įstatymų nustatytų reikalavimų. Be to, atmestinas pareiškėjo argumentas, kad pagal CK 6.55 str. 1 d. jis turi teisę pasirinkti, kurią skolą jis grąžina, nes nagrinėjamu atveju yra prasidėjęs priverstinis skolos išieškojimo procesas, kurio tvarką imperatyviai reglamentuoja įstatymai.

39Dėl vykdomų bylų skaičiaus. Apelianto nuomone, keturios vykdomosios bylos iš visų pradėtų bylų, vykdomos dėl tos pačios sumos - 29 900 Eur, kas įrodo, kad neteisingai apskaičiuojamos vykdymui priskirtos sumos bei didinamos vykdymo išlaidos. Iš vykdomųjų bylų medžiagos matyti, kad vykdymo veiksmai procese buvo atliekami laikantis CPK nustatytos vykdymo proceso tvarkos t. y. antstolė, priėmusi vykdyti septynis vykdomuosius dokumentus, pagal juos pradėjo septynias vykdomąsias bylas ir ėmėsi vykdomųjų veiksmų. Kaip jau minėta anksčiau, antstolė apelianto atžvilgiu viso vykdo septynias vykdomąsias bylas: vykdomoji byla Nr. 0171/11/03310 vykdoma dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdomosios bylos Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/14/01671 ir Nr. 0171/14/07555 - dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, vykdomosios bylos Nr. 0171/13/00118 ir Nr. 0171/13/01242 dėl pagrindinės 29 900 Eur skolos išieškojimo bei vykdomoji byla Nr. 0171/14/03825 dėl kompensuojamų palūkanų sumos bei įstatyminių palūkanų išieškojimo. Nagrinėjamu atveju tik 2012 m. gruodžio 21 d. išduotas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl 29 900 Eur dydžio kompensacijos išieškojimo, vykdomas vykdomoje byloje Nr. 0171/13/00118, bei 2013 m. vasario 25 d. išduotas Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. JS-1991, vykdomas vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/01242, yra siejami bendru išieškojimo dalyku - 29 900 Eur kompensacijos išieškojimu. Tačiau nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcija ar kiti įstatymai ir poįstatyminiai aktai antstoliui nesuteikia teisės revizuoti teismų sprendimus, nuosprendžius, vykdomuosius raštus ar vykdomuosius įrašus ir savo nuožiūra reguliuoti vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos. Antstolis nėra įpareigotas spręsti dėl išduotų vykdomųjų dokumentų ar jų kiekio pagrįstumo, įstatymai taip pat nenumato ir pareigos kelis vykdomuosius dokumentus sujungti į vieną vykdomąją bylą. Pažymėtina, kad 2012 m. gruodžio 21 d. išduotas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl 29 900 Eur dydžio kompensacijos išieškojimo nėra panaikintas, 2013 m. vasario 25 d. išduotas Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. JS-1991 taip pat nėra teismine tvarka nuginčytas, jis yra teisėtas ir galiojantis, todėl apelianto argumentas, kad keturios vykdomosios bylos iš visų pradėtų bylų, vykdomos dėl tos pačios sumos - 29 900 Eur, kas įrodo, jog neteisingai apskaičiuojamos vykdymui priskirtos sumos bei didinamos vykdymo išlaidos, atmestinas kaip nepagrįstas. Atitinkamai nagrinėjamu atveju dėl kiekvieno vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolė priėmė atskirą patvarkymą ir užvedė atskiras vykdomąsias bylas, kuriose atitinkamai paskaičiavo vykdymo išlaidas, susijusias su vykdomu priverstiniu išieškojimu, tačiau kaip matyti iš vykdomųjų bylų, antstolė, skaičiuodama antstolio atlygį, tinkamai įvertino vykdomųjų bylų Nr. 0171/13/00118 ir Nr. 0171/13/01242 dalyką - 29 900 Eur pagrindinės skolos išieškojimą ir šią sumą į bendrą skolos mąstą įtraukė vieną kartą, o ne pagal abi vykdomąsias bylas. Be to, apeliantas antstolės priimtus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo pagrįstumo ir jų vykdymo išieškojimo turėjo teisę skųsti CPK 510 str. nustatyta tvarka (CPK 611 str. 3 d.), tačiau antstolei atlikus minėtus procesinius veiksmus, jis jam suteikta teise nepasinaudojo.

40Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta atskirojo skundo argumentus, kad pirmos instancijos teismas tik išvardindamas vykdomųjų bylų pradėjimo pagrindus neatliko savo funkcijos vykdyti teisingumą. Pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl esminių bylos aplinkybių, tyrė ir vertino pareiškėjo paaiškinimus, vykdomųjų bylų medžiagą, teismo nutartį motyvavo, išvadas pagrindė faktinėmis aplinkybėmis ir teise. Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka apelianto pozicijos, nutartyje nėra aptarti absoliučiai visi apelianto skunde išdėstyti teiginiai ir reikalavimai, savaime nereiškia, kad teismo priimta nutartis yra nemotyvuota ar netinkamai motyvuota. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka CPK 291 str. reikalavimus, todėl atskirojo skundo argumentas dėl teisingumo nevykdymo atmestinas. Be to, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

41Dėl informacijos suteikimo. Apeliantas atskirajame skunde taip pat remiasi teise gauti informaciją apie užskaitytas pinigines lėšas, nurodydamas, kad antstolės pateiktoje pažymoje apie vykdomus išieškojimus buvo nustatyta klaida. Iš vykdomųjų bylų medžiagos matyti, kad skolininkas 2015 m. lapkričio 11 d. raštu dėl informacijos pateikimo buvo informuotas apie bendrą skolų, palūkanų bei vykdymo išlaidų sumą, nurodant kokios sumokėtos sumos yra minusuotos (v. b. Nr. 0171/13/01242). 2015 m. lapkričio 24 d. raštu dėl informacijos pateikimo antstolė patikslino palūkanų sumą, paskaičiuotą 2015 m. lapkričio 11 d. raštu bei informavo apeliantą apie visas vykdymo išlaidas. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad minėtų apelianto pažeidimų nenustatyta, o pats apeliantas konkrečių pažeidimų nenurodė ir nepagrindė nei pirmosios instancijos teisme, nei pateikdamas atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str.).

42Dėl vykdymo veiksmų stabdymo. Apeliantas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti antstolės B. P. vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0171/11/03310, Nr. 0171/12/07168, Nr. 0171/13/00118, Nr. 0171/13/01242, Nr. 0171/14/01671, Nr. 0171/14/07555, Nr. 0171/14/03825 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismas tokį prašymą atmeta, kadangi apeliantas nenurodė visiškai jokių argumentų, kurie sudarytų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei leistų daryti išvadą, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjo interesai.

43Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų. Teisme gautas suinteresuoto asmens A. K. prašymas priteisti iš skolininko V. K. jos naudai patirtas 100 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Kartu su prašymu suinteresuotas asmuo pateikė prašymą pagrindžiančius dokumentus.

45Kadangi suinteresuoto asmens (išieškotojos) A. K. teisinis suinteresuotumas šios bylos baigtimi priešingas bylą pralaimėjusio pareiškėjo (skolininko), todėl ji turi teisę į patirtų bylinėjimo išlaidų atlyginimą (CPK 443 str. 6 d., 93 str. 1 d. 88 str. 1 d. 6 p.). Teismas, įvertinęs, kad pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas, advokato suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, jų apimtį, ginčo sudėtingumą, bylos apimtį bei remdamasis 2015 m. kovo 19 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius 8.15 p. prieina prie išvados, kad yra pagrindas prašomas atlyginti bylinėjimosi išlaidas priteisti prašoma apimtimi, jas atlyginant iš pareiškėjo.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str., teismas

Nutarė

47Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

48Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) V. K. (V. K., a. k. ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens A. K. (a. k. ( - ) naudai.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. K. skundu prašė v. b. Nr. 0171/13/00118/B2 iš jo įmokėtų... 5. Skunde nurodė, kad antstolei kelis kartus siuntė prašymą dėl ataskaitos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi V. K. skundą... 8. Teismas nustatė, kad antstolė B. P. vykdo skolininko V. K. atžvilgiu... 9. Teismas taip pat nustatė, kad iš vykdomojoje byloje esančių duomenų... 10. Teismas, remdamasis CPK 753 str. ir CK 6.54 str., konstatavo, kad skolininko... 11. Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad 2015 m. lapkričio 11 d. raštas... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. K. prašo pirmosios instancijos teismo... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1) Teismas neatkreipė dėmesio, kad 4 vykdomosios bylos iš visų pradėtų... 16. 2) CK 6.54 str. 2 d. tiesiogiai nurodo, kad jeigu yra kelios skolos, laikoma,... 17. 3) Antstolė nesuteikė teisingos informacijos apie užskaitytas pinigines... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo išieškotoja A. K. su... 19. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 20. 1) Visos vykdomosios bylos yra iškeltos pagal savarankiškus vykdomuosius... 21. 2) CK 6.55 str. 2 d. numatyta, kad nesant kitokio susitarimo, mokėjimas... 22. 3) Apeliantas nei skunde dėl antstolio veiksmų, nei atskirajame skunde... 23. 4) Dokumentas, sukeliantis teisines pasekmes yra patvarkymas dėl vykdymo... 24. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė B. P. su juo... 25. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 26. 1) Skolininko turtas nebuvo realizuotas, todėl nėra jokio pagrindo skolininko... 27. 2) Tiek 2012 m. gruodžio 21 d. išduotas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 28. 3) Pagal kiekvieną vykdomąjį dokumentą yra užvedama viena vykdomoji byla... 29. 4) Nors pareiškėjas nurodo, kad antstolės pateiktoje pažymoje apie vykdomus... 30. 5) Antstolė, apskaičiuodama antstolio atlygį, tinkamai įvertino vykdomųjų... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 35. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo skolininko V. K.... 36. Dėl reikalavimų patenkinimo eilės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas... 37. Sprendimų vykdymo instrukcijos 84 p. nustatyta, kad iš skolininko... 38. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei atsižvelgiant į nurodytą... 39. Dėl vykdomų bylų skaičiaus. Apelianto nuomone, keturios vykdomosios bylos... 40. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta atskirojo skundo argumentus,... 41. Dėl informacijos suteikimo. Apeliantas atskirajame skunde taip pat remiasi... 42. Dėl vykdymo veiksmų stabdymo. Apeliantas taip pat prašė taikyti... 43. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, konstatuoja,... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Teisme gautas suinteresuoto asmens A. K.... 45. Kadangi suinteresuoto asmens (išieškotojos) A. K. teisinis suinteresuotumas... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str.,... 47. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti... 48. Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) V. K. (V. K., a. k. ( - ) 100 Eur...