Byla N2-8-777/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo ir globėjo paskyrimo, išlaikymo vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant R. G., dalyvaujant ieškovės Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorei J. P., trečiajam asmeniui V. V., Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Z. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės, ginant nepilnamečio D. S. interesus, ieškinį atsakovei L. S., tretieji asmenys: V. V., V. V. (V. V.), R. S., išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrius ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo ir globėjo paskyrimo, išlaikymo vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: neterminuotai apriboti L. S. motinos valdžią į sūnų D. S.; nustatyti nepilnamečiui D. S. nuolatinę globą ir paskirti nuolatiniais globėjais Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus bei nustatyti nepilnamečio vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėjais; priteisti iš atsakovės sūnaus D. S. išlaikymui po 260 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaiko pilnametystės; priteisti iš atsakovės 3917,34 Lt išlaikymo įsiskolinimą D. S., susidariusį už laikotarpį nuo 2010-10-08 iki 2012-01-10; bylinėjimosi išlaidas.

32013-01-14 posėdžio metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė pareiškimą dėl nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, prašydamas: nustatyti D. S. nuolatinę globą; paskirti D. S. nuolatiniais globėjais V. V. ir V. V.; nustatyti D. S. gyvenamąją vietą jo globėjų gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad po nagrinėjamos bylos pradėjimo, šios bylos sustabdymo laikotarpiu, kai buvo paskelbta atsakovės paieška, D. S. buvo pakeistas globėjas. Šis sprendimas priimtas, nes nei vaiko motina, nei jos artimieji šiuo vaiku nesidomėjo, nelankė jo globos įstaigoje, neprisidėjo prie išlaikymo ir, atsižvelgiant į vaiko teisę augti šeimoje. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-11 įsakymu D. S. globėjais paskirti sutuoktiniai Viktorija ir V. V.. Pastarieji BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre išklausė būsimųjų globėjų ir įvaikintojų rengimo kursus, pateikė visus dokumentus, įrodančius jų tinkamumą būti nepilnamečių globėjais. Tarp globėjų ir globotinio susiklostė šilti, šeimyniški santykiai. Vaikas globėjus laiko savo tėvais. Nuo to laiko, kai vaikas auga šeimoje, paspartėjo jo vystymasis, sustiprėjo sveikata, susibalansavo emocijos. Vaiko teisių apsaugos skyrius neturi duomenų apie kitus asmenis, norinčius globoti ar įvaikinti šį vaiką.

4Ieškovas parengiamojo teismo posėdžio metu sutiko, kad ieškinys dalyje dėl globėjo paskyrimo D. S. ir globos vietos nustatymo būtų pakeistas. Todėl ieškiniu suformuluoti šie reikalavimai: prašymas neterminuotai apriboti L. S. motinos valdžią į sūnų D. S.; nustatyti nepilnamečiui D. S. nuolatinę globą ir paskirti nuolatiniais globėjais V. V. ir V. V.; nustatyti D. S. gyvenamąją vietą jo globėjų gyvenamojoje vietoje; priteisti iš atsakovės sūnaus D. S. išlaikymui po 260 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaiko pilnametystės; priteisti iš atsakovės 3917,34 Lt išlaikymo įsiskolinimą D. S., susidariusį už laikotarpį nuo 2010-10-08 iki 2012-01-10; bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nes L. S. vaikui gyvenant šiuose namuose nė karto jo neaplankė, neteikė išlaikymo, vaikas motinos nepažįsta. L. S. yra visiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų vykdymo, piktybiškai vengia jas vykdyti.

7Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į ieškinį negauta.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovė, tretieji asmenys V. V. ir R. S., Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas. Pastaroji institucija ir V. V. prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Duomenų apie R. S. nedalyvavimo priežastis teismas neturi, atsakovė atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėtina minėtiems asmenims nedalyvaujant.

9Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį (po jo patikslinimo) palaikė visiškai. Ieškovas ieškinyje ir bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų vykdymo ir piktybiškai vengia jas atlikti. Atsakovė pagimdžiusi vaiką paliko ligoninėje, vėliau jis augo kūdikių namuose. Siekiant apsaugoti nepilnamečio asmens interesus, jo motinos – atsakovės teisės į sūnų turi būti apribotos. Tyrimo metu surinkti duomenys liudija, kad atsakovė nuo pat sūnaus gimimo dėl savo kaltės, t.y. aplaidumo, nenoro abejingumo, nevykdo motinos pareigų ir visiškai nesirūpina savo sūnumi: neauklėja, neprižiūri, nebendrauja su juo, neišlaiko jo. Nėra jokių duomenų, kad situacija gali pasikeisti, atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia į D. S.. Toks apribojimas labiausiai atitiks nepilnamečio interesus, t.y. užtikrins objektyvų ir visapusišką vaiko teisių įgyvendinimą bei jo apsaugą nuo galimos žalos atsiradimo ateityje. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus valdžią. Atsakovė neteikia išlaikymo sūnui nuo pat jo gimimo, todėl iš jos priteistinas ieškinyje nurodyto dydžio išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimas. Neterminuotai apribojus atsakovės motinos valdžią į nepilnametį sūnų D. S., pastarajam nustatytina nuolatinė globa, globėjais paskiriant sutuoktinius V., nustatant D. S. gyvenamąją vietą jo globėjų gyvenamojoje vietoje. R. S. niekada vaiko nelankė, dėl to, asmeniui, kuris nesidomėjo vaiku, globos paskirti negalima.

10Bylos nagrinėjimo metu V. V. ir V. V. ieškinį palaikė visiškai. Nurodė, kad D. S. jų šeimoje gyvena apie 8 mėnesius. Tarp jų ir vaiko susiklostė šilti, šeimyniški santykiai. Vaikas juos laiko savo tėvais. Jie labai jį myli, rūpinasi. Jų ryšys yra labai stiptus. Vaikui būtų didžiulė trauma, jei jis būtų paskirtas globoti nepažįstamam asmeniui, kad ir giminaičiui. Ateityje planuoja D. S. įsivaikinti. Turi visas sąlygas auginti vaiką, gauna pakankamas pajamas.

11Išvadą teikianti institucija, t.y. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė jį tenkinti visiškai. Atsakovė pagimdė sūnų ir jį paliko ligoninėje. Tuo metu, kai atsakovė gyveno Klaipėdoje, niekada neturėjo pastovios gyvenamosios vietos ir pajamų, kas leistų jai tinkamai pasirūpinti vaiku. Ji rašydavo prašymus skyriui grąžinti jai sūnų, nors visiškai nelankė jo globos įstaigoje, nebuvo mačiusi. Dėl atsakovės gyvenimo būdo, jos priklausomybės nuo narkotinių medžiagų, atsakomybės ir pareigos jausmo stokos, tarp jos ir sūnaus nesusiformavo jokie šilti jausmai, dvasinis ryšys ir nėra duomenų, kad padėtis iš esmės galėtų pasikeisti. Todėl mano, kad neterminuotas motinos valdžios apribojimas geriausiai atitiktų nepilnamečio D. S. interesus. R. S. per visą bylos nagrinėjimo procesą nei sykio vaiko neaplankė. Globoti vaiko R. S. negalėtų, nes ryšio su vaiku neturi. Pritaria reikalavimui vaiko globėjais skirti V..

12Išvadą teikianti institucija, t.y. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, pateikė išvadą. Nurodė, kad su L. S. šeima buvo dirbamas socialinis darbas. Moteris buvo motyvuojama lankyti sūnų ir siekti susigrąžinti jį į šeimą. Gyvendama Varėnoje, padedama motinos R. S., moteris rūpinosi savo dviem vaikais, namuose yra geros sąlygos vaikams augti. L. S. ketino ateityje pati auginti sūnų, kreipėsi į VTAS, kad vaikas būtų perkeltas arčiau jos gyvenamosios vietos esančius globos namus. Varėnos VTAS palaikė jos norą pačiai rūpintis sūnumi, pritarė, kad berniukas būtų perkeltas į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Tačiau L. S., nepranešusi nei VTAS, nei Varėnos seniūnijos socialiniams darbuotojams, 2011 metų rugsėjį išvyko į užsienį. VTAS turimomis žiniomis, L. S. šiuo metu yra sulaikyta, atlieka bausmę Panevėžio pataisos namuose. 2012-12-18 į Varėnos VTAS kreipėsi L. S. motina R. S. dėl globos anūkui jos šeimoje nustatymo. Klaipėdos miesto VTAS 2012-01-07 raštu informavo, kad Danieliui

132012-06-11 nustatyta laikinoji globa šeimoje. Vaiku nei motina, nei giminaičiai visiškai nesidomėjo. Močiutė, kreipdamasi dėl globos jos šeimoje, vaikui nustatymo, nežinojo, kad vaikui pakeistas globėjas. T. V. rajono VTAS darė išvadą, kad ir močiutė R. S. taip pat nesidomėjo anūku. L. S. turėjo galimybes siekti susigrąžinti sūnų ir pati jį auginti, tačiau nedėjo jokių pastangų, kad vaikas augtų šeimoje, sūnumi nesidomėjo, jo nelankė, nerėmė materialiai. Nurodė, kad ieškinį palaiko visiškai.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatyta, jog nepilnametis D. S., gim. ( - ), yra L. S. sūnus, tėvas gimimo liudijime neįrašytas (1 t., b.l.11, 13). 2010-10-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu D. S. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaikas šiuose namuose augo nuo 2010-11-03 (1 t., b.l.12, 23). 2011-08-22 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 2011-05-13 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu L. S. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (1 t., b.l.28, 36). Duomenys apie tai, kad L. S. vaiku niekada nesirūpino, jo neaugino, neišlaikė (1 t., b.l.24-25, 30, 56-57). Duomenys, apie D. S. sveikatos būklę, patvirtinantys jo sveiktos sutrikimus dėl motinos nėštumo metu vartotų narkotinių medžiagų (1 t., b.l.60-61). L. S. teista už nusikalstamų veikų padarymą, bausta už administracinio teisės pažeidimo padarymą (1 t., b.l.42, 67-69, 72). 2012-06-11 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu D. S. globėjais paskirti V. ir V. V. (1 t., b.l.132-133, 157). V. ir V. V. tinkami būti nepilnamečio vaiko globėjais (1 t., b.l.135-141, 142). Duomenys apie V. ir V. V. (1 t., b.l.143-156).

16Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo.

17Teismas, nagrinėdamas ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, nesaistomas pareikštų reikalavimų ir priima sprendimą atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir vaiko interesus (CK

183.183 str. 2 d.). Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 ir 2 d.).

19Iš byloje esančios atsakovę charakterizuojančios medžiagos, iš institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugą, išvadų matyti, kad atsakovė vengia atlikti savo, kaip motinos pareigą rūpintis savo nepilnamečiu sūnumi ir stengtis, kad jis augtų ir vystytųsi pilnavertėje, saugioje, patikimoje aplinkoje, su sūnumi atsakovė visai nebendrauja nuo pat jo gimimo, niekada vaiko neaugino, neišlaikė. Ji nesudaro sąlygų vaikui normaliai augti ir vystytis kaip pilnavertei asmenybei, daro teisės pažeidimus, linkusi nusikalsti, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, piktnaudžiauja narkotinėmis medžiagomis, neturi ir neturėjo pastovaus darbo ir pastovių pajamų, neturi savo gyvenamojo ploto. Tai, kad atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į bylos nagrinėjimą, rodo visišką jos abejingumą sprendžiamam klausimui dėl jos motinos valdžios apribojimo, o tuo pačiu ir sutikimą, kad ši valdžia būtų apribota.

20LR Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialinė ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais tinkamai nebendrauja, jų pilnai materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą, sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvus dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo. Tėvų valdžios apribojimas gali turėti labai didelės įtakos vaiko psichologinei būsenai ir jo tolimesnei raidai, todėl tėvų valdžią gali apriboti tik teismas, esant tėvų kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Tėvų valdžios apribojimui pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos pilnavertiškai rūpintis vaikais. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė vaiko nuo pat gimimo neaugino, yra pagrindas daryti išvadą, kad padėtis ateityje nepasikeis. Todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas - neterminuotai apribotina atsakovės, kaip motinos valdžia į nepilnametį sūnų (CK 3.180, 3.183 str.).

21Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjos paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

22Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (CK 3.183 str. 4 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą (CK

233.256 str.). D. S. šiuo metu yra globojamas V. ir V. V. ir su jais gyvena. Pastarieji sutinka ir toliau būti vaiko globėjais. Kad jie netinkamai atliktų globėjų pareigas ar vaikas nebenorėtų būti jos globojamas, duomenų nėra. Atvirkščiai – vaikas globėjų šeimoje yra prižiūrimas tinkamai, gyvenimo sąlygos yra geros. Vaikas nori gyventi su globėjais. Darytina išvada, kad V. ir V. V. tinkamai užtikrino vaiko poreikių tenkinimą bei teisėtus interesus. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, siekiant užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis saugiai tinkamai augtų, vystytųsi ir tobulėtų, D. S. nustatytina nuolatinė globa, paskiriant jo globėjais Viktoriją ir V. V. ir vaiko gyvenamąją vietą nustatant pas juos.

24Dėl išlaikymo priteisimo.

25CK 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystymosi sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

26Šiuo atveju nustatyta, jog atsakovai L. S. niekur nedirba, turto neturi.

27Atsakovo turtinė padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžio nustatymui, tačiau negali būti pagrindas atleisti tėvą nuo pareigos išlaikyti vaikus ar priteisti tokį išlaikymo dydį, kuris neužtikrintų net minimalių vaiko poreikių. Nustatant išlaikymo dydį atsižvelgtina ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, kad tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip priežastis, dėl kurios priteistinas mažesnis, nei orientacinis 1000 Lt dydžio, išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.). Pažymėtina, kad teikiant vaikui mažesnį nei nustatyti poreikiai išlaikymo dydį, galimybės visapusiškai patenkinti jo poreikius sumažėja, todėl gali būti pažeisti vaiko interesai. Kiekvienas vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymusi, bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą.

28Šioje byloje, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko amžių, objektyviai šiame amžiuje įvertinus jo poreikius, įvertinant atsakovės sveikatos būklę ir galimybes gauti pajamas, teismo įsitikinimu, šiuo laikmečiu ieškovės prašomas priteisti 260 Lt, kas mėnesį mokamų periodinių išmokų išlaikymo dydis tikrai nėra per didelis ir užtikrintų tik pačius minimaliausius vaiko poreikius. Atsakovė ieškinio šioje dalyje neginčija. Tokiu būdu, esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo tenkintinas visiškai.

29Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

30Taip pat iš atsakovės priteistinas 3917,34 Lt įsiskolinimas sūnaus išlaikymui, susidaręs už laikotarpį nuo 2010-10-08 iki 2012-01-10.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų.

32Atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį: ji atliek laisvės atėmimo bausmę, niekur nedirba, turto neturi, iš jos priteistinos pakankamai didelė vaiko išlaikymo įsiskolinimo suma bei kas mėnesį mokamos periodinės išlaikymo sumos, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos (CPK 83 str. 3 d.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

34ieškinį tenkinti visiškai.

35Neterminuotai apriboti L. S., a.k( - ) motinos valdžią į nepilnametį sūnų D. S., a.k( - )

36Nustatyti nepilnamečiui D. S., a.k( - ) nuolatinę globą ir paskirti nuolatiniais globėjais V. V., a.k( - ) ir V. V. (V. V.), a.k( - )

37Nustatyti D. S. gyvenamąją vietą jo globėjų V. V. ir V. V. (V. V.) gyvenamojoje vietoje.

38Priteisti iš atsakovės L. S. sūnaus D. S. išlaikymui po 260 Lt (du šimtus šešiasdešimt litų 00 ct.) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nuo 2012-01-11 iki vaiko pilnametystės.

39Priteisti iš atsakovės L. S. 3917,34 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų septyniolikos litų 34 ct.) išlaikymo įsiskolinimą D. S., susidariusį už laikotarpį nuo 2010-10-08 iki 2012-01-10.

40Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: neterminuotai apriboti L. S.... 3. 2013-01-14 posėdžio metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 4. Ieškovas parengiamojo teismo posėdžio metu sutiko, kad ieškinys dalyje dėl... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, teismo nustatytu terminu... 6. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į ieškinį... 7. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į ieškinį negauta.... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovė, tretieji asmenys V. V. ir R. S.,... 9. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį (po jo patikslinimo)... 10. Bylos nagrinėjimo metu V. V. ir V. V. ieškinį palaikė visiškai. Nurodė,... 11. Išvadą teikianti institucija, t.y. Klaipėdos miesto savivaldybės... 12. Išvadą teikianti institucija, t.y. Varėnos rajono savivaldybės... 13. 2012-06-11 nustatyta laikinoji globa šeimoje. Vaiku nei motina, nei... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatyta, jog nepilnametis D. S., gim. ( - ), yra L. S. sūnus, tėvas... 16. Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo.... 17. Teismas, nagrinėdamas ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, nesaistomas... 18. 3.183 str. 2 d.). Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas... 19. Iš byloje esančios atsakovę charakterizuojančios medžiagos, iš... 20. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti... 21. Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjos paskyrimo ir gyvenamosios vietos... 22. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu... 23. 3.256 str.). D. S. šiuo metu yra globojamas V. ir V. V. ir su jais gyvena.... 24. Dėl išlaikymo priteisimo.... 25. CK 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 26. Šiuo atveju nustatyta, jog atsakovai L. S. niekur nedirba, turto neturi.... 27. Atsakovo turtinė padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžio nustatymui,... 28. Šioje byloje, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko amžių, objektyviai... 29. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 30. Taip pat iš atsakovės priteistinas 3917,34 Lt įsiskolinimas sūnaus... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 32. Atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį: ji atliek laisvės atėmimo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas... 34. ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Neterminuotai apriboti L. S., a.k( - ) motinos valdžią į nepilnametį sūnų... 36. Nustatyti nepilnamečiui D. S., a.k( - ) nuolatinę globą ir paskirti... 37. Nustatyti D. S. gyvenamąją vietą jo globėjų V. V. ir V. V. (V. V.)... 38. Priteisti iš atsakovės L. S. sūnaus D. S. išlaikymui po 260 Lt (du šimtus... 39. Priteisti iš atsakovės L. S. 3917,34 Lt (trijų tūkstančių devynių... 40. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...