Byla 2-226-372/2011
Dėl žalos atlyginimo ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Birute Simonaitiene, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. A. K., atsakovei I. P., atsakovui A. P., jo atstovui adv. J. N.,

2žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo ieškovo bankrutavusios UAB „Langvesta“ administratoriaus patikslinta ieškini atsakovams A. P. ir I. P.,. tretieji asmenys A. C. ir notare D. V., del žalos atlyginimo ir n u s t a t e :

3Šaliu ir ju atstovu paaiškinimai ir argumentai

4Ieškovo atstovas patikslino reikalavimus ir praše sumažinti solidariai priteistina iš atsakovu žalos suma iki 20000 Lt. Jis nurode, kad bankrutavusios imones bankroto administratorius patikrino sandorius ir nustate, kad 2007.05.11 UAB „Langvesta“ pardave atsakovei I. P. 2,7931 ha žemes sklypa už 10000 Lt. Imone atstovavo jos vadovas A. P., atsakoves I. P. sutuoktinis. Administratorius pradiniame ieškinyje nurode, kad šio sklypo kaina galejo sudaryti 56000 Lt. Kadangi atsakove sumokejo 10000 Lt, iš solidariu atsakovu priteistina 46000 Lt. Atlikus nekilnojamojo turto ekspertize, eksperte nustate, kad sandorio metu sklypo rinkos verte sudare 30000 Lt. Atstovas nurode, kad tuo paciu metu analogiška šalia esanti žemes sklypa UAB „Langvesta“ pardave už 50000 Lt. Jis teige, kad atsakovai buvo nesažiningi, nes A. P. perleido imones turta savo sutuoktinei I. P. už per maža kaina.

5Atsakove I. P. nurode, kad ieškovo reikalavimas nepagristas. Ji ketino statyti busta ir ieškojo tam tinkamo sklypo. Pirktojo sklypo kaina atitiko jo verte. Atsakove nurode, kad sklypas buvo molingas, apleistas, jo sutvarkymas kainavo labai daug. Reikejo atvežti daug žemes, kad butu sklypo neužlietu vanduo iš kanalo. Žemes pagerinimui buvo išleista labai daug pinigu. C. sklypo atsakove nurode nepirkusi, nes neturejo tiek pinigu. Šalia sklypo yra ferma, kuri teršia aplinka. Netoliese yra naftos gamyklos kaminai. Šiuo metu ketina parduoti sodyba del dukters ligos. Už sklypa mokejo savo lešomis, taciau jis igytas santuokoje, yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe.

6Atsakovas A. P. nesutiko su reikalavimais. Jis nurode, kad buvo UAB „Langvesta“ vadovas. Imone pirkdavo ir parduodavo sklypus. Du sklypai buvo pirkti už 10000 Lt, todel gincijamas sklypas buvo gautas kaip dykai. Šalia esanti sklypa pardave už 50000 Lt. Ginco sklypas buvo nepatrauklus, kadangi šalia yra fermos, srutu duobes, puse jo užliedavo vanduo iš šalia tekancio upelio. Jame buvo nukastas naudingas žemes sluoksnis, augo krumai, keli medžiai. Tvarkymo išlaidos buvo labai dideles. Sklypo niekas nenorejo pirkti, nors internete Šiuo metu be namo gal ir butu jo kaina 30000 Lt, kadangi dabar yra sutvarkytas. Su ekspertes I. K. išvadomis atsakovas nesutinka, laiko jo nurodyta kaina nerealia. Jis nurode, kad eksperte vertino pagal pacius brangiausius aplink buvusius sklypus.

7Atsakovo atstovas praše ieškinio netenkinti. Jis nurode, kad eksperte nevertino nei sklypo aplinkos salygu, nei lokalizacijos. Ji nepaaiškino savo išvadu, remesi rašytiniais duomenimis. Ekspertizes aktas neturi buti vertinamas kaip pagrindinis irodymas. Atstovas nurodo, kad pats pirkimo-pardavimo sandoris negincijamas, yra galiojantis.

8Teismo nustatytos faktines aplinkybes.

9Teismas nustate, kad UAB „Langvesta“, atstovaujama vienintelio akcininko ir direktoriaus A. P., 2007 m. gegužes 11 d. sudare Žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti, kuria pirkejai I. P. buvo parduotas imonei priklausantis 2,7931 ha žemes sklypas, esantis ( - ) Sklypas buvo parduotas už 10000 Lt. Bankroto administratorius pateike ieškini ir reikalauja priteisti 46000 Lt nuostoliu, atsiradusia del per pigiai parduoto sklypo skirtumo. Atlikus nekilnojamojo turto ekspertize, ieškovas sumažino reikalavimo suma ir pripažino, kad priteistina suma sudaro 20000 Lt.

10Teismo argumentai ir vertinimas

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Pradiniame ieškinyje bankroto administratorius reikalavima pateike 46000 Lt, remdamasis Turto vertes nustatymo akto Nr.( - ) išvada (19 b.l., 1 t.). Šiame akte turto vertintoja nurode, kad turto pardavimo diena gincijamas žemes sklypas kainavo 56000 Lt. Pateikdama triplika, atsakove tuo paciu pateike Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaita Nr.( - ) (132 b.l., 1 t.). Pagal ja turto vertintoja padare išvada, kad sandorio sudarymo metu turto rinkos verte buvo tik 8370 Lt. Esant tokiems ryškiems dvieju turto vertintoju išvadu skirtumams ir atsižvelgiant i tai, kad bankroto bylose teismas privalo buti aktyvus, šalims buvo pasiulyta skirti nepriklausoma turto vertinimo ekspertize. Teismo eksperte I. K. pateike teismui Ekspertizes akta Nr.2052916, kuriame konstatavo, kad sandorio sudarymo metu žemes sklypo rinkos verte sudare 30000 Lt (26 b.l., 2 t.). Teismas sprendžia, kad nera jokiu duomenu apie ekspertes galima šališkuma ar jos kaip ekspertes kompetencijos trukuma. Teismo posedyje eksperte patvirtino, kad jai nebuvo pateikta duomenu apie kokius nors parduoto sklypo pabloginimus ar pagerinimus, besiskiriancius nuo registru duomenu, konstatuotu 2007.05.11. Kiekviena šalis privalo pateikti irodymus, pagrindžiancius savo reikalavimus ar atsikirtimus i juos (CPK 178 straipsnis). Ieškovo atstovas sutiko su ekspertes išvadomis. Atsakovai papraše iškviesti liudytojus. Teismas patenkino ju prašyma ir apklause liudytojus P. J. ir A. J.. Abu liudytojai patvirtino, kad atsakoves I. P. isigyta sklypa reikejo tvarkyti – išlyginti žemes paviršiu, atvežti daug juodžemio, išpjauti senus medžius ir išrauti didelius kelmus. Taip pat liudytojai patvirtino, kad žemes sklypas buvo šlapias, per ji tekejo kanalas. Liudytojai patvirtino, kad buves savininkas buvo iškases duobes, vienoje susiformavo vandens telkinys. Teismas sprendžia, kad šiu liudytoju parodymai patvirtina, kad isigijusi sklypa, atsakove ji tvarke ir pagerino. Taciau tai nenuneigia ekspertes išvados, kad sandorio sudarymo metu sklypo rinkos kaina buvo butent 30000 Lt. Atsakovai nepateige jokiu duomenu apie tai, kiek jiems kainavo pagerinti žemes sklypa, nors buvo siuloma pateikti klausimus ekspertei, skiriant ekspertize. Atsakovai teige, kad sutarties pasirašymo metu Registru centro Mažeikiu filialo pažymoje nurodyta indeksuota žemes verte buvo 5359 Lt, vidutine rinkos verte – 3991 Lt (16 b.l., 1 t.) ir tai yra vienas iš svarbiausiu irodymu, patvirtinanciu ju teiginius del žemes sklypo vertes. Taciau teismas sprendžia, kad pateikti duomenys negali buti laikomi pagristais, kadangi net Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaitoje Nr.( - ) (133 b.l., 1 t.) rinkos verte nurodyta 8370 Lt, t.y. žymiai didesne. Teismas ivertina ir ta aplinkybe, kad 2007 m. gegužes 11 d. iš UAB „Langvesta“ isigytas šalia esantis 2,1345 ha A. C. sklypas buvo parduotas už 50000 Lt (20 b.l., 1 t.). Pagal Registru centro Mažeikiu filialo pažyma šio sklypo rinkos verte sudare tik 3097 Lt. Vykdydamas teismo pavedima ir areštuodamas ginco sklypa, antstolis jo verte nurode 10400 Lt (56 b.l., 1 t.). Teismas sprendžia, kad toks antstolio vertinimas nera vienas iš objektyviausiu irodymu, pagrindžianciu atsakovu teiginius. Tik tada, jei šis sklypas butu parduodamas teismo sprendimu vykdymo tvarka, antstolis turetu pagrindo atlikti objektyvu turto vertinima ar ekspertize, paneigiancia teismo ekspertes I. K. išvadas. Atsakove nurode, kad isigyto sklypo kaina mažino šalia esancios fermos egzistavimas. Byloje nera jokiu duomenu, kad sandorio metu ferma buvo naudojama, joje buvo laikomi gyvuliai, i atsakoves sklypa tekejo srutos. Teismas ivertina ir tai, kad gincas vyksta del sandorio sudarymo metu buvusios rinkos vertes, taigi, šalys privalo pateikti irodymus, susijusius su tuo metu buvusiais faktais. Gincijamas žemes sklypas buvo parduotas I. P., sandorio metu buvusiai UAB „Langvesta“ vadovo A. P. sutuoktinei. Atsakovu santuoka buvo sudaryta 2006 m. gruodžio 23 d. (48 b.l., 1 t.).Teismas sprendžia, kad žemes sklypas iš esmes buvo perkamas atsakovams kaip šeimai, todel buvo isigytas aiškiai mažesne kaina, nei jis butu kainaves pašaliniams asmeniui. Tai patvirtina teismo jau ivertintas gretimo mažesnio ploto sklypo pardavimas.

13Taciau teismas sprendžia, kad bankroto administratorius nepagristai reikalauja priteisti nuostoliu iš bendraatsakoves I. P. kaip solidaraus atsakovo Parduodamas UAB „Langvesta“ priklausiusi turta – žemes sklypa, aiškiai per maža sandorio kaina nustate atsakovas A. P., budamas imones akcininkas ir vadovas. Duomenu apie tai, kad turto kaina nustate koks nors kitas asmuo, nepateikta. Administracijos vadovas yra imones specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybes standartai, nei eiliniam bendroves darbuotojui; imone ir administracijos vadova sieja pasitikejimo (fiduciariniai) santykiai. Tai reiškia, kad imones administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai imones interesais, jam keliama lojalumo pareiga, jis atstovauja bendrove, atsako už imones veiklos organizavima. Vadovas turi veikti rupestingai, sažiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viska, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama imone veiktu pagal istatymus ir kitus teises aktus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju išplestines kolegijos 2009 m. lapkricio 20 d. nutartis civilineje byloje UAB „Optimalus finansai“ v. G.P. , bylos Nr.3_-7-444/2009). Akcines bendroves vadovui gali buti taikoma civiline atsakomybe, taciau tam butina nustatyti visas jos taikymo salygas – neteisetus veiksmus, žala (nuostolius), priežastini ryši ir kalte (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Ieškovas šiuo atveju privalo irodyti neteisetus atsakovo veiksmus, padarytos žalos fakta ir neteisetu veiksmu bei žalos priežastini ryši (CPK 178 straipsnis). Šiuo atveju ieškovas neturi irodyti, kad atsakovas A. P. kaip imones vadovas yra kaltas. Šia prezumpcija, siekdamas išvengti civilines atsakomybes, remdamasis kaltes nebuvimu, turi paneigti atsakovas kaip tuo metu buves UAB „Langvesta“ vadovas. Vadovas privalo užtikrinti, kad bendrovei nebutu padaryta žala (nuostoliai). Pasisakydamas del sandorio sudarymo, perleidžiant turta už per maža kaina, teismas daro išvada, kad atsakovas padare žala bendrovei. Atsakovas nepasirupino, kad butu objektyviai nustatyta perleidžiamo turto verte. Teiginiai, kad gincijama sklypa siule pirkti, informuodamas apie tai internetu, nepagristi irodymais. Tokie atsakovo veiksmai yra priežastiniame ryšyje su padaryta žala. Šiuo atveju teismas sprendžia, kad atsakovo neteiseti veiksmai glaudžiai siejami su jo siekiu perleisti imonei priklausanti turta jo sutuoktinei I. P., tuo atimant galimybe imonei gauti daugiau pelno. Kiekviena imone siekia pelno, kurio atsakovo veiksmais šiuo atveju negavo. Teismas daro išvada, kad atsakovo padarytu nuostoliu suma sudaro 20000 Lt. Ieškovas negincija, kad 10000 Lt už pirkimo-pardavimo sandori buvo imoketa i imones kasa ( 83 b.l., 1 t.). Jau nustatyta, kad sandorio sudarymo metu sklypo rinkos kaina buvo 30000 Lt. Tokiu atveju atsakovo padaryta žala yra skirtumas tarp imoketos ir realiai galetos gauti sumos skirtumas.

14Ivertinus surinktus irodymus, teismas daro išvada, kad civiline atsakomybe, kuri atsirado del atsakovo A. P. neteisetu veiksmu (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), ir padaryti nuostoliai ( CK 6.249 straipsnio 1 dalis) yra priežastiniame ryšyje ( CK 6.247 straipsnis). Aukšciau išdestytais motyvais teismas pripažino, kad atsakovas kaltas del atsiradusiu nuostoliu.

15Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo yra pagristas (CK 6.37, 6.210 straipsnis).

16Sprendžiant klausima del bylinejimosi išlaidu priteisimo, teismas ivertina ta aplinkybe, kad ieškinys atsakoves I. P. atžvilgiu atmetamas. Jos turetos bylinejimosi išlaidos yra šios 423,50 Lt už UAB „Rezultatas“ atlikta turto vertinima (17 b.l., 2 t.), 64 Lt vertimo išlaidu pagal UAB „Lukora“ pinigu priemimo kvita (18 b.l., 2 t.). kuro užpylimo kvitai (127 b.l., 2 t.). Teismas sprendžia, kad su byla tiesiogiai susijusios išlaidos, priteistinos iš ieškovo, yra 423,50 Lt. Atsakoves keliones iš užsienio irodymai nepatvirtina, kad tai susije su bylos nagrinejimu. Visuose teismui pateiktuose atsakoves I. P. dokumentuose ji nurodo savo adresa Lietuvoje. Tokiu atveju teismui pateikti keliones i užsieni bilietai nepatvirtina, kad ji vyko i teismo posedi. 2011.05.18 del ligos atsakove i teismo posedi neatvyko (91 b.l., 2 t.), todel kuro automobiliui kelionei i teisma nenaudojo. Reikalaujamos priteisti už kura 105,96 Lt išlaidos laikytinos pagristomis, kadangi teismo posedis tikrai vyko 2011.08.17 ir atsakove jame dalyvavo (127 b.l., 2 t.). Viso atsakoves I. P. turetos pagristos bylinejimosi išlaidos sudaro 529,46 Lt. Šis klausimas turi buti sprendžiamas Imoniu bankroto istatymo tvarka, itraukiant šia suma i kreditoriu reikalavimu saraša.

17Atsakovas A. P. nepateike jokiu dokumentu, patvirtinanciu, kad jis mokejo už teisines paslaugas, nors buvo atstovaujamas advokato (159 b.l., 1 t.). Duomenu apie kitokias jo turetas išlaidas nepateikta.

18Ieškovas buvo atstovaujamas advokato ir patvirtino, kad sumokejo už jo paslaugas 3000 Lt (62-63 b.l., 2 t.).Nepriklausomai nuo to, kad jis sumažino savo reikalavimus, ivertinus ekspertizes išvadas, negalima daryti išvados, kad tuo paciu sumažejo turetos atstovavimo išlaidos. Atmetant ieškini atsakoves I. P. atžvilgiu, šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo A. P.. Mažinti atstovavimo išlaidu sumos nera pagrindo, kadangi vien teismo posedžiu atidejimo skaicius atsakovu iniciatyva buvo itin didelis. Ekspertizes išlaidos pagristos irodymais (27-28 b.l., 2 t.), todel iš atsakovo jos priteistinos. Ekspertinei istaigai buvo sumoketa 3000 Lt. Viso ieškovas turejo 6000 Lt bylinejimosi išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu.

19Ieškovas kaip bankrutavusi imone yra atleistas nuo žyminio mokescio sumokejimo valstybei (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Tokiu atveju šio 600 Lt mokescio mokejimo pareiga tenka atsakovui, kuris nera atleistas nuo jo (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Taip pat iš atsakovo valstybei priteisiamos procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios išlaidos sudaro 127,66 Lt (44 b.l., 1 t.).

20Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21Patikslinta ieškini tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovei bankrutavusiai UAB „Langvesta“ (imones kodas 300009835, buveine J. J. g. 8, Mažeikiai, kaupiamoji saskaita Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 20000 Lt žalos atlyginimo ir 6000 Lt bylinejimosi išlaidu.

23Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Langvesta“ “ (imones kodas 300009835, buveine J. J. g. 8, Mažeikiai, kaupiamoji saskaita Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos 20000 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos 2010.02.01 iki šio sprendimo visiško ivykdymo.

24Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 727,66 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

25Ieškini atsakoves I. P. (a.k( - ) gyv. ( - )) atžvilgiu atmesti.

26Priteisti iš ieškovo bankrutavusios UAB „Langvesta“ (imones kodas 300009835, buveine J. J. g. 8, Mažeikiai, kaupiamoji saskaita Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) atsakovei I. P. (a.k( - ) gyv. vieta ( - )) 529,46 Lt bylinejimosi išlaidu.

27Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

28Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Birute Simonaitiene, sekretoriaujant Dianai... 2. žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo ieškovo bankrutavusios... 3. Šaliu ir ju atstovu paaiškinimai ir argumentai... 4. Ieškovo atstovas patikslino reikalavimus ir praše sumažinti solidariai... 5. Atsakove I. P. nurode, kad ieškovo reikalavimas... 6. Atsakovas A. P. nesutiko su reikalavimais. Jis nurode, kad... 7. Atsakovo atstovas praše ieškinio netenkinti. Jis nurode, kad eksperte... 8. Teismo nustatytos faktines aplinkybes.... 9. Teismas nustate, kad UAB „Langvesta“, atstovaujama vienintelio akcininko ir... 10. Teismo argumentai ir vertinimas... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Pradiniame ieškinyje bankroto administratorius reikalavima pateike 46000 Lt,... 13. Taciau teismas sprendžia, kad bankroto administratorius nepagristai reikalauja... 14. Ivertinus surinktus irodymus, teismas daro išvada, kad civiline atsakomybe,... 15. Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentu dydžio metines palukanas nuo... 16. Sprendžiant klausima del bylinejimosi išlaidu priteisimo, teismas ivertina ta... 17. Atsakovas A. P. nepateike jokiu dokumentu, patvirtinanciu,... 18. Ieškovas buvo atstovaujamas advokato ir patvirtino, kad sumokejo už jo... 19. Ieškovas kaip bankrutavusi imone yra atleistas nuo žyminio mokescio... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 21. Patikslinta ieškini tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( -... 23. Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( -... 24. Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( -... 25. Ieškini atsakoves I. P. (a.k( - )... 26. Priteisti iš ieškovo bankrutavusios UAB „Langvesta“ (imones kodas... 27. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.... 28. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...