Byla B2-713-232/2019
Dėl bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ bankroto administratoriaus Pauliaus Vinklerio prašymą dėl bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 15 d. nutartimi UAB „PSP Projektas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Paulius Vinkleris. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris buvo patikslintas 2013 m. vasario 28 d., 2013 m. birželio 25 d., 2013 m. rugpjūčio 1 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2014 m. sausio 7 d., 2017 m. lapkričio 6 d., 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankroto administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ pabaigos. Nurodė, kad įmonė su kreditoriais neturi ir neturės galimybės atsiskaityti, realizuotino turto neturi, kreditorių susirinkimas nutarimu yra įpareigojęs kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkinamas.

8Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ Įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Remiantis bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolu, nustatyta, jog kreditoriai nutarė pardavus arba nurašius teisę į 601-ąją daugiabučių namų savininkų bendriją, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ pabaigos. Iš pateiktos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2018 m. lapkričio 9 d. rašto „Dėl pažymos įmonei likviduoti išdavimo“ matyti, kad bankrutavusi UAB „PSP Projektas“ nebuvo įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad įmonė jokios veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Prieštaravimų dėl įmonės pabaigos kreditoriai nepateikė.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

13prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

14Bankrutavusią UAB „PSP Projektas“ (įmonės kodas 301150034) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

15Pavesti bankrutavusios UAB „PSP Projektas“ bankroto administratoriui Pauliui Vinkleriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai