Byla 2-1191-266/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant atsakovui E. R., nedalyvaujant ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui E. R. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau- ŽŪM) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui E. R. ir nurodė, jog atsakovui buvo išmokėta paramos suma, tačiau atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo reikalavimus, nepateikė ieškovui žemės ūkio naudmenų deklaracijų, kitų dokumentų, patvirtinančių ūkininkavimo faktą, todėl ieškovas reikalauja iš atsakovo grąžinti jam suteiktą paramą bei prašo priteisti iš atsakovo 546,14 Lt skolos už neteisėtai gautas paramos išmokas, 86,75 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-10-20, įskaitytinai, 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010-10-21 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintos lėšos visiškai susigrąžinamos. Kadangi atsakovas paramos gera valia negrąžino, ieškovas pateikė ieškinį ir praųo jį patenkinti. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko. Pateikė prašymą, kuriame prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla išnagrinėta jų atstovui nedalyvaujant.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2010-10-27 buvo išsiųstas atsakovui nurodant, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsižvelgiant į tai, teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi, CPK 130 str. numatyta tvarka, tenkindamas ieškovo prašymą,

Nutarė

4procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Iš ieškovo pateikto 2010-11-23 d. laikraščio „Anykšta“ ir 2010-11-18 d. laikraščio „Lietuvos žinios“ matyti, jog atsakovui buvo pranešta apie bylą, skelbimuose taip pat nurodyta, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Taip pat pranešama, jog byla bus nagrinėjama 2010-12-16 d. 10 val. posėdyje.

5Atsakovas E. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau į bylos nagrinėjimą atvyko ir paaiškino, jog ieškinį pripažįsta, sutinka su ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis ir ieškovo reikalavimais. Nurodė, jog neturėjo lėšų atlyginti ieškovui skolą, tačiau skolą ieškovui sutinka atlyginti, mokės dalimis.

6Ieškinys tenkintinas

7Bylos medžiaga, atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad pagal 2007-06-15 atsakovo pateiktą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti (toliau – paraiška) ieškovas atsakovui E. R. išmokėjo 537,25 Lt paramą (b.l.8-11). Kadangi pareiškėjams bendra priklausanti paramos suma viršijo patvirtintą finansinį paketą, todėl buvo perskaičiuota paramos suma, pritaikius koeficientą, ir atsakovui išmokėta didesnė paramos 8,89 Lt dalimi suma (b.l.12). Kadangi atsakovas nesilaikė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-151 (Žin., 2007, Nr. 41-1560), 5.5.5 ir 5.5.6.1 punktų reikalavimų – ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus, teikti –žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, o atsakovas nepateikė ieškovui nei žemės ūkio naudmenų deklaracijų, nei kitų dokumentų, patvirtinančių ūkininkavimo faktą, todėl ieškovas, remdamasis minėtų taisyklių 31.1 punktu reikalauja iš atsakovo grąžinti jam suteiktą paramą. Tačiau atsakovas prievolės nevykdė ir iki ieškovo nurodyto termino, kurį ieškovas nurodė 2009-06-25 d. rašte Nr. BRK–(3.82)-3065 „Dėl Jums išmokėtos paramos sugrąžinimo“ skolos negrąžino (b.l.15-16). Ieškovas patyrė nuostolių bei paskaičiavo 86,75 Lt palūkanas (b.l.18,19-20,21,22). Kadangi atsakovas E. R. gera valia prievolės nevykdė (b.l.17), todėl ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį patenkinti.

8Pagal LR CK 6.2 str. prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę arba vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kaip nustatyta, atsakovas E. R. pažeidė LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-151 (Žin., 2007, Nr. 41-1560), 5.5.5 ir 5.5.6.1 punktų reikalavimų – ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus, teikti –žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, atsakovas nepateikė ieškovui nei žemės ūkio naudmenų deklaracijų, nei kitų dokumentų, patvirtinančių ūkininkavimo faktą bei nevykdė prievolės grąžinti jam paskirtą paramą. Tokiu būdu, ieškovas patyrė nuostolių ir įgijo reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu (CK 6.249 str. 1 d.). Esant paminėtoms aplinkybėms, ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM reikalavimas priteisti iš atsakovo 546,14 dydžio skolą už neteisėtai gautas paramos išmokas bei 86,75 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-10-20 d. įskaitytinai, yra pagrįstas ir ieškovas turi teisę reikalauti nurodytos sumos iš atsakovo. Remiantis išdėstytu, yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę atsakovo atžvilgiu ir 546,14 Lt skola už neteisėtai gautas paramos išmokas, 86,75 Lt palūkanos priteistinos iš atsakovo E. R. (CK 6.245 str. 1 d., CK 6.251 str. 1 d.).

9Kadangi atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais prievolės neįvykdė, taip pat pagrįstas ieškovo reikalavimas, vadovaujantis grąžintų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos, už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010 m. spalio 21 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintos lėšos visiškai susigrąžinamos.

10Pagal LR CPK 88 str., 93 str. nuostatas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas teismui pateikė dokumentus dėl turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paduodant pranešimus į laikraščius, nes nesuradus atsakovo ieškovo nurodytu adresu, ieškovas savo lėšomis laikraščiuose paskelbė pranešimus apie bylos nagrinėjimą. Iš atsakovo priteistina 198,68 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

11Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 66 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 10 p.) bei 14,55 Lt teismo turėtų pašto išlaidų (CPK 96 str.)

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str., n u s p r e n d ė:

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš E. R.: 546,14 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt šešis litus 14 ct) skolos už neteisėtai gautas paramos išmokas, 86,75 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 75 ct) palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-10-20 d. įskaitytinai, 5 procentų metines palūkanas, už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010 m. spalio 21 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintos lėšos visiškai susigrąžinamos bei 198,68 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus 68 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

15Priteistą skolą ir palūkanas pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą (Nr. LT207300010084024685 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos numerį Nr. 7-1004287952-A1-1).

16Išieškoti iš atsakovo E. R. 14,55 Lt teismo turėtų pašto išlaidų ir 66 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660, sąsk.Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai