Byla A-143-1341-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) 2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo priteisti iš pareiškėjo 256,50 Lt išlaidų.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad patyrė šias bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme: 1) už advokato pasirengimą ir atstovavimą apeliaciniame teisme – 205 Lt (200 Lt + 5 Lt banko komisiniai); 2) kelionės išlaidos autobusu Šiauliai–Vilnius – 23,50 Lt (bilietas su 50 proc. nuolaida) ir Vilnius–Šiauliai – 23,50 Lt (bilietas su 50 proc. nuolaida), iš viso: 47 Lt; 3) už atsiliepimo į apeliacinį skundą išsiuntimą registruotu laišku – 4,50 Lt.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Prašymas tenkintinas.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo siekia, kad jam būtų atlyginta nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirta 256,50 Lt išlaidų, tarp jų ir atstovavimo išlaidos.

13Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Be to, ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

14Šioje byloje sprendimas priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai (apgintos jo teisės susigrąžinti žemę natūra) (T 2, b. l. 144–148; T 3, b. l. 7–12), todėl jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjo atlyginti nurodytas išlaidas.

15Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme dėl išlaidų atlyginimo (T 3, b. l. 14–15) nurodo, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patyrė šias išlaidas: 1) advokato pasirengimas ir atstovavimas teisme – 205 Lt; 2) kelionės išlaidos autobusu Šiauliai–Vilnius –Šiauliai – 47 Lt; 3) atsiliepimo į apeliacinį skundą išsiuntimas registruotu laišku – 4,50 Lt.

17Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė 2011 m. lapkričio 2 d. (surašymo data) atsiliepimą į apeliacinį skundą (su priedais), kuris Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas 2011 m. lapkričio 4 d. (T 2, b. l. 174–178). Siunčiant registruotu laišku šį procesinį dokumentą prašomas atlyginti 4,50 Lt išlaidas patvirtina pateiktas akcinės bendrovės Lietuvos pašto Šiaulių centrinio pašto 2011 m. lapkričio 3 d. kvitas

18Nr. 46891/54 (T 3, b. l. 17), todėl šios išlaidos yra pagrįstos atsiliepimo padavimo išlaidos.

19Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme byla buvo nagrinėjama 2012 m. balandžio 11 d., jame dalyvavo trečiasis suinteresuotas asmuo (T 3, b. l. 5–6). Pagal bylos duomenis, trečiasis suinteresuotas asmuo gyvena Šiauliuose (T 2, b. l. 193). Pateikti uždarosios akcinės bendrovės ,,Busturas“ 2012 m. balandžio 11 d. keleivio bilietas Nr. 2047717 ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ 2012 m. balandžio 11 d. keleivio bilietas Nr. 2092973 (T 3, b. l. 17) patvirtina 47 Lt trečiojo suinteresuoto asmens kelionės išlaidų autobusu Šiauliai–Vilnius–Šiauliai, t. y. šios išlaidos yra pagrįstos.

20Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų

217 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800 Lt.

22Advokatės Jūratės Galdikienės teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui patvirtina 2010 m. vasario 1 d. teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr. AK-1-T/10 (T 3, b. l. 4).

23Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti 205 Lt (200 Lt ir 5 Lt banko komisinis mokestis) už advokatės pasirengimą ir atstovavimą teisme. 2012 m. balandžio 12 d. nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (T 3, b. l. 16) patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo sumokėjo šią sumą, t. y. 200 Lt už teisines paslaugas ir 5 Lt komisinį mokestį už banko suteiktą paslaugą, iš viso: 205 Lt. Iš bylos matyti, kad advokatė J. Galdikienė dalyvavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 11 d. teismo posėdyje, kuris truko 30 min. (T 3, b. l. 5–6) (1 val. (Rekomendacijų 9 p.)). Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, už vieną atstovavimo valandą teisme atlygintina maksimali suma – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA). Nors nenurodyta, kiek užtruko pasirengimas bylai, pakankamas laikas pasiruošti teismo posėdžiui šiuo atveju – viena valanda. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 10 punktais, už šią paslaugą atlygintina maksimali suma – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA). Bendras priteistinas maksimalus užmokestis už pasirengimą ir atstovavimą teisme – 240 Lt (120 Lt + 120 Lt). Prašoma atlyginti suma – 205 Lt – neviršija Rekomendacijų numatyto dydžio, todėl ji laikytina pagrįsta.

24Nustatant priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydį atsižvelgta ir

25į Rekomendacijų 2 punkto nuostatas.

26Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme iš viso yra 256,50 Lt (4,50 Lt + 47 Lt + 205 Lt), kurios priteistinos iš pareiškėjo.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti.

29Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjo R. V. įmonės 256,50 Lt (du šimtus penkiasdešimt šešis litus ir 50 ct) išlaidų.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. (toliau – trečiasis suinteresuotas... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad patyrė šias bylinėjimosi... 9. Teisėjų kolegija... 10. II.... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo siekia, kad jam būtų atlyginta nagrinėjant... 13. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1... 14. Šioje byloje sprendimas priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai... 15. Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme dėl išlaidų atlyginimo (T 3, b. l.... 17. Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, trečiasis suinteresuotas asmuo... 18. Nr. 46891/54 (T 3, b. l. 17), todėl šios išlaidos yra pagrįstos atsiliepimo... 19. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme byla buvo nagrinėjama 2012 m.... 20. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 21. 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse... 22. Advokatės Jūratės Galdikienės teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti 205 Lt (200 Lt ir 5 Lt banko... 24. Nustatant priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydį... 25. į Rekomendacijų 2 punkto nuostatas.... 26. Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 28. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo... 29. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjo R. V.... 30. Nutartis neskundžiama....