Byla 2-5100-896/2011
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams A. P., A. P., D. P., tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo nutraukti 2003 m. vasario 14 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir A. P., a.k( - ) gyvenančios Marijampolė, Kauno g. 133A-211, iškeldinti atsakovus A. P., a.k( - ) A. P., gim. ( - ) ir D. P., gim. ( - ), iš gyvenamosios patalpos esančios Marijampolė ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis ( - ), Marijampolės m., nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-849, gyvenamoji patalpa - butas esantis ( - ), Marijampolės m., pagal pavedimą su UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2003-02-14 sudarytą Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, išnuomotas atsakovei A. P., kartu apsigyvenant atsakovams A. P. ir D. P.. Tačiau atsakovė A. P. nevykdo pareigos mokėti nuompinigius ir mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-10-10 priimtu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr.2-6088-374/2010, iš atsakovės priteista 1166,69 Lt skolos už buto nuomą ir suteiktas komunalines paslaugas (įskaitant netesybas). 2011-09-01 trečiojo asmens UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ duomenimis atsakovė A. P. likusi skolinga 5337,34 Lt. 2010-10-08 ir 2011-03-15 nustatyta, kad atsakovė ir jos šeimos nariai ginčo patalpose negyvena, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 15.3 punktą. Trečiojo asmens UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2011-04-07 įspėjimu dėl sutarties nutraukimo pažeidus nuomos sutarties sąlygas atsakovė raginta išsikelti iš ginčo patalpų iki 2011-05-10, tačiau gera valia reikalavimų nevykdo.

8Tretysis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nes atsakovė nemoka nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, nuomojamose gyvenamosiose patalpose negyvena, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 13.1 ir 15.3 punkto reikalavimus, esant aplinkybėms numatytoms LR CPK 285. str. 1 d., prašo priimti sprendimą už akių.

9Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius pateiktu atsiliepimu teismui su ieškovo reiškiamais reikalavimais sutinka, nurodo, kad atsakovė A. P. su savo šeimos nariais ginčo patalpose negyvena, ji gyvena nuomojamame dviejų kambarių bute su patogumais, esančiame Marijampolės m., ( - ).

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.4-5), gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l.6-7), 2011-05-07 įspėjimas Nr.208-(2.3) (b.l.8), 2010-10-08 ir 2011-03-25 patikrinimo aktai (b.l.9-10), buto apyvartos žiniaraštis (b.l.11-14), 1996-09-11 Marijampolės miesto valdybos sprendimas Nr.230 (b.l.15), Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-12-10 sprendimas už akių civilinėje byloje Nr.2-6088-374/2010 (b.l.16-17), 2010-11-04 pažyma dėl įsiskolinimo Nr.1441 (b.l.18), 2002-05-08 Marijampolės savivaldybės valdybos sprendimas Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ (b.l.19), 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ (b.l.21), 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-849 (b.l.22-23).

11Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas ir kt., nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nustačius šias aplinkybes, ieškinys dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (CK 6.610 str.). Atsakovė nemoka gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, negyvena nuomojamose patalpose, todėl atsakovai A. P., A. P. ir D. P. pripažintini netekusiais teisės naudotis gyvenamąją patalpa, esančia ( - ), Marijampolė ir 2003-02-14 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovės A. P. nutrauktina, iškeldinant atsakovus A. P., A. P. ir D. P. iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolė, ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ( LR CPK 6.575 str. 1 d. 2 p., 6.576 str., 6.583 str., 6.584 str., 6.611 str.). Teismas atsižvelgia į tą aplinkybę, kad atsakovas D. P. yra nepilnametis, tačiau pažymi, kad bylos duomenimis jis kartu su motina A. P. gyvena nuomojamame dviejų kambarių bute su patogumais, esančiame Marijampolės m., ( - ), todėl darytina išvada, kad vaiko teisės jį iškeldinus iš buto, esančio Marijampolė, ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, nebus pažeistos.

12Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovų valstybei priteistina 339 Lt žyminio mokesčio ir 9,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 80 str. 1 d. 2 ir 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Kadangi ieškovas 2003-02-14 sudarytą Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį sudarė tik su atsakove A. P., todėl darytina išvada, kad ieškinio reikalavimas dėl šios sutarties nutraukimo yra susijęs tik su atsakove A. P., todėl žyminis mokestis, mokamas byloje už šį ieškinio reikalavimą, priteistinas iš atsakovės A. P.. Vadovaujantis CK 6.589 str. 1 d. gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas, todėl darytina išvada, kad žyminis mokestis už ieškinio reikalavimą dėl iškeldinimo priteistinas iš atsakovės A. P. ir pilnamečio jos šeimos nario atsakovo A. P..

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Nutraukti 2003-02-14 Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, į.k. 151005356, ir A. P., a.k( - )

16Iškeldinti atsakovus A. P., a.k( - ) A. P., gim. ( - ), D. P., gim. ( - ) iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolės m. ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

17Priteisti iš A. P., a.k( - ) 274,15 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis litus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

18Priteisti iš A. P., gim. ( - ) 74,15 Lt (septyniasdešimt keturis litus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, vadovaudamasis... 2. Ieškovas prašo nutraukti 2003 m. vasario 14 d. gyvenamosios patalpos nuomos... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Teisme... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis ( - ),... 8. Tretysis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu teismui... 9. Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų... 10. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 11. Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris... 12. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovų valstybei priteistina 339 Lt... 13. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas... 14. Ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Nutraukti 2003-02-14 Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį,... 16. Iškeldinti atsakovus A. P., a.k( - ) A. P., gim. ( - ), D. P., gim. ( - ) iš... 17. Priteisti iš A. P., a.k( - ) 274,15 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis... 18. Priteisti iš A. P., gim. ( - ) 74,15 Lt (septyniasdešimt keturis litus 15 ct)... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...