Byla 2A-278

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Danutės Milašienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Donato Šerno ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jonui Mazurkai, atsakovui V. P., atsakovo atstovei advokatei Erikai Juozaitienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1253-41/2005 pagal ieškovo likviduojamos akcinės bendrovės ,,Litimpeks bankas“ ieškinį atsakovui V. P. dėl 19 789, 72 Lt priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2003 m. balandžio 4 d. nutartimi AB Litimpeks bankas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, likvidatoriumi paskirta UAB ,,Valeksa“ (b. l. 24).

4Ieškovas LAB Litimpeks bankas 2005 m. sausio 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui V. P., prašydamas priteisti iš pastarojo 19 805, 62 Lt, iš jų – 3 996, 15 JAV dolerių (arba 15 984, 60 Lt) negrąžintą kreditą; 59, 94 JAV dolerių (arba 239, 76 Lt) nesumokėtų mokesčių už grynųjų pinigų išėmimą; 24 JAV dolerius (arba 96 Lt) nesumokėto mėnesinio EuroCard/MasterCard kortelės aptarnavimo mokesčio; 48, 92 JAV dolerių (arba 195, 68 Lt) nesumokėtų palūkanų už leistino kredito perviršį; 513, 39 JAV dolerius (arba 2 053, 56 Lt) nesumokėtų palūkanų už laiku nepapildytą sąskaitą; 25 JAV dolerius (arba 100 Lt) nesumokėtą baudą už laiku nepapildytą sąskaitą; 286, 03 JAV dolerius (1 120, 12 Lt) nesumokėtų palūkanų už leistiną kreditą. Nurodė, kad atsakovas, įvardindamas save JAV Niujorko valstijoje registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybės Lietuvoje vadovu, nurodant registracijos vietą ( - ), 1998 m. gruodžio 29 d. pateikė ieškovui prašymą susitarimą EC/MC verslo kreditinei kortelei gauti ir suteikti 4 000 JAV dolerių kreditą (b. l. 4). Ieškovas su atsakovu 1998 m. gruodžio 30 d. sudarė EC/MC verslo kreditinės kortelės sutartį Nr. 006, pagal kurią ieškovas atsakovui, kaip JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybės Lietuvoje direktoriui, išdavė EC/MC verslo kreditinę kortelę ir suteikė 4 000 JAV dolerių kreditą, atidarė verslo kreditinės kortelės aptarnavimo sąskaitą (b. l. 5). Ieškovas nurodė, kad atsakovas kreditą panaudojo savo reikmėms ir jo negrąžino ieškovui. Ieškovas nurodė, kad dėl skolos grąžinimo kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybei Lietuvoje, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2003 m. rugsėjo 3 d. nutartimi nustatė, kad JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybė Lietuvoje nebuvo ir nėra registruota, todėl ieškovui ieškinio atsisakius, civilinę bylą nutraukė (b. l. 23).

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 10 736, 80 Lt, kitą ieškinio dalį atmetė, atsakovo prašymu pritaikęs ieškinio senatį.

6Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, jog JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybė Lietuvos Respublikoje nebuvo registruota (b. l. 21), o atsakovas nepateikė įrodymų, jog, pasirašydamas 1998 m. gruodžio 30 d. EC/MC verslo kreditinės kortelės sutartį Nr. 006, pagal kurią atsakovui kaip JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybės Lietuvoje direktoriui buvo išduota EC/MC verslo kreditinė kortelė ir suteiktas 4 000 JAV dolerių kreditas, turėjo įgaliojimą veikti JAV registruotos įmonės Mallow Ltd vardu, todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas, paimdamas kreditą, nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita (CK 6.242 str.). Ieškovui priteistiną 4 000 JAV dolerių sumą teismas apskaičiavo pagal JAV dolerio ir Lietuvos Respublikos piniginio vieneto - lito valiutų kursą teismo sprendimo priėmimo dienai, tai yra 2005 m. balandžio 15 d., todėl priteisė 10 736, 80 Lt (CK 6.36 str. 5 d.). Atsakovo pateikto įkūrimo pažymėjimo teismas nelaikė įgaliojimu, vieno asmens duodamu kitam asmeniui atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (1964 m. CK 67 str.).

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodo šiuos teismo sprendimo nepagrįstumo argumentus:

  1. teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad apeliantas nebuvo įgaliotas veikti JAV registruotos įmonės Mallow Ltd vardu, nes apelianto įgaliojimus veikti šios įmonės vardu patvirtina teismui pateiktas įkūrimo pažymėjimas, kuriuo Mallow Ltd registratorius (steigėjas) I. G. paskyrė apeliantą ir A. K. korporacijos direktoriais iki jų įpėdiniai bus išrinkti ir įgalioti bei perdavė visas teises minėtiems asmenims. Tai, kad minėtas dokumentas nėra įvardintas įgaliojimu, nesudaro pagrindo jo nepripažinti apelianto įgaliojimus patvirtinančiu įrodymu, nes jis atitinka 1964 m. CK 67 straipsnio nuostatas, juo labiau, kad pagal 1964 m. CK 617 straipsnį (2000 m. CK 1.40 str.), įgaliojimo formai taikytini jo išdavimo vietos įstatymai. Be to, apeliantas, veikdamas pagal tą patį įgaliojimą, atstovavo Mallow Ltd, įsteigiant užsienio kapitalo įmonę UAB ,,Mallow Baltic“;
  2. teismas nepagrįstai nevertino kai kurių apelianto procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, patvirtinančių, kad apeliantas buvo įgaliotas veikti JAV registruotos įmonės Mallow Ltd vardu, tai yra nepasisakė dėl to, kad ieškovo pateiktuose dokumentuose (prašyme susitarime EC/MC verslo kortelei gauti bei EC/MC kreditinės kortelės sutartyje Nr. 006) buvo naudojamas minėtos įmonės antspaudas, taip pat dėl to, kad iki pasirašant EC/MC kreditinės kortelės sutartį Nr. 006 bei prašymą susitarimą EC/MC verslo kortelei gauti, pagal Mallow Ltd vardu veikiančio apelianto prašymą, 1998 m. vasario 3 d. Mallow Ltd vardu buvo atidaryta valiutinė sąskaita (Lietuvos banko 1993 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 41 patvirtintos Einamųjų sąskaitų ir terminuotų indėlių užsienio valiuta atidarymo ir disponavimo Lietuvos Respublikoje taisyklės);
  3. teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles, kadangi teismo sprendimas yra pagrįstas prieštaringomis išvadomis, konkrečiai, nors teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje teigiama, kad JAV registruotos įmonės Mallow Ltd atstovybė neregistruota, tačiau nurodoma, kad susitarimai dėl EC/MC kreditinės kortelės pasirašyti su Lietuvoje neregistruota atstovybe, kai tuo tarpu bankas negalėjo sudaryti sutarties su Lietuvoje neregistruota Mallow Ltd atstovybe, nes ji negalėjo pateikti sutarties sudarymui būtinų dokumentų, neturėjo antspaudo ir pan. Be to, teismas sprendime nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių nebuvo;
  4. teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.), kadangi ieškovas, ieškinyje teigdamas, kad susitarimai dėl EC/MC kreditinės kortelės buvo sudaryti su apeliantu ir pastarasis pažeidė sutartinius įsipareigojimus grąžinti 4 000 JAV dolerių kreditą, panaudojęs šiuos pinigus savo nuožiūra, privalėjo įrodyti šias aplinkybes, tuo tarpu byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad apeliantas minėtomis lėšomis disponavo savo nuožiūra, todėl teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad apeliantas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita;
  5. nėra pagrindo teigti, kad apeliantas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita, nes ieškovui, kaip bankui, yra taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, todėl ieškovas privalėjo įsitikinti kitos sutarties šalies įgaliojimais ir saugoti įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo kildina iš Eurocard Mastercard kreditinės kortelės sutarties Nr. 006 (b. l. 5). Sutartyje nurodyta, kad Litimpeks bankas ir Malloow LTD atstovybė – kortelės turėtojas – pasirašo minėtą sutartį. Sutarties punkte ,,šalių juridiniai adresai ir parašai“ pasirašo atsakovas ir savo parašą patvirtina Niujorko Korporacijos Mallow LTD antspaudu (b.l. 5).

11Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad tarp banko ir atsakovo nėra sutartinių santykių. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su išvada, kad nebuvo sutartinių santykių tarp banko ir korporacijos Mallow LTD. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepateikė bankui jokio dokumento, patvirtinančio jo įgalinimus gauti kreditą. Tuo tarpu atsakovas nurodo, kad jis veikė kaip korporacijos Mallow LTD atstovas, nes turėjo įgalinimą atstovauti šią korporaciją ir jį pateikė bankui. Nurodė, kad bankui dar iki kredito kortelės sutarties sudarymo buvo žinoma, kas jis yra korporacijos Mallow LTD atstovas, nes buvo šiame banke atidaryta šios korporacijos valiutinė sąskaita, per kurią buvo atliekamos piniginės operacijos.

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo atstovo ir atsakovo paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad atsakovui Niujorko korporacijos Mallow LTD išduotas įgalinimas, kuris yra įvardintas ,,registracijos pažymėjimas“, patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad jis turėjo kompetenciją korporacijos Mallow LTD vardu sudaryti kreditinės kortelės sutartį. Pagal minėtą registracijos pažymėjimą atsakovas buvo paskirtas Mallow LTD direktoriumi. Aplinkybės, kad šių įgalinimų pagrindu atsakovas banke tvarkė valiutinę sąskaitą, ieškovas neneigia. Sudarant kredito kortelės sutartį, banko pareiga buvo išsiaiškinti ir nustatyti, ar atsakovas V. P. turėjo įgalinimus sudaryti sutartį su Mallow LTD atstovybę. Kadangi Mallow LTD atstovybė neegzistavo, tai suprantama, kad V. P. jokių įgalinimų sudaryti jos vardu sutartį ir negalėjo turėti. Tuo tarpu, kaip jau buvo pasakyta, V. P. kredito kortelės sutartį patvirtino korporacijos Mallow LTD antspaudu.

13Iš tų aplinkybių, kad V. P., nepateikęs Mallow atstovybės įgalinimų jos vardu sudaryti sutartį, patvirtino korporacijos Mallow LTD vardu, bankas turėjo suprasti, kad korporacija Mallow LTD V. P. paskyrė savo atstovu ir kad sutartis sudaroma su Mallow LTD. Nors ieškovas teigia, kad V. P. įgalinimų atstovauti Mallow LTD nepateikė, o atsakovas teigia priešingai, tačiau V. P. tokius įgalinimus turėjo ir galėjo bankui pateikti, juolab, kad pats bankas šiuos jo įgalinimus pripažino dar iki kredito kortelės sutarties sudarymo, tvarkant V. P. korporacijos Mallow LTD valiutinę sąskaitą banke.

14Išvardintų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 1998-12-30 kreditinės kortelės sutarties Nr. 006 šalys yra Litimpeks bankas ir Niujorko korporacija Mallow LTD ir šiuo atveju ieškovas savo teises turi ginti reikšdamas reikalavimus kitai kreditinės kortelės sutarties šaliai – Niujorko korporacijai Mallow LTD (1964 m. CK 176 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimą (2005 m. balandžio 18 d. nutartis dėl rašymo apsirikimo klaidos), kuria patenkintas ieškinys ir iš V. P. priteistas žyminis mokestis, panaikinti ir ieškinį šioje dalyje atmesti.

17Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai