Byla A-624-1532-14
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. I. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. I. skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja J. I. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–4) ir patikslintu skundu (b. l. 44–46), kuriuo prašė: 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimus Nr. (23.29)-RE-293, Nr. (23.29)-RE-294, Nr. (23.29)-RE-295, Nr. (23.29)-RE-296 (toliau – ir skundžiami sprendimai) (b. l. 22–25), kuriais buvo atsisakyta pratęsti terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius; 2) pratęsti atsakovo 2013 m. sausio 23 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-130123-00007, Nr. REI-00-130123-00008, Nr. REI-00-130123-00009, Nr. REI-00-130123-000010 (b. l. 6A–11) (toliau – ir Reikalavimai) įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

5Pareiškėja paaiškino, jog ji 1997 m. sausio 10 d. nusipirko gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais ir žemės sklypu, esančius ( - ), Šalčininkų rajone. Pastatai buvo seni, todėl jiems buvo reikalinga rekonstrukcija. 2000 m. gruodžio 7 d. buvo gautas leidimas atlikti gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų rekonstrukciją, rekonstrukcija atlikta. Atsakovas 2013 m. sausio 23 d. reikalavimais Nr. REI-00-130123-00007, Nr. REI-00-130123-00008, Nr. REI-00-130123-00009, Nr. REI-00-130123-000010 nustatė pareiškėjai terminą iki 2013 m. liepos 22 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę. Dėl pastatų įteisinimo procedūros ji kreipėsi į atsakovą, dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą – į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją. 2013 m. vasario mėnesį pradėjo daryti nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus, balandžio mėnesį buvo atlikta pastato išdėstymo schema. 2013 m. birželio 7 d. priimtas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DĮV-825 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų ( - ), esančių Eišiškių mst., Šalčininkų sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ (b. l. 26). Kadangi iki atsakovo nustatyto termino nebuvo spėta baigti procedūrų, kreipėsi dėl reikalavimų įvykdymo termino pratęsimo, tačiau atsakovas skundžiamais sprendimais atsisakė pratęsti terminus, su kuriais pareiškėja nesutinka, nes pabrėžia, kad ji nuo pat pradžių ėmėsi aktyvių veiksmų dėl savavališkos statybos įteisinimo.

6Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 50–53).

7Paaiškino, kad siekiant pratęsti nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 28 straipsnio 3 dalies pagrindu turi būti nurodomos svarbios ir nuo pareiškėjos valios nepriklausančios priežastys, patvirtinančios, kad objektyviai nėra galimybės įvykdyti reikalavimo per nustatytą terminą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Pareiškėja nenurodė jokių procedūrinių kliūčių, kurios būtų nulėmusios pareiškėjos delsimą pateikti prašymą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėja, teikdama prašymą dėl terminų pratęsimo, atsakovui nepateikė skunde nurodomų dokumentų, patvirtinančių faktą, kad 2013 m. vasario mėn. ji pradėjo daryti nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus. Skundžiami sprendimai surašyti nepažeidžiant teisės aktų nuostatų. Pareiškėjos prašymas pratęsti 2013 m. sausio 23 d. atsakovo surašytų reikalavimų įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d. yra nepagrįstas. Reikalavimų įvykdymo terminas negali būti pratęsiamas, kadangi jis pasibaigė 2013 m. liepos 22 d.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 24 d. sprendimu (b. l. 155–157) pareiškėjos J. I. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas 2013 m. sausio 21 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-130121-00010, kuriame nustatė, kad gyvenamosios paskirties pastatas (namas) pastatytas savavališkai (b. l. 10–11), savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-130121-00011, kuriame nustatė, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatas pastatytas savavališkai (b. l. 12–13), savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-130121-00012, kuriame nustatė, kad stoginė pastatyta savavališkai (b. l. 14–15), savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-130121-00013, kuriame nustatė, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatas pastatytas savavališkai (b. l. 16–17). Atsakovas 2013 m. sausio 23 d. priėmė reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-130123-00007, Nr. REI-00-130123-00008, Nr. REI-00-130123-00009, Nr. REI-00-130123-000010, kuriais pareikalavo iš statytojos J. I. ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 22 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinius (gyvenamosios paskirties pastatą (namą), du pagalbinio ūkio paskirties pastatus, stoginę) ir sutvarkyti statybvietę (b. l. 6A, 7, 8, 9). Pareiškėja su 2013 m. liepos 26 d. prašymu, kurį atsakovas gavo 2013 m. liepos 29 d., kreipėsi į atsakovą prašydama pratęsti reikalavimų įvykdymo terminą 3 mėnesiams (b. l. 100). Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimais Nr. (23.29)-RE-293, Nr. (23.29)-RE-294, Nr. (23.29)-RE-295, Nr. (23.29)-RE-296 atsisakė pratęsti reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą (b. l. 22, 23, 24, 25).

11Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, 2010 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – ir Reglamentas) 37 punktu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012. Nurodė, kad paskutinė diena kreiptis į atsakovą pagal Reglamentą buvo 2013 m. liepos 17 d., į teismą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą – 2013 m. liepos 22 d. Pareiškėja tiek į atsakovą, tiek į teismą kreipėsi praleidusi šiuos terminus. Šioje byloje išnagrinėjus pareiškėjos prašymą pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti, negalėtų būti priimtas teismo sprendimas, kuris sukeltų teisines pasekmes, kadangi galimybė pratęsti pasibaigusį terminą teisės aktuose nėra įtvirtinta. Kadangi reikalavimas pratęsti reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d. yra išvestinis iš reikalavimų panaikinti skundžiamus sprendimus, šį reikalavimą taip pat atmetė.

12III.

13Pareiškėja J. I. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 162–164), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 24 d. sprendimą ir jos skundą tenkinti visiškai.

14Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

151. Pareiškėja dėl pastatų įteisinimo procedūros kelis kartus kreipėsi į atsakovą dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą – į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją. 2013 m. vasario mėnesį pradėjo daryti žemės sklypo kadastrinius matavimus, balandžio mėnesį buvo atlikta pastatų išdėstymo schema. 2013 m. birželio 7 d. priimtas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DĮV-825 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų ( - ), esančių Eišiškių mst., Šalčininkų r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Tačiau dėl nuo pareiškėjos nepriklausančių aplinkybių, iki nustatyto termino ji nespėjo baigti procedūrų.

162. Reikalavimuose pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo nurodytas jų įvykdymo terminas – iki 2013 m. liepos 22 d. Pareiškėja į Inspekciją dėl termino pratęsimo kreipėsi 2013 m. liepos 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad pasibaigus terminui kreiptis dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo, kreiptis į Inspekciją ar teismą negalima. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai be kitų principų, savo veikloje vadovaujasi proporcionalumo ir tarnybinio bendradarbiavimo, principais.

17Atsakovas 2013 m. sausio 23 d. surašė reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėja kelis kartus raštu ir žodžiu kreipėsi į Inspekcijos darbuotojus, su prašymais padėti išspręsti su savavališkos statybos įteisinimu susijusius klausimus, tačiau tokios pagalbos nesulaukė. Pareiškėja nebuvo informuota apie tai, jog baigiasi terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius, o, be to, niekas neinformavo apie galimybę pratęsti šį terminą. Termino nepratęsimas yra neproporcinga priemonė padarytam pažeidimui, t. y. jo praleidimui.

18Proporcingumo principas reiškia, kad įstatymų leidėjo ir kitų valstybės institucijų veiksmai ir taikomos priemonės (ribojimų, draudimų įvedimas) turi būti proporcingi siekiamiems tikslams ir interesų pusiausvyrai užtikrinti. Europos Žmogaus Teisingumo Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad siekis nustatyti „teisingą pusiausvyrą“ tarp bendruomenės intereso ir individo pagrindinių teisių apsaugos lemia proporcingo pasirinktų priemonių ir siekiamo tikslo santykio poreikį (žr. pvz., Depalle v. France (GC), No. 34044/02, 29 March 2010; Kozacio.lu v. Turkey, No. 2334/03, 19 February 2009

193. Remiantis Asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1V-84 (Žin., 2010, Nr. 58-2870), 391.4 punktu ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1-4 punktais darytina išvada, kad statinių, pastatytų seniau kaip prieš 10 metų galimi statybos pažeidimai nenagrinėjami, o pradėtas toks nagrinėjimas nutrauktinas. Kadangi Inspekcija pagal įstatymų reikalavimus skundų, susijusių su galimais pažeidimais statybos srityje, nagrinėjimą nutraukia, jei paaiškėja, kad statiniai pastatyti seniau kaip prieš 10 metų, pareiškėja siekia šį juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti teismo keliu. Dėl šio fakto nustatymo jau paruoštas prašymas Šalčininkų rajono apylinkės teismui ir artimiausiu metu jis bus pateiktas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, savavališkai pastatytus pastatus atsisakoma įteisinti dėl to, kad neįrodyta jog jie pastatyti daugiau nei prieš 10 metų.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 2013 m. kovo 18 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013 pažymėjo, kad neleistina tokia situacija, jog atskirų teisių įgyvendinimas tarpusavyje būtų susijęs taip, kad neįgyvendinus vienos teisės – negalimas kitos teisės realizavimas, o tos antrosios teisės nebūtų galima realizuoti, kol neįgyvendinta pirmoji.

21Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 170–173), kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:

231. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Inspekcija, surašiusi reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius, artėjant termino pabaigai, apie tai neinformavo pareiškėjos ir nesupažindino su galimybe šį terminą pratęsti. Pažymėtina, kad Reikalavimuose atskirai yra pateikiama informacija reikalavimą gavusiam asmeniui, kur yra nurodoma, kad asmuo turi teisę kreiptis į Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, taip pat nurodoma, kad reikalavimo terminas asmens prašymu gali būti pratęstas 3 mėnesiams, dėl termino pratęsimo ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, asmuo gali kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į tai, kad nei procesiniuose dokumentuose nei posėdžio pirmosios instancijos teisme metu pareiškėja nenurodė, jog yra negavusi Reikalavimų, darytina išvada, kad net ir taikant minimalius atidumo ir protingumo reikalavimus, pareiškėja negalėjo nesusipažinti, su jai adresuotų reikalavimų turiniu, todėl apie nustatytą terminą bei jo pratęsimo galimybes pareiškėjai turėjo būti žinoma. Be to, nors apeliaciniame skunde teigiama, jog apie galimybę pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą pareiškėja nežinojo, tačiau šia galimybe vis tiek pasinaudojo, tačiau jau praleidusi Reikalavimuose nustatytą terminą.

242. Pareiškėja buvo raštu informuota apie tai, kad statybą leidžiančius dokumentus išduodanti institucija yra savivaldybės administracija. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėja kelis kartus kreipėsi į Inspekcijos pareigūnus ir jai buvo paaiškinta, kad savavališkos statybos įteisinimas, t. y. statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, nepatenka į Inspekcijos atliekamas funkcijas, todėl visiškai pagrįstai pareiškėjai buvo patarta kreiptis į savivaldybės administracijos atstovus. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėja tinkamai buvo informuota tiek raštu, tiek žodžiu, į kokius subjektus turi kreiptis siekdama pasinaudoti galimybe įteisinti savavališką statybą.

253. Inspekcijos priimti skundžiami sprendimai buvo priimti įvertinus ne tik aplinkybę, jog prašymas buvo pateiktas pasibaigus reikalavimų įvykdymo terminams, tačiau ir į kitas aplinkybes. Pareiškėja tik 2013 m. gegužės 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikė prašymą leisti pradėti rengti žemės sklypo planą prilygintą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Kitų dokumentų, susijusių su procedūromis, atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pareiškėja nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nenurodė jokių procedūrinių kliūčių, kurios būtų nulėmusios pareiškėjos delsimą pateikti prašymą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai bei vadovaujantis ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusia Statybos įstatymo redakcija, buvo pagrįstai konstatuota, kad pareiškėja nepateikė svarbių priežasčių, susijusių su procedūromis, kurių trukmei pareiškėja nebūtų galėjusi daryti įtakos.

264. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja Reglamento redakcija pakeitė iki šiol galiojusią 37 punkto nuostatą ir nebereikalauja prašymo dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartyje priimtoje administracinėje byloje Nr. A556-1980/2013 konstatavo, kad įstatymų leidėjas konstruodamas teisės normas yra išskyręs termino pratęsimo ir termino atnaujinimo institutus. Pirmuoju atveju yra pratęsiama tai kas nėra pasibaigę, o antruoju atveju, tai kas yra pasibaigę gali būti atnaujinama, esant aplinkybėms paprastai nepriklausančioms nuo suinteresuoto asmens valios. Pasikeitusios Reglamento nuostatos nedaro jokios įtakos šios bylos baigčiai, nes, visų pirma, korekcija atlikta tik dėl kreipimosi į Inspekciją, o antra, tai taisyklės įtvirtintos žemesnės galios teisės akte nei įstatymas.

275. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad pareiškėja ruošiasi kreiptis į Šalčininkų rajono apylinkės teimą dėl juridinio fakto nustatymo, siekdama teisminiu keliu įrodyti, kad savavališkos statybos objektai, dėl kurių surašyti savavališkos statybos aktai, yra pastatyti seniau kaip prieš 10 metų. Pažymi, kad savavališkai pastatytus statinius atsisakoma įteisinti dėl to, kad neįrodyta, jog jie pastatyti daugiau nei prieš 10 metų, o tai įrodyti neužtenka laiko, nes nepanaikinti skundžiami Inspekcijos priimti sprendimai nepratęsti Reikalavimų įvykdymo termino, tačiau net ir pasibaigus reikalavimų įvykdymo terminams ir Inspekcijai inicijavus teisminį ginčą bendrosios kompetencijos teisme dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, pareiškėja nepraranda galimybės užbaigti pradėtas savavališkos statybos įteisinimo procedūras.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos J. I. skundą atmetė kaip nepagrįstą tuo pagrindu, kad yra praleistas terminas kreiptis tiek į atsakovą, tiek į teismą.

31Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 28 d. pranešimu Nr. (23.2)-2D-1502 atsakovas informavo pareiškėją, jog 2013 m. sausio 21 d. buvo surašyti savavališkos statybos aktai Nr. SSA-00-130121-00010, Nr. SSA-00-130121-00011, Nr. SSA-00-130121-00012, Nr. SSA-00-130121-00013. 2013 m. sausio 23 d. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento 35 punktu surašė pareiškėjai reikalavimus Nr. REI-00-130123-00008, Nr. REI-00-130123-00009, Nr. REI-00-130123-00010. 2013 m. liepos 26 d. prašymu pareiškėja Inspekcijos prašė pratęsti reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą. Inspekcija 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. (23.3)-2D-12751 informavo pareiškėją, jog yra priimti 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimai Nr. (23.29)-RE-293, Nr. (23.29)-RE-294, Nr. (23.29)-RE-295, Nr. (23.29)-RE-296, kuriais atsisakyta pratęsti minėtą terminą.

32Nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Statybos įstatymo 28 straipsnio (, reglamentuojančio savavališkos statybos padarinių šalinimą, 2 dalis (numatė, kad valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalis ( numatė, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

33Administracinių teismų praktikoje, aiškinant šios teisės normos nuostatas, yra konstatuota, kad reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimo procedūroje egzistuoja du elgesio variantai – asmuo turi teisę: 1) kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti 3 mėnesiams, arba 2) iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti ilgiau negu 3 mėnesiams. Antruoju atveju asmuo gali kreiptis į teismą ir kai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau pratęsė šį terminą 3 mėnesiams, tačiau asmuo mano, kad jo nepakaks reikalavimui įvykdyti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1972/2013).

34Be to, pažymima, jog Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta asmeniui galimybė kreiptis į teismą dėl atsisakymo pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti. Atsižvelgiant į šios nuostatos turinį, darytina išvada, jog galimybė kreiptis į teismą dėl atsisakymo pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti yra įstatymų leidėjo nustatyta kaip alternatyva kreipimuisi į teismą dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui. Asmuo, kuriam buvo atsisakyta pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti, gali tiek skųsti Inspekcijos atsisakymą pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą kreipdamasis į teismą, tiek ir kreiptis į teismą iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos su prašymu pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012).

35Remiantis lingvistiniu Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu bei atsižvelgiant į šios nuostatos bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 37 punkto tikslą, pažymima, jog minėtos teisės aktų normos skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimą, o ne atnaujinimą, todėl šiuo atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o tuo tarpu, kai terminas jau yra pasibaigęs, jo pratęsimo galimybė išnyksta. Teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus Reikalavime nustatytam terminui prašymo pratęsti tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012; 2012 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-454/2012; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3130/2012; 2014 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-377/2014).

36Nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Statybos įstatymo 28 straipsnis (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-424 redakcija) numato, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnyje, reglamentuojančiame savavališkos statybos padarinių šalinimą, nustatytas teisinis reguliavimas, susijęs su privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius, surašymu, terminais ir t. t., yra iš esmės identiškas iki 2014 m. sausio 1 d. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytam.

37Nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai patvirtina, o pateiktu skundu ir nėra ginčijama, kad pareiškėjai 2013 m. sausio 23 d. buvo surašyti Reikalavimai iki 2013 m. liepos 22 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėja nustatytu terminu Reikalavimų neįvykdė, į Inspekciją, prašydama pratęsti reikalavimų įvykdymo terminą, kreipėsi tik 2013 m. liepos 26 d., į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pratęsti Reikalavimų įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d., – tik 2013 m. rugsėjo 12 d. (teisme skundas registruotas 2013 m. rugsėjo 16 d.), todėl pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į aptartą teisinį reguliavimą ir jo aiškinimo praktiką, ginčijamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai pareiškėjos skundo netenkino, kadangi pasibaigęs Reikalavimų įvykdymo terminas nebegalėjo būti pratęstas nei Inspekcijos, nei teismo sprendimais.

38Pareiškėjos skundo teiginiai, susiję su jos ketinimu kreiptis į teismą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo ir Inspekcijos kalte, nėra įrodyti ir reikšmingi šioje byloje: pareiškėja, apart savo paaiškinimo, nenurodė ir nepateikė įrodymų, kad jai buvo teikiama neteisinga informacija apie jos statinių įteisinimo galimybes; nurodyto pobūdžio aplinkybių, t. y. kad statiniai pastatyti daugiau nei prieš 10 metų, nustatymas niekaip neįtakoja sprendimų, kuriais atisisakyta pratęsti pasibaigusį įstatymu nustatytą terminą, teisėtumo ir pagrįstumo.

39Pareiškėjos skundo teiginiai, susiję su, kaip galima suprasti, Reikalavimo neįvykdymo ar jų įvykdymo termino praleidimo pasekmių neproporcingumu, nėra argumentuoti: tiek iki 2014 m. sausio 1 d., tiek ir po šios datos galiojantis teisinis reglamentavimas sudaro galimybes, kai tai yra įmanoma, suinteresuotiems asmenims įteisinti savavališką statybą terminais, kurie yra protingi ir gali būti pratęsiami, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdymo pasekmės yra neproporcingos ar neadekvačios. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 ir 7 dalyse numatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Taigi, kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo Inspekcija, pareiškėja, net ir Reikalavimų nustatytais terminais neįteisinusi savavališkos statybos, atsižvelgiant į Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatas, nepraranda galimybės užbaigti tokio pobūdžio procedūros.

40Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes bei aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42pareiškėjos J. I. apeliacinį skundą atmesti.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėja J. I. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. Pareiškėja paaiškino, jog ji 1997 m. sausio 10 d. nusipirko gyvenamąjį... 6. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 7. Paaiškino, kad siekiant pratęsti nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 24 d. sprendimu (b.... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas 2013 m. sausio 21 d.... 11. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statybos įstatymo 28 straipsnio 3... 12. III.... 13. Pareiškėja J. I. pateikė apeliacinį skundą (b. l.... 14. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 15. 1. Pareiškėja dėl pastatų įteisinimo procedūros kelis kartus kreipėsi į... 16. 2. Reikalavimuose pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo nurodytas... 17. Atsakovas 2013 m. sausio 23 d. surašė reikalavimus pašalinti savavališkos... 18. Proporcingumo principas reiškia, kad įstatymų leidėjo ir kitų valstybės... 19. 3. Remiantis Asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 2013 m. kovo 18 d.... 21. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 22. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės šiais... 23. 1. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Inspekcija, surašiusi reikalavimus... 24. 2. Pareiškėja buvo raštu informuota apie tai, kad statybą leidžiančius... 25. 3. Inspekcijos priimti skundžiami sprendimai buvo priimti įvertinus ne tik... 26. 4. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja Reglamento redakcija pakeitė... 27. 5. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad pareiškėja ruošiasi kreiptis... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl reikalavimo pašalinti... 31. Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 28 d. pranešimu Nr. (23.2)-2D-1502... 32. Nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos... 33. Administracinių teismų praktikoje, aiškinant šios teisės normos nuostatas,... 34. Be to, pažymima, jog Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta... 35. Remiantis lingvistiniu Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu bei... 36. Nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Statybos įstatymo 28... 37. Nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai patvirtina, o pateiktu skundu ir nėra... 38. Pareiškėjos skundo teiginiai, susiję su jos ketinimu kreiptis į teismą... 39. Pareiškėjos skundo teiginiai, susiję su, kaip galima suprasti, Reikalavimo... 40. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140... 42. pareiškėjos J. I. apeliacinį skundą atmesti.... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 24 d. sprendimą... 44. Nutartis neskundžiama....