Byla 2S-486-653/2017
Dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-3527-864/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjo T. O. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo T. O. prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-3527-864/2014,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3

 1. Teisme gautu prašymu pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. balandžio 22 d. teismo sprendimu nuspręsta lesti ieškovui T. O. be atsakovų sutikimo gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal projektuotojo UAB „UAB „stART studio“ 2012 metų projektą įteisinti savavališkiems statiniams: gyvenamojo namo daliai-butui, ūkiniam pastatui, plytų mūro tvorai, esantiems, žemės sklype ( - ). Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas prašė išaiškinti šį sprendimą, nurodant, kad juo ieškovui leista įregistruoti teismo sprendime nurodytus neteisėtus statinius su atliktais jų kadastriniais matavimais be atsakovų sutikimo ar suderinimo. Nurodė, kad vykdant teismo sprendimą, reikiami statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, su atsakingomis institucijomis buvo suderintas ir pasirašytas statybų užbaigimo aktas. Beliko statinius įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Tačiau tam būtina atlikti tiek statinių, tiek ir žemės sklypo kadastrinius matavimus. Apie ketinimus atlikti kadastrinius matavimus atsakovai buvo informuoti 2016 m. balandžio 28 d. pranešimais, kurie jiems buvo išsiųsti registruotais laiškais. Matavimų atlikimo dieną į jiems priklausančias patalpas matininkė nebuvo įlesta, todėl buvo surašytas 2016 m. gegužės 6 d. aktas dėl atsisakymo įsileisti į patalpas. Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti, tačiau žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte atsakovai pasirašyti atsisakė. Šiame akte pasirašė tik ieškovas. Pareiškėjas teigė, kad sprendimu įteisinti leistų statinių paskutinė įteisinimo stadija – jų įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Tačiau Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti statinius, kol jų kadastriniai matavimai nėra suderinti su atsakovais arba nėra teismo sprendimo, kad statinius leistina įregistruoti be atsakovų sutikimo. Pareiškėjo nuomone, teismo sprendimo formuluotė „įteisinti savavališkus statinius“ apima jo teisę šiuos statinius įregistruoti be atsakovų sutikimo, kadangi tokiu būdu būtu įvykdyta ir užbaigta įteisinimo procedūra.
 2. Trečiasis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu nurodė, kad teismui taikyti Civilinio proceso kodekso 278 straipsnį būtų pagrindas tik tuomet, jeigu ieškovas įrodytų, kad prašomas išaiškinti teismo sprendimas yra neaiškus, dviprasmiškas, dėl ko kyla sunkumų šį sprendimą vykdant, tačiau minėtas straipsnis negalėtų būti taikomas ieškovui siekiant įgyti daugiau teisių/nustatyti kitiems asmenims pareigų, nei tai buvo padaryta prašomu išaiškinti sprendimu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (ieškovo) T. O. prašymo dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-3527-864/2014. Teismas nustatė, jog ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas pripažinti jo teisę be atsakovų sutikimo gauti statybos leidimą pagal projektuotojo UAB „stARTstudio“ 2012 m. projektą įteisinti savavališkiems statiniams – gyvenamojo namo daliai – butui, kurio unikalus Nr. ( - ) ir jo priklausiniui – ūkiniam pastatui bei statiniams (dviem tvoroms), esantiems žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) (civilinė byla Nr. 2-3527-864/2014). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: leido ieškovui T. O. be atsakovų A. P., N. R., A. D. ir D. S. sutikimo gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal projektuotojo UAB „stART studio“ 2012 m. projektą įteisinti savavališkiems statiniams – gyvenamojo namo daliai – butui, kurio unikalus Nr. ( - ), ūkiniam pastatui, plane pažymėtam 4I1/b, ir plytų mūro tvorai, 1,8 m. aukščio, 6,80 m ilgio, esantiems žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Ieškovo ieškinys dalyje dėl reikalavimo leisti be atsakovų sutikimo gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal projektuotojo UAB „stART studio“ 2012 m. projektą įteisinti savavališkiems statiniams – mūrinių stulpelių su metalo strypais tvorą atmestas. Sprendimą peržiūrėjęs apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 5 d. nutartimi Nr. 2A-531-881/2015 jį paliko nepakeistą.

6Pirmosios instancijos teismo vertinimu, teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo rezoliucinė dalis yra aiški ir nedviprasmiška, todėl neaiškintina. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo bylą neišeidamas už ieškinio ribų, t. y. pasisakydamas tik dėl ieškovo pareikštų reikalavimų. Ieškovo prašymo išaiškinti šį sprendimą, nurodant, kad juo ieškovui leista įregistruoti teismo sprendime nurodytus neteisėtus statinius su atliktais jų kadastriniais matavimais be atsakovų sutikimo ar suderinimo tenkinimo atveju, teismas pasisakytų dėl byloje nepareiktų ir nenagrinėtų reikalavimų, kas nėra galima Civilinio proceso kodekso 278 straipsnio tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (t. 3, b.l. 35-36), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir išaiškinti 2014-04-22 teismo sprendimą civ. byloje Nr. 2-5327-864/2014, nurodant, kad teismo sprendimu yra leista įregistruoti teismo sprendime nurodytus neteisėtus statinius (gyvenamojo namo dalį – butą, ūkinį pastatą, plytų mūro tvorą), esančius žemės sklype ( - ), su atliktais jų kadastriniais matavimais be atsakovų sutikimų ar suderinimų. Nurodo, jog 2014-04-22 teismo sprendimo, priimto civ. byloje Nr. 2-5327-864/2014, formuluotė „įteisinti savavališkiems statiniams“ apima teisę šiuos statinius įregistruoti be atsakovų sutikimo, kadangi tuo būdu suteikta teisė įvykdyti ir užbaigti įsiteisinimo procedūrą, kurios baigiamasis etapas – statinių įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Teismo sprendimą aiškinant priešingai, susidarytų teismo proceso koncentruotumo, teisingumo ir protingumo principams prieštaraujanti situacija, kai teismo sprendimas ne galutinai išsprendžia ginčą, o sudaro prielaidas naujam teisminiam ginčui kilti, kai ieškovas butų priverstas dar kartą kreiptis į teismą ir tais pačiais argumentais, kuriais grindė ieškinį šioje byloje, prašyti teismą priimti naują sprendimą, kuriuo būtų leista statinius įregistruoti nekilnojamojo turto registre be atsakovų sutikimo.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b.l. 53-54) trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pareiškėjas teismo prašo ne išaiškinti jau priimtą teismo sprendimą, bet jį papildytų dėl nepateiktų byloje ir nenagrinėtų reikalavimų. Taigi teismas pagrįstai atmetė tokį pareiškėjo prašymą.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai A. P., N. R., A. D. ir D. S. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog teismas nagrinėdamas pareiškėjo (ieškovo) T. O. prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo c. b. Nr. 2-3527-864/2014, 2016-09-07 nutartyje, įvertindamas 2014-04-22 teismo sprendimą, aiškiai pasisakė dėl sprendinio rezoliucinės dalies, kad ji yra aiški ir nedviprasmiška, todėl neaiškintina ir, kad teismas išnagrinėjo bylą neišeidamas už ieškinio ribų, t. y. pasisakydamas tik dėl ieškovo pareikštų reikalavimų, o ieškovo prašymo išaiškinti šį sprendimą, nurodant, kad juo ieškovui leisti įregistruoti teismo sprendime nurodytus neteisėtus statinius su atliktais jų kadastriniais matavimais be atsakovų sutikimo ar suderinimo tenkinimo atveju, teismas pasisakytų dėl byloje nepareikštų ir nenagrinėtų reikalavimų, kas nėra galima Civilinio proceso kodekso 278 straipsnio tvarka.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas atmestinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).
 3. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016-09-07 nutartimi atmetė prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-3527-864/2014.
 4. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Atskirajame skunde, kaip ir apeliaciniame skunde, be kita ko, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina nutarties ar jos dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 5. Pateiktame atskirajame skunde apeliantas perrašė prašymo dėl 2014-04-22 teismo sprendimo civ. byloje Nr. 2-3527-864/2014 išaiškinimo pateiktus motyvus, papildomai tik teigdamas, jog su 2016-09-07 nutartimi, kuria atsisakyta tenkinti minėtą prašymą, nesutinka. Jokių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumo ar nepagrįstumo apeliantas nepateikė.
 6. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais ir jų nekartoja, be to, apeliantas argumentų dėl minėtos nutarties neteisėtumo nepateikė.
 1. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos skundžiamos nutarties išvadomis bei pažymi, kad atskirojo skundo argumentai šiuo atveju jie teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl teismas nutaria atskirąjį skundą atmesti bei palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai