Byla 2-7235-641/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovo IĮ „DARBO RŪBAI“ atstovui savininkui S. O., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ „DARBO RŪBAI“ ieškinį atsakovui UAB „TALŠA“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas patvirtino, jog po ieškinio teismui padavimo 2013-08-29 atsakovas sumokėjo 717,53 Lt skolą, todėl atsisakė ieškinio dalyje dėl 6 procentų procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, nurodė, jog ieškinio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos, o likusioje dalyje ieškinį prašo tenkinti ir priteisti iš atsakovo 142,31 Lt palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą ir bylinėjimosi išlaidas, t. y. 72,00 Lt žyminį mokestį, 326,70 Lt išlaidas už UAB „Credit Isco“ suteiktas teisines paslaugas. Nurodė, jog atsakovui laiku neįvykdžius sutartinių prievolių ir nereaguojant į raginimus skolą sumokėti, ieškovas kreipėsi į UAB „Credit Isco“ ir sudarė teisinių paslaugų sutartį, kuria pavedė UAB „Credit Isco“ atlikti išieškojimo veiksmus iš skolininko UAB „TALŠA“, atliekant veiksmus ieškovo vardu. Reikalavimo teisės į atsakovo skolas ieškovas UAB „Credit Isco“ neperleido, o tik sudarė teisinių paslaugų sutartį dėl išieškojimo veiksmų iš atsakovo atlikimo. Kadangi atsakovas ilgą laiką nevykdė savo sutartinių prievolių pagal 2007-11-08, 2011-11-09, 2011-11-18 sąskaitas-faktūras, prašo priteisti procesines palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą.

3Atsakovo UAB „TALŠA“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog su ieškovu laiku neatsiskaitė dėl apmaudžios buhalterinės klaidos, skolą sumokėjo 2013-08-29. Prašyme dėl bylos nagrinėjimo atsakovui nedalyvaujant taip pat nurodė, kad 2013-07-11 Skolų perdavimo aktu Nr. 2 ieškovas visas savo teises į skolą perdavė UAB „Credit Isco“, t. y. dar iki kreipimosi į teismą su ieškiniu. Prašo teismo atkreipti dėmesį, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo ir sumokėjo žyminį mokestį.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Dėl skolos priteisimo

6Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovas IĮ „DARBO RŪBAI“ pirkimo-pardavimo santykių pagrindu 2007-11-08, 2011-11-09, 2011-11-18 pardavė atsakovui UAB „TALŠA“ prekes, viso už 929,93 Lt ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras, o atsakovas jas priėmė (7, 8, 9 b. l.). Iš aptarto matyti, jog tarp šalių susiklostė nevienkartiniai pirkimo–pardavimo sutartiniai teisiniai santykiai. Rašytinė sutartis nebuvo sudaryta, kiekvienu atveju prekės buvo parduodamos vykdant žodinį atsakovo užsakymą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 6.192 str. 3 d., sutartis gali būti sudaroma tokia forma - priimant vykdyti užsakymą, juolab, imperatyvios pareigos pirkimo-pardavimo santykius dėl būtent tokio asortimento - drabužių - pardavimo įforminti išimtinai rašytine sutartimi nėra nustatyta. Vadinasi, tokia sutartis gali būti sudaroma ir žodžiu (CK 6.311 str.). Kadangi žodinis susitarimas įstatymui neprieštarauja, jis sukelia tokių santykių dalyviams atitinkamas teises bei pareigas. Žodinės sutarties atveju pirkimo-pardavimo santykiams atsirasti pakanka prekes perduoti pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Ieškovas įrodinėja sutarčių sudarymą PVM sąskaitomis-faktūromis (7-9 b. l.), kurios patvirtintos atsakovo atstovų parašais. Pažymėtina, kad teismų praktikoje paprastai pripažįstama, kad PVM sąskaitos–faktūros surašymas, pirkėjui ją pasirašius, patvirtina sutartinių pirkimo-pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų, atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes - pirkėjo pareigą sumokėti už jam nuosavybėn perduotas prekes. Ginčo dėl sutartinių santykių buvimo, pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų, prekių kokybės tarp šalių nėra. Iš ieškovo sąskaitos išrašo kopijos matyti, jog atsakovas 212,40 Lt skolą pagal 2007-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ieškovui sumokėjo 2013-07-19 (10-11 b. l.). Iš atsiliepimo į ieškinį turinio matyti, jog atsakovas iš esmės pripažino įsiskolinimą ieškovui, tačiau pateikė įrodymą, jog 717,53 Lt skolą pagal 2011-11-09 ir 2011-11-18 PVM sąskaitas-faktūras sumokėjo 2013-08-29 (30, 31 b. l.). Ieškovas sutiko, jog atsakovas iki ieškinio teismui padavimo 2013-07-19 sumokėjo 212,40 Lt skolą pagal 2007-11-08 sąskaitą-faktūrą bei po bylos iškėlimo teisme (ieškinio gavimo teisme data – 2013-08-27, ieškinio priėmimo data – 2013-08-28), t. y. 2013-08-29 sumokėjo 717,53 Lt skolą pagal 2011-11-09 ir 2011-11-18 sąskaitas-faktūras, ko pasekoje, atsisakė reikalavimo dėl 6 procentų procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą, teismas daro išvadą, jog kreipimosi į teismą su ieškiniu dieną atsakovas ieškovui buvo skolingas 717,53 Lt pagal PVM sąskaitas-faktūras 2011-11-09 Nr. 03528, 2011-11-18 Nr. 03561 ir savo skolą ieškovui sumokėjo po bylos teisme iškėlimo, todėl ieškinio reikalavimas dėl 717,53 Lt skolos priteisimo atmestinas.

7Atsakovas nurodo, jog 2013-07-11 Skolų perdavimo aktu Nr. 2 ieškovas visas teise į skolą perdavė UAB „Credit Isco“, t. y. iš esmės ginčija ieškovo reikalavimo teisę. Susipažinus su prie ieškinio pateikta 2013-06-04 Atlygintinų paslaugų teikimo sutarties Nr. CREDISC/DAR/13/06/04 kopija (toliau tekste – sutartis) ir 2013-07-11 Skolų perdavimo akto prie 2013-06-04 Atlygintinų paslaugų teikimo sutarties Nr. CREDISC/DAR/13/06/04 kopija (toliau tekste- aktas) matyti, jog šia sutartimi UAB „Credit Isco“ teikė IĮ „DARBO RŪBAI“ skolų administravimo, skolų išieškojimo, uždelstų skolų mažinimo bei teisines paslaugas, o ieškovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas UAB „Credit Isco“ sumokėti sutartą kainą. Be to, iš akto turinio matyti, jog juo ieškovas UAB „Credit Isco“ perdavė skolininką UAB „TALŠA“, o ne reikalavimo teisę į UAB „TALŠA“ skolą ieškovui IĮ „DARBO RŪBAI“, t. y. UAB „Credit Isco“ ieškovui teikė atlygintines paslaugas, ko pasekoje, atsakovo argumentai dėl reikalavimo teisės į UAB „TALŠA“ skolą perleidimo UAB „Credit Isco“ atmestini.

8Dėl palūkanų priteisimo

9Atsakovas savo prievolės ieškovo atžvilgiu pagal 2007-11-08 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 01304 nevykdė iki 2013-07-19, o prievolių pagal 2011-11-09 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 03528 ir 2011-11-18 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 03561 nevykdė iki 2013-08-29, ko pasekoje, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 142,31 Lt palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą. Pagal CK 6.37 str., 6.261 str. 1 d., skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 str. 2 d. nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovas reikalavimo dėl palūkanų priteisimo neginčijo, įrodymų, jog per protingą terminą po PVM sąskaitų-faktūrų pasirašymo palūkanas būtų sumokėjęs nepateikė, todėl vadovaujantis anksčiau nurodytu, iš atsakovo ieškovui priteistinos 142,31 Lt palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą.

10Kadangi ieškovas ieškinio dalyje dėl 6 procentų procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo atsisakė, atsisakymu šalių teisės nepažeistos, ieškovas nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos, atsisakymą teismas priima ir civilinę bylą dalyje dėl 6 procentų procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo nutraukia (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 293 str. 1 d. 4 p.).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

12Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas už ieškinį sumokėjo 72,00 Lt žyminį mokestį (6 b. l.) ir patyrė 326,70 Lt bylinėjimosi išlaidas už jam suteiktas teisines paslaugas (20 b. l.). Atsakovas ginčija žyminio mokesčio dydį ir paskaičiavimą. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 2013-07-11 Lietuvos statistikos departamento informaciniu pranešimu Nr. 14, atsižvelgdamas į kreipimosi su ieškiniu dieną (2013-08-27) galiojusį vartotojų kainų indeksą – 144,3 (2013 m. birželio mėn., palyginti su 2003m. sausio mėn.), teismas daro išvadą, jog ieškovo paskaičiuotas ir sumokėtas žyminis mokestis yra tinkamo dydžio, kadangi už ieškinį dėl turtinio ginčo iki vieno šimto tūkstančių litų yra mokamas 3 % žyminis mokestis, tačiau ne mažiau kaip 50,00 Lt, kuris yra indeksuojamas atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis ne didesnis negu 110. Šiuo atveju ieškinio padavimo dienai (2013-08-27) galiojo vartotojų kainų indeksas – 144,3, todėl už ieškinį dėl turtinio ginčo iki vieno šimto tūkstančių litų buvo mokamas 3 % žyminis mokestis, tačiau ne mažesnis kaip 72,00 Lt. Atsižvelgiant į ieškinio sumą, už ieškinį turėjo būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis (859,84 Lt x 3 % = 25,80 Lt), todėl atsakovo argumentai dėl netinkamos žyminio mokesčio skaičiavimo ir sumokėjimo atmestini. Nors ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau atsižvelgtina į tai, jog ieškinys buvo atmestas dalyje dėl skolos priteisimo, kurią atsakovas sumokėjo tik po bylos iškėlimo teisme dienos, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio, 326,70 Lt kitos bylinėjimosi išlaidos už jam suteiktas teisines paslaugas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

138,70 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 271 str. 1 d. str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo UAB „TALŠA“, juridinio asmens kodas 144806535, buveinė – Tilžės g. 156, Šiauliai, ieškovui IĮ „DARBO RŪBAI“, juridinio asmens kodas 245890220, buveinė – Krymo g. 10-17, Šiauliai, A/s Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71800, 142,31 Lt (vieno šimto keturiasdešimt dviejų litų 31 ct) metines procesines palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio, 326,70 Lt (trijų šimtų dvidešimt septynių litų 70 ct) kitas bylinėjimosi išlaidas.

17Civilinę bylą Nr. 2-7235-641/2013 pagal ieškovo IĮ „DARBO RŪBAI“ ieškinį atsakovui UAB „TALŠA“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalyje dėl ieškinio reikalavimo – 6 procentų procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo – nutraukti.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai