Byla B2-2035-230/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Modusta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Modusta“ administracijos vadovo J. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Modusta“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Modusta“ administracijos vadovas J. K. prašo iškelti atsakovei UAB ,,Modusta“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad, susipažinus su įmonės pelno (nuostolių) ataskaita ir balansu už 2017 metus, debitorių/kreditorių sąrašais, nustatyta, jog UAB „Modusta“ yra faktiškai nemoki, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonėje trūksta turto ir lėšų atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Modusta“ įregistruota 2015 m. kovo 18 d., bendrovės direktorius – J. K.. Pagal atsakovės administracijos vadovo pateikto UAB „Modusta“ 2017-12-31 balanso duomenis įmonė 2017 metais turto iš viso apskaitė už 302 715,69 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 250 266,13 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 227 650,90 Eur. Iš 2017-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės nuostoliai sudarė 12 293,61 Eur sumą. Pagal 2018-06-20 balanso duomenis įmonė turto iš viso apskaitė už 269 806,09 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 259 075,18 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 245 863,93 Eur. Iš 2018-06-20 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės nuostoliai sudarė 41 718,65 Eur sumą.

6Nustačius, kad atsakovė UAB „Modusta“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, pagal 2018-06-20 finansinės atskaitomybės duomenis atsakovės skolos kreditoriams viršija visą atsakovės balanse nurodyto turto vertę, spręstina, jog UAB „Modusta“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Eksmokumas“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

9iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Modusta“ (juridinio asmens kodas 303916898, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Ukmergės g. 10-76) bankroto bylą.

10Paskirti administratore uždarąją akcinę bendrovę „Eksmokumas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA079).

11Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Modusta“ (juridinio asmens kodas 303916898, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Ukmergės g. 10-76) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Modusta“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

14Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Modusta“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai