Byla e2-7524-323/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovui N. U., jo atstovui advokatui Eligijui Karbauskui, atsakovei I. U., jos atstovui advokatui Audriui Saulėnui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, N. S. K., išvadą teikiančios institucijos atstovei V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. U. ieškinį atsakovei I. U. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, turto, prievolių padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, N. S. K., UAB „Luminor Lizingas“, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo, išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą, ir prašo teismo nutraukti jo ir atsakovės ( - ) sudarytą santuoką, įregistruotą Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )) dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus G. U., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina I. U. jos gyvenamojoje vietoje, Lietuvos Respublikoje, priteisti iš ieškovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui G. U., mokamą periodinėmis išmokomis po 200 Eur kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki nepilnamečio vaiko pilnametystės, nustatyti sūnaus bendravimo su ieškovu tvarką, pagal kurią ieškovas su sūnumi bendrauja nelyginėmis savaitėmis nuo pirmadienio 8 val. iki sekmadienio 17 val., pasiimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos ir jį grąžinant į vaiko gyvenamąją vietą, per šventines dienas: neporiniais metais Šv. Velykų pirmąją dieną nuo sekmadienio 10 val. iki Šv. Velykų antros dienos (pirmadienio) 19 val., neporiniais metais gruodžio 24 d. nuo 10 val. iki gruodžio 25 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki gruodžio 27 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 31 d. nuo 16 val. iki neporinių metų sausio 1 d. 18 val., pripažinti ieškovui asmeninės nuosavybės teisę į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), automobilį „( - )“, valst. Nr. ( - ), UAB „I.“ pensijų kaupimo sąskaitoje sukauptus 3 828,58 Eur, padalinti santuokos metu prisiimtas prievoles, nustatant, kad prievoles kreditoriams UAB „Luminor Lizingas“ pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialui pagal Garantuotų palūkanų gyvybės draudimą (Sutarties Nr. ( - )), Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialui pagal Investicinio draudimo sutartį su draudiku ADB Compensa Vienna Insurance Group (Draudimo liudijimo Nr. ( - )) vykdys ieškovas, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ( - ) Kauno Arkikatedroje Bazilikoje su atsakove sudarė santuoką, kuri ( - ) registruota Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )). Santuokos pradžioje puoselėjo šiltus tarpusavio santykius, tačiau ilgainiui ėmė ryškėti charakterių skirtumai, skirtingi požiūriai į gyvenimą, skirtingos vertybės. Tarp šalių nuolat kilo konfliktai, namuose tvyrojo įtampa, atitolo vienas nuo kito, gyvenimas kartu tapo nebeįmanomas. Kadangi abu nebuvo tolerantiški vienas kitam, abiem trūko tarpusavio supratimo ir moralinės pagarbos, abu pažeidė abipuses pareigas gerbti ir mylėti bei remti vienas kitą, būti lojaliam ir pasitikėti vienas kitu, todėl laiko, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Taip pat nurodė, kad santuokos metu šalims ( - ) gimė sūnus G. U.. Neprieštarauja, kad sūnaus gyvenamoji vieta būtų nustatyta su atsakove, tačiau pageidauja, jog turėtų teisę maksimaliai bendrauti su vaiku, dalyvauti jo auklėjime ir ugdyme. Siekdamas išlaikyti emocinį ryšį su vaiku, saugant vaiko interesus, pageidauja su vaiku nepertraukiamai bendrauti kas antrą savaitę nuo pirmadienio 8 val. iki sekmadienio 17 val. Nurodė ir tai, kad santuokos metu 2014-08-27 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įsigijo butą, adresu ( - ). Butą pirko už savo tetos N. S. K. pinigus savo asmeninėn nuosavybėn, atsakovė buto pirkime nedalyvavo, jokiomis lėšomis prie jo pirkimo neprisidėjo.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad sutinka, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kadangi abu nebuvo tolerantiški, lojalūs vienas kitam, ilgainiui išsiskyrė požiūriai į bendro gyvenimo vedimą, neliko bendrų interesų. Kadangi ilgą laiką negyvena kartu ir neveda bendro ūkio, santuoka laikytina iširusia. Taip pat nurodė, kad neprieštarauja ieškovo bendravimui su sūnumi per šventines dienas ieškinyje prašoma nustatyti tvarka, tačiau nesutinka, kad ieškovas su sūnumi bendrautų nelyginėmis savaitėmis nuo pirmadienio 8 val. iki sekmadienio 17 val. Laiko, kad tokia bendravimo tvarka iš esmės paneigtų tai, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su motina, pažeistų tiek atsakovės, tiek vaiko interesus. Taip pat nesutinka, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina jos gyvenamojoje vietoje tik Lietuvos Respublikoje, kadangi tokio reikalavimo patenkinimas nepagrįstai suvaržytų teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą. Nurodė ir tai, kad nesutinka su ieškovo siūlomu turto padalinimo būdu. Butas, adresu ( - ), buvo įgytas santuokos metu, ir yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Ieškovui natūra paliekant minėtą butą ir priteisiant lėšas pensijų kaupimo sąskaitoje, turėtų būti priteista piniginė kompensacija, lygi pusei ieškovui atitenkančio turto vertės.

6Trečiasis asmuo Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog ieškinyje išdėstytiems reikalavimams neprieštarauja.

7Trečiasis asmuo UAB „Luminor Lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog neprieštarauja, kad po santuokos nutraukimo prievolė pagal Lizingo sutartį lieka asmenine ieškovo prievole.

8Trečiasis asmuo N. S. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog sutinka su ieškinio reikalavimais, kad butas, adresu ( - ), būtų pripažintas asmenine ieškovo nuosavybe ir kad būtų nustatyta, jog piniginę prievolę vykdys ieškovas. Nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. ieškovo prašymu sutiko jam paskolinti 120 000 Lt nekilnojamojo turto įsigijimui – 20 000 Lt perdavė ieškovui grynaisiais, o 100 000 Lt pervedė į pardavėjo UAB „R.“ sąskaitą. Kadangi su ieškovu yra giminės, jį pažįsta nuo pat jo vaikystės ir besąlygiškai juo pasitiki, suteiktos paskolos grąžinimo termino nenustatė, susitarė, kad pinigus ieškovas grąžins ateityje, kai pagerės jo finansinė padėtis, arba pagal pareikalavimą, jei pačiai prireiktų pinigų. Kadangi atsakovė suteikti jai paskolą buto įsigijimui neprašė, jai pinigai nebuvo skolinti, pagal susitarimą paskolą suteikė tik ieškovui, pagrįstai manė, kad ieškovas butą perka savo asmeninėn nuosavybėn. Tačiau jei teismas nustatys, kad butas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, prievolė grąžinti šiam butui įsigyti suteiktą paskolą taip pat turėtų būti nustatyta kaip solidari sutuoktinių prievolė. Taip pat nurodė, kad kadangi paskolos grąžinimo terminas nebuvo nustatytas, reikalauja per 30 dienų grąžinti paskolos sumą.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti procesiniuose dokumentuose nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu. Paaiškino, kad jau kurį laiką nesutapo šalių interesai, ėmė nesutarti didžiąja dalimi klausimų, nerado kompromisų, nuo 2018 m. balandžio mėn. negyvena kartu, todėl laiko, kad santuoka yra iširusi ir turėtų būti nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Neprieštarauja, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, sutinka vaiko išlaikymui kiekvieną mėnesį mokėti 200 Eur sumą. Taip pat prašo nustatyti tokią bendravimo su vaiku tvarką, kokia jau yra pusę metų, t. y. kad su vaiku nepertraukiamai bendrauja kas antrą savaitę. Pažymėjo, kad kol vaikas mažas tokią bendravimą tvarką galima įgyvendinti, nėra jokių duomenų, kad nustatyta laikina bendravimo tvarka pažeistų vaiko interesus, vaikas nerodo jokių diskomforto požymių. Vėliau, vaikui sulaukus mokyklinio amžiaus, bendravimo tvarką bus galima keisti, tačiau kol vaikas yra mažas nori pilnai dalyvauti jo gyvenime, jį auklėti. Taip pat nurodė, kad perkant butą bendrų santaupų neturėjo, teta sutiko paskolinti. Su atsakove dėl buto pirkimo nesitarė, ji buto neieškojo, jo nerinko, buto pirkime nedalyvavo. Jai tik pasakė faktą, kad perka butą ir tam pinigus skolinasi iš tetos. Įforminant pirkimo sandorį pas notarą, pastarasis tik paklausė ar yra santuokoje. Daugiau jokių detalių apie sandorį neklausinėjo, nepaklausė, ar butas perkamas asmeninėn, ar bendrojon sutuoktinių nuosavybėn. Pažymėjo, kad valia buvo butą įsigyti savo asmeninėn nuosavybėn, todėl prašo butą pripažinti asmenine nuosavybe, kaip ir prievolę grąžinti gautą paskolą jam pirkti.

10Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Paaiškino, kad sutinka, jog santuoka yra faktiškai iširusi ir turėtų būti nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pageidauja, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ja, vaiko motina, sutinka, kad ieškovas vaiko išlaikymui kiekvieną mėnesį mokėtų 200 Eur sumą nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovo siūloma bendravimo su vaiku tvarka. Pažymėjo, kad kaip motina negali priprasti, kad vaiko savaitę laiko nėra naktimis. Po darželio vaikas iki 20 val. būna pas ją, po to nuveda vaiką pas tėvą tik nakvoti. Savo bendravimo tvarkos nesiūlo, nes jokių kliūčių dėl tėvo ir vaiko bendravimo nedaro. Taip pat nurodė, kad žinojo, jog buto pirkimui pinigus ieškovas gauna iš tetos, bet nežinojo, kad tai buvo paskola. Buto pasirinkime, sandorio sudaryme nedalyvavo. Butas nereikalingas, todėl sutinka, kad natūra būtų priteistas ieškovui, tik nori gauti kompensaciją, kadangi įgytas santuokos metu, o notaro patvirtintoje sutartyje nurodyta, jog jis įgyjamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Be to, kadangi iš trečiojo asmens S. K. pinigų nesiskolino, todėl jokių įsipareigojimų jai neturi.

11Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo N. S. K. paaiškino, kad pinigų tikrai nedovanojo, susitarė su ieškovu, kad asmeniškai jam paskolins, ir pasakė, kad jis pinigus turės grąžinti tada, kai jai jų reikės. Jokios rašytinės sutarties su ieškovu nesudarė, nes jis yra giminaitis, artimas, sąžiningas žmogus, negalvojo, kad viskas persikels į teismą.

12Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad ieškovo prašoma nustatyti bendravimo tvarka neatitinka vaiko interesų. Pagal ieškovo reikalavimus vaikas turėtų dvi gyvenamąsias vietas, nes vieną savaitę gyventų pas tėvą, o kitą – pas motiną. Vaiko tampymas iš vienų namų į kitus neatitinka vaiko interesų, vaikas varginamas, jam nesusiformuoja supratimas, kur jo namai, jo daiktai. Dviejų vietų gyvenamoji vieta negali būti. Nurodė, kad bendravimas su vaiku yra tada, kai vaikas gyvena vienoje vietoje, o su kitu iš tėvų bendrauja kas antrą savaitgalį ir susitinka savaitės bėgyje.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė ( - ) Kauno Arkikatedroje Bazilikoje sudarė santuoką, kuri apskaityta ( - ) Kauno miesto CMS (įrašo Nr. ( - )). Šalims santuokoje, ( - ), gimė sūnus G. U.. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad šalys nuo 2018 m. balandžio mėn. kartu negyvena, bendro ūkio neveda, santuokiniai ryšiai tarp šalių yra nutrūkę.

16Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

17CK 3.60 straipsnio 2 dalis numato, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas šioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. CK 3.61 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. CK 3.63 straipsnis reglamentuoja, jog abiejų sutuoktinių prašymu teismas, nutraukdamas santuoką, sprendime nenurodo konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, o tik konstatuoja, kad santuoka iširo dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalių santuoka laikytina faktiškai iširusia, kadangi sutuoktiniai jau kurį laiką kartu negyvena, neveda bendro ūkio, dėl atsiradusių nesutaikomų prieštaravimų tolesnės bendro gyvenimo perspektyvos nemato, dėl ko negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu. Iš šalių paaiškinimų spręstina, kad santuokos iširimą sąlygojo abiejų sutuoktinių veiksmai, lojalumo, pagarbos vienas kitam trūkumas, dėl ko bendras gyvenimas tapo negalimas. Šalims pageidaujant, konkretūs faktai, patvirtinantys kiekvieno iš sutuoktinių kaltę, nenurodytini (CK 3.63 straipsnis).

19Nustačius, jog abu sutuoktiniai pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas ir kad abiejų sutuoktinių pareigų pažeidimai nulėmė santuokos iširimą, yra faktinis ir teisinis pagrindas panaikinti santuokos apskaitos įrašą dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 straipsnio 2 dalis, CPK 185 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad teismas nenutraukia bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų, kaip kad reikalavimą formuluoja ieškovas, kadangi bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija apima tik minėto įrašo panaikinimą, o pačios santuokos pripažinimas negaliojančia yra bažnytinio teismo jurisdikcijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6/2007).

20Šalims paliktinos santuokinės pavardės (CK 3.69 straipsnio 1 dalis).

21Šalys nereikalauja viena kitai priteisti išlaikymo, todėl jis nepriteistinas (CK 3.72 straipsnio 1 dalis).

22Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

23Šalys santuokos metu susilaukė sūnaus G. U., gim. ( - ). CK 3.169 straipsnio 1 dalis numato, kad kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos tarp šalių neliko, nepilnamečio G. U., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su motina atsakove I. U. (CK 3.169 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 187 straipsnis, 268 straipsnio 5 dalis).

24Ieškovas šioje dalyje ieškinio reikalavimą formuluoja taip, kad vaiko gyvenamoji vieta su motina jos gyvenamojoje vietoje turėtų būti nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsakovė su tuo nesutinka, motyvuodama tuo, kad tai nepagrįstai varžytų jos teisę pasirinkti gyvenamąją vietą. Pažymėtina, kad pagal CK 3.174 straipsnio 3 dalį teisę nepilnametį vaiką, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, išvežti į užsienio valstybę nuolat gyventi turi tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tik gavęs rašytinį antrojo iš tėvų sutikimą. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, laikytina, kad yra pagrindas vaiko gyvenamąją vietą su atsakove nustatyti be teritorinio apibrėžtumo, tačiau atsakovė neturi teisės be ieškovo sutikimo išvežti vaiką nuolatiniam gyvenimui į užsienį.

25Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

26Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir detalizuota CK 3.192 straipsnyje, kurio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

27Nagrinėjamu atveju ieškovas nepilnamečio sūnaus išlaikymui sutinka skirti 200 Eur kiekvieną mėnesį, atsakovė su tokia ieškovo vaiko išlaikymui skirtina suma sutinka, nurodo, kad ji šiuo metu pakankama vaiko poreikiams patenkinti. Įvertinus tai, kad šalių sūnus yra mažametis, tokio amžiaus vaiko poreikius, darytina išvada, jog yra pagrindas šalių nepilnamečio sūnaus G. U., gim. ( - ), išlaikymui iš ieškovo priteisti po 200 Eur per mėnesį, mokant periodinėmis išmokomis, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CK 3.192 straipsnis, CPK 268 straipsnio 5 dalis).

28Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina atsakovė (CK 3.185 straipsnio 1 dalis).

29Dėl bendravimo tvarkos nustatymo

30Ieškovas prašo nustatyti tokią bendravimo su nepilnamečiu sūnumi tvarką: ieškovas su sūnumi bendrauja nelyginėmis savaitėmis nuo pirmadienio 8 val. iki sekmadienio 17 val., pasiimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos ir jį grąžinant į vaiko gyvenamąją vietą, per šventines dienas: neporiniais metais Šv. Velykų pirmąją dieną nuo sekmadienio 10 val. iki Šv. Velykų antros dienos (pirmadienio) 19 val., neporiniais metais gruodžio 24 d. nuo 10 val. iki gruodžio 25 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki gruodžio 27 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 31 d. nuo 16 val. iki neporinių metų sausio 1 d. 18 val. Kadangi tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovo bendravimo su sūnumi per šventines dienas ieškinyje nurodyta tvarka, ieškovo bendravimas su vaiku per šventines dienas nurodyta tvarka nepažeidžia vaiko, kurio nors iš tėvų teisių ar teisėtų interesų, todėl nustatytina, kad ieškovas su sūnumi per šventines dienas bendrauja tokia tvarka: neporiniais metais Šv. Velykų pirmąją dieną nuo sekmadienio 10 val. iki Šv. Velykų antros dienos (pirmadienio) 19 val., neporiniais metais gruodžio 24 d. nuo 10 val. iki gruodžio 25 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki gruodžio 27 d. 19 val., poriniais metais gruodžio 31 d. nuo 16 val. iki neporinių metų sausio 1 d. 18 val. (CK 3.175 straipsnio 2 dalis, CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 187 straipsnis, 268 straipsnio 5 dalis). Tarp šalių esminis ginčas kilęs dėl galimybės ieškovui su sūnumi bendrauti kas antrą savaitę (nepertraukiamai septynias dienas iš eilės), todėl teismas toliau pasisako dėl šio reikalavimo pagrįstumo.

31Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti globojamam tėvų, 9 straipsnio 3 dalyje - teisė nuolat bendrauti su išskirtais tėvais, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. CK 3.155 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium, nepaisant to, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų (CK 3.156 straipsnio 2 dalis). Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 3 dalis). Teismas, nustatydamas skyrium gyvenančio vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarką, pirmiausia turi atsižvelgti į vaiko interesus ir, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, gali nustatyti skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai galimybę maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tada, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą riboti ieškovo bendravimą su sūnumi, nustatyti minimalią bendravimo tvarką, todėl nustatytina maksimali ieškovo ir šalių nepilnamečio sūnaus bendravimo tvarka.

32Kadangi ieškovas reiškia reikalavimą lygiai padalinti buvimo ir bendravimo su vaiku laiką, bylai aktualus tampa Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-99-969/2016 pateiktas išaiškinimas, jog teismui nustatant maksimalią skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką, nereiškia, kad pagal tokią tvarką vaiko praleidžiamas laikas su abiem tėvais turi būti vienodas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Tokia teisės aiškinimo taisyklė grįsta vaiko poreikiu turėti stabilią namų aplinką, kurio neatitiktų pernelyg dažnas gyvenamosios vietos kaitaliojimas.

33Atsižvelgiant į vaiko amžių, į tai, kad jis dar nesugeba išsakyti savo nuomonės dėl buvimo pas kiekvieną iš tėvų laiko, periodiškumo, į būtinybę užtikrinti stabilią vaiko gyvenamąją aplinką, dienos rėžimą, bei į kasacinio teismo išaiškinimus, spręstina, kad ieškovo prašoma nustatyti bendravimo su sūnumi tvarka, pagal kurią vaiko gyvenamoji aplinka būtų kaitaliojama kas antrą savaitę, neatitinka vaiko interesų, todėl tokia tvarka nenustatytina.

34Kadangi šalys tarpusavyje viso bylos nagrinėjimo metu nesusitarė dėl geriausiai tiek jų, tiek vaiko interesus atitinkančios bendravimo su vaiku tvarkos, šioje byloje vaiko teisių apsaugos institucija pasiūlė tėvo bendravimo su vaiku tvarką, kurią ji laiko optimalia, užtikrinančia tiek vaiko, tiek tėvo interesus bendrauti, ir pagal kurią tėvas su vaiku bendrauja kas antrą savaitgalį ir susitinka savaitės bėgyje. Teismas iš esmės šį pasiūlytą bendravimo tvarkos variantą laiko pagrįstu, atitinkančiu šalių nepilnamečio sūnaus interesus, užtikrinančiu stabilumą, būtiną šalių nepilnamečiui sūnui, suteikia ieškovui galimybę maksimaliai bendrauti su sūnumi. Tačiau siekiant, kad vaikas ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis galėtų pilnavertiškai pabūti su tėvu „tėvo aplinkoje“, taip užtikrinant emocinį jų ryšį, teismas laiko, kad vaikas gali kiekvienos savaitės vieną darbo dieną pas tėvą praleisti su nakvyne, o vieną darbo dieną – be nakvynės.

35Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nustatytina, kad ieškovas su vaiku bendrauja nelyginių savaičių savaitgaliais nuo penktadienio iki sekmadienio 17 val., pasiimant sūnų iš ugdymo įstaigos arba gyvenamosios vietos ir grąžinant jį į gyvenamąją vietą, taip pat kiekvieną antradienį, pasiimant sūnų iš ugdymo įstaigos ar gyvenamosios vietos ir trečiadienį nuvežant į ugdymo įstaigą arba iki trečiadienio 18 val. grąžinant į vaiko gyvenamąją vietą (tuo atveju, jeigu sūnus nebuvo ugdymo įstaigoje), kiekvieną ketvirtadienį, pasiimant sūnų iš ugdymo įstaigos ar gyvenamosios vietos, ir grąžindamas jį iki 20 val. į jo gyvenamąją vietą, taip pat per savo kasmetines atostogas ne mažiau septynių dienų iš eilės, bei, minėta, ieškinyje nurodyta tvarka per šventines dienas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis, 3.170 straipsnio 3 dalis).

36Dėl buto pripažinimo asmenine nuosavybe

37Ieškovas, remiantis CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktu, prašo pripažinti butą, adresu ( - ), asmenine nuosavybe. Šį reikalavimą motyvuoja tuo, kad atsakovė nedalyvavo nei buto rinkime, nei pirkimo-pardavimo sandorio sudaryme, be to, buto pirkimui asmeniškai gavo paskolą iš N. S. K., o valia, sudarant sandorį, buvo butą įgyti savo asmeninėn nuosavybėn. Atsakovė su tokia pozicija nesutinka, nurodo, jog laikė, kad pinigus N.S. K. dovanojo ieškovui ir atsakovei kaip šeimai būstui įsigyti.

38CK 3.87 straipsnio 2 dalyje įtvirtina prezumpcija, jog po santuokos sudarymo vieno ar abiejų sutuoktinių vardu įgytas turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė. Atvejai, kada turtas pripažįstamas asmenine sutuoktinių nuosavybe, nustatyti CK 3.89 straipsnyje. CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad jog asmenine nuosavybe pripažįstamas sutuoktinio įgytas turtas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn. Kilus sutuoktinių ginčui dėl santuokos metu įgyto turto teisinio režimo, sutuoktinis, kuris mano, kad šis turtas jam priklauso asmeninės nuosavybės teise, privalo leistinais įrodymais (CK 3.89 straipsnio 2 dalis) paneigti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą prezumpciją.

39Nagrinėjamu atveju ginčo butas įgytas santuokos metu, 2014-08-27 Pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), pagrindu, taigi jam taikoma bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis). Ieškovas, minėta, nurodo, kad šį turtą įgijo už asmeniškai pagal paskolos sutartį iš tetos gautas lėšas, siekiant turtą įgyti asmeninėn nuosavybėn. CK 3.89 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, jog faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Iš 2014-08-27 Pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad ginčo buto kaina – 120 000 Lt, 20 000 Lt pardavėjui UAB „R.“ ieškovas sumokėjo grynais pinigais, o 100 000 Lt už ieškovą 2014-08-27 bankiniu pavedimu sumokėjo trečiasis asmuo N.S. K. (CK 6.50 straipsnis). Atsakovė neginčija, kad bendrų lėšų buto pirkimui su ieškovu neturėjo, butas nupirktas išimtinai už N.S. K. ieškovui perduotas pinigines lėšas. Iš atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų matyti, kad N.S. K., esant giminystės ryšiams (teta ir sūnėnas) ir esant artimiems tarpusavio santykiams, pinigus skolino asmeniškai ieškovui, kuris juos įsipareigojo grąžinti pagal pareikalavimą. Duomenų, pagrindžiančių poziciją, kad pinigus N.S. K. padovanojo abiem sutuoktiniams jų bendro gyvenimo pradžiai (ką pastaroji kategoriškai neigia), atsakovė nepateikė (CPK 178 straipsnis), o teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Taigi, darytina išvada, kad ieškovas pagrindė, jog asmeniškai gautomis lėšomis įgijo ginčo butą (CPK 185 straipsnis). Tačiau vien sutuoktinio asmeninių lėšų panaudojimo fakto nepakanka tam, kad turtas būtų pripažintas asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe, taip pat turi būti aiškiai išreikšta sutuoktinio valia tokį turtą įgyti asmeninės nuosavybės teise. Vertinant, ar buvo aiškiai išreikšta ieškovo valia įgyti šį butą asmeninės nuosavybės teise, matyti, kad atsakovė buto rinkime, sandorio sudaryme nedalyvavo, ji sužinojo tik patį faktą, kad ieškovas išsirinko ir perka butą (CPK 187 straipsnis). Iš šių aplinkybių matyti, kad ieškovas buto rinkimo ir pirkimo procese veikė išimtinai savo nuožiūra ir interesais, tokiu būdu aiškiai išreikšdamas valią butą įsigyti asmeninės nuosavybės teise. Be to, turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu. Šiuo atveju atsakovė dėl šio turto panaudojimo būdo, jo valdymo, likimo niekada nesprendė, tokiu būdu parodydama, kaip ji pati vertina savo teises į butą, t. y. kad butas jai nepriklauso ir ji jokio sprendžiamojo balso dėl jo neturi.

40Svarbu pažymėti ir tai, kad 2014-08-27 Pirkimo-pardavimo sutartyje pirkėju nurodytas tik ieškovas, kuris bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad nežinojo įstatymų reikalavimų, nepareikalavo, kad notaras sutartyje įrašytų, kad butas perkamas asmeninėn nuosavybėn, tuo tarpu pats notaras, vien tik remdamasis buvimo santuokoje faktu, į sutartį įrašė, kad butas perkamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad butas, adresu ( - ), įregistruotas ieškovo vardu, turto statusas - bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. CK 3.88 straipsnio 3 dalis numato, kad turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai. Kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, todėl, sprendžiant nuosavybės teisių į ginčo turtą klausimą, vien tik viešo registro duomenimis vadovautis negalima, o pagrindas nuosavybės teisėms atsirasti nustatytinas pagal CK 3.88 ir 3.89 straipsnių nuostatas. Taigi, nepaisant to, kad viešo registro duomenimis ginčo butas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tačiau patikrinus pagrindą nuosavybės teisei atsirasti pagal CK 3.88 ir 3.89 straipsnių nuostatas, spręstina, kad butas ieškovo įgytas asmeninės nuosavybės teise. Tokią išvadą teismas prieina įvertinęs tai, kad ieškovas, minėta, butui įsigyti panaudojo asmeniškai gautas lėšas, atsižvelgęs į šio turto įsigijimo aplinkybes, kiekvienos iš šalių vaidmenį, elgesį iki pirkimo sandorio sudarymo, po jo, dalyvavimą, įgyvendinant nuosavybės teisę (butą valdant, naudojant). Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į teisės aktuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą bei jo aiškinimo ir taikymo praktiką, konstatuotina, kad ieškovas nuginčijo bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpciją, paneigė nekilnojamojo turto registro duomenų teisingumą, todėl butas, adresu ( - ), pripažintinas asmenine ieškovo nuosavybe (CK 3.88 straipsnio 2 dalis, 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

41Dėl turto ir prievolių padalijimo

42Šalys santuokoje jokio registruotino turto, t. y. nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo nėra įgiję, todėl šis klausimas nėra sprendžiamas.

43Nustatyta, kad ieškovas privačiame pensijų fonde UAB „I.“ kaupia lėšas pensijai, nurodo, kad pensijų kaupimo sąskaitoje yra sukaupta 3 828,58 Eur. Kadangi atsakovė 2018-11-22 teismo posėdžio metu pareiškė, kad pretenzijų į šias lėšas nereiškia ir jas palieka ieškovui (CK 3.88 straipsnio 4 dalis), ieškovui nustatytina asmeninės nuosavybės teisė į nurodytas lėšas.

44Sprendžiant dėl santuokos metu atsiradusių prievolių padalijimo bylos duomenimis matyti, kad santuokos metu ieškovo vardu VĮ „Regitra“ įregistruotas automobilis „( - )“. Šį automobilį ieškovas valdo pagal 2015-04-17 su UAB „Luminor Lizingas“ (buvęs pavadinimas UAB „Nordea Finance Lithuania“) sudarytą Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią lizingo gavėjui N. U. suteikta teisė išperkamosios nuomos laikotarpiu (60 mėn.) valdyti ir naudotis automobiliu „( - )“, o lizingo gavėjas N. U. įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus, nustatytus Sutartyje. Sutarties 6.1. punktas numato, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu lizinguojamas turtas nuosavybės teise priklauso lizingo davėjui, t. y. UAB „Luminor Lizingas“. Sutarties 6.6. punktas taip pat numato, kad tik pasibaigus lizingo terminui ir klientui įvykdžius Sutarties sąlygas, turtas perduodamas kliento nuosavybėn Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Pagal CK 3.92 straipsnio 3 dalį galioja prezumpcija, kad sutuoktinis sudaro sandorius su kito sutuoktinio sutikimu, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis sutuoktinio sutikimas. Kol ši prezumpcija nepaneigta, vieno sutuoktinio iniciatyva įgyta prievolė bus laikoma bendra sutuoktinių prievole. Tarp šalių dėl minėtos prievolės nėra ginčo, kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovė pripažįsta, kad prievolę pagal minėtą lizingo sutartį vykdo ieškovas bei ieškovas naudojasi lizingo dalyku – automobiliu „( - )“. Šalys sutinka, kad ir po santuokos nutraukimo prievolę vykdys ieškovas bei sumokėjęs galutinę kainą perims lizingo dalyką - automobilį. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas tenkintinas, nustatytina, kad prievolę UAB „Luminor Lizingas“ po santuokos nutraukimo asmeniškai vykdys ieškovas, o įvykdęs prievolę mokėti įmokas pagal šią sutartį asmeninėn nuosavybėn perims lizingo dalyką – automobilį.

45Taip pat, minėta, trečiasis asmuo N. S. K. įvykdė piniginę prievolę už ieškovą, sumokėdama jo įsigyto buto kainą. Tokiu būdu jai perėjo kreditorės teisė į ieškovą (CK 6.50 straipsnio 3 dalis, 6.112 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad piniginės lėšos suteiktos asmeniškai ieškovui, atsakovė apie susitarimo tarp ieškovo ir N.S. K. sąlygas ir tvarką nežinojo, ir susitarime nedalyvavo, yra faktinis ir teisinis pagrindas prievolę grąžinti N.S. K. jos už ieškovą sumokėtą sumą pripažinti asmenine ieškovo prievole.

46Ieškovas su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamu Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo sudarė Investicinio draudimo PLIUS sutartį (draudimo liudijimo Nr. ( - )). Draudimo laikotarpis nuo 2014-05-27 iki 2056-13-31. Pagal Sutarties Bendrųjų draudimo sąlygų 12.4.1.2 punktą pareigą mokėti draudimo įmokas turi draudėjas - ieškovas. Esant tokioms aplinkybėms, ir nesant ginčo tarp šalių, nustatytina, kad prievoles, kylančias iš paminėtos sutarties, vykdys asmeniškai ieškovas.

47Atsakovė I. U. su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamu Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo sudarė Garantuotų palūkanų gyvybės draudimo sutartį Nr. ( - ). Draudimo laikotarpis nuo 2016-05-19 iki 2034-04-30. Pagal Sutarties Bendrųjų draudimo sąlygų 12.4.1.2 punktą, pareigą mokėti draudimo įmokas turi draudėjas – atsakovė. Tačiau Bendrųjų sąlygų 7.9 punkte nurodyta, kad draudimo įmokas už draudėją gali mokėti kiti asmenys, neįgydami jokių teisių į sutartį ar sumokėtas draudimo įmokas. Esant ieškovo pageidavimui mokėti nustatytas įmokas, ir nesant ginčo tarp šalių, nustatytina, kad prievoles, kylančias iš paminėtos sutarties, vykdys asmeniškai ieškovas.

48Taip pat santuokos metu atsakovė su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamu Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo sudarė Investicinio draudimo PLIUS sutartį (draudimo liudijimo Nr. ( - )). Draudimo laikotarpis nuo 2014-07-24 iki 2058-03-31. Kadangi pagal į bylą pateiktus duomenis ši sutartis 2018-10-19 buvo nutraukta, dėl atsakovei išmokėtos sumos nutraukus sutartį tarp šalių ginčo nėra, todėl nebėra pagrindo spręsti dėl šios prievolės padalinimo.

49Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

50Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 100 Eur už žyminio mokesčio sumokėjimą, 1 710 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus apie 1 000 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys iš esmės patenkintas 80 procentų, ieškovui iš atsakovės priteistina dalis bylinėjimosi išlaidoms atlyginti sudaro 1 448 Eur, atsakovei iš ieškovo - 200 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, taip pat atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, į tai, kad ieškovas tikslino ieškinį, atsisakydamas reikalavimo nustatyti vaiko gyvenamąją vieta su juo, su kuo atsakovė nuo pat pradžių nesutiko, dėl ko atsakovė turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į patikslintą ieškinį, taip pat vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, ieškovui iš atsakovės priteistina 800 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

51Ieškovas žyminį mokestį sumokėjo tik už pareikštą neturtinį reikalavimą, likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimas jam 2018-05-18 nutartimi buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Esant tokioms aplinkybėms, tenkinus ieškovo turtinį reikalavimą, mokėtinas žyminis mokestis turėtų būti priteisiamas iš atsakovės (CPK 96 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė jokio turto neturi, augina mažametį vaiką, gaunamos pajamos nėra didelės, spręstina, kad dėl savo turtinės padėties atsakovė neturi galimybės sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, todėl teismas mano esant teisinga ir sąžininga jo nepriteisti valstybei iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 5, 7 dalys).

52Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos 2018-06-06 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

54ieškinį tenkinti iš dalies.

55Panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą, padarytą ( - ) Kauno miesto Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )), kuriuo apskaityta ieškovo N. U., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), ir atsakovės I. U., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), santuoka, sudaryta ( - ) Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

56Po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo šalims palikti santuokines pavardes: ieškovui N. U. palikti jo pavardę U., atsakovei I. U. – U..

57Šalims vienas kitam išlaikymo nepriteisti.

58Nustatyti nepilnamečio vaiko G. U., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), gyvenamąją vietą su motina atsakove I. U., asmens kodas ( - ), jos gyvenamojoje vietoje.

59Priteisti iš ieškovo N. U. nepilnamečio sūnaus G. U., gim. ( - ), išlaikymui po 200 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2018-12-12) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

60Paskirti atsakovę I. U. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio G. U., gim. ( - ), išlaikymo lėšas iki jo pilnametystės.

61Nustatyti ieškovo N. U. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi G. U., gim. ( - ), tvarką, pagal kurią:

621.

63ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kas antrą savaitgalį (neporinėmis savaitėmis), paimdamas sūnų penktadienį iš sūnaus ugdymo įstaigos ar gyvenamosios vietos ne vėliau kaip 18 val. (tuo atveju, jeigu sūnus nebuvo ugdymo įstaigoje) ir grąžindamas jį sekmadienį iki 17 val. į jo gyvenamąją vietą;

642.

65ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kiekvienos savaitės antradienį, paimdamas sūnų iš sūnaus ugdymo įstaigos ar gyvenamosios vietos ne vėliau kaip 18 val. (tuo atveju, jeigu sūnus nebuvo ugdymo įstaigoje) ir trečiadienį nuveža į ugdymo įstaigą arba iki trečiadienio 18 val. grąžina į vaiko gyvenamąją vietą (tuo atveju, jeigu sūnus nebuvo ugdymo įstaigoje);

663.

67ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kiekvienos savaitės ketvirtadienį, paimdamas sūnų iš sūnaus ugdymo įstaigos ar gyvenamosios vietos, ir grąžindamas jį iki 20 val. į jo gyvenamąją vietą;

684.

69ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi neporiniais metais Šv. Velykų pirmąją dieną nuo sekmadienio 10 val. iki Šv. Velykų antros dienos (pirmadienio) 19 val.;

705.

71ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi neporiniais metais gruodžio 24 d. nuo 10 val. iki gruodžio 25 d. 19 val.;

726.

73ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi poriniais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki gruodžio 27 d. 19 val.;

747.

75ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi poriniais metais gruodžio 31 d. nuo 16 val. iki neporinių metų sausio 1 d. 18 val.;

768.

77ieškovas turi teisę matytis su sūnumi ne mažiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas iš eilės ieškovo kasmetinių atostogų metu, pasiimant sūnų iš jo gyvenamosios vietos ir grąžinant po atostogų į jo gyvenamąją vietą. Apie planuojamą atostogų laiką ieškovas informuoja atsakovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dieną iki numatytų atostogų pradžios.

78Pripažinti, kad butas su rūsiu, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra ieškovo N. U. asmeninė nuosavybė.

79Pripažinti, kad ieškovo UAB „I.“ pensijų kaupimo sąskaitoje sukauptos lėšos yra ieškovo N. U. asmeninė nuosavybė.

80Nustatyti, kad įsipareigojimai kreditorei N. S. K. yra laikytini asmenine ieškovo N. U. prievole.

81Nustatyti, kad prievoles pagal 2015-05-14 ieškovo N. U. su UAB „Luminor Lizingas“ (buvęs pavadinimas UAB „Nordea Finance Lithuania“) sudarytą Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) vykdys ieškovas N. U. ir įvykdęs prievoles asmeninės nuosavybės teise perims lizingo dalyką - automobilį „( - )“, valst. Nr. ( - ).

82Nustatyti, kad prievoles Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamam Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo pagal Investicinio draudimo PLIUS sutartį (draudimo liudijimo Nr. ( - )) vykdys ieškovas N. U..

83Nustatyti, kad prievoles Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamam Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo pagal Garantuotų palūkanų gyvybės draudimo sutartį Nr. ( - ) vykdys ieškovas N. U..

84Priteisti iš atsakovės I. U. 800 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovo N. U. naudai.

85Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

86Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-06-06 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

87Per vieną darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti sprendimo nuorašą santuoką apskaičiusiai civilinės metrikacijos įstaigai – Kauno miesto CMS santuokos apskaitos įrašo panaikinimo įregistravimui.

88Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą, ir prašo... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka iš... 6. Trečiasis asmuo Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamas... 7. Trečiasis asmuo UAB „Luminor Lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Trečiasis asmuo N. S. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaiko, prašo jį... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas su ieškiniu sutinka iš... 11. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo N. S. K. paaiškino, kad pinigų tikrai... 12. Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad ieškovo prašoma... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė ( - ) Kauno... 16. Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės... 17. CK 3.60 straipsnio 2 dalis numato, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalių santuoka laikytina faktiškai... 19. Nustačius, jog abu sutuoktiniai pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas ir... 20. Šalims paliktinos santuokinės pavardės (CK 3.69 straipsnio 1 dalis).... 21. Šalys nereikalauja viena kitai priteisti išlaikymo, todėl jis nepriteistinas... 22. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 23. Šalys santuokos metu susilaukė sūnaus G. U., gim. ( - ). CK 3.169 straipsnio... 24. Ieškovas šioje dalyje ieškinio reikalavimą formuluoja taip, kad vaiko... 25. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 26. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepilnamečio sūnaus išlaikymui sutinka skirti... 28. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 29. Dėl bendravimo tvarkos nustatymo... 30. Ieškovas prašo nustatyti tokią bendravimo su nepilnamečiu sūnumi tvarką:... 31. Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti... 32. Kadangi ieškovas reiškia reikalavimą lygiai padalinti buvimo ir bendravimo... 33. Atsižvelgiant į vaiko amžių, į tai, kad jis dar nesugeba išsakyti savo... 34. Kadangi šalys tarpusavyje viso bylos nagrinėjimo metu nesusitarė dėl... 35. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nustatytina, kad... 36. Dėl buto pripažinimo asmenine nuosavybe... 37. Ieškovas, remiantis CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktu, prašo pripažinti... 38. CK 3.87 straipsnio 2 dalyje įtvirtina prezumpcija, jog po santuokos sudarymo... 39. Nagrinėjamu atveju ginčo butas įgytas santuokos metu, 2014-08-27... 40. Svarbu pažymėti ir tai, kad 2014-08-27 Pirkimo-pardavimo sutartyje pirkėju... 41. Dėl turto ir prievolių padalijimo... 42. Šalys santuokoje jokio registruotino turto, t. y. nei kilnojamojo, nei... 43. Nustatyta, kad ieškovas privačiame pensijų fonde UAB „I.“ kaupia lėšas... 44. Sprendžiant dėl santuokos metu atsiradusių prievolių padalijimo bylos... 45. Taip pat, minėta, trečiasis asmuo N. S. K. įvykdė piniginę prievolę už... 46. Ieškovas su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna Insurance Group SE,... 47. Atsakovė I. U. su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna Insurance Group SE,... 48. Taip pat santuokos metu atsakovė su trečiuoju asmeniu Compensa Life Vienna... 49. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 50. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 51. Ieškovas žyminį mokestį sumokėjo tik už pareikštą neturtinį... 52. Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos 2018-06-06 nutartimi taikytos... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 54. ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą, padarytą ( - ) Kauno miesto... 56. Po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo šalims palikti santuokines... 57. Šalims vienas kitam išlaikymo nepriteisti.... 58. Nustatyti nepilnamečio vaiko G. U., gim. ( - ), asmens kodas ( - ),... 59. Priteisti iš ieškovo N. U. nepilnamečio sūnaus G. U., gim. ( - ),... 60. Paskirti atsakovę I. U. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio G. U., gim. ( -... 61. Nustatyti ieškovo N. U. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi G. U., gim. ( - ),... 62. 1.... 63. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kas antrą savaitgalį (neporinėmis... 64. 2.... 65. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kiekvienos savaitės antradienį,... 66. 3.... 67. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi kiekvienos savaitės ketvirtadienį,... 68. 4.... 69. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi neporiniais metais Šv. Velykų... 70. 5.... 71. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi neporiniais metais gruodžio 24 d.... 72. 6.... 73. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi poriniais metais gruodžio 26 d. nuo... 74. 7.... 75. ieškovas turi teisę bendrauti su sūnumi poriniais metais gruodžio 31 d. nuo... 76. 8.... 77. ieškovas turi teisę matytis su sūnumi ne mažiau kaip 7 (septynias)... 78. Pripažinti, kad butas su rūsiu, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra... 79. Pripažinti, kad ieškovo UAB „I.“ pensijų kaupimo sąskaitoje sukauptos... 80. Nustatyti, kad įsipareigojimai kreditorei N. S. K. yra laikytini asmenine... 81. Nustatyti, kad prievoles pagal 2015-05-14 ieškovo N. U. su UAB „Luminor... 82. Nustatyti, kad prievoles Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamam... 83. Nustatyti, kad prievoles Compensa Life Vienna Insurance Group SE, atstovaujamam... 84. Priteisti iš atsakovės I. U. 800 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą... 85. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 86. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 87. Per vieną darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos elektroninių... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...