Byla 2A-2089-324/2015
Dėl civilinės atsakomybės pripažinimo solidaria

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Virginijos Gudynienės (pranešėja), Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos žemės savininkų sąjungos apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5511-800/2015 pagal ieškovės viešosios įstaigos „Ekoagros“ ieškinį atsakovei Lietuvos žemės savininkų sąjungai, trečiasis asmuo G. N., dėl civilinės atsakomybės pripažinimo solidaria,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašė pripažinti atsakovę solidariai atsakinga dėl 57 924 Eur ieškovės patirtos žalos atlyginimo.

4Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-197-245/2014 trečiąjį asmenį pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, už tai, kad būdamas ieškovės direktoriumi piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, be jokio teisinio pagrindo iš ieškovės sąskaitos Nr. LT984010042502924926, esančios AB DNB banke, į atsakovės sąskaitą Nr. LT544010042500033372 AB DNB banke 2013 m. rugsėjo 19 d. mokėjimo pavedimu Nr. 1 pervedė 100 000 Lt, 2013 m. rugsėjo 20 d. mokėjimo pavedimu Nr. 3 pervedė 100 000 Lt, 2013 m. rugsėjo 20 d. mokėjimo pavedimu Nr. 4 pervedė 100 000 Lt ieškovei priklausančias pinigines lėšas. Tokiais tyčiniais veiksmais trečiasis asmuo iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, ieškovei padarydamas 300 000 Lt turtinės žalos. Atsakovė neginčijo, kad žinojo apie šias pinigines perlaidas, neginčijo sumos, patvirtino, kad šios lėšos buvo jos banko sąskaitoje, savo iniciatyva garantavo jų grąžinimą ieškovei su nustatytomis metinėmis palūkanomis. 2013 m. gruodžio 16 d. ieškovė gavo 100 000 Lt įmoką, likusi 200 000 Lt suma negrąžinta. Kauno apygardos teismas priteisė iš trečiojo asmens ieškovės naudai 200 000 Lt (57 924 Eur) turtinės žalos atlyginimo. Trečiąjį asmenį ir atsakovę sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų, jų padarinių bei atsiradusios žalos atlyginimo atžvilgiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino atsakovę solidariai atsakingą dėl 57924 Eur ieškovės patirtos žalos atlyginimo. Nustatė, kad pavedimus atliko trečiasis asmuo (ieškovės direktorius G. N.), pripažinęs, jog ieškovės pinigines lėšas atsakovei pervedė be teisinio pagrindo, nesant susitarimų ar sutarčių. Nustatė solidarios atsakomybės deliktiniuose santykiuose sąlygas. Žalą neteisėtais veiksmais padarė trečiasis asmuo, kuris ieškovės pinigus atsakovei be teisinio pagrindo pervedė kaip ieškovės įmonės direktorius, o neteisėtai juos panaudojo kaip atsakovės pirmininkas. Buvo veikiama vienu metu, tarp veiksmų ir kilusių pasekmių yra priežastinis ryšys.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad su sprendimu nesutinka.

9Teismas neįvertino trečiojo asmens pateiktų įrodymų apie vykstančius teisminius procesus dėl pinigų pervedimo teisėtumo, atsakovės pateiktos informacijos apie teisminius procesus su ieškovės dalininke Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija dėl užšaldytų lėšų.

10Teismo padaryta išvada, kad G. N. pinigus iš ieškovės pervedė kaip šios įmonės direktorius ir neteisėtai juos panaudojo kaip atsakovės pirmininkas, neatitinka tikrovės ir byloje išdėstytų faktų ir aplinkybių.

11Prašo panaikinti sprendimą, bylą nutraukti.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, objektyviai ištyrė visus rašytinius įrodymus, tinkamai įvertino tarp šalių susiklosčiusius santykius. Ieškovė, praradusi pinigines lėšas, pažeistą teisę gynė vadovaudamasi CK 6.237 straipsniu, 6.249 straipsnio 1 dalimi. Tai, kad vyksta teisminiai procesai baudžiamojoje byloje, neužkerta kelio ieškovei ginti savo teisių kitais įstatyme numatytais būdais. Nesutikdama su sprendimu, atsakovė savo nuomonės niekaip nepaaiškina, neargumentuoja, nepagrindžia. Atsakovės pozicija prieštarauja nustatytai aplinkybei, kad atsakovė neginčijo žinojusi apie pinigines perlaidas, neginčijo sumos, patvirtino, kad ieškovei priklausančios ir be jokio teisinio pagrindo pervestos lėšos yra jos banko sąskaitoje, savo iniciatyva garantavo jų grąžinimą ieškovei su metinėmis palūkanomis dar iki ieškovo kreipimosi į teismą ir dalį jų grąžino.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovė yra solidariai atsakinga už trečiojo asmens padarytą žalą ieškovei.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Formuodamas teismų praktiką dėl solidariosios atsakomybės taikymo, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog solidarioji skolininkų pareiga kyla tada, kai žalą padaro keli asmenys bendrai (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.279 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-388/2008 pagal B.V.-F. v. Nacionalinis M.K. Č. muziejus, pažymėjo, kad kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią solidarioji atsakomybė gali būti grindžiama ne tik bendrai padaryta žala, bet tam tikru bendrumu, jis egzistuoja ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų atžvilgiu. Teismas turi nustatyti faktinį (ar žala būtų atsiradusi, jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų; lot. conditio sine qua non) ir teisinį priežastinį ryšį (ar žala teisiškai nėra pernelyg nutolusi nuo neteisėto veiksmo) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2006, ir kt.). Nustatant priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. Taip pat svarbi yra atsakomybės prigimtis ir įprasta gyvenimiška rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Taigi, nustatant priežastinį ryšį, turi būti įvertinta deliktinės atsakomybės apimtis, kurią sudaro pirmiau nurodytos ir kitos konkrečioje situacijoje reikšmingos aplinkybės. Paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008).

18Įsiteisėjusiu 2014 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-197-245/2014 trečiasis asmuo G. N. yra nuteistas už tai, kad „būdamas VšĮ „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, reg. ( - ), direktoriumi (paskirtu 2012-08-02 LR ŽŪM ministro K. S. įsakymu Nr. 3P-90), t. y. būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, pagal VšĮ „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų 2012-05-07 visuotiniame dalininkų susirinkime, IX dalies „Direktorius“ 9.4. punkto „Įstaigos direktorius atsako už: 9.4.1. Įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą“, pagal VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 2012-05-31 VšĮ „Ekoagros“ visuotiniame dalininkų susirinkime, 7 punkto „Direktorius, vykdydamas savo funkcijas, atsako už“ 7.2 papunktį „Įstaigos turto apsaugą bei efektyvų jo panaudojimą“, t. y. būdamas atsakingas už VšĮ „Ekoagros“ turtą, pagal VšĮ „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų 2012-05-07 visuotiniame dalininkų susirinkime, IX dalies „Direktorius“ 9.2. papunktį „Įstaigos direktorius organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais“ ir pagal 2013-09-09 naudojimosi interneto linija sutartį Nr. IL-2-5233096-0-1, būdamas VšĮ „Ekoagros“ sąskaitos Nr. LT984010042502924926, esančios AB DNB bankas, valdytoju, turėdamas teisę valdyti įstaigos pinigines lėšas, t. y. užimamų pareigų pagrindu turėdamas savo žinioje VšĮ „Ekoagros“ turtą ir turėdamas teisę veikti VšĮ „Ekoagros“ vardu, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, be jokio teisinio pagrindo iš VšĮ „Ekoagros“ sąskaitos Nr. LT984010042502924926, esančios AB DNB bankas, 2013-09-19 mokėjimo pavedimu Nr. 1 pervedė 100 000 Lt, 2013-09-20 mokėjimo pavedimu Nr. 3 pervedė 100 000 Lt, 2013-09-20 mokėjimo pavedimu Nr. 4 pervedė 100 000 Lt, jo žinioje buvusias VšĮ „Ekoagros“ priklausančias pinigines lėšas, į Lietuvos žemės savininkų sąjungos įmonės kodas 190655960 sąskaitą Nr. LT544010042500033372, esančią AB DNB bankas. Šiais savo veiksmais G. N., piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – VšĮ „Ekoagros“ priklausančius 300 000 Lt, padarydamas VšĮ „Ekoagros“ didelės 300 000 Lt turtinės žalos.“

19Nustatęs, kad 2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos žemės savininkų sąjunga mokėjimo pavedimu Nr.0000009793 sumokėjo ieškovei 100 000 Lt, šiuo nuosprendžiu teismas nukentėjusiajai priteisė iš nuteistojo 200 000 Lt žalai atlyginti.

20Iš nuosprendyje cituojamų liudytojos A. V., lėšų neteisėto pervedimo metu buvusios atsakovės pirmininke, parodymų matyti, jog šios lėšos atsakovei buvo reikalingos Lietuvos žemės savininkų sąjungos įmonės programos „Ekologinis ūkininkavimas natūra 2000“ įgyvendinimui. Liudytoja prašė G. N. šios paramos, kadangi negavo paramos iš LR žemės ūkio ministerijos, todėl G. N. pervedė minėtą pinigų sumą kaip paskolą, kurią Lietuvos žemės savininkų sąjunga panaudojo atsiskaitant su Žemės ūkio rūmais, bendrove „Konsultus“, VMI ir SODRA“. Nors Nacionalinė mokėjimų agentūra pripažino, jog jų viešasis pirkimas yra tinkamai atliktas, tačiau pinigų nepervedė, todėl Lietuvos žemės savininkų sąjungos įmonė liko skolinga VšĮ „Ekoagros“.

21Remiantis šiais parodymais bei CK 2.81 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, darytina išvada, jog ieškovė įrodė trečiojo asmens ir atsakovės neteisėtų veiksmų bendrumą tiek neteisėtų veiksmų, tiek šių veiksmų pasekmių atžvilgiu, ieškovės vadovui neteisėtai pervedant, o atsakovei neteisėtai įgyjant 300 000 Lt. Nors atsakovė ieškovei tiesiogiai ir nepadarė žalos, bet tyčia ar dėl neatsargumo (t.y. nesant pagrindo gauti iš ieškovės paramą ar paskolą) prisidėjo prie jos atsiradimo prašydama ieškovės vadovo pervesti pinigus. Šia prasme trečiąjį asmenį ir atsakovę sieja bendra kaltė.

22Teisėjų kolegijos vertinimu, išvada teismo nuosprendyje, jog ieškovės pinigai atsakovei buvo pervesti be jokio teisinio pagrindo, įgalina daryti ją atitinkančią išvadą apie nepagrįstą atsakovės praturtėjimą (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Nepagrįstas praturtėjimas – tai praturtėjimas be teisinio pagrindo. Be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). Atsakovė sugrąžino dalį nepagrįstai gautos pinigų sumos, 2013 m. gruodžio 10 d., 2013 m. gruodžio 12 d. raštais pažadėjo ieškovei grąžinti visą neteisėtai įgytą pinigų sumą su palūkanomis, tačiau jos negrąžina. Nors viešame registre nėra duomenų apie G. N. buvimą atsakovės tarybos pirmininku, jis pateikė 2014 m. kovo 19 d. atsakovės tarybos posėdžio protokolą apie jo išrinkimą atsakovės tarybos pirmininku (b.l.45). Atsakovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžiuose ir atsakovės 2013 m. gruodžio 10 d., 2013 m. gruodžio 12 d. raštai b.l. 9, 12 rodo, kad G. N. Lietuvos žemės savininkų sąjungai faktiškai vadovavo ir šių raštų pasirašymo metu. Tuo vadovaujantis sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad žalą ieškovei jis padarė būdamas ieškovės vadovu, o atsakovės neteisėtai gautus pinigus panaudojo ir jų negrąžina būdamas atsakovės vadovu. Tai patvirtina, kad neteisėtai buvo ir yra veikiama vienu metu, tarp trečiojo asmens ir atsakovės veiksmų yra priežastinis ryšys. Tai sudaro CK 6.279 straipsnio 1 dalyje numatytą pagrindą solidarios atsakomybės taikymui.

23Apelianto nurodomi argumentai apie vykstančius teisminius procesus baudžiamojoje byloje bei teisminius procesus su ieškovės dalininke Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija dėl užšaldytų lėšų ginčo aplinkybių vertinimui neturi teisinės reikšmės. Baudžiamojoje byloje priimtas nuosprendis po apeliacijos įsiteisėjo 2015 m. spalio 26 d., bylos procesas yra baigtas. Aplinkybė apie ginčus dėl užšaldytų lėšų negali būti įvertinta dėl jos nekonkretumo, be to, apeliantas nepagrindė jos sąsajų su trečiojo asmens ir atsakovės veiksmais pinigų pervedimo metu. Apeliantas nepagrindė prašymo dėl bylos nutraukimo.

24Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, pritaikė materialinės normą, todėl sprendimas nekeistinas (CPK 263 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Iš apeliantės ieškovei priteistinos 350 Eur advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b.l. 88), neviršijančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 8.11 punktuose nustatyto maksimalaus dydžio.

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės Lietuvos žemės savininkų sąjungos, juridinio asmens kodas 190655960, 350 (tris šimtus penkiasdešimt) Eur advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme ieškovei viešajai įstaigai „Ekoagros“, juridinio asmens kodas 259925770.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašė pripažinti atsakovę solidariai... 4. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nuosprendžiu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad su sprendimu nesutinka.... 9. Teismas neįvertino trečiojo asmens pateiktų įrodymų apie vykstančius... 10. Teismo padaryta išvada, kad G. N. pinigus iš ieškovės pervedė kaip šios... 11. Prašo panaikinti sprendimą, bylą nutraukti.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo sprendimo nekeisti. Nurodo,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Formuodamas teismų praktiką dėl solidariosios atsakomybės taikymo,... 18. Įsiteisėjusiu 2014 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu... 19. Nustatęs, kad 2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos žemės savininkų sąjunga... 20. Iš nuosprendyje cituojamų liudytojos A. V., lėšų neteisėto pervedimo metu... 21. Remiantis šiais parodymais bei CK 2.81 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, išvada teismo nuosprendyje, jog ieškovės... 23. Apelianto nurodomi argumentai apie vykstančius teisminius procesus... 24. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, pritaikė... 25. Iš apeliantės ieškovei priteistinos 350 Eur advokato pagalbos išlaidos už... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš atsakovės Lietuvos žemės savininkų sąjungos, juridinio...