Byla e2A-292-262/2018
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys V. Č., Z. R. ir A. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Aldonos Tilindienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovės L. D. ieškinį atsakovams UAB „ALZIDA“, A. S., L. G., E. P., J. G., V. K. J. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys V. Č., Z. R. ir A. J.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti UAB „ALZIDA“ 2016-09-16 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 5 (toliau – Sprendimas-5) darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės sutarčių su advokatais nutraukimo ir sudarymo“ negaliojančiu nuo priėmimo momento, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42. Nurodė, kad 2016-08-04 L. G. UAB „ALZIDA“ vardu sudarė teisinių paslaugų sutartį su Advokatų profesine bendrija L. ir partneriai, atstovaujama advokato V. L.. Advokatas V. L. taip pat yra sudaręs atskiras sutartis dėl atstovavimo su bendrovės akcininkais L. G., E. P. ir J. G.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-35841-141/2016 paskyrė laikiną bendrovės turto administratorių, kuris, objektyviai įvertinęs padėtį, nutraukė neteisėtai sudarytą 2016-08-04 teisinių paslaugų sutartį. 2016-09-16 įvyko UAB „ALZIDA“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame asmeniškai ar per atstovus/įgaliotinius ar pateikę balsavimo raštu biuletenius dalyvavo akcininkai L. D., L. G., A. S., E. P., J. G., A. J., V. K. J.. Susirinkime nedalyvavo akcininkai Z. R. ir V. Č.. Susirinkimo metu priimtas sprendimas 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl Bendrovės sutarčių su advokatais nutraukimo ir sudarymo“ yra neteisėtas, prieštarauja imperatyviosioms įstatymu normoms (Advokatūros įstatymo 5 str. 5 p.), Lietuvos advokatų etikos kodekso 11 str. 5 d., Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodekso 3.2.1 p., protingumo ir sąžiningumo principams (CK 2.82 str.), bendrovės įstatų 2, 6, 97.5, 97.6, 97.7 punktams), todėl pripažintinas negaliojančiu. 2016-08-04 teisinių paslaugų sutartis sudaryta esant interesų konfliktui tarp advokato V. L. atstovaujamųjų - UAB „ALZIDA“ iš vienos pusės ir bendrovės akcininkų L. G., E. P. ir J. G. iš kitos pusės.

53. Atsakovas A. S. atsiliepime prašė atmesti ieškovės ieškinį. Nurodė, kad Susirinkimo metu priimtas akcininkų Sprendimas-5 yra teisėtas akcininkų sprendimas. A. J. 5-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu nebalsavo (susilaikė), sutartis neįpareigojo balsuoti ieškinyje nurodytu klausimu.

64. Atsakovai L. G. ir E. P. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad advokatas V. L. teikė ir teikia teisines paslaugas ne bendrovei ir ne bendrovės interesais, o asmeniškai L. G., kaip bendrovės akcininkei. Tokia ieškovės pozicija prieštarauja Advokatų profesinės bendrijos L. ir partneriai paslaugų suteikimo aktui, iš kurio matyti, kad jame nurodytos teisinės paslaugos buvo suteiktos bendrovei, o ne L. G.. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu tik Sprendimą-5. Ieškovė neprašo pripažinti neteisėta ir negaliojančia sutartį. Sutarties teisėtumo klausimas iš viso nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

75. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, Z. R. atsiliepime prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „ALZIDA“ interesai yra priešingi akcininkų L. G., E. P. ir J. G. interesams, o advokatas V. L. ir jo vadovaujama Advokatų profesinė bendrija L. ir partneriai dar iki 2016-08-04 teisinių paslaugų sutarties sudarymo su UAB „ALZIDA“ atstovavo ir toliau atstovauja asmeniškai bendrovės akcininkams L. G., E. P. ir J. G..

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

96. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovės L. D. priteista 1 270,54 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei L. G. bei 21,44 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

107. Teismas nurodė, kad ieškovė neįrodė ir teismas nenustatė, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja imperatyvioms ABĮ normoms, UAB „ALZIDA“ steigimo dokumentams bei bendrovės interesams, protingumo ar sąžiningumo principams. Vien ta aplinkybė, kad ir pati L. G. buvo sudariusi atstovavimo sutartį su ta pačia advokato profesine bendrija, nesudaro pagrindo daryti išvados, kad pagal visuotiniame akcininkų susirinkime pritartą atliktų darbų ataskaitą, darbai buvo atlikti ne UAB „ALZIDA“, o L. G..

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

128. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

139. Nurodė, kad ji įrodė, jog Susirinkimo Sprendimo-5 2 ir 3 dalys yra neteisėtos, prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (LR advokatūros įstatymo 5 straipsnio 5 punktui), Lietuvos advokatų etikos kodekso 11 straipsnio 5 daliai, Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodekso 3.2.1 punktui, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 2.82 straipsnio 4 dalis), bendrovės įstatų 2 punktui, 6 punktui, 97.5 punktui, 97.6 punktui, 97.7 punktui. 2016-08-04 teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta esant interesų konfliktui tarp advokato V. L. ir jo atstovaujamųjų - UAB „ALZIDA“ iš vienos pusės ir bendrovės akcininkų L. G., E. P. ir J. G. iš kitos pusės. Asmeninės L. G. išlaidos advokato paslaugoms apmokėti buvo perkeltos UAB „ALZIDA“. Tai sudaro pagrindą pripažinti Sprendimo-5 2 ir 3 dalis negaliojančiomis. Todėl ieškovės ieškinys privalėjo būti tenkintas.

1410. Atsakovė L. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė ginčija tik Sprendimo-5 2 ir 3 dalis, o jos neprieštarauja nei imperatyvioms įstatymo normoms, nei bendrovės steigimo dokumentams, nei protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškovė neįrodė, kad ginčijami sprendimai pažeidžia kokias nors jos teises ar teisėtus interesus.

1511. Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės L. D. 3000 Eur už padarytą neturtinę žalą ir sugaištą laiką, rašant atsiliepimus ir dalyvaujant byloje. Nurodė, kad ieškovės teiginys, kad „advokatas V. L. realiai teikė ir teikia teisines paslaugas ne bendrovei ir ne bendrovės interesais, o asmeniškai L. G. ir jos akcininkų grupei (A. S., E. P., J. G., A. J. ir V. K. J.)“ neatitinka tikrovės. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių V. L. paslaugų suteikimą asmeniškai A. S..

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmetamas.

1812. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

1913. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

2014. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad Teisinių paslaugų sutartis yra sudaryta esant interesų konfliktui tarp advokato V. L. ir jo atstovaujamųjų - UAB „ALZIDA“ iš vienos pusės ir bendrovės akcininkų L. G., E. P. ir J. G. iš kitos pusės. Taip pat ieškovė nurodo, kad advokato V. L. suteiktos teisinės paslaugos iš tikrųjų buvo suteiktos ne UAB „ALZIDA“, o konkrečių akcininkų (L. G., E. P. ir J. G. ir su jais susijusių akcininkų A. S., A. J. ir V. K. J.), siekiančių UAB „ALZIDA“ valdymo perėmimo, naudai. Su tokiais teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

2115. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Teisinių paslaugų sutarties teisėtumo klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šioje byloje sprendžiama tik dėl Sprendimo-5 2 ir 3 dalių pripažinimo negaliojančiomis. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai aiškinosi tik tai, ar Sprendimo-5 2 ir 3 dalių priėmimas neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams (CK. 2.82 str. 4 d., CPK 185 str.).

2216. Ieškovė nepareiškė atskiro reikalavimo nei dėl Teisinių paslaugų sutarties, nei dėl advokato V. L. atliktų darbų ataskaitos ir pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas pripažinimo negaliojančiomis. Tačiau visuose savo procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo šių sandorių neteisėtumą. Jei ieškovė manė, kad Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta neteisėtai ar advokato V. L. sąskaita UAB „ALZIDA“ buvo pateikta nepagrįstai, tai ji turėjo reikšti atskirą reikalavimą dėl jų pripažinimo negaliojančiais. Tik nuginčijus bendrovei UAB „ALZIDA“ pateiktą sąskaitą, būtų galima konstatuoti, jog teisinės paslaugos buvo suteiktos ne bendrovei, o atsakovams, kaip fiziniams asmenims.

2317. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai neištyrus byloje esančių įrodymų, pažeidžiant materialinės ir proceso teisės normas, nukrypstant nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Šis apeliacinio skundo teiginys taip pat yra nepagrįstas.

2418. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika nurodė, jog visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos Akcinių bendrovių įstatymo imperatyviosios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, eigą ar sprendimo priėmimą, taip pat kai šie pažeidimai lėmė bendrovės ar viešojo intereso pažeidimą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant sprendimus negaliojančiais. Pažymėtina, kad įstatyme įtvirtintas baigtinis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiais pagrindų sąrašas. Įstatymas nustato tris juridinių asmenų organų sprendimų peržiūrėjimo pagrindus ir tvarką. Pagal CK 2.82 str. 4 d. nuostatą, juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

2519. Ieškovės teigimu, Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja visiems trims CK 2.82 str. 4 d. numatytiems pagrindams: ieškovė teigia, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms - Advokatūros įstatymo 5 str. 5 p., Lietuvos advokatų etikos kodekso 11 str. 5 d., Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodekso 3.2.1. p., nes advokatas V. L. sudarė Teisimų paslaugų sutartį tariamai esant interesų konfliktui tarp jo atstovaujamųjų - UAB „ALZIDA“ iš vienos pusės ir bendrovės akcininkų - iš kitos pusės. Tačiau ieškovė nenurodė daugiau jokių reikšmingų aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.).

2620. Pažymėtina, kad jei net Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta esant interesų konfliktui, tai sprendimą dėl to visų pirma turi priimti Advokatų garbės teismas. Ieškovė nurodo, kad Lietuvos advokatūroje advokatui V. L. yra iškelta drausmės byla. Advokatų garbės teismo 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimo išvadose nėra konstatuota, kad Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta esant interesų konfliktui, jose tik nurodyta, kad advokato veiksmuose yra advokato įsipareigojimo laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų advokato profesijai principo pažeidimo bei advokato vardo nediskreditavimo principo pažeidimo požymiai, tačiau svarbiausia yra tai, jog advokatui V. L. jokia drausminė nuobauda nebuvo skirta.

2721. Ieškovė savo teiginius, kad atsakovų elgesys prieštarauja UAB „ALZIDA“ interesams ir dėl to atsakovų ir UAB „ALZIDA“ negali atstovauti tas pats advokatas, grindė tuo, kad ji dėl atsakovų veiksmų su ieškiniais yra kreipusis į teismą. Tačiau iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad teismai yra arba priėmę ieškovei nepalankius sprendimus, arba jų sprendimai dar nėra įsiteisėję, todėl iš jų negalima daryti išvados, jog atsakovų veiksmai prieštarauja UAB „ALZIDA“ interesams.

2822. Ieškovė, kaip atsakovų kenkimo UAB „ALZIDA“ interesams pavyzdį nurodo, jog atsakovai inicijavo UAB „ALZIDA“ likvidavimo procedūrą. Ieškovė su likvidavimo procedūros inicijavimu nesutiko ir dėl to pateikė ieškinį, pagal kurį buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-880-845/2017. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas. Taigi, UAB „ALZIDA“ akcininkų sprendimas dėl įmonės likvidavimo nebuvo pripažintas nepagrįstu, todėl negalima teigti, jog atsakovai, nusprendę įmonę likviduoti veikė prieš įmonės interesus.

2923. Ieškovė savo teiginius dėl atsakovų veiksmų neatitikimo UAB „ALZIDA“ interesams grindžia ir jos inicijuotais ieškiniais kitose civilinėse bylose – Vilniaus apygardos teismo c. b. Nr. e2-666-275/2017 ir Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-1213-430/2017.

3024. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu c. b. Nr. e2-666-275/2017 ieškinys buvo atmestas, tačiau dėl šio sprendimo buvo paduotas apeliacinis skundas, kuris dar nėra išnagrinėtas. Taigi, sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, todėl remtis jame nustatytomis aplinkybėmis nėra pagrindo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 5 d. sprendimu c. b. Nr. e2-1213-430/2017 ieškinys buvo patenkintas iš dalies, tačiau ir dėl šio sprendimo buvo paduotas apeliacinis skundas, kuris taip pat dar nėra išnagrinėtas. Taigi, ir minėtame sprendime nustatytomis aplinkybėmis remtis nėra pagrindo.

3125. Taigi, vien iš to fakto, jog ieškovė atsakovų veiksmus yra apskundusi teismams, negalima daryti išvados, jog atsakovų veiksmai buvo priešingi UAB „ALZIDA“ interesams. Taigi, atitinkamai ir negalima daryti išvados, jog šioje situacijoje yra advokato V. L. interesų konfliktas kai jis tuo pačiu metu atstovauja ir atsakovams kaip fiziniams asmenims, ir UAB „ALZIDA“.

3226. Įvertinus bylos medžiagą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad ieškovė neįrodė, jog Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, nes ieškovė nepagrindė dėl ko jos prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

3327. Ieškovė taip pat nurodo, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja ir UAB „ALZIDA“ įstatų 2, 6, 97.5, 97.6, 97.7 p., tačiau jokių konkrečių įrodymų dėl to nepateikė. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas minėtuose UAB „ALZIDA“ įstatų 2, 6, 97.5, 97.6, 97.7 punktuose iš esmės yra numatytos UAB „ALZIDA“ vadovo pareigos, o šioje byloje sprendžiama ne dėl UAB „ALZIDA“ vadovo veiksmų, bet dėl visuotinio akcininkų susirinkimo Sprendimo-5 2 ir 3 dalių pripažinimo negaliojančiomis.

3428. Be to, ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys pažeidžia ir protingumo bei sąžiningumo principus, tačiau ir vėl to tinkamai nepagrindė. Ieškovė tai nurodo tik deklaratyviai, nesusiedama to su byloje esančiais įrodymais (CPK 178 str.). Pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog Sprendimo-5 2 ir 3 dalys pažeidžia ir protingumo bei sąžiningumo principus.

3529. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas šiai bylai reikšmingas aplinkybes ir dėl jų pasisakė, teisingai taikė šiam ginčui taikytinas teisės normas ir teismų praktiką, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra pagrindo. Dėl išvardintų priežasčių skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

3630. Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti iš ieškovės 3000 Eur neturtinės žalos. Pažymėtina, kad neturtinės žalos priteisimas iš ieškovės nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, be to apeliacinės instancijos teismas negali bloginti apeliantės padėties. Todėl teismas šio atsakovo prašymo nenagrinėja. Jeigu atsakovas mano, kad ieškovė pažeidė jo teises, jis jos atžvilgiu gali inicijuoti kitą civilinę bylą.

3731. Atsakovė L. G. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, bet nepateikia jas patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jai nepriteisiamos.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti UAB „ALZIDA“ 2016-09-16... 4. 2. Nurodė, kad 2016-08-04 L. G. UAB „ALZIDA“ vardu sudarė teisinių... 5. 3. Atsakovas A. S. atsiliepime prašė atmesti ieškovės ieškinį. Nurodė,... 6. 4. Atsakovai L. G. ir E. P. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės... 7. 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, Z. R.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinys buvo... 10. 7. Teismas nurodė, kad ieškovė neįrodė ir teismas nenustatė, kad... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. 8. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017... 13. 9. Nurodė, kad ji įrodė, jog Susirinkimo Sprendimo-5 2 ir 3 dalys yra... 14. 10. Atsakovė L. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 15. 11. Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas atmetamas.... 18. 12. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 19. 13. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti... 20. 14. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad Teisinių paslaugų sutartis yra... 21. 15. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Teisinių paslaugų... 22. 16. Ieškovė nepareiškė atskiro reikalavimo nei dėl Teisinių paslaugų... 23. 17. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra... 24. 18. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo... 25. 19. Ieškovės teigimu, Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja visiems trims CK... 26. 20. Pažymėtina, kad jei net Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta esant... 27. 21. Ieškovė savo teiginius, kad atsakovų elgesys prieštarauja UAB... 28. 22. Ieškovė, kaip atsakovų kenkimo UAB „ALZIDA“ interesams pavyzdį... 29. 23. Ieškovė savo teiginius dėl atsakovų veiksmų neatitikimo UAB... 30. 24. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu c. b. Nr.... 31. 25. Taigi, vien iš to fakto, jog ieškovė atsakovų veiksmus yra apskundusi... 32. 26. Įvertinus bylos medžiagą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo... 33. 27. Ieškovė taip pat nurodo, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys prieštarauja ir... 34. 28. Be to, ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad Sprendimo-5 2 ir 3 dalys... 35. 29. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 36. 30. Atsakovas A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti iš... 37. 31. Atsakovė L. G. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą palikti...