Byla 2SA-108-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens R. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria skundas atmestas civilinėje byloje pagal pareiškėjos T. R. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, J. K., G. Z., L. D., R. R., AB „Rytų skirstomieji tinklai“.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5pareiškėja T. R. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė pripažinti neteisėtais antstolės Ingos Karalienės 2010 m. vasario 24 d. patvarkymus Nr. 0178/09/03000 dėl AB DnB NORD banko sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) esančių pareiškėjos lėšų arešto, panaikinti 2010 m. vasario 24 d. antstolės patvarkymus Nr. 0139/10/0581 „Areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą“, panaikinti 2010 m. kovo 8 d. antstolės Ingos Karalienės patvarkymą Nr. 139/09/02797 „Dėl atsisakymo stabdyti vykdomąją bylą“. Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1297-431/2008 dėl 216 974,48 Lt išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojui J. K., to paties teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1382-41/2008 dėl 185 000 Lt ir 199 575 Lt išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojų G. Z. ir L. D. naudai. Paaiškino, jog antstolė 2010-02-24 patvarkymais areštavo T. R. lėšas, esančias bankų sąskaitose. Pareiškėja nurodė, jog kreipėsi į antstolę su motyvuotais prašymais sustabdyti vykdomąsias bylas, tačiau antstolė prašymų netenkino. Tokie antstolės veiksmai pareiškėjos manymu yra neteisėti. T. R. nurodė, jog nuo 2007 m. niekur nedirba, negauna jokių socialinių išmokų, t.y. neturi jokio pragyvenimo šaltinio. Vienintelis jos turtas yra E. P. g. 30, Vilniuje, esančios gyvenamosios patalpos bei garažai dėl kurių vyksta teisminiai ginčai. Nurodė, jog G. Z. ir L. D. yra kartu ir pareiškėjos skolininkai pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1382-41/2008, todėl jos manymu tai sudaro pagrindą sustabdyti vykdomąsias bylas. Pareiškėja taip pat nurodė, jog antstolė areštavo jos sūnui R. R., kuris niekaip nesusijęs su jos įsiskolinimu, priklausančias sąskaitas. T. R. nurodė kreipusis į antstolę, paaiškindama, jog Vilniaus miesto antrame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-187-294/2009, dėl gyvenamųjų patalpų E. P. g. 30, Vilniuje, savavališkų statybų, tačiau antstolė į tą aplinkybę nereagavo. Minėti antstolės veiksmai pareiškėjos manymu yra neteisėti, kadangi tęsiant vykdymo veiksmus gali būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės, jei būtų panaikinta nekilnojamojo turto, esančio E. P. g. 30, Vilniuje, registracija.

6Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi skolininkės T. R. skundą dėl antstolės Ingos Karalienės veiksmų atmetė. Nurodė, kad teismas nustatė, jog antstolė, priimdama patvarkymus areštuoti skolininkės lėšas nepažeidė CPK bei LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintų Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų taisyklių, CPK 675 str. 2 d. ar CPK 689 str. 4 d. nuostatų. Antstolė, priėmė išieškotojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateiktą vykdomąjį raštą vykdyti bei išsiuntė skolininkei raginimą sumokėti jame nurodytą sumą į antstolės depozitinę sąskaitą. Teismas taip pat nustatė, jog antstolė, spręsdama vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, nepažeidė antstolių veiklos ir civilinio proceso principų, skolininkės teisių. Priešingai, teismo vertinimu, antstolė ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, užtikrindama skolininkės ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą. Vykdomosios bylos sustabdymas šiuo atveju reikštų nepagrįstą išieškojimo vilkinimą ir išieškotojų teisių pažeidimą.

7Suinteresuotas asmuo R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti skolininkės T. R. skundą dėl antstolės veiksmų. Nurodo, kad T. R. pateikė antstolei duomenis, jog Vilniaus miesto antrame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla kurioje teismas nagrinėja klausimą dėl savavališkų statybų pastate adresu E. P. g. 30, Vilniuje. Antstolė I. Karalienė atsisakė stabdyti varžytines dėl pareiškėjos turto pardavimo minėtu adresu. Priverstinio vykdymo procedūros nukreiptos į tą turtą dėl kurio teisėtumo vyksta teisminiai ginčai turėtų būti sustabdytos, nes teismo sprendimas gali tiesiogiai įtakoti vykdymo proceso metu išieškotojo, skolininko ir asmens, įsigijusio minėtą turtą iš varžytinių, interesus, kadangi, galimas atvejis, jog teismui pripažinus statybas savavališkomis ir turtą nugriovus, teisėtai turtą iš varžytinių įsigijęs asmuo patirs didžiulius nuostolius, kils papildomi teisminiai ginčai ir teismo sprendimas taps sunkiai įgyvendinamas. Antstolė turi imtis visų teisėtų priemonių, kad priverstinai realizuojamas turtas būtų parduodamas esant tinkamam teisiniam pagrindui nustatytam teisės aktuose. Pareiškėja su prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto antrą apylinkės teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones - varžytinių sustabdymą iki bus išspręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių Vilniaus apygardos teisme, tačiau negavo jokio atsakymo. Taip pat prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau teismas dėl šių prašymų nepasisakė. Be to, antstolė taikė areštą sąskaitoms, kurios yra suinteresuoto asmens R. R.. Teismas nurodė, jog antstolė pateikė teismui įrodymus, jog areštuotos sąskaitos priklauso skolininkei, tačiau byloje yra pateikti sąskaitų išrašai kuriose nurodoma, jog R. R. yra minėtų dviejų sąskaitų savininkas. Skolos išieškojimas iš R. R. yra neteisėtas, kadangi R. R. nėra niekaip susijęs su išieškojimu vykdomu iš skolininkės T. R.. Antstolei pateikti vykdomieji raštai dėl išieškojimo iš G. Z. ir L. D. bei skolininkės sudaryta taikos sutartis. Šios aplinkybės rodo, jog vykdymo procesas neįmanomas ir vykdomieji veiksmai neturi būti tęsiami, o pradėti turi būti sustabdomi iki teismas neišaiškins vykdymo tvarkos. Abiejų vykdomųjų raštų vykdymas pagal tos pačios taikos sutarties turinį yra neįmanomas ir pažeidžia protingumo bei teisėtumo principus.

8Suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskirajame skunde nurodytais motyvais nesutinka ir prašo palikti Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo 2010-04-19 nutartį nepakeistą.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio ( atskirojo ) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme(LR CPK 338 str.).

11Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, tarp jų – teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.).

12Bylos medžiaga nustatyta, antstolė Inga Karalienė 2009 m. gegužės 26 d. patvarkymu Nr. 0139/09/02797 priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1297-431/2008 dėl 216 974,48 Lt išieškojimo iš T. R., a.k. ( - ) išieškotojo J. K. naudai ir šio vykdomojo dokumento pagrindu užvesta vykdomoji bylą Nr. 0139/09/02797. Antstolė 2009 m. birželio 26 d. patvarkymu Nr. 0139/09/03603 ir patvarkymu Nr. 0139/09/03602 priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1382-41/2008 dėl 185 000 Lt išieškojimo iš skolininkės T. R. išieškotojos L. D. naudai ir 199 575 Lt išieškojimo iš T. R. išieškotojo G. Z. naudai. Antstolė Inga Karalienė taip pat vykdo išieškotojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ jai 2010 m. vasario 9 d. pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą Nr. sk-6519 dėl 1 295,63 Lt išieškojimo iš skolininkės T. R. išieškotojui AB „Rytų skirstomieji tinklai“. Antstolė, priėmusi vykdomuosius dokumentus vykdymui, išsiuntė raginimus geruoju įvykdyti reikalavimus, o 2009 m. birželio 25 d. priėmė patvarkymus areštuoti skolininkės lėšas, esančias jai priklausančiose banko sąskaitose.

13Suinteresuotas asmuo R. R. nurodo, jog sprendimo vykdymas turėjo būti sustabdytas, kadangi dėl nekilnojamojo turto į kurį nukreiptos vykdymo procedūros Vilniaus miesto antrame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl savavališkų statybų. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra CPK 626 str. numatytų privalomųjų bylos sustabdymo pagrindų. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį sprendimo vykdymas gali būti laikinai sustabdytas – kai jį vykdantis antstolis Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu sustabdo vykdomąją bylą. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis). Konstatavus CPK 626 straipsnyje įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 straipsnyje nurodyti pagrindai ne įpareigoja, bet suteikia teisę sustabdyti vykdomąją bylą. Aplinkybė, jog nagrinėjama byla dėl pastato savavališkų statybų nelaikytina reikšminga, kadangi nagrinėjamoje byloje nėra ginčijami antstolės veiksmai dėl nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių.

14Taip pat atmestinas argumentas, kad nebuvo atsižvelgta į prašymus sustabdyti sprendimo vykdymą iki kol bus išspręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių Vilniaus apygardos teisme bei bylos nagrinėjimo žodinio procesas tvarka, nors pareiškėja dėl to pateikė prašymą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2010-04-15 pateikė teismui tokį prašymą, tačiau nėra duomenų, kad šis prašymas buvo išnagrinėtas priimant procesinį dokumentą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nesant CPK 626 str. nurodytų pagrindų stabdyti vykdymo veiksmus aplinkybė, jog byloje nebuvo priimtas procesinis dokumentas, nesudaro pagrindo naikinti pirmos instancijos teismo 2010-04-19 nutartį dėl antstolės veiksmų. Be to, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl pirmos instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, skundą atmetė ir teismo nutartį paliko nepakeistą. Pagal CPK 442 str. 6 p. bylos dėl antstolių veiksmų nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, o kodekso 443 str. 5 d. numato, kad šios bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, paliekant teismui teisę spręsti ar nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, todėl teismas, išnagrinėjęs bylą rašytinio proceso tvarka, CPK nuostatų nepažeidė.

15Suinteresuotas asmuo R. R. atskirajame skunde nurodo, jog antstolei yra pateikti vykdomieji raštai dėl išieškojimo iš G. Z. ir L. D. bei pareiškėjos pagal toje pačioje civilinėje byloje sudarytą taikos sutartį, todėl vykdymo procesas neįmanomas. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmos instancijos teismas teisingai nurodė, jog pagal LR CK 6.134 str. 1 d. 1 p. draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme. Taip pat, vykdomajame rašte, kurį teismas išdavė pareiškėjai, jos teisė reikalauti priverstinio vykdymo yra sąlyginė, t.y. pagal patvirtintą taikos sutartį, o pareiškėja nepateikė duomenų, kad ji turi priešpriešinį reikalavimą.

16Tenkintinas suinteresuoto asmens R. R. motyvas, kad antstolė areštą taikė sąskaitoms, kurios nepriklauso T. R.. Iš AB DnB NORD bankas 2011-01-17 rašto matyti, kad sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir ( - ) priklauso R. R.. Šioje dalyje atskirasis skundas tenkintinas, panaikinant Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atmestas skundas dėl arešto panaikinimo apeliantui priklausančioms sąskaitoms (LR CPK 337 str. 4 p.).

17Vadovaujantis LR CPK 96 str., 443 str. 6 d. iš suinteresuoto asmens valstybei priteistinos 22,30 Lt pašto išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

20Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atmestas skolininkės T. R. skundas dėl antstolės Ingos Karalienės veiksmų areštuojant sąskaitas ( - ) ir ( - ), esančias AB DnB NORD bankas, panaikinti. Skundą iš dalies tenkinti - panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2010-02-24 patvarkymo dalį areštuoti skolininkės T. R. lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei antstolės Ingos Karalienės 2010-02-24 patvarkymo dalį areštuoti skolininkės T. R. lėšas vykdymo sumai ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą, esančias sąskaituose ( - ) ir ( - ) AB DnB NORD banke ir priklausančias R. R..

21Kitą Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš suinteresuoto asmens R. R., a.k. ( - ) valstybei 22,30 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. pareiškėja T. R. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė pripažinti... 6. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi... 7. Suinteresuotas asmuo R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą... 8. Suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 11. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 12. Bylos medžiaga nustatyta, antstolė Inga Karalienė 2009 m. gegužės 26 d.... 13. Suinteresuotas asmuo R. R. nurodo, jog sprendimo vykdymas turėjo būti... 14. Taip pat atmestinas argumentas, kad nebuvo atsižvelgta į prašymus sustabdyti... 15. Suinteresuotas asmuo R. R. atskirajame skunde nurodo, jog antstolei yra... 16. Tenkintinas suinteresuoto asmens R. R. motyvas, kad antstolė areštą taikė... 17. Vadovaujantis LR CPK 96 str., 443 str. 6 d. iš suinteresuoto asmens valstybei... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str.... 20. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties... 21. Kitą Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d.... 22. Priteisti iš suinteresuoto asmens R. R., a.k. ( - ) valstybei 22,30 Lt pašto...