Byla AS-143-595-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“, B. S., E. S., K. K., A. J., J. K., V. Š. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja K. S. (toliau – pareiškėja) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – atsakovas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) surašyti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Auto ABC“) savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie 2009 m. vasario 18 d. išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu patenkino pareiškėjos skundą. Teismas panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. (10.4)-2D-2155 ir įpareigojo atsakovą priimti sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka dėl UAB „Auto ABC“ nuosavybės teise priklausiusių kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro (buvęs unikalus Nr. ( - )).

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu patenkino trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą. Teismas panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – atmetė pareiškėjos skundą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo 2011 m. gegužės 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš pareiškėjos 4 500 Lt atstovavimo išlaidų.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme turėjo 2 500 Lt atstovavimo išlaidų: 1) 500 Lt už pasirengimą bylai, įrodymų rinkimą; 2) 800 Lt už atsiliepimo į pareiškėjos skundą surašymą ir pateikimą teismui; 3) 500 Lt už rašytinių prašymų, atsiliepimų parengimą ir surašymą bei pateikimą teismui; 4) 500 Lt už atstovavimą teismo posėdžiuose; 5) 200 Lt už advokato kelionę iš Kauno į Vilnių ir atgal. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme turėjo 2 000 Lt atstovavimo išlaidų: 1) 1 500 Lt už apeliacinio skundo parengimą ir pateikimą teismui; 2) 400 Lt už atstovavimą teisme; 3) 100 Lt už advokato kelionę iš Kauno į Vilnių ir atgal.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi iš dalies patenkino trečiojo suinteresuoto asmens prašymą. Teismas priteisė iš pareiškėjos trečiojo suinteresuoto asmens naudai 840 Lt patirtų atstovavimo išlaidų. Kitą prašymo dalį dėl išlaidų priteisimo atmetė kaip nepagrįstą. Prašymo dalį dėl atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 2, 5, 6 dalimis. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėtoje byloje pareiškėjos iškelti reikalavimai buvo tiesiogiai susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis ir pareiškėjos skundo patenkinimas būtų turėjęs įtakos trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir pareigoms. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą, sprendimas buvo priimtas būtent trečiojo suinteresuoto asmens naudai, kuris su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo nepatenkinti. Teismas konstatavo, kad dėl šios priežasties egzistuoja teisinės sąlygos priteisti iš pareiškėjos atlyginti atstovavimo išlaidas. Teismas padarė išvadą, kad įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str., Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 str., Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos)). Teismas nustatė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavo advokatė Marina Laurinaitienė pagal 2010 m. sausio 12 d. pasirašytą atstovavimo sutartį. UAB „Auto ABC“ prie prašymo atlyginti išlaidas pridėjo 2010 m. sausio 12 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 100112, kurioje nurodyta, kad už pasirengimą bylai, įrodymų rinkimą, už atsiliepimo į pareiškėjos skundą surašymą ir pateikimą teismui, už rašytinių prašymų, atsiliepimų parengimą ir surašymą bei pateikimą teismui, už atstovavimą teismo posėdžiuose bei už advokato kelionę iš Kauno į Vilnių ir atgal trečiasis suinteresuotas asmuo turi sumokėti 2 500 Lt. Byloje pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad UAB „Auto ABC“ sąskaitoje Nr. 100112 nurodytą sumą pervedė į advokatės M. Laurinaitienės banko sąskaitą. Teismas nurodė, jog advokatės M. Laurinaitienės teisinės paslaugos, kurias UAB „Auto ABC“ prašo atlyginti, buvo suteiktos nuo 2010 m. sausio 12 d. iki 2010 m. birželio 3 d. Šiuo laikotarpiu buvo nustatytas 800 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas (toliau – MMA) (Rekomendacijų 7 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Teismas pažymėjo, jog UAB „Auto ABC“ už pasirengimą bylai, įrodymų rinkimą prašo priteisti 500 Lt, o už atsiliepimo parengimą – 800 Lt. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimo surašymą yra trys minimalūs mėnesiniai atlyginimai, t. y. 2 400 Lt (800 Lt x 3 = 2 400 Lt). Rekomendacijose apmokėjimo už įrodymų rinkimą ir pasirengimą bylai koeficientas nenustatytas, tačiau 10 punkte nurodyta, kad

12tokiu atveju jos turi būti prilygintos analogiškoms Rekomendacijose numatytoms paslaugoms. Atsiliepimo rengimas neabejotinai yra susijęs su įrodymų rinkimu ir jų analizavimu

13(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS20-40/2008). Įrodymų rinkimas, pateiktų įrodymų analizė ir pan., skundo ar atsiliepimo į skundą parengimas laikytinas paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.1–8.2 punktuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-766/2009, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje

14Nr. AS525-358/2010). Pasirengimas bylai ir įrodymų rinkimas, teismo vertinimu, neatsiejamai susiję su atsiliepimo rengimu, o už šias teisines paslaugas sąskaitoje nurodyta bendra suma (500 Lt + 800 Lt = 1 300 Lt) neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Vadovaudamasis Rekomendacijų 2 punktu, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad parengtas atsiliepimas į skundą nėra didelės apimties, teisinis klausimas nėra naujas ir nereikalaujantis specialių žinių, padarė išvadą, kad už pasirengimą bylai, įrodymų rinkimą bei atsiliepimo į skundą surašymą UAB „Auto ABC“ priteistina suma mažintina iki 500 Lt. Teismas taip pat pažymėjo, jog už rašytinių prašymų, atsiliepimų parengimą ir surašymą bei pateikimą teismui UAB „Auto ABC“ prašo priteisti 500 Lt. Nustatė, kad UAB „Auto ABC“ 2010 m. balandžio 19 d., vykdydama teismo įpareigojimą, pateikė prašymą dėl UAB „Auto ABC“ priklausančio žemės sklypo plano pridėjimo prie bylos, 2010 m. gegužės 7 d. – atsiliepimą į pareiškėjos pateiktą horizontalinės nuotraukos patikslinimą, o 2010 m. gegužės 21 d. – atsiliepimą į pareiškėjos prašymą. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) priteistina 0,12 MMA suma, t. y. 96 Lt (800 Lt x 0,12 = 96 Lt). Maksimali priteistina suma už paminėtus dokumentus galėtų būti 288 Lt, taigi UAB „Auto ABC“ prašoma priteisti suma (500 Lt) viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, todėl mažintina. Teismas įvertino tai, kad 2010 m. balandžio 19 d. pateiktas prašymas dėl UAB „Auto ABC“ priklausančio žemės sklypo plano pridėjimo prie bylos yra labai mažos apimties ir teisiškai nesudėtingas, be to, jis pateiktas vykdant teismo įpareigojimą, ir padarė išvadą, kad už jo parengimą ir pateikimą išlaidų atlyginimas UAB „Auto ABC“ nepriteistinas. Teismo vertinimu, 2010 m. gegužės 7 d. ir 2010 m. gegužės 21 d. pateikti atsikirtimai taip pat nėra didelės apimties ir nesudėtingi, jų parengimui nei teisės aktų, nei teismų praktikos analizė nebuvo reikalinga, todėl už jų parengimą pareiškėjai priteistina suma mažintina nuo 192 Lt (96 Lt x 2 = 192 Lt) iki 100 Lt. Teismas, be to, pažymėjo, jog UAB „Auto ABC“ už atstovavimą Vilniaus apygardos administraciniame teisme prašo priteisti 500 Lt. Teismas nustatė, kad šioje byloje buvo du teismo posėdžiai – 2010 m. kovo 30 d. ir 2010 m. gegužės 24 d. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme priteistina maksimali suma – 0,15 MMA, t. y. 120 Lt (800 Lt x 0,15 = 120 Lt). Rekomendacijų 9 punkte nustatyta,

15kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Teismas nurodė, jog iš 2010 m. kovo 30 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad teismo posėdis truko 1 val. 35 min. (prasidėjo 14.10 val., baigėsi 15.45 val.) ir jame dalyvavo trečiojo suinteresuoto asmens atstovė advokatė M. Laurinaitienė. Iš 2010 m. gegužės 24 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad posėdis truko 1 val. 10 min. (prasidėjo 10 val.

1610 min., baigėsi 11 val. 20 min.), tačiau jame trečiojo suinteresuoto asmens atstovė advokatė M. Laurinaitienė ar kitas atstovas nedalyvavo, taigi už atstovavimą šiame teismo posėdyje UAB „Auto ABC“ išlaidų atlyginimas nepriteistinas. Teismas konstatavo, kad už atstovavimą 2010 m. kovo 30 d. teismo posėdyje UAB „Auto ABC“ prašoma priteisti suma (500 Lt) viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį (120 Lt), taigi yra mažintina, priteisiant trečiojo suinteresuoto asmens naudai 240 Lt, t. y. už dvi atstovavimo teisme valandas ((800 Lt x 0,15) x 2 = 240 Lt). Teismas taip pat pažymėjo, jog UAB „Auto ABC“ už advokato kelionę iš Kauno

17į Vilnių ir atgal prašo priteisti 200 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų 3 punktą, konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje advokatė M. Laurinaitienė į teismo posėdį Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyko 2010 m. sausio 12 d. pasirašytos sutarties su UAB „Auto ABC“ pagrindu, o ne teismo iniciatyva, ne dėl teismingumo ypatumų ir ne dėl to, kad reikiamos tam tikros specializacijos advokato teisme nebuvo. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Auto ABC“ išlaidos už advokato kelionę iš Kauno į Vilnių ir atgal (200 Lt) nepriteistinos. Teismas pažymėjo, jog trečiasis suinteresuotas asmuo pateiktame prašyme Vilniaus apygardos administracinio teismo prašo priteisti ir išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Pagal nusistovėjusią administracinių teismų praktiką, teismo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-83/2007, 2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-1/2007, 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-53/2006, 2009 m. gegužės

1811 d. administracinėje byloje Nr. AS575-233/2009). Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turi persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Dėl to trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme perduotina nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Taigi Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis nurodyta teismų praktika, sprendžia klausimą tik dėl UAB „Auto ABC“ prašymo priteisti patirtas išlaidas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 840 Lt atstovavimo išlaidų suma (500 Lt + 100 Lt + 240 Lt = 840 Lt).

19III.

20Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį ir perduoti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas nesuteikė jai teisės pasisakyti dėl nagrinėjamo klausimo. Nesuteikus jai teisės pateikti atsiliepimą į prašymą, buvo pažeista ABTĮ normų visuma (ABTĮ 53 str. 2 d., 72, 78 str., 45 str. 2 d.) bei, ypatingai, jos teisės, numatytos ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje.

222. Teismas turėjo taikyti CPK normas (ABTĮ 45 str.) ir išklausyti jos nuomonę, išreikštiną rašytiniu atsiliepimu. Tai galbūt būtų lėmę kitokį nei skundžiamoje nutartyje nustatytas teisinį rezultatą. Yra senatvės pensininkė, per mėnesį gauna 746,24 Lt dydžio pensiją. Priteistos 840 Lt sumos, o taip pat ir prašomos 1 000 Lt atstovavimo bei kelionės išlaidų sumos apeliacinės instancijos teisme (nutartis šiuo klausimu dar nepriimta) sumokėjimas jai būtų nepakeliama našta, jos atlikti iš karto negalėtų. CPK normų pagrindu (284 str.) būtų galėjusi prašyti teismo, kad paminėtą sumą išdėstytų, jei būtų gavusi reikalavimą pateikti atsiliepimą į UAB ,,Auto ABC“ prašymą dėl atstovavimo išlaidų šioje byloje priteisimo arba bent būtų gavusi šį prašymą susipažinti.

233. Teismas priteisė per didelę (840 Lt) sumą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui. Tokios paslaugos kaip pasirengimas bylai ir neįvardytų įrodymų rinkimas įeina į atsiliepimo surašymo paslaugos apimtį ir yra apmokestinamos vienu dydžiu. Šis dydis nebūtinai turi būti pripažįstamas kaip neviršijantis Rekomendacijų nuostatų (2.6, 2.7 p.). Ginčai dėl kiemo statinių su UAB ,,Auto ABC“, dalyvaujant jos atstovei, tęsiasi keletą metų iki šios bylos iškėlimo, sprendžiami teisiniai klausimai nebuvo nauji ir taikyti tokius apmokėjimo už atsiliepimo surašymą dydžius, kuriuos pripažino teismas, nebuvo pagrindo. Visiškai neaišku, kaip buvo sprendžiamas Rekomendacijų 6 punktas, jog teismo ar kliento prašymu advokatas privalo pateikti detalizuotą užmokesčio apskaičiavimo pažymą. Tokia pati nuostata yra ir ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje. Neaišku, kodėl teismas priteisė 192 Lt sumą už papildomų atsikirtimų surašymą ir pateikimą, kai tai yra to paties atsiliepimo pakaitalas, ir nebuvo pateikta argumentų, kodėl šie atsikirtimai nėra įtraukti į vientisą, pirmąjį atsiliepimą į skundą.

24Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti bylą teismo nuožiūra.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Atskirasis skundas atmestinas.

28Pareiškėja ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dėl to, kad jai nesuteikta teisė pateikti teismui savo atsiliepimą į prašymą dėl išlaidų atlyginimo; išlaidų sumokėjimas jai būtų nepakeliama našta, tai padaryti iš karto negalėtų; priteista išlaidų suma yra per didelė.

29ABTĮ 72 straipsnis, kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas nusiunčia atsakovui skundo (prašymo) nuorašą, o reikiamais atvejais – ir pridėtų prie jo dokumentų nuorašus, taip pat nustato terminą, per kurį atsakovas raštu privalo pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą (prašymą) ir pateikti tiek atsiliepimo nuorašų, kiek yra byloje pareiškėjų, mutatis mutandis taikytinas ir nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsižvelgiant į protingumo ir proceso efektyvumo principus, šiame straipsnyje numatyta pareiga įvykdoma teismo pirmininkui ar teisėjui išsiunčiant prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nuorašą toms proceso šalims, kurios gali turėti suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. toms proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-46/2011, ,,Administracinė jurisprudencija“, Nr. 21, 2011 m. sausis–birželis, 481–485 psl.) (ABTĮ 13 str. 2 d.).

30Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų išsiuntęs pareiškėjai trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų atlyginimo. Taigi pareiškėjos teisė pateikti atsiliepimą į šį prašymą, kylanti iš ABTĮ 72 straipsnio, buvo pažeista. Vis dėlto, atsižvelgiant į proceso efektyvumo principą, šiuo atveju būtų neracionalu grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas turi galimybę išspręsti keliamą klausimą; byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių visapusiškai išnagrinėti prašymą dėl išlaidų atlyginimo. Konstatuotas pirmosios instancijos teismo procesinio pobūdžio pažeidimas nagrinėjamu atveju nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.).

31Patikrinus bylą, negalima daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo priteista 500 Lt suma už pasirengimą bylai, įrodymų rinkimą bei atsiliepimo į skundą surašymą ir 100 Lt suma (o ne 192 Lt, kaip nurodė pareiškėja) už atsiliepimą į pareiškėjos pateiktą horizontalinės nuotraukos patikslinimą ir atsiliepimą į pareiškėjos prašymą yra nepagrįstos. Nagrinėjamu atveju pasirengimą bylai ir įrodymų rinkimą teismas pagrįstai vertino kaip veiksmus, neatsiejamai susijusius su atsiliepimo į skundą parengimu. Maksimalus užmokestis už atsiliepimą į skundą – 2 400 Lt (3 x 800 Lt MMA) (Rekomendacijų 8.2 p.). Taigi 500 Lt suma už suteiktą teisinę paslaugą neviršija maksimalaus dydžio ir atitinka Rekomendacijų 2 punkto nuostatas (parengtas atsiliepimas į skundą nėra didelės apimties, teisinis klausimas nėra naujas ir nereikalaujantis specialių žinių). Atsiliepimą į pareiškėjos pateiktą horizontalinės nuotraukos patikslinimą ir atsiliepimą į pareiškėjos prašymą trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė vykdydamas teismo nurodymus, kurie buvo duoti po to, kai pareiškėja pateikė teismui papildomus dokumentus. Šios teisinės paslaugos pagrįstai atlygintos pagal Rekomendacijų 8.16 punktą ir bendrai įvertintos 100 Lt suma (maksimalus užmokestis už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą, išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai, - 96 Lt (0,12 x 800 Lt MMA)), kuri taip pat atitinka Rekomendacijų 2 punkto nuostatas (atsikirtimai nėra didelės apimties ir nesudėtingi, jų parengimui nei teisės aktų, nei teismų praktikos analizė nebuvo reikalinga). Rekomendacijų 6 punktas suteikia teismui teisę prašyti, kad advokatas pateiktų detalizuotą užmokesčio apskaičiavimo pažymą paprastai tuomet, kai iš prašymo dėl išlaidų atlyginimo ir pridėtų įrodymų negalima nustatyti konkrečių suteiktų teisinių paslaugų ir jų įvertinimo. Šiuo atveju trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme dėl išlaidų atlyginimo išvardijo suteiktas teisines paslaugas ir nurodė jų įvertinimą pinigais. Teisinės paslaugos detalizuotos ir sąskaitoje už teisines paslaugas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl kitų išlaidų, patirtų nagrinėjant šią bylą.

32Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-81/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-913/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-302/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-365/2010 ir kt.), bylinėjimosi išlaidos gali būti sumažinamos, kai yra sunki pralaimėjusios šalies materialinė padėtis. Tokiu atveju turi būti įvertinama ne tik pralaimėjusios šalies turtinė padėtis, bet ir administracinės bylos proceso šalių procesinis elgesys ir kt. aplinkybės. Be to, teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra sunki šalių turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti sunku. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo įvykdymo išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Taip pat būtina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Civilinio kodekso 1.5 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-430/2010) (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.).

33Įvertinus bylos duomenis, negalima daryti išvados, kad pareiškėjos materialinė padėtis yra tokio sunkumo, jog ji negalėtų atlyginti priteistos 840 Lt sumos. Šią išvadą pagrindžia tai, jog pati pareiškėja yra atstovaujama advokato Dominyko Varno (T 1, b. l. 8). Advokatui už suteiktas teisines paslaugas pareiškėja sumoka daug didesnį atlyginimą (T 1, b. l. 31–35, 36–42). Pareiškėja kiekvieną mėnesį gauna senatvės pensiją (T 2, b. l. 168–169). Išlaidų priteisimas iš pralaimėjusios bylą šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą – laimėjus bylą gauti patirtų išlaidų atlyginimą. Kita vertus, tai atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, apsaugant nuo nepagrįstų skundų ar atsikirtimų į skundus pareiškimo.

34Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja K. S. (toliau – pareiškėja) skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo 2011 m. gegužės 23 d. Vilniaus apygardos... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi... 11. Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi Administracinių bylų teisenos... 12. tokiu atveju jos turi būti prilygintos analogiškoms Rekomendacijose... 13. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis... 14. Nr. AS525-358/2010). Pasirengimas bylai ir įrodymų rinkimas, teismo... 15. kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios... 16. 10 min., baigėsi 11 val. 20 min.), tačiau jame trečiojo suinteresuoto asmens... 17. į Vilnių ir atgal prašo priteisti 200 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į... 18. 11 d. administracinėje byloje Nr. AS575-233/2009). Jei toks prašymas paduotas... 19. III.... 20. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. 1. Teismas nesuteikė jai teisės pasisakyti dėl nagrinėjamo klausimo.... 22. 2. Teismas turėjo taikyti CPK normas (ABTĮ 45 str.) ir išklausyti jos... 23. 3. Teismas priteisė per didelę (840 Lt) sumą bylinėjimosi išlaidų... 24. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti bylą teismo... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Atskirasis skundas atmestinas.... 28. Pareiškėja ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dėl to, kad jai... 29. ABTĮ 72 straipsnis, kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas... 30. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų... 31. Patikrinus bylą, negalima daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo... 32. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz., Lietuvos... 33. Įvertinus bylos duomenis, negalima daryti išvados, kad pareiškėjos... 34. Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad Vilniaus apygardos... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 36. Pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą atmesti.... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....