Byla 2-264/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Budsava“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ar jo sumokėjimą atidėti, civilinėje byloje Nr. L2-1353-230/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Budsava“ dėl skolos už atliktus darbus bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „SVIP“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Budsava“ ir prašė priteisti iš atsakovo 352 460,49 Lt skolos, 9 303,10 Lt delspinigių Lt ir bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. preliminariu sprendimu ieškovo reikalavimus patenkino.

5Atsakovas UAB „Budsava“ pareiškė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

7Atsakovas UAB „Budsava“ padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. galutinio sprendimo, kuriuo prašė panaikinti galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Budsava“ taip pat prašė teismo atleisti jį nuo 6 000 Lt žyminio mokesčio dalies, o nesant galimybės atleisti – šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidėti.

9Atsakovas nurodė, sumokėjo 1618 Lt žyminio mokesčio. Įmonės finansinė padėtis yra labai bloga: įmonė per 2009 m. devynis mėnesius patyrė 277 938 Lt nuostolį, debitorių skolos sudaro 4,3 mln. Lt sumą, atsakovo įsiskolinimas kreditoriams sudaro 2,8 mln. Lt. Kiekvieną mėnesį reikia sumokėti vidutiniškai apie 80 tūkst. Lt darbuotojams, 33 tūkst. Lt VSDF įmokų, 25 tūkst. Lt VMI. Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas yra įkeistas ir jam taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl turto realizavimas negalimas. Neatleidus nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, atsakovas netektų galimybės teisme ginti savo interesus.

10Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė ir nustatė atsakovui UAB „Budsava“ dešimties dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti apeliacinio skundo trūkumus - sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį – 2 190,82 Lt ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus pateikti teismui.

11Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas jau yra sumokęs 1 618 Lt, o trūkstama žyminio mokesčio dalis yra 2 190,82 Lt. Atsakovo pateikti dokumentai nepatvirtina, kad dėl sunkios įmonės finansinės padėties atsakovas negali sumokėti žyminio mokesčio. Iš preliminaraus 2009 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad įmonėje apskaitomo turto vertė yra 9,3 mln. Lt, vien ilgalaikio turto likutinė vertė yra 2,9 mln. Lt. Ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui šioje byloje areštuotas tik 361 763,59 Lt vertės atsakovo turtas. Jokie įrodymai nepatvirtina aplinkybės apie likusiam turtui taikytą areštą. Atsakovo vardu įregistruota 17 transporto priemonių, iš kurių 11 atsakovui priklauso nuosavybės teise. Byloje nėra duomenų apie atsakovo piniginėms lėšoms, esančioms bankų sąskaitose, taikytą areštą. Teismas nurodė, kad atsakovo argumentai apie įmonės patirtus nuostolius ir privalomų įmokų valstybei ir valstybiniam socialinio draudimo fondui bei mokėtinas sumas įmonės darbuotojams nesudaro pagrindo pakankamai turto turinčią įmonę atleisti nuo žyminio mokesčio ar jo sumokėjimą atidėti, nes būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.). Teismas nurodė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas yra nepajėgus sumokėti žyminį mokestį už teikiamą apeliacinį skundą, todėl jo prašymas atmestinas (CPK 83 str. 3 d., 84 str.).

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Budsava“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį ir prašymą patenkinti iš dalies: atleisti jį nuo likusios dalies - 2 190,82 Lt - žyminio mokesčio arba šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidėti.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas netinkamai įvertino apelianto finansines galimybes. Su apeliantu neatsiskaito daug ūkio subjektų, dėl ko nepakanka finansinių lėšų jam vykdyti kreditorinius įsipareigojimus bankams, lizingo kompanijoms, valstybės biudžetui, darbuotojams ir visiems kitiems ūkio subjektams. Įmonė per 2009 metų devynis mėnesius patyrė 277 938 Lt nuostolį, kitų subjektų skolos apeliantui sudaro 4 315 534,73 Lt sumą, iš jų pradelstos - 3 791 753,63 Lt. Bendrovės skolos kreditoriams yra 2 807 941 Lt. Apeliantas nurodo, kad kiekvieną mėnesį darbuotojams reikia mokėti darbo užmokestį (80 000 Lt/mėn.), mokesčius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui (33 000 Lt/mėn.), Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetui (25 000 Lt/mėn.).

152. Teismas netinkamai vertino bendrovės balansą. Į balansinio turto vertę yra įtraukiamos ir gautinos sumos, t.y. debitoriniai įsiskolinimai, kurie sudaro 4 315 534,73 Lt sumą. Pagrindinę ilgalaikio turto masę sudaro lizingu įsigytas turtas, kuriuo jis disponuoti negali. Bendrovės sąskaitos yra areštuotos pagal kreditorių reikalavimus civilinėse bylose.

163. Likusio žyminio mokesčio suma, t.y. 2 190,82 Lt, apeliantui yra pakankamai didelė ir ją sumokėti yra sudėtinga.

174. Nepagrįstas yra teismo argumentas, kad, patenkinus atsakovo prašymą, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, ir CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymas gina abi proceso šalis - ieškovą ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, atlikdamas prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme. Žyminis mokestis yra įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.).

20Remiantis CPK 83 straipsnio trečiąja dalimi, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas ieškovo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar ieškovas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso žyminio mokesčio, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas.

21Pagal CPK 84 straipsnio nuostatą teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį bei motyvuotame prašyme išdėstytus argumentus, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos. Šios nuostatos tikslas - prievolės sumokėti žyminį mokestį tam tikram terminui atidėjimas, kuris yra reikalingas tuo atveju, jei ieškovas dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną, tačiau pagal byloje esančias aplinkybes yra pagrindo manyti, kad asmuo gali sumokėti žyminį mokestį per ilgesnį laikotarpį. Viena tokių priežasčių gali būti ir žyminio mokesčio dydis. Tokiu būdu ieškovui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo sukaupti reikiamą sumokėti sumą. Iš to darytina išvada, kad, atidedant žyminio mokesčio sumokėjimą, turi būti vertinama turtinė asmens padėtis, esanti jo kreipimosi į teismą momentu.

22Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo UAB „Budsava“ prašymo atleisti jį nuo žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą ar žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti, padaręs išvadą, kad atsakovo pateikti duomenys nepatvirtina sunkios jo finansinės padėties ir nėra pagrindo spręsti, jog atsakovas yra nepajėgus sumokėti žyminį mokestį už teikiamą apeliacinį skundą.

23Atsakovas UAB „Budsava“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai įvertino jo finansines galimybes ir bendrovės balansą, kad likusi žyminio mokesčio suma (2 190,82 Lt) apeliantui yra pakankamai didelė ir ją sumokėti yra sudėtinga.

24Kaip matyti iš į bylą pateikto 2009 m. rugsėjo 30 d. UAB „Budsava“ balanso (t. 2, b.l. 42-43), atsakovas turi 9 330 598 Lt vertės turtą, kurį sudaro 3 097 548 Lt vertės ilgalaikis turtas, kurio didžioji dalis yra pastatai ir įrengimai (1 530 794 Lt), transporto priemonės (894 431 Lt), mašinos ir įrengimai (281 618 Lt), ir 6 233 050 Lt vertės trumpalaikis turtas, kurio didžiąją dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos (5 622 958 Lt), atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (590 596 Lt).

25Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad kiekvieną mėnesį jis turi mokėti darbo užmokestį (80 000 Lt/mėn.), mokesčius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui

26(33 000 Lt/mėn.), Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetui (25 000 Lt/mėn.). Kaip matyti iš 2009 m. spalio 21 d. nepradelstų įmonės debitorinių skolų sąrašo t. 2, b.l. 16), nepradelstos įmonės debitorinės skolos yra 523 781,10 Lt, t.y. šią sumą atsakovui turi sumokėti kitos bendrovės. Be to, atsakovo pateiktame balanse ši suma neatsispindi kaip po vienerių metų gautina suma. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, gauna pajamas.

27Remiantis balanso duomenimis, atsakovo pirkėjų įsiskolinimas sudaro 2 079 051 Lt, dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos sudaro 3 466 907 Lt. Šie įsiskolinimai, lyginant su 2008 m., tik nežymiai sumažėjo. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, atsakovas keletą pastarųjų metų iš esmės nesiėmė aktyvių veiksmų išieškoti skolas iš savo skolininkų. Tad vien ta aplinkybė, kad kitos bendrovės, tarp jų ir dukterinės ir asocijuotos įmonės, jai yra įsiskolinusios, nepatvirtina būtinybės atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar jo mokėjimą atidėti.

28Nors apeliantas nurodo, kad jo sąskaitos yra areštuotos, kad jam nepakanka apyvartinių lėšų, tačiau byloje nesant duomenų, kad būtų apribota atsakovo teisė disponuoti visu jam priklausančiu 2 925 961 Lt vertės materialiuoju turtu, negalima spręsti apie blogą atsakovo finansinę padėtį ir tenkinti jo prašymą.

29Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylą pateiktus duomenis, pagrindo spręsti, kad atsakovo finansinė padėtis yra bloga ir jis negali sumokėti viso už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, nėra. Apeliantas taip pat nepateikė duomenų, kad jo finansinė padėtis vėliau pasikeis, t.y. pagerės taip, jog jis, teismui priėmus sprendimą, galės sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Nesant duomenų, kad, atidėjus žyminio mokesčio mokėjimą, UAB „Budsava“ vėliau galės susimokėti šį mokestį, nėra pagrindo tenkinti jo prašymo atidėti dalies žyminio mokesčio mokėjimą.

30Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, atsakovui UAB „Budsava“ nustatytinas naujas terminas sumokėti 2 190,82 Lt žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atleidimo nuo žyminio mokesčio ir žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo atleisti nuo žyminio mokesčio ir atidėti jo sumokėjimą. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartį nepakeistą.

34Nustatyti atsakovui UAB „Budsava“ naują terminą iki 2010 m. kovo 19 d. sumokėti

352 190,82 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt litų 82 ct) žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „SVIP“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. preliminariu sprendimu ieškovo... 5. Atsakovas UAB „Budsava“ pareiškė prieštaravimus dėl pareikšto... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. galutiniu sprendimu Kauno... 7. Atsakovas UAB „Budsava“ padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Budsava“ taip pat prašė teismo atleisti... 9. Atsakovas nurodė, sumokėjo 1618 Lt žyminio mokesčio. Įmonės finansinė... 10. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo prašymą... 11. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas jau yra sumokęs 1 618 Lt, o... 12. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Budsava“ prašo Kauno apygardos teismo... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Teismas netinkamai įvertino apelianto finansines galimybes. Su apeliantu... 15. 2. Teismas netinkamai vertino bendrovės balansą. Į balansinio turto vertę... 16. 3. Likusio žyminio mokesčio suma, t.y. 2 190,82 Lt, apeliantui yra pakankamai... 17. 4. Nepagrįstas yra teismo argumentas, kad, patenkinus atsakovo prašymą,... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 20. Remiantis CPK 83 straipsnio trečiąja dalimi, asmens prašymu teismas,... 21. Pagal CPK 84 straipsnio nuostatą teismas rašytinio proceso tvarka,... 22. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo UAB „Budsava“ prašymo... 23. Atsakovas UAB „Budsava“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai... 24. Kaip matyti iš į bylą pateikto 2009 m. rugsėjo 30 d. UAB „Budsava“... 25. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad kiekvieną mėnesį jis turi mokėti... 26. (33 000 Lt/mėn.), Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetui (25 000... 27. Remiantis balanso duomenimis, atsakovo pirkėjų įsiskolinimas sudaro 2 079... 28. Nors apeliantas nurodo, kad jo sąskaitos yra areštuotos, kad jam nepakanka... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylą pateiktus duomenis,... 30. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už paduotą... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 33. Palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartį nepakeistą.... 34. Nustatyti atsakovui UAB „Budsava“ naują terminą iki 2010 m. kovo 19 d.... 35. 2 190,82 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt litų 82 ct)...